Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи антикризового управління – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-25898

ВСЕГО 140 ОТВЕТОВ.

ТЕСТ 1
Question 1
Підприємництво та бізнес це тотожні поняття
a. так
b. ні

Question 2
Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і:
a. людина, яка бере на себе відповідальність і ризик за організацію власної справи
b. начальник відділу в універмазі
c. менеджер

Question 3
Яким з документів регулюється підприємницька діяльність на Україні
a. Кримінальним Кодексом України
b. Господарським Кодексом України
c. Законом України про підприємства
d. Законом України про підприємництво

Question 4
Метою підприємницької діяльності є:
a. задоволення суспільних потреб
b. отримання заробітної плати
c. одержання прибутку
d. вкладання грошів

Question 5
Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльність:
a. Іноземцям, особам, що не мають громадянства України
b. Особи, які не мають закінченої середньої освіти
c. Особи, які не мають вищої освіти
d. Військовослужбовці, службові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади і управління

Question 6
Підприємництво являє собою:
a. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку
b. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою налагодження зовнішньо-економічних зв’язків

Question 7
Чи можлива абсолютна економічна свобода:
a. ні
b. так

Question 8
Характерними рисами підприємницької діяльності є:
a. Самостійність здійснення підприємницької діяльності
b. Екологічна безпека
c. Захист національного товаровиробника
d. Вільний рух капіталів

Question 9
Традиційними сферами контролю підприємницької поведінки з боку державних органів управління є:
a. продукція, технологія виробництва, поведінка в конкуренції, прибуток, ресурси, право власності і організація внутріфірмового управління
b. прибуток підприємця, організація виробництва, поведінка в конкуренції, майно підприємства, ресурси, право власності і організація внутріфірмового управління
c. робочий час підприємця, контакти підприємця, його відпустки

Question 10
Монопольним визнається таке становище підприємця, коли його частка на ринку певного товару перевищує:
a. 35%
b. 50%
c. 55%
d. 30%

ТЕСТ 2
Question 1
Суть визначення господарюючий суб'єкт для підприємства полягає в тому:
a. що підприємство є товармство, якє на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання над прибутку
b. підприємство є командитним товариством, яке одержує прибуток
c. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку
d. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою задоволення суспільних потреб

Question 2
Який документ є найважливішим правовим актом підприємства:
a. закон України про підприємницьку діяльність
b. внутрішнє розпорядження
c. договір купівлі продажу
d. статут підприємства

Question 3
Характерними рисами господарського товариства є:
a. Мінімальна кількість засновників
b. Наявність господарської правосуб’активності
c. Мета діяльності – отримання прибутку
d. Корпоративний характер управління

Question 4
Господарські товариства за ступенем відповідальності та за своїми зобов'язаннями поділяються на товариства:
Выберите по крайней мере один ответ:
a. з повною відповідальністю
b. закриті
c. відкриті
d. з обмеженою відповідальністю та командитні

Question 5

Корпорація – це:
a. монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс
b. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства
c. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовленої продукції
d. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників

Question 6
Державне підприємство являє собою організаційно-правову форму підприємства, заснованого на приватній власності.
a. ні
b. так

Question 7
Картель – це:
a. монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс
b. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
c. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства
d. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовленої продукції

Question 8
Трест – це:
a. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства
b. монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс
c. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовленої продукції
d. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників

Question 9
Приватне підприємство – це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на приватній власності однієї і більше фізичних осіб:
a. ні
b. так

Question 10
Спільні підприємства – це підприємства, які засновані на базі об'єднання майна різних власників (юридичних осіб та громадян інших держав) зі змішаною формою власності:
a. вірно
b. невірно

ТЕСТ 3
Question1
Якщо підприємство, що працює у сфері науці і науковому обслуговуванні має 70 співробітників, то підприємство вважається:
a. середнім
b. малим
c. великим
d. науково-виробничим
Question 2
За допомогою яких заходів держава може впливати на розвиток малого підприємництва:
a. проведення стимулюючої податкової політики
b. збільшення процентної ставки
c. за допомогою збільшення податкових ставок
d. за допомогою емісії грошів

Question 3
Мале підприємництво допомагає утвердженню конкурентних відносин:
a. вірно
b. невірно

Question 4
Мале підприємництво робить незначний внесок у вирішення проблеми зайнятості:
a. вірно
b. невірно

Question 5
Якщо підприємство, що працює у сфері промисловості та будівництві має 180 співробітників, то підприємство вважається:
a. науково-виробничим
b. великим
c. малим
d. середнім

Question 6
Прояв активної державної підтримки малого бізнесу виражається у:
a. нестабільному валютному курсі
b. нестабільному валютному курсі
c. високих ставках податків
d. регулюванні підприємницької діяльності

Question 7
Яку тенденцію у сфері підприємницькій політики можна виділити на сучасному етапі розвитку економіки:
a. початок формування державної політики підтримки малого підприємництва
b. реформування системи державної підтримки підприємництва
c. зменшення державного втручання у підприємницьку діяльність
d. посилення ролі державного втручання економіки

Question 8
Розвиток малого підприємства в Україні почався з:
a. 1997 року
b. 1991 року
c. 2006 року
d. 1956 року

Question 9
Мале підприємництво — це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців, яка проводиться на власний ризик з метою монополізації ринку
a. вірно
b. невірно

Question 10
Якщо на підприємстві, що займається роздрібною торгівлею працює 35 чоловік, то до якої категорії підприємств воно належить:
a. велике промислове підприємство
b. мале підприємство
c. середнє підприємство
d. мале промислове підприємство

ТЕСТ 4
Question1
У період вільної конкуренції:
a. посилювалась роль держави в економіці
b. державне втручання в підприємницьку діяльність мало обов’язковий характер
c. відбувалось командно- адміністративне регулювання підприємницької діяльності
d. мало обмежений та епізодичний характер

Question 2
Криза 1929-1933 рр підтвердила:
a. вільна конкуренція є необхідністю
b. державне втручання в підприємництво є необхідністю
c. державне втручання в підприємництво непотрібне
d. державне втручання має носити обмежений характер

Question 3
До непрямих методів регулювання підприємницької діяльності відноситься:
a. Господарський кодекс України
b. Закон України про підприємництво
c. регулювання відсоткової ставки
d. антимонопольне законодавство

Question 4
Яка політика сприяє оновленню основних фондів підприємства:
a. соціальна
b. грошово-кредитна
c. амортизаційна
d. науково-технічна

Question 5
Методи регулювання підприємницької діяльності, які ґрунтуються на використанні різних економічних, фінансових важелів називаються:
a. ефективними
b. адміністративними
c. прямими
d. непрямими

Question 6
Якщо держава, намагається обмежити приріст грошової маси в обігу, то ці дії називаються:
a. інфляційна політика
b. антимонопольна політика
c. дефляційна політика
d. податкова політика

Question 7
Держава, виконуючи свої функції, завжди певною мірою втручалася в економічні процеси.
a. невірно
b. вірно

Question 8
Яким чином держава здійснює нагляд за монопольними цінами:
a. зменшує рівень податків для монополій
b. сприяє отримати монополістам надприбутки
c. збільшує державні виплати
d. встановлює граничний поріг рентабельності для монополістів

Question 9
Чи може підприємництво самостійно вирішити проблеми інфляції
a. так
b. ні

Question 10
До прямих методів регулювання підприємницької діяльності відноситься:
a. податкова політика
b. Господарський кодекс України
c. державні замовлення
d. збільшення відсоткової ставки

ТЕСТ 5
Question1
Які методи використовуються для пошуку підприємницької ідеї:
a. прямі
b. соціально- економічні
c. непрямі
d. мозкового штурму

Question 2
Що є початком заснування власної справи:
a. підприємницька ідея
b. наявність офісу
c. підприємницький хист
d. знаходження інвесторів

Question 3
Що необхідно виконати для обґрунтування підприємницької ідеї
a. створити імідж
b. отримати дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю
c. розробити стратегію фінансування
d. маркетингове дослідження

Question 4
Маркетинг — це
a. маркетингова діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб в його продукуй (послугах) за допомогою обміну з метою задоволення потреб суспільства
b. некомерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб в його продукуй (послугах) за допомогою обміну з метою одержання прибутку
c. виробнича-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб в його продукуй (послугах) за допомогою обміну з метою одержання прибутку
Question 5
Конкурентоспроможність є відносна характеристика споживчих якостей продукції у порівнянні з аналогічною продукцією конкурентів
a. невірно
b. вірно

Question 6
До функцій маркетингу відноситься:
a. організаційна структура управління підприємством
b. розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів
c. підвищення заробітної плати персоналу
d. проведення податкової політики

Question 7
Стратегія диверсифікації означає, що підприємство зменьшує номенклатуру своєї продукції і виступає з цими товарами на ринку
a. вірно
b. невірно

Question 8
Продуктова концепція маркетингу
a. передбачає спрямування головних зусиль підприємства на удосконалення виробництва і мобілізацію внутрішніх резервів
b. базується на поліпшенні споживчих параметрів виробів, їх конструктивних, експлуатаційних показників, підвищенні якості й завдяки цьому забезпечується належний збут продукції
c. базується на спрямування зусиль підприємства тільки на мобілізацію внутрішніх резервів
d. орієнтує підприємство на виявлення індивідуальних потреб покупців

Question 9
До джерел коштів для фінансування нового бізнесу відноситься:
a. боргове фінансування
b. власний капітал
c. власний капітал і боргове фінансування
d. не має вірної відповіді

Question 10
Стратегія і тактика маркетингу ґрунтуються на вивченні ринку, його постійному аналізі й структуризації.
a. вірно
b. невірно

ТЕСТ 6
Question1
До комерційної діяльності відноситься:
a. немає вірної відповіді
b. роздрібна та оптова торгівля
c. зовнішньо-економічна діяльність
d. виробництво

Question 2
Для державної реєстрації суб’єкта підприємництва (юридичної особи) в органи державної реєстрації подаються такі документи:
a. засновницькі документи
b. немає вірної відповіді
c. копію документів про освіту
d. бізнес-план підприємства

Question 3
До основних засновницьких документів, що підтверджують статус юридичних осіб, відносять статут та засновницький договір.
a. так
b. ні

Question 4
Статутний фонд підприємства створюється:
a. внесенням банківських вкладів
b. внесенням вкладів засновниками
c. за рахунок державного фінансування

Question 5
Внеском до статутного фонду мо¬жуть бути будівлі та споруди
a. невірно
b. вірно

Question 6
Сутність засновницького договору полягає в тому
a. що він є одним з різновидів згоди про спільну господарську діяльність з утворенням самостійної фізичної особи
b. що він є одним з різновидів згоди про спільну господарську діяльність з утворенням самостійної юридичної особи
c. що він є згодою про спільну господарську діяльність з згодою сплачувати податки
Question 7
Засновницькі документи – це документи, що підтверджують фізичний статус підприємства
a. вірно
b. невірно

Question 8
Основним завданням для засновницького договору є визначення норми рентабельності підприємства
a. невірно
b. вірно

Question 9
Чи дозволяється икористовувати кошти статутного фонду на заробітну плату
a. забороняється
b. дозволяється

Question 10
З якого моменту підприємство набуває статусу юридичної особи:
a. з моменту написання бізнес-плану
b. з моменту укладання засновницького договіру
c. отримання свідоцтва про реєстрацію
d. з моменту появи бізнес ідеї

ТЕСТ 7
Question1
Головна мета бізнес-плану:
a. випуск запланованого обсягу продукції
b. розширення підприємницької діяльності
c. отримання прибутку

Question 2
У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто:
a. організаційна структура управління
b. якими саме методами і каналами збуту пропонується реалізовувати товар або послугу
c. маркетинговий аналіз
d. аналіз конкурентів

Question 3
За сферою бізнесу бізнес плани можна поділити на:
a. великі, середні, малі
b. у сфері виробництва, будівництва, роздрібної та оптової торгівлі, наданні послуг, посередницької діяльності тощо
c. традиційні, принципово нові

Question 4
Який розділ бізнес плану дає відповіді на запитання „ Якого товару потребує ринок?”
a. план персоналу
b. фінансовий план
c. маркетинговий план
d. виробничий план

Question 5
Метою написання резюме бізнес плану є:
a. розкрити маркетингову стратегію підприємства
b. описати підприємство
c. розрахувати витрати підприємства
d. зацікавити інвестора

Question 6
У виробничому плані розглядається
a. структура персоналу підприємства
b. технологічний процес
c. історія розвитку підприємства
d. прибуток підприємства

Question 7
Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.
a. невірно
b. вірно

Question 8
Головна мета фінансового плану :
a. розрахувати витрати виробництва
b. відповісти на запитання „ Що виробляти?”
c. узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі

Question 9
В якому розділі бізнес-плану знаходиться план доходів і видатків:
a. він не входить до бізнес-плану
b. у плані персоналу
c. у виробничому плані
d. у фінансовому плані

Question 10
У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалі¬зації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу
a. невірно
b. вірно

ТЕСТ 8
Question1
Виробничий процес:
a. не має правильної відповіді
b. являє собою сукупність організованих в певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію
c. це сукупність взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи – складових виготовлення продукції

Question 2
Масовий тип виробництва:
a. передбачає виготовлення виробів великими партіями
b. характеризується постійним випуском однорідного продукту
c. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями
d. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається

Question 3
Безперервний тип виробництва:
a. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається
b. характеризується постійним випуском однорідного продукту
c. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями
d. передбачає виготовлення виробів великими партіями

Question 4
Партія - це певна кількість виробів одного типорозміру, що виготовляється за незмінною технічною документацією
a. невірно
b. вірно

Question 5
Метою управління запасами є:
a. знаходження такий величини запасів, яка максимізує витрати
b. знаходження такий величини запасів, яка, з одного боку, мінімізує прибуток підприємства
c. знаходження такий величини запасів, яка, з одного боку, мінімізує загальні витрати по їх підтримці і, з іншого боку, була б достатньою для успішної роботи підприємства

Question 6
Контроль якості охоплює три сфери: якість продукції, виробничі процеси, обладнання для одержання та обробки інформації про якість
a. вірно
b. невірно

Question 7
Товарно-матеріальний запас — це запас грошів, які використовуються організацією
a. невірно
b. вірно

Question 8
Такі витрати, як поштові витрати або витрати на міжміські телефонні переговори, налагодження устаткування і приймання партії відносяться до:
a. Витрат по освоєнню нової продукції
b. Витрат по розміщенню і виконанню замовлень
c. Витрат по зберіганню

Question 9
Категорія витрат, що включає витрати на складське устаткування і приміщення, обробку, страховку, а також витрати, пов'язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, знеціненням, податками називається:
a. Витрати по зберіганню
b. Витрати по розміщенню і виконанню замовлень
c. Витрати по освоєнню нової продукції
Question 10
Від типу виробництва залежить
a. вибір методів організації виробництва та управління
b. вибір технологічних процесів, устаткування і оснащення
c. всі відповіді вірні
d. виробнича структура підприємства і його підрозділів

ТЕСТ 9
Question 1
Спосіб реалізації товарів за допомогою конкуренції покупців називається
a. комерційна торгівля
b. аукціонна торгівля
c. роздрібні торгівля
d. оптова торгівля

Question 2
Посередницькі операції на біржі мають право здійснювати тільки члени біржі, брокерські контори, фірми, у тому числі маклери, брокери, які від імені своїх клієнтів і укладають торгові контракти
a. вірно
b. невірно

Question 3
Торгівля - це
Выберите по крайней мере один ответ:
a. комерція
b. галузь господарства, яка виконує функції обігу товарів
c. комерційна діяльність з обороту, купівлі та про­дажу товарів

Question 4
Форма організації торгівлі, коли потенційні продавці обумовлюють письмово умови купівлі, а також характеристики товарів та послуг, а покупець вибирає найкращу пропозицію називається
a. оптова торгівля
b. комерційна торгівля
c. конкурентні торги
d. роздрібна торгівля

Question 5
Угоди, що здійснюються без залучення коштів у готівковому або безготівковому вигляді на основі прямого товарообміну називаються
a. основними
b. бартерними
c. комерційними
d. допоміжними

Question 6
До форм оптової торгівлі відносяться:
Выберите по крайней мере один ответ:
a. торгівля через територіальні бази
b. торгівля через товарно-сировинні біржі
c. продаж продукції за прямими зв'язками між виробником і споживачем

Question 7
Які елементи входять у план збуту:
a. обсяг продажу, розподіленого за певними проміжками часу і за товарними групами; канали збуту
b. організаційний план підприємства
c. маркетингове дослідження за товарними групами
d. немає вірної відповіді

Question 8
Завданням статистичного обліку продаж на підприємстві є:
a. для надання інформації у податкову інспекцію
b. зміни у технології виробництва
c. переорієнтація виробництва
d. своєчасне повідомлення про будь-які істотні відхилення від планів і кошторисів продажу

Question 9
Одним з засобів стимулювання збуту продукції є система виплат преміальних сум понад заробітну плату
a. вірно
b. невірно

Question 10
Кожне підприємство намагається скоротити шлях товару від заводу до споживача з метою збільшення продажу і зменшення витрат
a. невірно
b. вірно

ТЕСТ 10
Question1
Діяльність в якій бере участь спільний капітал, що утворився з пайових внесків партнерів двох, або більше країн, котрі спільно здійснюють господарську діяльність, керуючи створеним спільним підприємством і розподіляючи між собою отримані прибутки пропорційно до вкладених капіталів називається:
a. фінансовий підприємництво
b. міжнародна кооперація
c. міжнародний бізнес
d. спільне підприємництво

Question 2
Митний, податковий і інвестиційний режим вільних економічних зон є несприятливий для зовнішніх і внутрішніх інвестицій
a. невірно
b. вірно

Question 3
Пільгі, які пов'язані з податковим стимулюванням визначених видів підприємницької діяльності називаються:
a. адміністративними пільгами
b. зовнішньоторгівельними пільгами
c. фінансовими пільгами
d. фіскальними пільгами

Question 4
Пільги у виді встановлення низьких цін на комунальні послуги, зниження орендної плати за користування землею і виробничими приміщеннями, а також надання різних форм субсидій за рахунок бюджетних засобів і преференційних державних кредитів називаються:
a. фіскальними пільгами
b. зовнішньоторгівельними пільгами
c. адміністративними пільгами
d. фінансовими пільгами

Question 5
Обмежена ділянка митної території країни, де встановлюється особливий режим підприємницької діяльності називається

a. обмежена економічна зона
b. міжнародна економічна зона
c. вільна митна зона
d. вільна економічна зона

Question 6
Офшорна компанія- це:
a. товариство з обмеженою відповідальністю
b. державні компанії
c. підприємство, яке займається мінімізацією податків
d. компанія, що є стосовно країни реєстрації не резидентської і цілком звільненої від податків

Question 7
Яки з цих видів компаній відносяться до оффшорних:
a. нерезидентська (Non – Resident)
b. компанія, звільнена від податків (Exempt)
c. компанія міжнародного бізнесу

Question 8
Реінвойсинг – це процес руху товарів від постачальника до покупця, у якому офшорна компанія використовується лише для оформлення контрактів і рахунків.
a. вірно
b. невірно

Question 9
Характерною рисою різних видів вільних економічних зон є:
a. наявність несприятливого інвестиційного клімату
b. незалежність зон від інших країн
c. наявність сприятливого інвестиційного клімату, що включає в себе митні, фінансові, податкові пільги і переваги в порівнянні з загальним режимом для підприємців

Question 10
Важливою причиною утворення вільних економічних зон є те, що часто країна не бажає цілком відкривати свою економіку для припливу іноземного капіталу і тому використовує часткову, локальну відкритість у виді спецзони
a. вірно
b. невірно

ТЕСТ 11
Question1
Суб'єктами підприємництва у фінансовій сфері є
a. банки, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, фондові біржі, страхові компанії
b. фінансові установи, комерційні та виробничі підприємства
c. виробничі підприємства на яких відбувається фінансовий менеджмент
d. малі підприємства, інноваційні компанії

Question 2
Банки, які займаються фінансуванням та довгостроковим кредитуванням різних галузей, головним чином промисловості, торгівлі та транспорту називаються:
a. іпотечні
b. комерційні
c. інвестиційні
d. емісійні

Question 3
Факторинг - це
a. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права брати участь у розподіленні прибутку
b. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права на вимогу боргу
c. послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права займатись підприємницькою діяльністю

Question 4
Послуги засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа-засновник передає своє майно у розпорядження іншої особи для управління в інтересах третьої особи називаються
a. гарантійні послуги
b. факторингові послуги
c. інтернет банкінг
d. трастові послуги

Question 5
Такі банківськи послуги, як здійснення розрахунків за власні кошти клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки, касове обслуговування відносять до:
a. комісійних послуг
b. спредових послуг
c. лізінгових послуг
d. чистих послуг

Question 6
Фондова біржа набуває прав юридичної особи з:
a. моменту укладання статуту фондової біржі
b. дня її реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
c. з моменту підписання ф’ючерсної угоди
d. немає вірної відповіді

Question 7
Фондова біржа є організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами
a. невірно
b. вірно

Question 8
Страхування є найбільш вигідним відшкодуванням таких втрат, оскільки сума його може бути більшою страхових внесків
a. невірно
b. вірно

Question 9
Дохід банку від лізингових послуг включає:
a. всі відповіді врні
b. залишкову вартість майна до моменту закінчення строку оренди
c. лізинговий процент
d. податкові пільги, пов'язані з інвестуванням в обладнання

Question 10
Страхові компанії у розвинутих країнах мобілізують величезні фінансові ресурси і є головними постачальниками довгострокових капіталів на грошовому ринку:
a. вірно
b. невірно

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question1
Диверсифікованість максимізує ризик при розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності
a. невірно
b. вірно

Question 2
Організаційно-правові форми підприємництва:
a. акціонерне товариство
b. державне підприємство
c. спільне підприємство
d. усі відповіді правильні
e. мале підприємство

Question 3
До форм суспільної організації виробництва відносяться:
a. концентрація
b. монополізація
c. спеціалізація
d. кооперація

Question 4
Головна мета бізнес-плану:
a. випуск запланованого обсягу продукції
b. отримання прибутку
c. розширення підприємницької діяльності

Question 5
Центральним розділом плану розвитку підприємства є:
a. план розвитку науки і техніки
b. виробнича програма
c. фінансовий план

Question 6
Основні умови існування підприємництва:
a. економічна свобода та рівні можливості
b. особиста відповідальність та обов’язок
c. усі відповіді правильні
d. новаторство та творчий пошук
e. особиста зацікавленість та вільний вибір

Question 7
Державне регулювання підприємництва:
a. законодавча та нормативна регламентація
b. всі відповіді правильні
c. грошова, банківська і економічна система
d. вплив на ціноутворення і антимонопольні обмеження
e. бюджетна підтримка, дотації та цільові програми підтримки
f. податкова політика

Question 8
Суб’єктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути:
a. нелегалізовані іноземці та громадяни без громадянства
b. громадяни України, які не обмежені у правоздатності або дієздатності
c. працівники державних органів управління
d. військовослужбовці та службові особи органів правопорядку
e. юридичні особи всіх форм власності

Question 9
Можливість небезпеки несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредитору називається:
a. кредитним ризиком
b. валютним ризиком
c. фінансовим ризиком

Question 10
Статутний фонд підприємства створюється:

a. внесенням банківських вкладів
b. всі відповіді правильні
c. внесенням вкладів засновниками
d. за рахунок державного фінансування

Question 11
Мале підприємництво — це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців, яка проводиться на власний ризик з метою монополізації ринку
a. вірно
b. невірно

Question 12

Якщо на підприємстві, що займається роздрібною торгівлею працює 5 чоловік, то до якої категорії підприємств воно належить:
a. мале підприємство
b. середнє підприємство
c. мале промислове підприємство
d. велике промислове підприємство

Question 13
До джерел коштів для фінансування нового бізнесу відноситься:
a. власний капітал
b. боргове фінансування
c. боргове фінансування та власний капітал

Question 14
Організаційно підготовчі заходи започаткування підприємницької діяльності це:
a. вироблення, експертна оцінка та самоаналіз підприємницької ідеї
b. розробка установчих документів та державна реєстрація
c. підбір складових підприємництва
d. всі відповіді вірні

Question 15
Для державної реєстрації суб’єкта підприємництва (юридичної особи) в органи державної реєстрації подаються такі документи:
a. свідотство про народження
b. копію документів про освіту або кваліфікацію
c. засновницькі документи
d. документ, що підтверджує сплату акцизного збору

Question 16
Визначити зовнішні ознаки банкрутства:
a. перевищення розмірів позичкового капіталу над розмірами власного
b. неспроможність забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців від часу їх виконання
c. збитки

Question 17
Категорія витрат, що включає витрати на складське устаткування і приміщення, обробку, страховку, а також витрати, пов'язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, знеціненням, податками називається:
a. Витрати по розміщенню і виконанню замовлень
b. Витрати по зберіганню
c. Витрати по освоєнню нової продукції

Question 18
Від типу виробництва залежить
a. виробнича структура підприємства і його підрозділів
b. вибір технологічних процесів, устаткування і оснащення
c. всі відповіді вірні
d. вибір методів організації виробництва та управління

Question 19
Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик діяльність щодо виробництва продукції, використання робіт, надання послуг, торгівлі з метою одержання прибутку. До принципів підприємництва відносяться:

a. новаторства, економічна творчість в різних сферах виробництва
b. ризик та ін
c. економічна відповідальність
d. економічна заінтересованість
e. усі відповіді правильні
f. конкуренція
g. економічна свобода підприємця

Question 20
Виробничий процес:
a. це сукупність взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи – складових виготовлення продукції
b. не має правильної відповіді
c. являє собою сукупність організованих в певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію

Question 21
Масовий тип виробництва:
a. передбачає виготовлення виробів великими партіями
b. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями
c. характеризується постійним випуском однорідного продукту
d. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається

Question 22
Від типу виробництва залежить
a. виробнича структура підприємства і його підрозділів
b. всі відповіді вірні
c. вибір методів організації виробництва та управління
d. вибір технологічних процесів, устаткування і оснащення

Question 23
Митний, податковий і інвестиційний режим вільних економічних зон є несприятливий для зовнішніх і внутрішніх інвестицій
a. невірно
b. вірно

Question 24
Пільгі, які пов'язані з податковим стимулюванням визначених видів підприємницької діяльності називаються:
a. фіскальними пільгами
b. фінансовими пільгами
c. адміністративними пільгами
d. зовнішньоторгівельними пільгами

Question 25
Послуги засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа-засновник передає своє майно у розпорядження іншої особи для управління в інтересах третьої особи називаються
a. факторингові послуги
b. інтернет банкінг
c. гарантійні послуги
d. трастові послуги

Question 26
Такі банківськи послуги, як здійснення розрахунків за власні кошти клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки, касове обслуговування відносять до:
a. комісійних послуг
b. спредових послуг
c. лізінгових послуг
d. чистих послуг

Question 27
Державне підприємство являє собою організаційно-правову форму підприємства, заснованого на приватній власності.
a. так
b. ні

Question 28
Картель – це:
a. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
b. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовленої продукції
c. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства
d. монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс

Question 29
Банки, які займаються фінансуванням та довгостроковим
кредитуванням різних галузей, головним чином промисловості, торгівлі та
транспорту називаються:
a. комерційні
b. іпотечні
c. інвестиційні
d. емісійні

Question 30
Факторинг - це
a. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права брати участь у розподіленні прибутку
b. послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права займатись підприємницькою діяльністю
c. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права на вимогу боргу
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.