Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Адміністративний менеджмент - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26528

ВСЕГО 130 ОТВЕТОВ
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Question 1

Які з перелічених елементів не відносяться до складу елементів адміністрування:

a. Керівництво організацією

b. Регламентація

c. Мотивація

d. Розпорядження

Question 2

Яка з перелічених сфер відноситься до соціально-економічних систем адміністративного менеджменту:

a. Бізнес

b. Державна економічна система

c. Некомерційні організації

d. Всі відповіді вірні

Question 3

Адміністративний менеджмент – це:

a. Всі відповіді вірні

b. Сучасний стиль управління, побудований на засадах демократії з мінімізованим втручанням держави в усі сфери суспільного буття

c. Спеціальна розробка, контроль і максимально ефективне використання соціально-економічних систем

d. Суспільна наука, яка вивчає державне управління

Question 4

Хто з перелічених науковців зробив основний внесок у розвиток адміністративного менеджменту:

a. Жодної вірної відповіді

b. Абрахам Маслоу

c. Дуглас Макгрегор

d. Фредерік Герцберг

Question 5

Менеджмент – це:

a. Керівництво людьми

b. Регулювання

c. Управління людьми

d. Управління

Question 6

Чи відрізняються категорії “управління” та “менеджмент”?

a. Так, кардинально відрізняються

b. Жодної вірної відповіді

c. Управління – це складова менеджменту

d. Менеджмент – це складова управління

Question 7

Управління – це:

a. Регулювання

b. Планування

c. Керівництво

d. Дія на певний об’єкт

Question 8

Внесок адміністративної школи у теорію менеджменту пов'язаний із:

a. Всі відповіді правильні

b. Розробкою принципів і методів організації праці

c. Розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу

d. Розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей

Question 9

Анрі Файоль, Лінделл Урвік, Джеймс Муні – це представники школи:

a. Адміністративного менеджменту

b. Людських відносин

c. Наукового управління

d. Кількісної

Question 10

Ким з науковців було сформовано14 основних принципів ефективного управління:

a. Анрі Файолем

b. Дугласом Мак-Грегором

c. Мері Паркер Фоллет

d. Максом Вебером

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Question 1

Основні напрямки управління, що визначенні сучасною концепцією А.М.:

a. Розвиток бартерних операцій

b. Жодної вірної відповіді

c. Побудова чіткої структури організації

d. Всі відповіді вірні

Question 2

Критика концепції адміністративного менеджменту з боку практиків та теоретиків за:

a. Підвищення ефективності організації в цілому

b. Відсутність гнучкості, мобільності та інших ознак, які необхідні для ефективної діяльності сучасного підприємства

c. Всі відповіді вірні

d. Жодної вірної відповіді

Question 3

Процеси в суспільстві, що перешкоджають використання адміністративних методів:

a. Жодної вірної відповіді

b. Підвищення ефективності організації в цілому

c. Відсутність гнучкості, мобільності та інших ознак

d. Втрата заводських традицій і звичайного укладу життя людиною

Question 4

Ознаки діяльності державної служби:

a. Ефективність діяльності

b. Об’єкт діяльності

c. Виконавці – державні працівники, чиновники

d. Всі відповіді вірні

Question 5

Орієнтація на прибутковість – це ознака спрямованості діяльності яких організацій:

a. Жодної вірної відповіді

b. Державних

c. Громадських

d. Приватних

Question 6

Відсутність соціального пакету - це ознака соціального захисту в діяльності:

a. Всі відповіді вірні

b. Адміністративних менеджерів громадських установ

c. Адміністративних менеджерів приватних установ

d. Адміністративних менеджерів державних установ

Question 7

До яких характеристик адмін. органу відносяться ті, що розкривають його структуру, яка виконує визначені функції організації:

a. Юридичні

b. Організаційні

c. Соціологічні

d. Функціональні

Question 8

Яка вимога структури адмін. органу визначає чисельний склад і кількість внутрішніх підрозділів встановлюється за оптимальними критеріями керованості:

a. Вимога економічності

b. Жодної вірної відповіді

c. Вимога оперативності

d. Вимога мобільності

Question 9

Діяльність неформальних груп – це чинник адмін. органу що залежить від:

a. Технічного забезпечення

b. Персоналу

c. Координація

d. Особи керівника

Question 10

Секретарі та помічники керівників відносяться до:

a. Особистого адмін. апарату

b. Консультативного адмін. апарату

c. Оперативного адмін. апарату

d. Обслуговуючого адмін. апарату

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Question 1

Який з елементів не відноситься до елементів цільової комплексної програми:

a. Дерево цілей

b. Головна мета

c. Піраміда цілей

d. Ресурсне обґрунтування

Question 2

Планування діяльності на період 5-10 років відноситься до:

a. Середньострокових планів

b. Довгострокових планів

c. Короткострокових планів

d. Оперативних планів

Question 3

Яке з перелічених питань не відноситься до процесу планування:

a. Ухвалення рішень щодо обраної можливості

b. Аналіз проблеми

c. Вирішення проблеми

d. Планування досягнення мети

Question 4

План роботи керівника чи фахівця за певний відрізок часу відноситься до якого з методів адміністративного планування:

a. Графіки виконання

b. Метод сітьового планування

c. Метод послідовного опису операцій

d. Метод робочого календаря, цільові комплексні програми

Question 5

Скільки етапів в розробці стратегічного адміністративного менеджменту виділяє професор Страусмен Джефрі:

a. 6 етапи

b. 5 етапи

c. 4 етапи

d. 3 етапи

Question 6

Основне завдання стратегії – це:

a. Забезпечення впровадження інновацій та змін в організації

b. Всі відповіді вірні

c. Детальний всебічний комплексний план, набір дій та рішень, яке розробляється керівництвом для досягнення цілей фірми

d. Постійна переоцінка і переробка початково-розроблених концепцій розвитку організацій Question 7

До якого з етапів стратегічного планування відноситься аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ:

a. До 1 етапу

b. До 6 етапу

c. До 4 етапу

d. До 2 етапу

Question 8

До якої із стратегій відноситься “диверсифікація”:

a. Пасивної стратегії

b. Активної стратегії

c. Стратегії скорочення

d. Стратегії стабілізації

Question 9

Ідентифікація обмежень політичної влади (за Страусменом Джефрі) належить до якого з етапів в розробці стратегічн. АМ:

a. До 2 етапу

b. До 3 етапу

c. До 4 етапу

d. До 6 етапу

Question 10

До якого з методів адміністративного планування відноситься “критичний шлях”:

a. Метод сітьового планування

b. Метод послідовного опису операцій

c. Графіки виконання

d. Метод робочого календаря, цільові комплексні програми

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Question 1

Апарат уряду належить до:

a. Жодної вірної відповіді

b. Місцевого рівню управління

c. Національного рівню управління

d. Регіонального рівню управління

Question 2

До якого з аспектів організації як функції управління належить делегування:

a. Вертикального поділу

b. Горизонтального поділу праці

c. Першого аспекту

d. Регіонального аспекту

Question 3

Який з етапів не належить до процесу делегування:

a. Доручення підлеглим індивідуальних конкретних завдань

b. Підвищення ефективності організації в цілому

c. Надання відповідних повноважень і ресурсів підлеглим

d. Формування порядку дій для підлеглих щодо дорученого їм завдання

Question 4

Підлеглим делегування повноважень дозволяє:

a. Розробляти принципи і методи організації праці

b. Проявляти ініціативу і самостійність

c. Всі відповіді вірні

d. Жодної вірної відповіді

Question 5

Який з розділів не відноситься до положення про організаційну структуру:

a. Схема організаційної структури

b. Перелік бізнес-функцій організації

c. Опис видів діяльності, продукції

d. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Question 6

До якого з рівнів адміністративно-державного управління відносяться штати, землі, провінції, республіки:

a. Місцевого

b. Федерального

c. Національного

d. Регіонального

Question 7

Який з розділів не відноситься до положення про структурні підрозділи:

a. Напрямки діяльності

b. Сама структура

c. Функції і завдання

d. Перелік функцій менеджменту, які реалізуються в компанії (конкретні функції)

Question 8

Яка з перелічених груп чинників не відноситься до проектування організації (за Джоном Гелбрейтом):

a. Технологія робіт всередині організації

b. Поведінка працівників

c. Стан зовнішнього середовища

d. Децентралізація та централізація

Question 9

Які методи використовують під час побудови організаційних структур управління:

a. Моделювання

b. Організаційне нормування (регламентування)

c. Всі відповіді вірні

d. Експертна оцінка

Question 10

Відповідальність – це:

a. Обмежене, делеговане певній посаді право використовувати ресурси організації

b. Обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких працівників на виконання нових завдань

c. Зобов’язаність вирішувати поставлені завдання та відповідати за якість їх виконання

d. Всі відповіді вірні

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Question 1

Яка з перелічених теорій мотивації не відноситься до процесуальних:

a. Теорія очікувань

b. Теорія визначення цілей

c. Двочинникова теорія

d. Теорія справедливості

Question 2

Визначте, яке з тверджень належить до двочинникової теорії Герцберга:

a. Людей мотивує задоволення п’яти рівнів потреб

b. Людей мотивує бажання бути впливовим і контролювати чиєсь середовище

c. Людей мотивує бажання людського спілкування та сприймання

d. Задоволення і незадоволення є протилежними сторонами однієї послідовності

Question 3

Яке з припущень не відноситься до теорії очікувань:

a. Люди ухвалюють рішення про їх власну поведінку в організації

b. Різні люди мають різні типи потреб, бажань і цілей

c. Люди вважають, що поведінка є результатом свідомих цілей та намірів

d. Поведінка визначена комбінацією чинників окремої особи та середовища

Question 4

Вислів “зростання продуктивності на 3% протягом шести місяців” - це:

a. Складність цілі

b. Зобов’язання щодо цілі

c. Специфічність цілі

d. Сприйняття цілі

Question 5

Який з наслідків поведінки може бути застосований , особливо тоді, що раніше цю поведінку винагороджували:

a. Ігнорування

b. Покарання

c. Уникання

d. Підтримка

Question 6

Яка з стратегій забезпечення наслідків поведінки в організації передбачає винагороду на нерегулярних засадах:

a. Графік фіксованої кількості подій

b. Графік змінних інтервалів

c. Графік різної кількості подій

d. Графік фіксованих інтервалів

Question 7

Яка з форм оплати праці полягає у встановлені залежності величини заробітної плати від кількості виготовленої продукції:

a. Комбінована форма

b. Тарифна форма

c. Комісійна форма

d. Відрядна форма

Question 8

Якщо працівник обирає варіант почати роботу раніше і завершити після обіду – це:

a. Робота на відстані

b. Поділ робочого місця

c. Стислий робочий графік

d. Гнучкий графік

Question 9

Який з напрямків внутріфірмової кар’єри передбачає придбання авторитету, поваги, визнання серед колег:

a. Горизонтальний напрямок

b. Вертикальний напрямок

c. Доцентровий рух

d. Жоден варіант не підходить

Question 10

Що з нижче перерахованого не відноситься до умов праці:

a. Використання можливої техніки

b. Користування служебник телефоном

c. Гнучкий графік роботи для занять спортом

d. Вільний доступ до документації, комп’ютера

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Question 1

Різні перевірки, ревізії, спеціальні обстеження належать до:

a. Технологічного контролю

b. Документального контролю

c. Візуального контролю

d. Натурального контролю

Question 2

Що не відноситься до суб’єктів контролю:

a. Параметри діяльності

b. Громадські організації

c. Державні органи

d. Відомчі органи

Question 3

Який з елементів не належить до методу адміністративного обліку:

a. Документування

b. Планування

c. Контроль

d. Мотивування

Question 4

Із скількох стадій складається правильна постановка контролю:

a. З шести стадій

b. З трьох стадій

c. З п’яти стадій

d. З дев’яти стадій

Question 5

Який з принципів не відноситься до здійснення контролю:

a. Об’єктивність

b. Плановість

c. Дієвість

d. Підтримка

Question 6

Послідовність операцій, якість сировини, кваліфікація виконавців належить до:

a. Екологічного контролю

b. Жодної вірної відповіді

c. Соціального контролю

d. Економічного контролю

Question 7

Основними інструментами адміністративного контролю є:

a. Бюджетний контроль

b. Економічний контроль

c. Екологічний контроль

d. Всі відповіді вірні

Question 8

Адміністративний контроль - це:

a. Передбачення напрямків розвитку організації

b. Сукупність інструментів, що використовуються для оцінки процесів та явищ, що відбуваються в системі управління організації

c. Виявлення поточного стану керованої підсистеми з метою виявлення можливих відхилень від заданого режиму функціонування

d. Всі відповіді вірні

Question 9

Що не відноситься до об’єктів контролю:

a. Місія, цілі та стратегії

b. Управлінські рішення

c. Процеси, функції та завдання

d. Лінійний апарат організації

Question 10

Контроль - це:

a. Жодної вірної відповіді

b. Основна і обов’язкова функція менеджменту

c. Всі відповіді вірні

d. Метод управлінського процесу

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Question 1

Адміністративні методи:

a. Ґрунтуються на силі та авторитеті влади (накази, постанови, розпорядження, вказівки, інструкції)

b. Дають змогу регламентувати діяльність

c. Всі відповіді вірні

d. Забезпечують організацію нормативами

Question 2

Положення про підрозділи відноситься до:

a. Нормування

b. Регламентування

c. Розпорядження

d. Інструктування

Question 3

Технологічні нормативи відноситься до:

a. Нормування

b. Регламентування

c. Інструктування

d. Розпорядження

Question 4

Директиви відноситься до:

a. Методів організаційно-стабілізуючого впливу

b. Жодної вірної відповіді

c. Організаційно-розпорядчих методів

d. Всі відповіді вірні

Question 5

Який з представлених типів методів не відноситься до методів дисциплінарного впливу:

a. Матеріальні

b. Оперативні вказівки

c. Адміністративні

d. Кримінально-правові

Question 6

Яку з перерахованих можливостей не надає влада:

a. Скеровувати підлеглих в напряму інтересів організації

b. Запобігати виникаючим в колективі конфліктам

c. Всі відповіді вірні

d. Розпоряджатися діями підлеглих

Question 7

Яка з перелічених форм влади не належить до її класифікації за Френчем і Рейвеном:

a. Основана на примусі

b. Інформаційна

c. Законна (традиційна)

d. Основана на винагороді

Question 8

Яка з форм влади передбачає унікальний досвід, високу кваліфікацію, спеціальні глибокі знання та фахові практичні навички:

a. Влада, заснована на участі

b. Легітимна (законна) влада

c. Інформаційна влада

d. Влада спеціаліста (експертна)

Question 9

Яка з форм влади базується на власних магнетичних якостях лідера, які прагнуть копіювати його послідовники.

a. Влада спеціаліста (експертна)

b. Влада, заснована на участі

c. Легітимна (законна) влада

d. Референтна (еталонна) влада

Question 10

До якого з підходів ефективного лідерства належить поділ стилів керівництва на автократичний, демократичний, ліберальний:

a. Ситуаційний

b. З позицій особистих якостей

c. Всі відповіді вірні

d. Поведінковий

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Question 1

До якої з ознак класифікації управлінських рішень належать виробничо-ситуаційні рішення:

a. За сферою охоплення виробничих процесів

b. За характером вирішуваних завдань

c. За організацією підготовки

d. За рівнем прийняття

Question 2

До якої з ознак класифікації управлінських рішень належать одоноособові рішення:

a. За характером вирішуваних завдань

b. За сферою охоплення виробничих процесів

c. За рівнем прийняття

d. За організацією підготовки

Question 3

До якої з ознак класифікації управлінських рішень належать контурні рішення:

a. За сферою охоплення виробничих процесів

b. За рівнем прийняття

c. Жодної вірної відповіді

d. За організацією підготовки

Question 4

До основних властивостей управлінського рішення, що характеризують його якість, належать:

a. Дієвість

b. Надійність

c. Всі відповіді вірні

d. Здатність задовольнити потреби суб’єкта управління

Question 5

До якої класифікаційної ознаки відноситься директивна інформація:

a. За рівнем систематизації

b. За змістом даних

c. За роллю у процесі управління

d. За напрямами руху

Question 6

Пропускна спроможність комунікаційного каналу визначається:

a. Здатністю забезпечити особистий підхід до кому¬нікації

b. Всі відповіді вірні

c. Здатністю опрацьовувати декілька сигналів одночасно

d. Можливістю здійснювати швидкий двосторонній зв'язок

Question 7

На якому з етапів процесу прийняття державно-управлінських рішень з’ясовується директивна інформація та правовий бік проблеми:

a. Підготовка необхідної інформації

b. Ідентифікація та визначення проблеми

c. Визначення критеріїв

d. Генерація альтернативних варіантів розв’язання проблеми

Question 8

Основні блоки процесу опрацювання державно-управлінських рішень:

a. Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття рішення

b. Підготовка необхідної інформації

c. Всі відповіді вірні

d. Ухвалення (вибір) рішення

Question 9

На якому з етапів процесу прийняття державно-управлінських рішень розробляють детальні плани і програми їхньої реалізації:

a. Організація реалізації рішення

b. Підготовка необхідної інформації

c. Генерація альтернативних варіантів розв’язання проблеми

d. Ідентифікація та визначення проблеми

Question 10

До учасників процесу прийняття адміністративно-державних рішень у демократичному товаристві на різних етапах належать:

a. Особистості, політичні партії, суспільні або державні організації

b. Політичні партії, громадські організації, експерти, державна адміністрація

c. Державна адміністрація, громадяни

d. Всі відповіді вірні

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Question 1

Розвиток інформаційних і комунікаційних технологій в адміністративному менеджменті скерований на:

a. Появу все більш потужних і недорогих персональних комп’ютерів

b. Жодної вірної відповіді

c. Всі відповіді вірні

d. Можливість їх роз’єднання в мережі (локальні і глобальні)

Question 2

На які класи поділяються інформаційні технології в адміністративному менеджменті:

a. Традиційні та комп’ютеризовані інформаційні технології

b. Інформаційні системи на паперових носіях

c. Використання органів почуттів

d. Навчання

Question 3

До традиційних інформаційних технологій не належить:

a. Використання органів почуттів

b. Електронні засоби збору даних і надання інформації

c. Навчання

d. Інформаційні системи на паперових носіях

Question 4

Яка з перелічених функцій не належить до інформаційних технологій та систем:

a. Моніторингова

b. Глобальна

c. Операційна

d. Експертна

Question 5

Які важливі питання існують в концепції сучасного підходу до завдань дослідження адміністративних процесів:

a. Реєстрація існуючого стану

b. Виявлення цілей та предмету дослідження

c. Здійснення критичного аналізу

d. Сучасний погляд та успіх

Question 6

Який з перелічених етапів не належить до процедури дослідження методів трудової діяльності:

a. Здійснення критичного аналізу

b. Мотивація авторського нагляду

c. Реєстрація існуючого стану

d. Виявлення цілей та предмету дослідження

Question 7

В яких випадках виникає необхідність формування нових організаційних структур:

a. Зміни економіко-математичного моделювання

b. Створення технологічних процедур

c. Всі відповіді вірні

d. Зміни в підходах та методах управління організацією

Question 8

Який з етапів управлінських заходів належить до технології організаційної структуризації:

a. Аналіз організації

b. Всі відповіді вірні

c. Аналіз інформації

d. Аналіз діяльності

Question 9

На скільки етапів поділяється процес складання бюджету:

a. На 6 етапів

b. Жодної вірної відповіді

c. На 8 етапів

d. На 4 етапи

Question 10

До якого з розділів бізнес-плану належить визначення можливостей діяльності інвесторів:

a. Фінансовий план

b. План виробництва

c. Маркетинговий план

d. План управління

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

Question 1

Термін „зміни” використовується у бізнес-середовищі для позначення:

a. Адміністративних програм змін

b. Внутрішніх змін

c. Всі відповіді вірні

d. Жодної вірної відповіді

Question 2

До зовнішніх причини, які викликають необхідність змін в організації відносяться:

a. Ставлення робітників до своєї роботи

b. Рішення менеджерів вищого рівня

c. Зміни в державному регулюванні

d. Жодної вірної відповіді

Question 3

Децентралізація управління відноситься до:

a. Змін бізнес-моделі

b. Структурних змін

c. Культурних змін

d. Змін, орієнтованих на персонал

Question 4

До якої класифікаційної ознаки відноситься революційний вид змін:

a. Спосіб здійснення змін

b. Ступінь змін

c. Результат впровадження змін

d. Предмет змін

Question 5

Фактори, які сприяють проведенню організаційних змін:

a. Опір і побоювання змін

b. Невдачі у проведенні попередніх перетворень

c. Організаційна криза

d. Суперечливість цілей

Question 6

Фактори, які заважають проведенню організаційних змін:

a. Бюрократична жорсткість організації

b. Зниження продуктивності організації

c. Бюрократична жорсткість організації

d. Зміни системи цінностей і норм поведінки у робітників

Question 7

До якої класифікаційної ознаки відноситься безперервний вид змін:

a. Ступінь змін

b. Предмет змін

c. Результат впровадження змін

d. Періодичність змін

Question 8

Організаційні зміни – це:

a. Структурований процес, задача якого – запропонувати, впровадити і закріпити зміни

b. Перетворення організації між двома моментами часу

c. Здійснення змін через усвідомлення необхідності їх проведення

d. Всі відповіді вірні

Question 9

«Заморожування» - це етап процесу управління організаційними змінами за моделлю:

a. Левіна. К.

b. Грейнера. Л.

c. Маслоу. А.

d. Файоль. А.

Question 10

Зміни в ланцюзі постачань відносяться до:

a. Змін бізнес-моделі

b. Культурних змін

c. Змін, орієнтованих на персонал

d. Структурних змін

реререр

Question 1

Які з перелічених елементів не відносяться до складу елементів адміністрування:

a. Мотивація

b. Розпорядження

c. Керівництво організацією

d. Регламентація

Question 2

Критика концепції адміністративного менеджменту з боку практиків та теоретиків за:

a. Жодної вірної відповіді

b. Підвищення ефективності організації в цілому

c. Відсутність гнучкості, мобільності та інших ознак, які необхідні для ефективної діяльності сучасного підприємства

d. Всі відповіді вірні

Question 3

Яка з перелічених сфер відноситься до соціально-економічних систем адміністративного менеджменту:

a. Всі відповіді вірні

b. Некомерційні організації

c. Державна економічна система

d. Бізнес

Question 4

Адміністративний менеджмент – це:

a. Суспільна наука, яка вивчає державне управління

b. Всі відповіді вірні

c. Спеціальна розробка, контроль і максимально ефективне використання соціально-економічних систем

d. Сучасний стиль управління, побудований на засадах демократії з мінімізованим втручанням держави в усі сфери суспільного буття

Question 5

Процеси в суспільстві, що перешкоджають використання адміністративних методів:

a. Жодної вірної відповіді

b. Підвищення ефективності організації в цілому

c. Відсутність гнучкості, мобільності та інших ознак

d. Втрата заводських традицій і звичайного укладу життя людиною

Question 6

До яких характеристик адмін. органу відносяться ті, що розкривають його структуру, яка виконує визначені функції організації:

a. Юридичні

b. Функціональні

c. Соціологічні

d. Організаційні

Question 7

Яка вимога структури адмін. органу визначає чисельний склад і кількість внутрішніх підрозділів встановлюється за оптимальними критеріями керованості:

a. Вимога оперативності

b. Жодної вірної відповіді

c. Вимога мобільності

d. Вимога економічності

Question 8

Секретарі та помічники керівників відносяться до:

a. Оперативного адмін. апарату

b. Консультативного адмін. апарату

c. Особистого адмін. апарату

d. Обслуговуючого адмін. апарату

Question 9

План роботи керівника чи фахівця за певний відрізок часу відноситься до якого з методів адміністративного планування:

a. B. Графіки виконання

b. A. Метод послідовного опису операцій

c. D. Метод робочого календаря, цільові комплексні програми

d. C. Метод сітьового планування

Question 10

Скільки етапів в розробці стратегічного адміністративного менеджменту виділяє професор Страусмен Джефрі:

a. 4 етапи

b. 5 етапів

c. 6 етапів

d. 3 етапи

Question 11

До якого з методів адміністративного планування відноситься “критичний шлях”:

a. Метод сітьового планування

b. Графіки виконання

c. Метод робочого календаря, цільові комплексні програми

d. Метод послідовного опису операцій

Question 12

Апарат уряду належить до:

a. Жодної вірної відповіді

b. Регіонального рівню управління

c. Національного рівню управління

d. Місцевого рівню управління

Question 13

До якого з рівнів адміністративно-державного управління відносяться штати, землі, провінції, республіки:

a. Регіонального

b. Національного

c. Федерального

d. Місцевого

Question 14

Яка з стратегій забезпечення наслідків поведінки в організації передбачає винагороду на нерегулярних засадах:

a. Графік фіксованої кількості подій

b. Графік фіксованих інтервалів

c. Графік різної кількості подій

d. Графік змінних інтервалів

Question 15

Яка з форм оплати праці полягає у встановлені залежності величини заробітної плати від кількості виготовленої продукції:

a. Комбінована форма

b. Комісійна форма

c. Відрядна форма

d. Тарифна форма

Question 16

Який з елементів не належить до методу адміністративного обліку:

a. Мотивування

b. Контроль

c. Документування

d. Планування

Question 17

Основними інструментами адміністративного контролю є:

a. Екологічний контроль

b. Всі відповіді вірні

c. Бюджетний контроль

d. Економічний контроль

Question 18

Адміністративний контроль - це:

a. Сукупність інструментів, що використовуються для оцінки процесів та явищ, що відбуваються в системі управління організації

b. Всі відповіді вірні

c. Виявлення поточного стану керованої підсистеми з метою виявлення можливих відхилень від заданого режиму функціонування

d. Передбачення напрямків розвитку організації

Question 19

Адміністративні методи:

a. Забезпечують організацію нормативами

b. Всі відповіді вірні

c. Ґрунтуються на силі та авторитеті влади (накази, постанови, розпорядження, вказівки, інструкції)

d. Дають змогу регламентувати діяльність

Question 20

Положення про підрозділи відноситься до:

a. Регламентування

b. Нормування

c. Розпорядження

d. Інструктування

Question 21

Технологічні нормативи відноситься до:

a. Розпорядження

b. Регламентування

c. Інструктування

d. Нормування

Question 22

Директиви відноситься до:

a. Організаційно-розпорядчих методів

b. Методів організаційно-стабілізуючого впливу

c. Жодної вірної відповіді

d. Всі відповіді вірні

Question 23

Який з представлених типів методів не відноситься до методів дисциплінарного впливу:

a. Адміністративні

b. Оперативні вказівки

c. Кримінально-правові

d. Матеріальні

Question 24

На якому з етапів процесу прийняття державно-управлінських рішень з’ясовується директивна інформація та правовий бік проблеми:

a. Ідентифікація та визначення проблеми

b. Генерація альтернативних варіантів розв’язання проблеми

c. Визначення критеріїв

d. Підготовка необхідної інформації

Question 25

Основні блоки процесу опрацювання державно-управлінських рішень:

a. Підготовка необхідної інформації

b. Всі відповіді вірні

c. Ухвалення (вибір) рішення

d. Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття рішення

Question 26

На якому з етапів процесу прийняття державно-управлінських рішень розробляють детальні плани і програми їхньої реалізації:

a. Підготовка необхідної інформації

b. Організація реалізації рішення

c. Ідентифікація та визначення проблеми

d. Генерація альтернативних варіантів розв’язання проблеми

Question 27

До учасників процесу прийняття адміністративно-державних рішень у демократичному товаристві на різних етапах належать:

a. Державна адміністрація, громадяни

b. Політичні партії, громадські організації, експерти, державна адміністрація

c. Особистості, політичні партії, суспільні або державні організації

d. Всі відповіді вірні

Question 28

На які класи поділяються інформаційні технології в адміністративному менеджменті:

a. Традиційні та комп’ютеризовані інформаційні технології

b. Інформаційні системи на паперових носіях

c. Використання органів почуттів

d. Навчання

Question 29

Які важливі питання існують в концепції сучасного підходу до завдань дослідження адміністративних процесів:

a. Сучасний погляд та успіх

b. Здійснення критичного аналізу

c. Реєстрація існуючого стану

d. Виявлення цілей та предмету дослідження

Question 30

До зовнішніх причини, які викликають необхідність змін в організації відносяться:

a. Жодної вірної відповіді

b. Зміни в державному регулюванні

c. Рішення менеджерів вищого рівня

d. Ставлення робітників до своєї роботи
Ціна

65

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.