Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Який курс найскладніший?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Роман

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління проектами (МАУП)


Контрольна робота
K-27034

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Для проекту не характерна наступна ознака:

a. проект є безперервним процесом, який повторюється

b. проект обмежений у часі і має певні початок і кінець

c. проект передбачає координоване виконання численних, взаємопов’язаних дій

d. кожен проект по-своєму унікальний, неповторний

Question 2

Для проектного менеджменту характерне так зване «потрійне обмеження» за:

a. інвестиціями, кадрами і виробничими потужностями

b. якістю, часом і вартістю

c. кредитами, емісіями акцій і облігацій

d. фінансами, технологіями і продуктивністю праці

Question 3

У відповідності до Посібника PMBOK кількість груп процесів у проектному менеджменті складає:

a. 7

b. 5

c. 9

d. 3

Question 4

У відповідності до Посібника PMBOK у проектному менеджменті групи процесів не містять:

a. групу процесів прогнозування

b. групу процесів виконання

c. групу процесів ініціації

d. групу процесів планування

Question 5

У спрощеній схемі взаємодії груп процесів управління проектом першим виконується процес:

a. планування

b. ініціації

c. моніторингу і управління

d. виконання

Question 6

У відповідності до Посібника PMBOK п’ять груп процесів (ініціації, планування, виконання, моніторингу і управління, завершення) містять:

a. 44 процеси

b. 48 процесів

c. 36 процесів

d. 40 процесів

Question 7

У відповідності до Посібника PMBOK процеси управління проектами розподілені за:

a. трьома функціями

b. дев’ятьма функціями

c. сьома функціями

d. п’ятьма функціями

Question 8

Портфель проектів - це:

a. довгострокове починання, яке містить кілька взаємопов’язаних проектів

b. це цільові програми, які містять безліч взаємопов’язаних проектів, об’єднаних загальною метою, наданими ресурсами і відпущеним на їх виконання часом

c. сукупність проектів і/або програм, не обов’язково пов’язаних одна з одною, об’єднаних суцільно тільки з метою контролю, координації і оптимізації усіх проектів у сукупності

d. це сукупність не пов’язаних між собою проектів, які виконує організація (керує менеджер)

Question 9

Мультипроект - це:

a. сукупність проектів і/або програм, не обов’язково пов’язаних одна з одною, об’єднаних суцільно тільки з метою контролю, координації і оптимізації усіх проектів у сукупності

b. це цільові програми, які містять безліч взаємопов’язаних проектів, об’єднаних загальною метою, наданими ресурсами і відпущеним на їх виконання часом

c. це сукупність не пов’язаних між собою проектів, які виконує організація (керує менеджер)

d. довгострокове починання, яке містить кілька взаємопов’язаних проектів

Question 10

Мегапроект - це:

a. це сукупність не пов’язаних між собою проектів, які виконує організація (керує менеджер)

b. довгострокове починання, яке містить кілька взаємопов’язаних проектів

c. це цільові програми, які містять безліч взаємопов’язаних проектів, об’єднаних загальною метою, наданими ресурсами і відпущеним на їх виконання часом

d. сукупність проектів і/або програм, не обов’язково пов’язаних одна з одною, об’єднаних суцільно тільки з метою контролю, координації і оптимізації усіх проектів у сукупності

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

У відповідності до рекомендацій ЮНІДО інвестиційний проект містить три фази:

a. передінвестиційну, інвестиційну і експлуатаційну

b. планування, виконання і завершення

c. ініціації, планування і завершення

d. передінвестиційну, планування і виконання

Question 2

Для більшості життєвих циклів проектів матеріальні витрати і кількість залученого персоналу:

a. на початкових і перехідних фазах виконання проекту приблизно однакові і знижуються в міру завершення проекту

b. на початкових фазах виконання проекту відносно великі і поступово знижуються в міру завершення проекту

c. приблизно однакові на всіх фазах проекту

d. на початкових фазах виконання проекту порівняно малі, різко зростають на перехідних фазах і знижуються в міру завершення проекту

Question 3

Життєвий цикл проекту і життєвий цикл продукту:

a. незалежні

b. життєвий цикл продукту є частиною життєвого циклу проекту

c. життєвий цикл проекту є частиною життєвого циклу продукту

d. за змістом і тривалістю однакові

Question 4

До безпосереднього оточення проекту відносять:

a. державні органи влади

b. суспільні групи, інтересів яких торкаються в ході реалізації проекту

c. населення, інтересів якого торкаються у ході реалізації проекту

d. ліцензіара

Question 5

Виділена організаційна структура проекту:

a. виноситься за рамки материнської

b. керується спеціалізованою фірмою

c. складає єдине ціле з материнською організацією

d. дозволяє брати участь в органах управління обом рівноцінним учасникам проекту

Question 6

Організаційна структура управління за проектами:

a. виноситься за рамки материнської

b. дозволяє брати участь в органах управління обом рівноцінним учасникам проекту

c. керується спеціалізованою фірмою

d. складає єдине ціле з материнською організацією

Question 7

До переваг функціональної структури організації, яка орієнтована на виконання проектів, відноситься:

a. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту і професійного розвитку

b. досягається функціональна ізольованість підрозділів

c. делегується відповідальність за отримання прибутку на низові управлінські рівні

d. досягається простота в управлінні проектом

Question 8

До недоліків функціональної структури організації, яка орієнтована на виконання проектів, відноситься:

a. делегується відповідальність за отримання прибутку на низові управлінські рівні

b. порушується принцип єдиновладдя

c. стимулюється функціональна ізольованість

d. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного розвитку

Question 9

До переваг проектно-цільової організаційної структури відноситься:

a. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту і професійного розвитку

b. проект має цілісну горизонтальну спрямованість, що забезпечується широкими повноваженнями керівника проекту

c. зменшується дублювання зусиль й підвищується ефективність використання ресурсів

d. зберігаються усі переваги функціональних структур

Question 10

До недоліків проектно-цільової організаційної структури відноситься:

a. стимулюється функціональна ізольованість підрозділів

b. у членів команди виникає стурбованість професійним життям після завершення проекту

c. установлена функціональна технологічність не сприяє вирішенню комплексних проблем

d. порушується принцип єдиновладдя

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Передінвестиційна фаза інвестиційного проекту закінчується:

a. розробкою остаточного і техніко-економічного обґрунтування

b. прийняттям оціночного висновку

c. розробкою бізнес-плану

d. дослідженням інвестиційних можливостей

Question 2

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту є складовою частиною:

a. попереднього техніко-економічного обґрунтування

b. передінвестиційної фази проекту

c. остаточного техніко-економічного обґрунтування

d. інвестиційної фази проекту

Question 3

Бізнес-план не є:

a. документом, у якому описані аспекти майбутнього проекту, аналізуються проблеми, які виникають при виконанні проекту, а також визначаються способи вирішення цих проблем

b. детальним планом виконання проекту

c. концентрованим викладенням остаточного техніко-економічного обґрунтування

d. результатом науково-дослідницьких робіт і маркетинговим інструментом

Question 4

Основним недоліком аналітичної моделі ранжирування проектів є:

a. розрахунків загального балу проекту

b. низька точність розрахунків загального балу проекту

c. громіздкість розрахунків загального балу проекту

d. висока трудомісткість розрахунків загального балу проекту

Question 5

До показника ефективності інвестиційного проекту не відноситься:

a. індекс рентабельності

b. внутрішня ставка доходності

c. індекс інфляції

d. індекс доходності

Question 6

Якщо показник ефективності інвестиційного проекту - чистий приведений доход - більше нуля, то проект повинен бути:

a. остаточне рішення залежить від рівня інфляції

b. прийнятим до реалізації

c. відхиленим

d. остаточне рішення залежить від рівня індексу доходності

Question 7

Показник ефективності інвестиційного проекту - індекс рентабельності - це:

a. відношення суми чистого приведеного прибутку і суми приведених витрат на реалізацію проекту

b. відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного проекту приведеній сумі витрат на його реалізацію

c. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

d. дисконтна ставка, за якою чистий приведений доход у процесі дисконтування буде дорівнювати нулю

Question 8

Показник ефективності інвестиційного проекту - внутрішня ставка доходності - це:

a. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

b. дисконтна ставка, за якою чистий приведений доход у процесі дисконтування буде дорівнювати нулю

c. відношення суми чистого приведеного прибутку і суми приведених витрат на реалізацію проекту

d. відношення між чистим приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою витрат на його реалізацію

Question 9

Який з наведених показників ефективності інвестиційного проекту характеризує у сукупному потоці грошових коштів суму інвестиційного прибутку:

a. індекс доходності

b. індекс рентабельності

c. чистий приведений доход

d. період окупності

Question 10

При формуванні портфелю проектів прагнуть:

a. забезпечити максимальну кількість проектів у портфелі

b. усунути можливі конфлікти або взаємодію за ресурсами між обраними проектами

c. забезпечити максимальну ефективність портфелю за обраним параметром в умовах тих чи інших обмежень ресурсів організації

d. забезпечити максимальну ефективність кожного проекту, який входить до портфелю

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

До внутрішніх джерел формування власних інвестиційних ресурсів відносяться:

a. емісія акцій

b. емісія облігацій

c. частина чистого прибутку

d. фінансовий лізинг

Question 2

Другим за значенням внутрішнім джерелом формування власних інвестиційних ресурсів підприємства є:

a. емісія акцій

b. емісія облігацій

c. амортизаційні відрахування

d. частина чистого прибутку

Question 3

До зовнішніх джерел формування власних інвестиційних ресурсів (залучених інвестиційних ресурсів) підприємства відноситься:

a. емісія акцій

b. частина чистого прибутку

c. фінансовий лізинг

d. емісія облігацій

Question 4

До джерел формування позикових інвестиційних ресурсів відноситься:

a. емісія облігацій

b. частина чистого прибутку

c. емісія акцій

d. амортизаційні відрахування

Question 5

Для системи традиційного фінансування інвестиційного проекту не характерне:

a. емісія акцій

b. повне внутрішнє фінансування інвестиційного проекту

c. кредитне фінансування інвестиційного проекту

d. проектне фінансування

Question 6

Для системи проектного фінансування характерне:

a. сам проект обслуговує боргові зобов’язання

b. повне внутрішнє фінансування інвестиційного проекту

c. кредитне фінансування інвестиційного проекту

d. фінансову відповідальність перед кредиторами несе ініціатор інвестиційного проекту

Question 7

Проектне фінансування з повним регресом на позичальника передбачає:

a. прийняття усіх ризиків інвестором

b. розподілення усіх ризиків проекту між його учасниками

c. прийняття усіх ризиків позичальником

d. прийняття усіх ризиків страховою компанією

Question 8

Проектне фінансування без права регресу на позичальника передбачає:

a. прийняття усіх ризиків страховою компанією

b. розподілення усіх ризиків проекту між його учасниками

c. прийняття усіх ризиків інвестором

d. прийняття усіх ризиків позичальником

Question 9

Проектне фінансування з обмеженим правом регресу припускає:

a. прийняття усіх ризиків позичальником

b. розподілення усіх ризиків проекту між його учасниками

c. прийняття усіх ризиків інвестором

d. прийняття усіх ризиків страховою компанією

Question 10

В Україні державна експертиза проектів законодавчо не передбачається у сфері:

a. екології

b. науки

c. інформаційних технологій

d. будівництва QWERT9379YUIOP

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Функція проектного менеджменту «Управління інтеграцією проекту» включає процеси, які:

a. спрямовані на забезпечення завершення проекту у рамках затвердженого бюджету

b. спрямовані на забезпечення своєчасного завершення проекту

c. забезпечують введення у проект усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту

d. визначають, об’єднують і координують групи процесів управління проектами

Question 2

Статут проекту є документом, у якому:

a. передбачається введення у проект усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту

b. викладаються рекомендації, необхідні для приведення очікуваного ходу виконання проекту у відповідність до плану управління проектом

c. описаний план управління проектом

d. декларується формальна авторизація проекту

Question 3

Керівник проекту визначається и призначається на етапі розробки:

a. техніко-економічного обґрунтування

b. плану управління проектом

c. бізнес-плану

d. Статуту проекту

Question 4

Статут і опис змісту проекту:

a. принципово різні документи

b. розробляються для різних учасників проекту

c. практично однакові документи

d. мають різні ступені деталізації опису даних елементів

Question 5

Укажіть загальноприйняту послідовність цілей проекту, які конкурують, у порядку убування їх пріоритетності:

a. вартість, строки, якість

b. строки, якість, вартість

c. вартість, якість, строки

d. якість, строки, вартість

Question 6

Функція проектного менеджменту «Управління змістом проекту» включає процеси, які:

a. визначають, об’єднують і координують групи процесів управління проектами

b. забезпечують введення у проект усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту

c. спрямовані на забезпечення завершення проекту у рамках затвердженого бюджету

d. спрямовані на забезпечення своєчасного завершення проекту

Question 7

Ієрархічна структура робіт - це:

a. розподілення елементів робіт за фазами життєвого циклу проекту

b. сітьовий графік виконання робіт

c. групування елементів робіт проекту, яке впорядковує і визначає зміст проекту

d. спосіб закріплення кожного елементу робіт проекту за конкретним виконавцем

Question 8

На практиці не використається принцип побудови ІСР за:

a. компонентами продукту проекту

b. учасниками проекту

c. географічними зонами

d. фазами життєвого циклу проекту

Question 9

Матриця відповідальності за виконання елементів або пакетів робіт - це:

a. спосіб закріплення кожного елементу робіт проекту за конкретним виконавцем

b. розподілення елементів робіт за фазами життєвого циклу проекту

c. групування елементів робіт проекту, яке впорядковує і визначає зміст проекту

d. сітьовий графік виконання робіт

Question 10

Ієрархічна структура робіт у сполученні з організаційною структурою управління проектом використовується для:

a. здійснення структурної декомпозиції робіт

b. розподілення елементів робіт за фазами життєвого циклу проекту

c. розробки плану управління змістом проекту

d. розробки матриці відповідальності

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Графік Гантта дозволяє:

a. спрогнозувати хід виконання робіт за проектом

b. оптимізувати строки виконання робіт за проектом

c. показати логічний зв’язок між роботами за проектом

d. відобразити тривалість виконання робіт за проектом

Question 2

Визначення критичного шляху методом перебору варіантів маршрутів проходу від старту до фінішу дозволяє визначити:

a. оптимальний за часом маршрут проходу за сітьовим графіком від старту до фінішу проекту

b. резерви часу робіт, що лежать поза критичним шліхом

c. резерви часу усіх робіт

d. критичний шлях

Question 3

Процедура зворотного проходу за сітьовим графіком дозволяє визначити:

a. ранні початки і закінчення, а також пізні початки і закінчення робіт

b. резерви часу усіх робіт

c. ранні початки і ранні закінчення робіт

d. пізні початки і закінчення робіт

Question 4

Процедури прямого і зворотного проходу за сітьовим графіком дозволяють визначити:

a. резерви часу проекту в цілому

b. резерви часу всіх робіт

c. резерви часу тільки тих робіт, які лежать поза критичним шляхом

d. резерви часу тільки критичних робіт

Question 5

Різниця моментів часу пізнього початку і раннього початку роботи є:

a. резервом часу

b. тривалістю виконання робіт проекту

c. тривалістю критичного шляху

d. тривалістю роботи

Question 6

Критична робота - це:

a. робота, яка має одного логічного послідовника

b. робота, що лежить поза критичним шляхом

c. робота, яка має нульовий резерв часу

d. робота без логічних послідовників

Question 7

Повний резерв часу - це:

a. максимальний проміжок часу, на який є можливість затримати виконання роботи відносно дати її раннього початку

b. проміжок часу до завершення проекту

c. період між запланованими і фактичними датами виконання робіт за проектом

d. проміжок часу вимушеного технічного обслуговування обладнання

Question 8

Скорочення діяльності проекту досягається за рахунок:

a. скорочення директивного строку виконання проекту

b. скорочення тривалості критичних робіт

c. скорочення тривалішої роботи

d. скорочення тривалості робіт, які мають резерв часу

Question 9

Стиснення розкладу за рахунок перерозподілу ресурсів застосовується, якщо:

a. є можливість розчленити критичну роботу на дві складові роботи

b. припустиме залучення додаткових ресурсів

c. виконання проекту передбачає використання однорідних ресурсів

d. є можливість змінити логічні взаємозв’язки між роботами

Question 10

Раціональне розподілення трудових і матеріальних ресурсів (вирівнювання ресурсів) досягається за рахунок:

a. регулювання продуктивності праці

b. змінення топології сітьового графіка

c. підбору моменту часу початку і змінення тривалості робіт, які мають резерви часу

d. підбору моменту часу початку і змінення тривалості критичних робіт

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

При параметричній оцінці вартості робіт:

a. припускається оцінка вартості окремих пакетів робіт і їх підсумовування у відповідності до ієрархічної структури робіт

b. використовуються дані про загальний обсяг ресурсів і вартості одиниці ресурсів

c. за основу приймається фактична вартість робіт попередніх схожих проектів

d. обчислюється середня величина між найбільш вірогідною, оптимістичною і песимістичною оцінками

Question 2

При оцінці вартості робіт «знизу догори»:

a. використовуються дані про загальний обсяг ресурсів і вартості одиниці ресурсів

b. за основу приймається фактична вартість робіт попередніх схожих проектів

c. обчислюється середня величина між найбільш вірогідною, оптимістичною і песимістичною оцінками

d. припускається оцінка вартості окремих пакетів робіт і їх підсумовування у відповідності до ієрархічної структури робіт

Question 3

Базовий план проекту за вартістю - це:

a. розподілений за елементами робіт бюджет проекту

b. розподілений за пакетами робіт бюджет проекту

c. розподілений у часі бюджет проекту

d. вартість проекту в цілому

Question 4

Метод освоєного обсягу є інструментом управління:

a. вартістю і якістю продукту

b. вартістю і тривалістю проекту

c. тривалістю проекту і якістю продукту

d. формуванням резервів на непередбачені обставини

Question 5

У методі освоєного обсягу відхилення за строками - це різниця між:

a. плановими і фактичними обсягами

b. фактичними і плановими обсягами

c. плановими і освоєними обсягами

d. фактичними і освоєними обсягами

Question 6

У методі освоєного обсягу при розрахунку прогнозної вартості проекту при завершенні робіт не має значення величина:

a. фактичних витрат

b. планових обсягів

c. освоєних обсягів

d. планової вартості при завершення робіт

Question 7

Функція проектного менеджменту «Управління якістю проекту» включає три процеси, до яких відноситься:

a. процес розробки стандартів якості

b. процес контролю якості

c. процес забезпечення якості

d. процес планування якості

Question 8

Будь-яка група людей у процесі трансформації у єдину команду проходить чотири стадії розвитку. У якій стадії команда управління проекту повинна приділяти багато уваги людському фактору і керує командою в стилі переконання:

a. у стадії формування

b. у стадії нормалізації

c. у стадії пристосування

d. у стадії функціонування

Question 9

Будь-яка група людей у процесі трансформації у єдину команду проходить чотири стадії розвитку. У якій стадії необхідність зовнішнього контролю і адміністративної підтримки мінімальна:

a. у стадії формування

b. у стадії нормалізації

c. у стадії функціонування

d. у стадії пристосування

Question 10

На усіх стадіях розвитку команди проекту можливе виникнення конфліктів. Одним із способів вирішення конфліктів є пошук рішення, яке принесе деяке задоволення усім сторонам, що конфліктують. Цей спосіб визначається, як:

a. компроміс

b. згладжування конфлікту

c. вихід

d. примушування

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8

Question 1

Процедури сучасного створення, збору, розповсюдження, зберігання, отримання і використання інформації з виконання проекту відносяться до наступної функції управління проектом:

a. управління ризиками проекту

b. управління поставками проекту

c. управління змістом проекту

d. управління комунікаціями проекту

Question 2

До попереджувальних заходів з управління інвестиційними ризиками відноситься:

a. використання методу Монте-Карло

b. завчасне планування певних відповідних дій

c. надання загального резерву грошових коштів або проміжку часу на непередбачені обставини

d. кількісна оцінка вірогідності несприятливої події

Question 3

Резерв суми грошових коштів або часу, що використовується керівництвом для запобігання негативних наслідків, які неможливо спрогнозувати:

a. не включаються у план вартості і розклад проекту

b. враховуються у сітьовому графіку

c. включаються у план вартості і розклад проекту

d. враховуються у діаграмі Гантта

Question 4

Для запобігання негативних наслідків дій невідомих ризиків:

a. планують відповідні дії

b. складають список ідентифікованих ризиків

c. виділяють загальний резерв ресурсів

d. розробляють список причин виникнення ризиків і список можливих дій з реагування

Question 5

Для ідентифікації ризиків використається метод збору інформації «мозковий штурм»:

a. це проведення опитувань серед досвідчених співробітників

b. це генерація ідей, які виявляються ведучим за допомогою опитувального листа

c. це проведення моніторингу зовнішнього середовища

d. це генерація ідей, які відносяться до ризиків проекту, і відбувається під керівництвом ведучого

Question 6

До стратегії реагування на появу негативних ризиків не відноситься:

a. ухилення від ризику

b. передача ризику

c. зниження ризику

d. використання ризику

Question 7

До стратегії реагування на позитивні ризики не відносяться:

a. використання ризиків

b. спільне використання ризиків

c. посилення ризиків

d. передача ризиків

Question 8

Контракт з фіксованою ціною передбачає:

a. фіксовану вартість чітко описаного продукту

b. оплату (відшкодування) постачальнику фактично понесених витрат і виплату винагороди

c. фіксовану вартість чітко описаного продукту плюс фіксована винагорода

d. відшкодування витрат плюс відсоток від витрат

Question 9

Контракт з відшкодуванням витрат передбачає:

a. фіксовану вартість чітко описаного продукту

b. замовлення на покупку, згідно з яким певний продукт повинен бути поставлений до певної дати за певну ціну

c. оплату (відшкодування) постачальнику фактично понесених витрат і виплату винагороди

d. фіксовану вартість чітко описаного продукту плюс фіксована винагорода

Question 10

Контракт типу «час і матеріали»:

a. передбачає фіксовану вартість чітко описаного продукту плюс фіксована винагорода

b. передбачає оплату (відшкодування) постачальнику фактично понесених витрат і виплату винагороди

c. являють собою гібридний тип контрактів, що містять положення як контрактів з фіксованою ціною, так і контрактів з відшкодуванням витрат

d. передбачає фіксовану вартість чітко описаного продукту

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Проект завершується, коли:

a. завершується експлуатаційна фаза проекту

b. завершується виробництво продукту проекту

c. досягнута мета проекту

d. починається інвестиційна фаза проекту

Question 2

Програма - це:

a. це сукупність не пов’язаних між собою проектів, які виконує організація (керує менеджер)

b. сукупність проектів і/або програм, не обов’язково пов’язаних одна з одною, об’єднаних суцільно тільки з метою контролю, координації і оптимізації усіх проектів у сукупності

c. довгострокове починання, яке містить кілька взаємопов’язаних проектів

d. це цільові програми, які містять безліч взаємопов’язаних проектів, об’єднаних загальною метою, наданими ресурсами і відпущеним на їх виконання часом

Question 3

Для більшості проектів вірогідність успішного завершення проекту:

a. найменша на початкових фазах і в міру виконання проекту поступово зростає

b. найбільша на початкових фазах і в міру виконання проекту поступово знижується

c. найменша на початкових фазах, різко зростає на перехідних фазах і знижується у міру виконання проекту

d. приблизно однакова протягом усього життєвого циклу проекту

Question 4

Здатність учасників проекту впливати на кінцеві характеристики продукту і остаточну вартість проекту:

a. приблизно однакова протягом усього життєвого циклу проекту

b. максимальна на початкових фазах і зменшується у ході виконання проекту

c. мінімальна на початкових фазах і зростає в ході виконання проекту

d. мінімальна на початкових фазах, різко зростає на перехідних фазах і в міру виконання проекту знижується

Question 5

До дальнього оточення проекту відносять:

a. споживачів

b. постачальників сировини

c. юридичну або фізичну особу, яка продала ліцензію на право використання патенту

d. органи державної і місцевої влади

Question 6

Подвійна організаційна структура:

a. керується спеціалізованою фірмою

b. дозволяє брати участь в органах управління обом рівноцінним учасникам проекту

c. виноситься за рамки материнської

d. складає єдине ціле з материнською організацією

Question 7

До недоліків матричної структури організації, яка орієнтована на виконання проектів, відноситься:

a. делегується відповідальність за отримання прибутку на низові управлінські рівні

b. стимулюється функціональна ізольованість

c. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного розвитку

d. порушується принцип єдиновладдя

Question 8

Остаточне техніко-економічне обґрунтування закінчується:

a. економічною і фінансовою оцінкою проекту

b. розробкою графіка здійснення проекту

c. складанням резюме

d. розробкою концепції маркетингу

Question 9

Бізнес-план - це:

a. документ для команди проекту, які є виконавцями робіт за проектом

b. виключно маркетинговий інструмент

c. інструмент для виконання інвестиційного проекту

d. документ, який призначений для ініціатора проекту, потенційних інвесторів та інших учасників проекту

Question 10

Основою для успішного застосування аналітичної моделі ранжирування проектів є:

a. кількісна оцінка критеріїв ефективності проектів

b. якісна оцінка критеріїв ефективності проектів

c. розробка кількісної шкали критерію

d. розробка переліку критеріїв ефективності проектів

Question 11

Показник ефективності інвестиційного проекту - чистий приведений дохід - це:

a. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

b. відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного проекту приведеній сумі витрат на його реалізацію

c. дисконтна ставка, за якою чистий приведений доход у процесі дисконтування буде дорівнювати нулю

d. відношення суми чистого приведеного прибутку і суми приведених витрат на реалізацію проекту

Question 12

Показник ефективності інвестиційного проекту - індекс доходності - це:

a. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

b. відношення суми чистого приведеного прибутку і суми приведених витрат на реалізацію проекту

c. дисконтна ставка, за якою чистий приведений доход у процесі дисконтування буде дорівнювати нулю

d. відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного проекту та приведеній сумі витрат на його реалізацію

Question 13

Який з наведених показників ефективності інвестиційного проекту не враховує повністю всю суму чистого потоку грошових коштів:

a. чистий приведений доход

b. індекс доходності

c. період окупності

d. індекс рентабельності

Question 14

Для системи традиційного фінансування інвестиційного проекту характерне:

a. ініціатор інвестиційного проекту не повинен повертати інвестору відсотки і отримані суми

b. інвестор отримує прибуток від реалізації інвестиційного проекту

c. інвестор купує права на результати інвестиційного проекту

d. фінансову відповідальність перед кредиторами несе ініціатор інвестиційного проекту

Question 15

Для проектного фінансування характерне:

a. кредитне фінансування

b. інвестиційні ризики розподіляються між усіма учасниками проекту

c. фінансову відповідальність перед кредиторами несе ініціатор проекту

d. повне внутрішнє фінансування

Question 16

Функція проектного менеджменту «Управління строками проекту» включає процеси, які:

a. забезпечують введення в проект усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту

b. спрямовані на забезпечення завершення проекту у рамках затвердженого бюджету

c. спрямовані на забезпечення своєчасного завершення проекту

d. визначають, об’єднують і координують групи процесів управління проектами

Question 17

Критичний шлях - це:

a. оптимальний за часом і вартістю маршрут проходу за сітьовим графіком від старту до фінішу проекту

b. самий короткочасний маршрут проходу за сітьовим графіком від старту до фінішу проекту

c. оптимальний за часом маршрут проходу за сітьовим графіком від старту до фінішу проекту

d. найбільш тривалий маршрут проходу за сітьовим графіком від старту до фінішу проекту

Question 18

Процедура прямого проходу за сітьовим графіком дозволяє визначити:

a. ранні початки і ранні закінчення робіт

b. пізні початки і закінчення робіт

c. резерви часу усіх робіт

d. ранні початки і закінчення, а також пізні початки і закінчення робіт

Question 19

Різниця моментів часу раннього закінчення і раннього початку роботи є:

a. тривалістю роботи

b. повним резервом часу

c. тривалістю виконання робіт проекту

d. вільним резервом часу

Question 20

Повний резерв часу - це:

a. проміжок часу вимушеного технічного обслуговування обладнання

b. максимальний проміжок часу, на який є можливість затримати виконання роботи відносно дати її раннього початку

c. період між запланованими і фактичними датами виконання робіт за проектом

d. проміжок часу до завершення проекту

Question 21

Скорочення планової тривалості робіт за сітьовим графіком відбувається у випадках, коли:

a. необхідно знизити витрати на виконання проекту

b. проект закінчується раніше запланованого часу

c. резерви часу робіт перевищують встановлені норми

d. планова тривалість робіт за сітьовим графіком перевищує директивні строки виконання проекту

Question 22

Стиснення робіт, які мають резерв часу:

a. невиправдано збільшує загальну вартість проекту

b. знижує загальну вартість проекту

c. дозволяє скоротити тривалість проекту

d. дозволяє скоротити довгочасність триваліших робіт

Question 23

У методі скорочення тривалості критичних робіт за рахунок притягнення додаткових ресурсів з усіх критичних робіт обирається одна, вартість скорочення якої:

a. середня

b. не впливатиме на вартість проекту в цілому

c. найнижча

d. на одну часову одиницю розкладу найнижча

Question 24

При оцінці вартості робіт за аналогами:

a. за основу приймається фактична вартість робіт попередніх схожих проектів

b. припускається оцінка вартості окремих пакетів робіт і їх підсумовування у відповідності до ієрархічної структури робіт

c. використовуються дані про загальний обсяг ресурсів і вартості одиниці ресурсів

d. обчислюється середня величина між найбільш вірогідною, оптимістичною і песимістичною оцінками

Question 25

Метод освоєного обсягу не дозволяє оцінити:

a. прогнозну тривалість робіт

b. вірогідність своєчасного виконання проекту при заданих ресурсах

c. прогнозну вартість проекту при завершенні робіт

d. відставання або випередження виконання робіт від календарного плану

Question 26

Укажіть фазу проекту, у якій використовується метод освоєного обсягу:

a. ініціації

b. планування

c. виконання

d. у всіх фазах

Question 27

У методі освоєного обсягу відхилення за вартістю - це різниця між:

a. фактичними і освоєними обсягами

b. плановими і освоєними обсягами

c. фактичними і плановими обсягами

d. плановими і фактичними обсягами

Question 28

Діаграми причинно-наслідкових зв’язків, контрольні діаграми і діаграми Парето є основними інструментами якості процесу:

a. контролю якості

b. забезпечення якості

c. планування якості

d. розробки стандартів якості

Question 29

Будь-яка група людей у процесі трансформації у єдину команду проходить чотири стадії розвитку. У якій стадії потрібне застосування стилю управління, що спирається на чіткі вказівки, створення сильного іміджу керівника проекту і у значній мірі спадного прийняття рішень:

a. у стадії формування

b. у стадії пристосування

c. у стадії функціонування

d. у стадії нормалізації

Question 30

На усіх стадіях розвитку команди проекту можливе виникнення конфліктів. Одним із способів вирішення конфліктів є зняття акценту з протиріч і надання особливого значення області збіжності інтересів. Цей спосіб визначається, як:

a. вихід

b. згладжування конфлікту

c. компроміс

d. примушування
Ціна

55

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.