Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Концептуальні засади сучасного менеджменту - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-25690

ВСЕГО 126 ОТВЕТОВ

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
В основі теорії менеджменту лежать:
a. закони розвитку соціально-економічних систем
b. закони розвитку суспільства
c. закони природи
d. законодавчі і нормативні документи
Question 2
Яка кількість систем уявлень про реалії менеджменту існувала на початку 30-х років минулого століття
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
Question 3
Менеджмент зосереджений на внутрішньому середовищі організації – це складова системи уявлень про реалії менеджменту, яка
a. ґрунтується на науці менеджменту
b. жодної правильної відповіді
c. ґрунтується на практиці менеджменту
d. ґрунтується на законах розвитку соціально-економічних систем
Question 4
Існує або повинен існувати один правильний спосіб управління персоналом - це складова системи уявлень про реалії менеджменту, яка
a. ґрунтується на законах розвитку соціально-економічних систем
b. ґрунтується на практиці менеджменту
c. жодної правильної відповіді
d. ґрунтується на науці менеджменту
Question 5
Коли основні положення систем уявлень про реалії менеджменту, що ґрунтуються на науці і практиці втратили свою достовірність
a. в кінці 90-х років минулого століття
b. на початку 90-х років минулого століття
c. в кінці 80-х років минулого століття
d. на початку 80- років минулого століття
Question 6
До „принципів” організації не відносять:
a. жодної правильної відповіді
b. кількість рівнів керування повинна бути мінімальною
c. кожен працівник повинен мати можливість працювати одночасно в різних структурах організації
d. службовці повинні знати і розуміти структуру установи, в якій працюють
Question 7
В організації обов’язково повинна бути особа, що приймає кінцеве рішення в сфері своєї компетенції - це
a. складова системи уявлень про реалії менеджменту, яка ґрунтується на науці
b. складова системи уявлень про реалії менеджменту, яка ґрунтується на практиці
c. складова „принципів” організації
d. складова розвитку соціально-економічних систем
Question 8
Чи можливе сполучення у підприємствах декількох типів організаційних структур
a. ні
b. так
Question 9
В сучасних умовах менеджмент повинен орієнтуватись на
a. рішення споживача щодо розподілу його доходу
b. товар або послугу
c. всі відповіді вірні
d. цінність товару (послуги) для споживача
Question 10
Менеджмент повинен бути:
a. охоплювати весь процес і орієнтуватись на результат
b. оперативним
c. орієнтуватись на ефективність на всіх етапах економічного ланцюжка
d. всі відповіді вірні
Question 11
Для того, щоб будь-яка організація мала можливість досягти запланованого результату в зовнішньому середовищі призначений:
a. менеджмент
b. результат
c. стимул
d. мотивація
Question 12
На формування нової парадигми менеджменту впливає:
a. науково-технічний прогрес
b. мобілізація ресурсів організації
c. всі відповіді вірні
d. глобалізація економіки
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Уміння керувати процесом зміни для поліпшення оточення або поліпшення можливостей передбачає застосування методів:
a. економічного аналізу
b. ситуаційного управління
c. статистичних
d. стратегічного управління
Question 2
Внутрішнє середовище організації у відповідність із зовнішнім на тривалий період можна встановити за допомогою:
a. стратегічного планування
b. економічного аналізу
c. статистичних
d. ситуаційного планування
Question 3
Організації, які чітко розуміють тенденції змін і миттєво пристосовуються до них - це
a. жодної правильної відповіді
b. ефективні організації
c. „лідери-змін”
d. сучасні організації
Question 4
Політика, спрямована на створення майбутнього, передбачає реалізацію наступних заходів:
a. проведення політики планової, організованої ліквідації
b. проведення політики, що дозволяє врівноважити зміни і стабільність
c. застосування методики пошуку і прогнозування змін
d. вивільнення ресурсів, які витрачаються на підтримку тих напрямків діяльності, що уже не сприяють підвищенню продуктивності й ефективності
Question 5
Повна ліквідація виправдана в таких випадках:
a. якщо витрати, пов’язані з налагодженням виробництва цього товару, компанія вже повернула, а його реалізація практично на дає прибутку
b. якщо життєздатність товару знаходиться на останній стадії свого життєвого циклу, та завжди вимагає максимуму уваги і найбільших витрат
c. якщо наявність застарілого товару гальмує або зовсім залишає без уваги розвиток нового і перспективного товару
d. якщо витрати, пов’язані з налагодженням виробництва цього товару, компанія вже повернула, а його реалізація лише відшкодовує сукупні витрати виробництва
Question 6
У більшості напрямків діяльності реальним й оптимальним є щорічне оновлення на:
a. 5%
b. 15%
c. 3%
d. 7 %
Question 7
Стратегія впровадження змін спрямована на:
a. зміни в структурі галузі
b. несподівані успіхи або невдачі самої організації
c. потреби виробничого процесу
d. систематизовану
Question 8
Попередній іспит нововведення (або удосконалення)у невеликому масштабі – це
a. оцінювання змін
b. інноваційний проект
c. відновлювальний проект
d. пілотний проект
Question 9
Успішне лідерство в політиці змін вимагає:
a. планування фінансової діяльності
b. всі відповіді вірні
c. наявності споживача, що зацікавлений у нововведені
d. планування бюджетної політики
Question 10
Спеціальний бюджет витрат майбутнього (перспективного) розвитку не перевищує % загальних витрат організації
ОТВЕТ - 10-12
Question 11
Звичайний бюджет, що відображає витрати на підтримку діяльності організації на існуючому рівні відбиває % усіх витрат організації
ОТВЕТ - 80-90
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Основним фактором комплексного підходу до управління персоналом на сучасному ринку праці є:
a. забезпечення стабільного матеріального добробуту громадян
b. забезпечення потреб у самовираженні
c. жодної правильної відповіді
d. забезпечення потреб у повазі і визнанні
Question 2
Традиційними формами оплати праці є:
a. погодинна
b. всефакторна
c. відрядна
d. багатофакторна
Question 3
Яка форма оплати праці передбачає складання чіткої посадової інструкції
a. оплата, заснована на кваліфікації
b. всефакторна
c. багатофакторна
d. оплата на основі ринкових цін
Question 4
При якій системі оплати праці заробітна плата працівника складається з плати за виконання численних норм
a. оплаті на основі ринкових цін
b. багатофакторній
c. оплаті, заснованій на кваліфікації
d. всефакторній
Question 5
При якій системі оплати праці розробляється єдиний синтетичний показник ефективності процесу праці працівника
a. всефакторній
b. оплаті на основі ринкових цін
c. оплаті, заснованій на кваліфікації
d. багатофакторній
Question 6
Чи є такі форми оплати праці як індивідуалізація заробітної плати або застосування особистих тарифних ставок
a. ні
b. так
Question 7
Підходи до підвищення соціальної і виробничої активності працівників передбачають впровадження:
a. програм гуманізації праці
b. нетрадиційних методів матеріального стимулювання
c. всі відповіді вірні
d. програм професійно-кваліфікаційного росту робочої сили
Question 8
Гуманізація праці на практиці повинна забезпечувати:
a. створення сприятливих умов праці
b. високу змістовність праці
c. активну участь працівників у вирішенні виробничих задач
d. пристосування матеріально-технічної бази виробництва до людини
Question 9
Майже 25 % американських фірм із кількістю працюючих понад 500 чоловік мають у своїй структурі
a. ради робітників
b. виробничі гуртки
c. виробничі ради
d. гуртки робітників
Question 10
В яких країнах робочий рух відстоює право участі в керуванні підприємством через колективні договори
a. Німеччині
b. Великобританії
c. Італії
d. США
Question 11
Неформальною організацією управління виробництвом, що існує паралельно з традиційною ієрархічною системою є:
a. гуртки якості
b. жодної правильної відповіді
c. гуртки робітників
d. виробничі гуртки
Question 12
В даний час у більш ніж 50 –ти країнах світу діють:
a. виробничі гуртки
b. гуртки якості
c. гуртки робітників
d. жодної правильної відповіді
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Перша редакція міжнародних стандартів ІСО серії 9000 вийшла:
a. наприкінці 90 – х років
b. наприкінці 80 – х років
c. на початку 80 – х років
d. на початку 90 – х років
Question 2
Головна ідея TQM полягає в удосконаленні:
a. організації
b. продукції
c. всі відповіді вірні
d. персоналу
Question 3
Система управління якістю не виконує функції:
a. прийняття рішень, аналізу і обліку
b. управління за науково-технічними, виробничими, економічними і соціальними факторами і умовами
c. стратегічного, тактичного й оперативного управління
d. жодної правильної відповіді
Question 4
Постійний, планомірний процес впливу на всіх рівнях на фактори й умови, що забезпечує створення продукції оптимальної якості і повноцінне її використання – це:
a. управління економічними факторами і умовами
b. управління якістю
c. система управління якістю
d. комплексна система управління якістю продукції
Question 5
Сукупність управлінських органів і об’єктів управління, заходів, методів і засобів, спрямованих на встановлення, забезпечення і підтримку високого рівня якості продукції – це:
a. управління економічними факторами і умовами
b. управління якістю
c. система управління якістю
d. комплексна система управління якістю продукції
Question 6
Чи може цикл Демінга мати кілька оборотів
a. так
b. ні
Question 7
Діяльність, що встановлює мету і вимоги до якості і застосування елементів системи якості – це:
a. планування якості
b. політика в галузі якості
c. поліпшення якості
d. забезпечення якості
Question 8
Основні напрями і цілі організації в галузі якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом -це:
a. політика в галузі якості
b. забезпечення якості
c. планування якості
d. поліпшення якості
Question 9
До основних умов у сучасному менеджменті якості відносять:
a. зацікавленість, провідна роль і безпосередня участь керівництва
b. відношення до споживача як найважливішої складової даного процесу
c. віра в те, що постачальники стануть партнерами, якщо будуть розуміти задачі
d. віра в те, що нема межі досконалості
Question 10
Значну роль у забезпеченні якості продукції відіграють _____ методи
a. розрахункові
b. аналітичні
c. статистичні
d. математичні
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Термін „екологія” вперше було запропоновано в:
a. 1866 р.
b. 1668 р.
c. 1688 р.
d. 1868 р.
Question 2
Зафіксований на певний момент часу сукупний екологічний стан компонентів навколишнього середовища відносно певного суб’єкта оцінки на конкретній території – це:
a. екологічна ситуація
b. концепція екоефективності
c. жодної вірної відповіді
d. екологічний менеджмент
Question 3
До основної екологічної проблеми України слід віднести:
a. виснаження запасів природних ресурсів
b. деградацію ґрунтового шару
c. накопичення промислових відходів
d. забруднення атмосфери з утворенням кислотних опадів
Question 4
Ініціативна та результативна діяльність економічних суб’єктів, спрямована на досягнення їх власних екологічних цілей, проектів та програм, розроблених на основі принципів екоефективності і екосправедливості – це:
a. концепція екоефективності
b. екологічна ситуація
c. екологічне управління
d. екологічний менеджмент
Question 5
Однією з головних причин того, що в Україні ідеї переходу до стійкого екологічного безпечного розвитку і до цього часу не тали загальнодержавним пріоритетом є:
a. низька ефективність використання механізмів екологічного управління
b. всі відповіді вірні
c. недостатня кваліфікація управлінського персоналу з проблем управління екологічною діяльністю
d. неспроможність органів державного контролю вчасно виявити та виконати належний контроль відповідності діяльності підприємств вимогам природоохоронного законодавства
Question 6
Основу методів екологічного менеджменту складають:
a. управління якістю навколишнього природного середовища
b. екологічний контролінг
c. екологічний баланс
d. екологічний облік та аудит
Question 7
Впровадження на українських підприємствах системи екологічного менеджменту тісно пов’язане з реалізацією:
a. жодної правильної відповіді
b. екологічного менеджменту
c. екологічного управління
d. концепції екоефективності
Question 8
Одним із лідерів апробації нових ринкових інструментів екологічного менеджменту є:
a. Великобританія
b. США
c. Італія
d. Німеччина
Question 9
Цикл системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародної „Схеми екологічного менеджменту і аудиту” містить такі компоненти:
a. формулювання конкретних завдань, що відповідають цілям екологічної політики підприємства
b. проведення екологічного аудиту
c. розробку екологічної політики
d. розробка екологічної програми, що деталізує шляхи і стадії вирішення поставлених завдань
Question 10
Система стандартів повинна забезпечувати зменшення несприятливих дій на навколишнє середовище на таких рівнях:
a. національному
b. галузевому
c. міжнародному
d. організаційному
Question 11
Джерелами формування системи екологічного фінансування можуть бути:
a. всі відповіді вірні
b. платежі за спільне використання ресурсів
c. страхові платежі
d. платежі і податки за забруднення навколишнього середовища
Question 12
Схема впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві включає:
a. діагностику і дослідження
b. підготовку та організацію
c. розробку і впровадження
d. аудит і оцінку ефективності
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Предметом вивчення етики є:
a. індивідуальний моральний досвід
b. жодної правильної відповіді
c. суспільний моральний досвід
d. моральність
Question 2
Ділова етика – це:
a. всі відповіді вірні
b. сукупність моральних принципів підприємницької діяльності
c. сукупність норм підприємницької діяльності
d. основні „правила гри” у бізнесі
Question 3
Загальні етичні принципи бізнесу були сформульовані:
a. Мак-Клелландом
b. А. Маслоу
c. К. Альдерфером
d. Л.Хосмером
Question 4
Декларація Ко „Принципи бізнесу” була прийнята в:
a. 1894 р.
b. 1994 р.
c. 1984 р.
d. 1949 р.
Question 5
Бізнес повинен охороняти, поліпшувати навколишнє середовище, сприяти його розвитку й уникати марнотратного використання природних ресурсів – це:
a. принцип 6 Декларації Ко
b. жодної правильної відповіді
c. сучасний принцип ділової етики
d. один із загальних етичних принципів бізнесу
Question 6
Ніколи не роби того, що могло б зашкодити слабшим у суспільстві – це:
a. принцип заснований на вченні В. Парето
b. принцип заснований на економічній теорії А. Сміта
c. принцип заснований на правилі справедливості розподілу Ролса
d. принцип заснований на імперативі Канта
Question 7
Повага правових норм – це:
a. принцип 4 Декларації Ко
b. жодної правильної відповіді
c. один із загальних етичних принципів бізнесу
d. сучасний принцип ділової етики
Question 8
Як принцип ділової етики повага до права власності конкретизується наступним:
a. неприпустимість порушення авторських прав
b. узгодження часток власності в спільних проектах
c. неприпустимість не ліцензованого використання чужої власності
d. неприпустимість плагіату
Question 9
Допомога менш досвідченим колегам – це складова такого принципу ділової етики як:
a. повага до права власності
b. виправлення етичних помилок і безконфліктність
c. колегіальність і професійний консиліум
d. добродійність
Question 10
Оволодіння людиною визначених ділових якостей і здібностей, необхідних для успішного виконання своїх професійних обов”язків – це:
a. правила дій в умовах конфлікту інтересів
b. заходи щодо удосконалення безпеки праці
c. конфіденційність
d. професіоналізм
Question 11
Захист таемності справ компанії, акціонерів, директорів і менеджерів і ін. Учасників корпоративних відносин – це:
a. заходи щодо удосконалення безпеки праці
b. професіоналізм
c. правила дій в умовах конфлікту інтересів
d. конфіденційність
Question 12
Конфлікт інтересів виникає, коли зіштовхуються фінансові і індивідуальні інтереси:
a. менеджера і працівника
b. директора, менеджера або працівника й інтереси компанії
c. менеджера і інтереси компанії
d. директора, менеджера
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Електронна комерція існує вже близько
a. 20 років
b. 40 років
c. 10 років
d. 30 років
Question 2
Перші спроби продажу через Інтернет зафіксовані в
a. 1958 році
b. 1995 році
c. 1959 році
d. 1985 році
Question 3
Підприємницька діяльніст у @ системі, спрямована на досягнення комерційного успіху і отримання прибутку – це
a. @- підприємство
b. @- бізнес
c. @ - бізнес-система
d. бізнес-система типу @
Question 4
Реалізація вироблених (традиційним чином) підприємством товарів і послуг або придбання ним необхідних для своєї діяльності товарів і послуг з боку в умовах @-ситем – це
a. @-бізнес
b. @- підприємство
c. жодної вірної відповіді
d. @- комерція
Question 5
Витрати, зв’язані з утворенням бізнес-системи, називають
a. виробничими витратами
b. транзакційними витратами
c. всі відповіді вірні
d. приведеними витратами
Question 6
Витрати на пошук вигідних ділових зв”язків ведення конкурентної боротьби, на оплату послуг посередників – це складові
a. транзакційними витратами
b. всі відповіді вірні
c. виробничими витратами
d. приведеними витратами
Question 7
Системи платежів в Інтернет різняться в залежності від
a. наявності мінімального і максимального ліміту засобів
b. можливості одержувати платежі кінцевим користувачам
c. кількості емітентів
d. всі відповіді вірні
Question 8
Російською платіжною системою є
a. DigiCash.ru
b. PayCash.ru
c. PORTMONE. COM
d. жодної вірної відповіді
Question 9
Українським представником платіжної системи є
a. PORTMONE. COM
b. DigiCash.ua
c. PayCash.ru
d. жодної вірної відповіді
Question 10
Система WEBMONEY KEEPER може підтримувати тільки один тип валюти
a. так
b. ні
Question 11
Сьогодні відомі системи платежів в Інтернеті можна підрозділити на
a. карткові
b. анонімні
c. ті,що забезпечують безпосереднє збереження грошей на електроному носії
d. ті, що забезпечують віддалений доступ до банківського або ін. рахунка
Question 12
Теоретично, величина нової вартості повинна дорівнювати сумі зекономлених транзакційних витрат
a. так
b. ні
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Послідовне застосування практичних методів управління в повсякденній діяльності, направлене на оптимальне і осмислене використання персональних ресурсів людини – це
a. самоконтролювання
b. саморегулювання
c. самоорганізація
d. само менеджмент
Question 2
Одним із методів визначення причин дефіциту часу є
a. жодної вірної відповіді
b. інвентаризація часу
c. тарифікація часу
d. кооперація часу
Question 3
При складанні плану дня ___________ % робочого часу краще залишити вільним
a. 50 %
b. 40 %
c. 20 %
d. 30 %
Question 4
Техніка само менеджменту включає
a. жодної вірної відповіді
b. аналіз використання часу
c. розбір „поглиначів” часу
d. аналіз тимчасових втрат
Question 5
Найважливішим робочим засобом самоменеджмента є:
a. всі відповіді вірні
b. облік часу
c. щоденник часу
d. відомість часу
Question 6
Інструментом планування, довідником і інструментом контролю часу є:
a. облік часу
b. щоденник часу
c. всі відповіді вірні
d. відомість часу
Question 7
Складання планів дня за допомогою методу „Альпи” включає такі стадії:
a. складання завдань
b. резервування часу
c. оцінка тривалості акцій
d. ухвалення рішень і контроль
Question 8
Відповідно до якого принципу завдання поділяються на три класи, відповідно до їх значущості:
a. встановлення пріоритетів за допомогою аналізу АБВ
b. прискореного аналізу за принципом Ейзенхауера
c. принципу Парето
d. методу Альпи
Question 9
Найважливіші завдання із всієї кількості справ, якими займається керівник складають приблизно:
a. 15 %
b. 20 %
c. 10 %
d. 25 %
Question 10
Якщо необхідно швидко ухвалити рішення щодо того, якому завданню віддати перевагу використовують
a. встановлення пріоритетів за допомогою аналізу АБВ
b. методу Альпи
c. прискореного аналізу за принципом Ейзенхауера
d. принципу Парето
Question 11
Завдання якої категорії відповідно до аналізу АБВ не підлягають передорученню:
a. жодної вірної відповіді
b. Б
c. В
d. А
Question 12
Організація робочого дня повинна проводитися з врахуванням існуючих _____________ правил:
a. 45
b. 35
c. 15
d. 25
Question 13
Правила організації робочого дня підрозділяються на :
a. правила основної частини дня
b. правила кінця дня
c. всі відповіді вірні
d. правила початку дня
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9 (В ТЕСТАХ 8 И 9 МНОГО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НЕ УЧТЕНО –ВОПРОСЫ К ПРЕПОДУ)
Question 1
Організація управління в японських фірмах суттєво відрізняється від американської та європейської моделей за рахунок:
a. організаційної побудови фірм
b. визначення стратегічних напрямів управлінської діяльності
c. вирішення кадрових питань
d. системи соціальних відносин на виробництві та в управлінні
Question 2
В цілому японське управління характеризується:
a. гармонізацією відношення між робочими і керівниками
b. моральними якостями службовців
c. узгодженістю
d. спрямованістю на поліпшення людських відносин
Question 3
Серед засобів мотивації в філософії японського управління особливе місце займає система:
a. довічного найму працівників
b. жодної вірної відповіді
c. адаптації і навчання працівників
d. досягнення загальної мети
Question 4
По оцінках японських економістів системою довічного найму працівників охоплено близько _____________ працівників:
a. 55 %
b. 40 %
c. 15 %
d. 30 %
Question 5
Менеджмент як вид діяльності зародився в:
a. Японії
b. США
c. Італії
d. Великобританії
Question 6
Формування світової практики менеджменту відбувалося передусім під впливом практики управління корпораціями:
a. Великобританії
b. Японії
c. США
d. Італії
Question 7
Основою організаційної структури американської корпорації в 50-70-ті роки ХХ ст. Стало:
a. жодної вірної відповіді
b. контроль виробничого процесу
c. управління виробничим процесом
d. децентралізоване управління виробничим процесом
Question 8
Недоліки традиційних лінійно-функціональних організаційних структур виявилися в ______ роки ХХ ст.:
a. 50-ті
b. 80-ті
c. 70-ті
d. 60-ті
Question 9
У _______ роках ХХ ст. у США зросла роль інтелектуальної частки робочої сили, і відповідно, знизилося значення фізичної:
a. 70-ті
b. 50-ті
c. 80-ті
d. 60-ті
Question 10
Англо-американська модель корпоративного управління застосовується в корпораціях:
a. всі відповіді вірні
b. Канади
c. Великобританії
d. США
Question 11
„Трикутник корпоративного управління” є механізмом взаємодії учасників:
a. англо-американської моделі
b. жодної вірної відповіді
c. управління в японських корпораціях
d. європейської системи менеджменту
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
В єдності факторів внутрішнього і зовнішнього середовища розглядається:
a. прибуток
b. менеджмент
c. структура організації
d. організація
Question 2
Політику керівництва доцільно будувати виходячи з:
a. цінностей клієнтів
b. всі відповіді вірні
c. способу кінцевого використання продукту
d. технології
Question 3
Що впливає на ефективність менеджменту
a. методи системного аналізу
b. арсенал використовуваних методик
c. стратегічний і ситуаційний підхід
d. професіоналізм менеджера
Question 4
При впровадженні змін стабільними і незмінними повинні бути:
a. система цінностей підприємства
b. визначення продуктивності
c. місія підприємства
d. визначення ефективності
Question 5
Рівновага між змінами і стабільністю вимагає безперервної роботи в:
a. виробничій сфері
b. інформаційній сфері
c. жодної правильної відповіді
d. інноваційній сфері
Question 6
Основними причинами опору змінам є:
a. різна оцінка ситуації
b. низька терпимість до змін
c. невдалий досвід попередніх змін
d. нерозуміння і брак довіри
Question 7
Політика подолання опору змінам в організації повинна спиратися на наступну тактику:
a. оцінка
b. розморожування
c. зміна
d. заморожування
Question 8
Виділяють такі види кар’єри:
a. професійна
b. спеціалізована
c. внутріфірмова
d. жодної правильної відповіді
Question 9
Процедура надання додаткового вільного часу реалізується:
a. наданням можливості працювати неповний робочий день
b. наданням додаткових відпусток за специфічні умови роботи
c. диференціацією тривалості основної і додаткової відпусток
d. наданням додаткових відпусток за результати праці, що істотно відрізняються від нормативних
Question 10
Чи кожен виробничий процес можна організовувати з використанням гнучкого робочого часу
a. так
b. ні
Question 11
Міжнародний досвід свідчить, що необхідним інструментом гарантуючим відповідність якості продукції вимогам нормативно-технічної документації є:
a. класифікація
b. сертифікація
c. стандартизація
d. жодної правильної відповіді
Question 12
Документальне підтвердження відповідності продукції визначеним вимогам або технічним умовам – це:
a. жодної правильної відповіді
b. стандартизація
c. класифікація
d. сертифікація
Question 13
Нормативно-технічний документ, що встановлює вимоги до якості продукції – це:
a. жодної правильної відповіді
b. стандарт
c. технічні умови
d. сертифікат
Question 14
Управління якістю продукції здійснюється на основі:
a. міжнародних стандартів
b. стандартів підприємств
c. галузевих стандартів
d. державних стандартів
Question 15
Державна стандартизація виступає засобом захисту інтересів суспільства і конкретних споживачів і поширюється на всі рівні керування
a. так
b. ні
Question 16
Ядром системи екологічного менеджменту є:
a. зміст
b. жодної правильної відповіді
c. план
d. програма
Question 17
Завданнями екологічного менеджменту є:
a. проведення оцінки ступеня екологічного ризику
b. інформування громадськості та населення про характер виробничої діяльності і стан навколишнього середовища в районі розміщення виробництва
c. мінімізація кількості відходів та забруднень навколишнього середовища
d. економія сировини і енергії
Question 18
Стандарти ISO 14000 розробляються з врахуванням міжнародних стандартів із систем менеджменту якості продукції (ISO 9000)
a. так
b. ні
Question 19
Конфлікт інтересів виникає, коли зіштовхуються фінансові і індивідуальні інтереси:
a. директора, менеджера або працівника й інтереси компанії
b. директора, менеджера
c. менеджера і інтереси компанії
d. менеджера і працівника
Question 20
Рекомендованими нормами протидії корупції є:
a. впровадження ефективної системи контролю за фінансовими потоками компанії
b. перетворення ревізійної комісії і комітету з аудиту ради директорів у реально діючі структури
c. введення системи дисцмплінариних і матеріальних санкцій за порушення встановлених антикорупційних процедур
d. створення системи моніторингу за корупціогенно небезпечними сферами компанії
Question 21
Дотримання законості є необхідною умовою етичної поведінки:
a. менеджерів і працівників
b. директорів і менеджерів
c. жодної правильної відповіді
d. директорів і працівників
Question 22
Приховування інформації в суперечливих ситуаціях визнається тичним порушенням
a. так
b. ні
Question 23
Поява @- підприємств в економіці повинна призвести до здешевлення процесу виробництва
a. так
b. ні
Question 24
Чи є підставою віднесення підприємства до типу @ наявність інформаційної системи корпоративного рівня
a. так
b. ні
Question 25
У процесі функціонування @ - підприємства в рамках @ бізнес- системи відбувається утворення нової вартості
a. так
b. ні
Question 26
Серцевину само менеджменту складає:
a. інформація і комунікація
b. організація
c. конроль
d. всі відповіді вірні
Question 27
Контроль передбачає:
a. самоконтроль
b. контроль підсумків
c. коректування по встановлених відхиленнях
d. порівняння запланованого з досягнутим
Question 28
В англо-американській моделі акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів:
a. так
b. ні
Question 29
В англо-американській моделі чітко визначені питання відносин акціонерів між собою й взаємин акціонерів з корпорацією:
a. так
b. ні
Question 30
Система „смертних гріхів” виникла в:
a. менеджменті країн Північної Європи
b. всі відповіді вірні
c. німецькій моделі менеджменту
d. французькій моделі менеджменту
Question 31
Важливими рисами північноєвропейських країн, що впливають на формування загального менеджменту є:
a. мононаціональний склад населення
b. всі відповіді вірні
c. абсолютна грамотність
d. домінування лютеранства
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.