Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

30 задач до державного комплексного іспиту (МАУП)


Контрольна робота
K-26996

Менеджмент персоналу

Задача 1

Розробіть посадову інструкцію одного зі спеціалістів апарату управління готельного комплексу “Дніпро”.

Задача 2

Здійсніть аналіз руху працівників за даними наступної таблиці. Дайте оцінку ситуації на даному підприємстві.

Назва показників
2007 р.
2008 р.
2009 р.
Середньооблікова чисельності працівників, осіб
34
38
37
Прийнято з початку року, осіб
14
7
12
Вибуло працівників, осіб, в т.ч.
9
8
6
- звільнено за власним бажанням
3
7
6
- за прогули та інші порушення трудової дисципліни
-
-
-
- з причин скорочення штату
-
1
-
Задача 3

Розробіть положення про відділ маркетингу заводу з виробництва автомобілів.

Задача 4

В закритому акціонерному товаристві по виробництву будівельних матеріалів середньої потужності склалася критична ситуація. Продукція підприємства не знаходила достатнього збуту, на складах накопичилася значна кількість будівельних матеріалів, які виявилися нереалізованими. Це спричинило зниження обсягів виручки, зростання кредиторської заборгованості, перебої з виплатою заробітної плати. У свою чергу, це було обумовлено плинністю кадрів, в результаті чого мало місце зниження обсягів виробництва, погіршення якості продукції, що випускається. Таким чином, намітилася явно виражена тенденція до погіршення економічного стану підприємства, зниженню його виробничих можливостей, ослабленню позицій на ринку збуту продукції. Розробіть дієві заходи для поліпшення діяльності підприємства

Задача 5

У вашому підрозділі 2 нових спіробітника. Перший - жінка, яка приступаює до роботи після тривалої перерви, дугий – літній чоловік, що не працював протягом якогось часу, але потім вирішив повернутися в організацію. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

Задача 6

У вашому підрозділі іноді працюють тимчасові співробітники або зайняті неповний робочий день. Чи потрібно проводити адаптацію цих працівників? Відповідь обгрунтуйте.

Задача 7

Розрахувати показники руху персоналу для організації, кадровий склад якої характеризується наступними даними:

а) обліковий склад на початок звітного періоду – 2824 особи;

б) прийнято на роботу протягом року за джерелами: випускники вищих навчальних закладів – 53 особи; переведення з інших організацій – 4 особи; за направленням органів працевлаштування – 29 осіб; прийняті самою організацією – 249 осіб;

в) звільнилось протягом року: після завершення терміну дії трудо­вого договору – 12 осіб; у зв’язку з виходом на пенсію, призовом на військову службу та вступом до навчальних закладів – 22 особи; за власним бажанням – 233 особи; за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 19 осіб; з них звільнилось 37 осіб, які не перебували у списках організації на початок календарного року;

г) середньооблікова чисельність працівників за рік – 2842 особи.

Задача 8

Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5 : 0,25 : 0,25.

У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3 % проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5 %.

Фонд оплати праці за посадовими окладами керівників, професіоналів і фахівців складає 48000 грн. На поточне преміювання заплановано 30 % фонду оплати праці.

Задача 9

ТОВ „Пан Марципан” займається випічкою та реалізацією хлібо-булочних та кондитерських виробів. Визначте методи професійного підбору різних категорій персоналу, які можуть бути застосовані в організації. Як оцінити їх ефективність?

Мотивація персоналу

Задача 10

Проаналізуйте наведену нижче тарифну сітку на предмет стимулювання нею підвищення кваліфікації робітників.(тема7 УП Петюх сам робота)

Показник
Тарифні розряди
1
2
3
4
5
6
Тарифні коефіцієнти
1,0
1,13
1,29
1,48
1,71
2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів

0,13
0,16
0,19
0,23
0,29
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів

13,0
14,2
14,7
15,5
17,0
Задача 11

Спроектуйте тарифну сітку для стимулювання трудової діяльності робітників промислового підприємства за умови, що середній тарифний розряд робіт дорівнює 3,0. (тема7 УП Петюх сам робота)

Задача 12

Спроектуйте комплексну систему мотивації трудової діяльності персоналу, яка складалася б з таких елементів: мотивація праці, мотивація зайнятості, мотивація володіння засобами виробництва, мотивація підготовки до трудового процесу, мотивація до розвитку конкурентоспроможності працівника.

Задача 13

В косметичному салоні працюють: директор салону, бухгалтер, маркетинг-менеджер, лікар-косметолог, 2 косметологи, 4 масажисти, перукар - візажист, 4 перукаря і прибиральниця.

Обґрунтуйте застосування конкретних форм та систем оплати праці.

Визначте методи матеріального та морального стимулювання для всіх категорій працівників.

Задача 14

Ви голова Ради директорів банку. Перед вами стоїть задача формування мотиваційної політики установи.

Визначте, які з потреб співробітників необхідно задовольнити?

Проранжуйте першочерговість завдань. Визначте шляхи та засоби, якими будуть задовольнятись потреби співробітників (результати відобразіть у таблиці ).

Задача 15

Як вік співробітника, етап його кар’єри, географічне розташування та розмір організації, в якій він працює, можуть вплинути на його потреби за теорією ієрархії Маслоу?

Соціальна політика

Задача 16

Визначити розмір загальної суми компенсації працівникові через втрату частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, якщо йому заробітну плату за січень, лютий і березень 2001 р. виплачено 25 травня. Сума заробітної плати до виплати: за січень – 298 грн, за лютий – 302 грн, за березень – 400 грн. Індекс споживчих цін (наростаючим підсумком): за січень – 102,5; січень – лютий – 104,5; січень – квітень – 106,9. Термін виплати заробітної плати – 10-е число наступного місяця.

(Коментар: для розв’язання задачі потрібно скористатись Законом України «Про оплату праці» і відповідним положенням «Про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати».)

Задача 17

Визначити розмір разової компенсації працівникові, який через виробничу травму втратив 20 % працездатності. Ступінь вини потерпілого за висновком комісії з розслідування нещасного випадку становить 100 %. Середньомісячна заробітна плата працівника 380 грн.

(Коментар: для розв’язання задачі потрібно скористатись Законом України «Про охорону праці», а також Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», який вступив у силу з 01.01.2001 р.)

Задача 18

Визначити розмір разової компенсації сім’ї загиблого внаслідок нещасного випадку на виробництві і прокоментувати це рішення. Склад сім’ї загиблого: дружина, яка в даний момент перебуває в декретній відпустці, та двоє дітей віком 5 і 10 років. Середньомісячний заробіток загиблого із розрахунку за останні 12 місяців становить 360 грн.

(Коментар: для розв’язання задачі потрібно скористатись Законом України «Про охорону праці», ст. 11, а також Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», який вступив у силу з 01.01.2001 р.)

Задача 19

Визначити розміри пенсій у разі втрати годувальника сім’ї, в якій загинув батько. Склад сім’ї: чоловік /загинув/, дружина 30 років /не працює/, дитина 6 років. Середньомісячний заробіток загиблого дорівнює 550 грн.

(Коментар: для розрахунків потрібно скористатись Законом України «Про пенсійне забезпечення», ст. 44, та ін.)

Задача 20

Яким буде розмір трудової пенсії, якщо жінка-пенсіонерка має 25 років трудового стажу, а її середньомісячний заробіток за останні два роки до виходу на пенсію становив 1180 грн.

Управління розвитком персоналу

Задача 21

Керівництво великої юридичної компанії надає консультації з нормативно-правових питань. Водночас такі послуги вимагають значних коштів на навчання персоналу. Внаслідок великого штату охопити навчанням можна лише 10% працівників. Розробіть рекомендації та розробіть план заходів по вирішенню даної ситуації.

Задача 22

В організації роками не звертали уваги на своїх співробітників і раптово вирішили зайнятися їх навчанням і розвитком. Деякі з з них спантеличені, скептично відносяться до нових віянь. Поясніть таку реакцію колективу. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

Задача 23

Працівники організації пройшли курс навчання, але віднеслися до нього не дуже серйозно, зважаючи на відсутність спадкоємності. Розробіть рекомендації щодо удосконалення процесу професійного навчання на робочому місці.

Задача 24

Проводячи співбесіду з персоналом з приводу навчання, ви чуєте від декого, що він не бажає набувати нових навиків і вчитися на курсах. Поясніть таку реакцію працівника. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

Задача 25

Одні співробітники стверджують, що курси нічого їм не дали. Інші, навпаки, висловлюються на користь навчання. Поясніть таку реакцію працівників. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

Задача 26

Виникнення нових можливостей на ринку зумовило збільшення замовлень організації. Новий співробітник повідомляє вас, що йому доводилося виконувати подібну роботу, і завіряє, що з новою роботою проблем не виникне. На введення в курс справ недостатньо часу, роботи багато, і нового співробітника тут же кидають «в бій». Ви вважаєте, що новачок явно переоцінює свої сили, але у вас багато справ і не хочеться витрачати час на непотрібні розмови. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

Задача 27

Вас призначили наставником двох нових співробітників. Ви провели тренінг з удосконалення їх ділових якостей. Розробіть рекомендації щодо оцінки ефективності учбового заняття, яке Ви провели, та розробіть план подальших дій.

Задача 28

Співробітники у вашій організації не проявляють зацікавленості до самовдосконалення, хоча це є очевидним. Поясніть таку реакцію працівників. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

Задача 29

Один з ваших співробітників вчиться заочно. Спочатку все йшло добре, потім успіхи стали скромнішими, а зараз, мабуть, ця людина взагалі втратила цікавість до навчання. Поясніть таку реакцію працівника. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

Задача 30

У перші роки перебудови керівництво відомого у всьому світі радянського машинобудівного підприємства АТ «Невський Машинобудівний Завод» інвестувало значні кошти в перепідготовку за кордоном багатьох своїх менеджерів. Десять років потому на підприємстві працювало менше 3% минулих навчених.

Дайте оцінку ефективності навчання працівників НМЗ.

Які заходи можна було б запропонувати керівництву підприємства для підвищення ефективності навчання?
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.