Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Наукові дослідження в галузі управління людськими ресурсами (МАУП)


Контрольна робота
K-26935

ВСЕГО 107 вопросов
ТЕМА 1
1. Розкрийте сутність поняття «наука»
2. У чому різниця понять «пізнання» та «наукове пізнання»?
3. Які головні цілі науки?
4. У чому сутність істинного знання?
5. Що таке «наукова ідея»?
6. У чому суть і значення гіпотези?
7. Розкрийте зміст наукової діяльності та її видів.
8. Що таке «науковий результат»? Які його форми?
9. Розкрийте зміст понять «дослідник», науковець», «вчений»
11. Що є суб’єктами наукової діяльності?
12. Що таке наукова школа та її призначення?

ТЕМА 2
1. У чому полягає сутність науково-дослідницької діяльності студентів (НДДС)?
2. Яка назвіть та охарактеризуйте складові НДДС.
3. Які форми навчальної роботи охоплює науково-дослідницька робота студентів у межах навчального процесу?
4. У чому сутність НДДС поза навчальним процесом?
5. Які форми організації НДДС Ви знаєте?
6. Що таке аспірантура і докторантура?
7. Які взаємозобов'язання аспіранта або докторанта визначаються у типовій угоді?
8. Що таке «наукова комунікація» і які її елементи?
9. Що таке недокументна комунікація?
10. Хто такий дослідник?
11. Які характерні ознаки людини дослідного типу?
12. Назвіть головних вимог щодо компетенцій менеджерів дослідного типу.

ТЕМА 3
1. Як Ви розумієте поняття «методологія»?
2. Які функції виконує методологія?
3. Що таке діалектика?
4. У чому сутність системного підходу у проведенні дослідження?
5. Назвіть основні ознаки системи.
6. Розкрийте методологічні принципи, які забезпечують системну спрямованість наукового дослідження і практичного пізнання об'єкта.
7. У чому сутність структурно-функціонального підходу у проведенні дослідження?
8. У чому сутність діяльнісного підходу у проведенні дослідження?
9. Які основні компоненти системно-діяльнісний підхіду?
10. Що таке діяльність?
11. Які складові структури діяльності?
12. Розкрийте сутність синергетичного підходу?
13. Які методи синергетичного підходу?
14. У чому суть методу моделювання та яка його структура?

ТЕМА 4
1. Розкрийте сутність понять «метод», «методика», «методологія»?
2. Як розрізняються методи за способом реалізації дослідження?
3. Які Ви знаєте методи наукового пізнання?
4. Що являє собою метод спостереження, та які вимоги до нього висуваються?
5. Розкрийте сутність методу порівняння?
6. У чому сутність методу експерименту?
7. У чому різниця між методами опитування та тестування?
8. Що таке абстрагування?
9. У чому сутність методів аналізу та синтезу?
10. Розкрийте зміст методів індукції та дедукції?
11. Що таке теоретичні методи?
12. Назвіть закони що складають логічне основу дослідження.
13. Що таке аргументування?

ТЕМА 5
1. Як Ви розумієте зміст інформаційного забезпечення?
2. Як ви розумієте поняття «інформаційні ресурси», якою є їх структура?
3. Які документи називають первинними?
4. Що таке вторинний документ?
5. Які документи називають інформаційними?
6. Розкрий сутність понять «реферат» та «анотація»?
7. Що являє собою інформаційна база дослідження?
8. У чому сутність та призначення баз даних (БД)?
9. Що таке довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (ДБА) та що входить до його складу?
10. Яку роль у бібліографічному пошуку документів у бібліотеці відіграє алфавітно-предметний покажчик (АПП)?
11. Назвіть основні підходи (праила) до пошуку інформації в Інтернет.
12. У чому зміст поняття «бібліографічний апарат наукової роботи»?
13. В який спосіб можуть бути розташовані бібліографічні описи видань у списку використаних джерел?
14. Який документ визначає вимоги до бібліографічного опису джерел інформації?
15. Що таке «бібліографічний опис»?

ТЕМА 6
1. Які Ви знаєте сучасні концептуальні підходи до стратегії управління персоналом? У чому їх сутність?
2. Що таке працівник?
3. Які напрямки, на думку японських менеджерів будуть актуальними в управлінні людськими ресурсами ХХІ століття?
4. На яких принципах має базуватися сучасне управління персоналом?
5. Що являє собою дипломна (магістерська) робота як наукова праця студента?
6. У чому полягає мета та завдання написання дипломної (магістерської) роботи?
7. Які розділи входять у структуру дипломної (магістерської) роботи?
8. Які головні вимоги, на Вашу думку слід враховувати при виборі теми наукового дослідження?
9. Які сучасні напрями актуальних проблем наукових досліджень в галузі управління людськими ресурсами Ви знаєте?
10. Яка процедура затвердження теми дипломної (магістерської) роботи студента у ВНЗ?

ТЕМА 7
Тема 7
1. Яку інформацію містить титульна сторінки дипломної (магістерської) роботи?
2. Яке призначення змісту дипломної (магістерської) роботи?
3. Яке призначення вступу дипломної (магістерської) роботи?
4. Назвіть складова вступу.
5. Які вимоги до формулювання мети та завдань наукового дослідження?
6. У чому сутність та відмінність об’єкту та предмету дослідження?
7. У чому сутність новизни отриманих результаті дослідження та практичного їх значення?
8. Що таке апробація результатів дослідження?
9. Які розділи входять до основної частини дипломної (магістерської) роботи?
10. Які особливості написання першого розділу дипломної (магістерської) роботи?
11. Що таке посилання?
12. Які вимоги до написання третього розділу дипломної (магістерської) роботи?
13. Назвіть вимоги до оформлення дипломної (магістерської) роботи?
14. Особливості подання ілюстративного матеріалу та таблиць.
15. Розкрийте обов’язки наукового керівника на різних стадіях виконання наукової роботи студентом.
16. Які документи входять до пакету супровідних документів дипломної (магістерської) роботи?
17. Яка інформація має бути представлена в відзиві наукового керівника?
18. Скільки і які рецензії мають бути обов’язково у наявності супровідних документів?
19. Яка процедура захисту дипломної (магістерської) роботи?

ТЕМА 8
1. З якою метою оприлюднюються результати дослідження?
2. Які функції виконує публікація?
3. Що таке наукове видання? Які вони бувають?
4. Охарактеризуйте групу видань, які визначаються як науково-дослідні.
5. Охарактеризуйте групу видань, які визначаються як джерелознавчі.
6. Що являє собою наукова стаття?
7. Охарактеризуйте структуру наукової статті?
8. Що являють собою тези наукової доповіді?
9. Що являє собою реферат? Які вимоги до його написання?
10. Розкрийте технічний підхід до написання наукового тексту.
11. Розкрийте зміст структури наукової конференції.
12. Які вимоги до підготовки наукової доповіді?
Ціна

120

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.