Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Інвестиційний менеджмент (МАУП)


Контрольна робота
K-27035

100 грн. тесты (всего 118 ответов) + 30 задача = 130 грн. (можно по отдельности)

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

За економічним змістом інвестиціями не є вкладення:

a. інвестиції у фінансові інструменти

b. інвестиції у нематеріальні активи

c. інвестиції в об’єкти соціального призначення

d. інвестиції для споживання

Question 2

Однією з цілей інвестицій підприємства є:

a. ріст обсягів виробництва

b. отримання прибутку

c. отримання інноваційної продукції

d. підвищення конкурентоспроможності продукції

Question 3

Чисті інвестиції підприємства являють собою:

a. суму валових інвестицій за мінусом амортизаційних відрахувань та відсотків по кредитам

b. суму валових інвестицій та амортизаційних відрахувань

c. суму валових інвестицій за мінусом амортизаційних відрахувань

d. суму валових інвестицій, амортизаційних відрахувань та відсотків по кредитам

Question 4

Вкладання капіталу в наукові дослідження відноситься до:

a. інвестицій у нематеріальні активи

b. фінансових інвестицій

c. інвестицій у цінні папери

d. реальних інвестицій

Question 5

Непрямі інвестиції - це:

a. інвестування у фінансові інструменти

b. інвестування у цілісні майнові комплекси

c. інвестування інновацій

d. інвестування, яке опосередковане іншими особами

Question 6

Якщо інвестиції можуть бути конвертованими у грошову форму в строк від 1 до 6 місяців,

то таки інвестиції є:

a. середньоліквідними

b. неліквідними

c. високоліквідними

d. низьколіквідними

Question 7

Повторне використання капіталу в інвестиційних цілях - це:

a. непрямі інвестиції

b. дезінвестиції

c. реальні інвестиції

d. реінвестиції

Question 8

Основною метою діяльності стратегічного інвестора у випадку здійснення фінансового

інвестування є:

a. придбання незначного пакету акцій для забезпечення контролю за діяльністю підприємства-емітента

b. придбання контрольного пакету акцій для забезпечення реального управління підприємством-емітентом

c. придбання пакету акцій для забезпечення виключно інвестиційного прибутку

d. придбання блокуючого пакету акцій для забезпечення втручання в управління підприємством-емітентом

Question 9

Інвестор, не прихилений до ризику:

a. уникає здійснення ризикових інвестицій, не зважаючи на справедливу компенсацію ризику додатковим доходом

b. обирає об’єкти інвестування, які за рівнем доходності і ризику приблизно відповідають середньоринковим умовам

c. згоден приймати на себе інвестиційний ризик при справедливій компенсації ризику додатковим доходом

d. згоден приймати на себе інвестиційний ризик, навіть коли ризик недостатньо компенсований

Question 10

Для макроекономічного регулювання інвестиційною діяльністю у розпорядженні держави є важелі прямої дії, до яких відноситься:

a. бюджетна політика держави

b. податкове законодавство держави

c. централізовані державні вкладення

d. грошово-кредитна політика держави

Question 11

Бюджетні важелі - це:

a. встановлена державою система різних видів податків

b. амортизаційна політика держави

c. грошово-кредитна політика держави

d. залікова ставка Національного банку

Question 12

Основу економічної мотивації інвестиційної поведінки підприємства визначає:

a. рівень накопичених коштів

b. рівень конкурентоспроможності продукції підприємства

c. рівень страхового резерву ліквідності підприємства

d. рівень чистого інвестиційного прибутку, який порівняний з нормою відсотку на кредитному ринку

Question 13

Зі збільшенням відсоткової ставки на фінансовому ринку мотивація вкладення капіталу у реальні капітальні активи:

a. залежить від рівня відсоткової ставки на кредитному ринку

b. збільшується

c. зменшується

d. залишається незмінною

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

Головна мета інвестиційного менеджменту полягає в:

a. забезпеченні максимізації прибутку підприємства

b. забезпеченні мінімізації ризиків здійснення інвестиційної діяльності та максимізації її доходності

c. забезпеченні максимізації добробуту власників підприємства

d. забезпеченні максимізації конкурентоспроможності продукції підприємства

Question 2

До внутрішніх користувачів інформаційної системи інвестиційного менеджменту відносяться:

a. потенціальні інвестори підприємства

b. акціонери підприємства

c. податкові органи

d. кредитори підприємства

Question 3

До показників, які характеризують кон’юнктуру ринку товарів і послуг, відносяться:

a. кредитні ставки комерційних банків

b. ціни на товари

c. об’єми і ціни угод по видам цінних паперів

d. ціни на основні види цінних паперів

Question 4

У розділі пасиву балансу підприємства наводяться:

a. фінансові результати

b. прибуття коштів

c. витрати наступних періодів

d. доходи наступних періодів

Question 5

З об’єму аналітичного дослідження інвестиційний аналіз буває:

a. попереднім та поточним

b. повним та тематичним

c. внутрішнім та зовнішнім

d. експрес-аналізом та фундаментальним

Question 6

З глибини аналітичного дослідження інвестиційний аналіз буває:

a. експрес-аналізом та фундаментальним

b. попереднім та поточним

c. внутрішнім та зовнішнім

d. повним та тематичним

Question 7

З періоду проведення аналітичного дослідження інвестиційний аналіз буває:

a. експрес-аналізом та фундаментальним

b. повним та тематичним

c. попереднім та поточним

d. внутрішнім та зовнішнім

Question 8

Вертикальний інвестиційний аналіз базується на:

a. зіставленні значень груп аналогічних показників між собою

b. співвідношенні показників інвестиційної діяльності

c. структурному розкладі показників інвестиційної діяльності підприємства

d. вивченні динаміки інвестиційної діяльності підприємства у часі

Question 9

Порівняльний інвестиційний аналіз базується на:

a. структурному розкладі показників інвестиційної діяльності підприємства

b. зіставленні значень груп аналогічних показників між собою

c. вивченні динаміки інвестиційної діяльності підприємства у часі

d. співвідношенні показників інвестиційної діяльності

Question 10

Коефіцієнт поточної ліквідності - це відношення:

a. суми довгострокових та короткострокових зобов’язань до активів

b. виручки до запасів

c. чистого прибутку до власного капіталу

d. оборотних активів до короткострокових зобов’язань

Question 11

Коефіцієнт обігу запасів - це відношення:

a. оборотних активів до короткострокових зобов’язань

b. суми довгострокових та короткострокових зобов’язань до активів

c. виручки до запасів

d. чистого прибутку до власного капіталу

Question 12

Коефіцієнт лівериджу - це відношення:

a. суми довгострокових та короткострокових зобов’язань до активів

b. чистого прибутку до власного капіталу

c. оборотних активів до короткострокових зобов’язань

d. виручки до запасів

Question 13

Рентабельність власного капіталу - це відношення:

a. суми довгострокових та короткострокових зобов’язань до активів

b. чистого прибутку до власного капіталу

c. виручки до запасів

d. оборотних активів до короткострокових зобов’язань

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Інвестиційне планування розробляється у наступній послідовності:

a. оперативне, перспективне та поточне планування

b. перспективне, поточне та оперативне планування

c. оперативне, поточне та перспективне планування

d. поточне, оперативне та перспективне планування

Question 2

Перспективне планування здійснюється, як правило, на строк:

a. півроку

b. три роки

c. п’ять років

d. один рік

Question 3

Бюджет розробляється у рамках:

a. поточного планування

b. оперативного, поточного та перспективного планування

c. оперативного планування

d. перспективного планування

Question 4

Інвестиційний контролінг на підприємстві не включає:

a. своєчасне виявлення відхилень фактичних результатів від планових

b. планування інвестиційної діяльності підприємства

c. прийняття оперативних рішень, які забезпечують усунення відхилень

d. концентрацію контрольних дій на пріоритетних шляхах інвестиційної діяльності підприємства

Question 5

Ануїтет - це грошевий потік:

a. рівних платежів, які здійснюються через фіксовані інтервали часу протягом заданого строку

b. платежів, які різні за величиною та здійснюються через фіксовані інтервали часу протягом заданого строку

c. рівних платежів, які здійснюються через непостійні інтервали часу протягом заданого строку

d. платежів, які різні за величиною та здійснюються через непостійні інтервали часу протягом заданого строку

Question 6

Коефіцієнт компаундування - це:

a. 1/(1+г) (в степени)n

b. 1+nг

c. (1+г) (в степени) n

d. 1+г (в степени) n

Question 7

Коефіцієнт дисконтування - це:

a. 1/(1+г) (в степени)n

b. 1+nг

c. (1+г) (в степени) n

d. 1+г (в степени) n

Question 8

Інфляція - це:

a. знецінення коштів у часі

b. реальна відсоткова ставка

c. рівень ризику

d. номінальна відсоткова ставка

Question 9

Формула Фішера дозволяє визначити:

a. реальну відсоткову ставку

b. номінальну відсоткову ставку

c. темп інфляції

d. індекс інфляції

Question 10

Розрахувати розмір платежу для погашення кредиту при наступних початкових даних: поточна вартість ануїтету (кредиту) ПВА = 110 тис. грн.; період платежу з ануїтету n = 6 років; інтервал платежів з ануїтету складає один рік (при внесенні платежів на початку року); відсоткова ставка складає i = 12%.

a. 25,75 тис. грн.

b. 27,75 тис. грн.

c. 26,75 тис. грн.

d. 28,75 тис. грн.

Question 11

Яка сума буде накопичена на рахунку, якщо впродовж 4 років кожній рік вносити по 100 тис. грн., а банк нараховує на вклад 10% річних?

a. 530,51 тис. грн.

b. 510,51 тис. грн.

c. 540,51 тис. грн.

d. 520,51 тис. грн.

Question 12

Яка сума буде накопичена на рахунку через три роки, якщо первисний внесок складає 50 тис. грн., а банк нараховує на вклад по складному відсотку 15% річних?

a. 76, 04 тис. грн.

b. 72,5 тис. грн.

c. 32,88 тис. грн.

d. 34,48 тис. грн.

Question 13

Скільки коштів потрібно інвестувати сьогодні для того, щоб отримати через 4 роки 30 тис. грн., якщо ставка доходності 30% річних?

a. 10,5 тис. грн.

b. 9,5 тис. грн.

c. 11,5 тис. грн.

d. 12,5 тис. грн.

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Рівень інвестиційного ризику не визначається через:

a. дисперсію очікуваного доходу

b. індекс доходності інвестицій

c. коефіцієнт варіації

d. бета-коефіцієнт

Question 2

Показник, який дозволяє оцінити індивідуальний чи портфельний інвестиційний ризик по відношенню до рівня ризику інвестиційного ринку, це:

a. коефіцієнт варіації

b. дисперсія очікуваного доходу

c. коефіцієнт Шарпу

d. бета-коефіцієнт

Question 3

Абсолютним показником рівня ліквідності інвестицій є:

a. різниця між можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти та технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти

b. відношення між технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти та можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти

c. різниця між технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти та можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти

d. відношення між можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти та технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти

Question 4

Необхідний рівень доходності інвестиційних операцій з урахуванням фактору ліквідності визначається:

a. як величина, пропорційна абсолютному показнику рівня ліквідності інвестицій

b. як величина, пропорційна відносному показнику рівня ліквідності інвестицій

c. як величина, обернено пропорційна абсолютному показнику рівня ліквідності інвестицій

d. сумою середньо річної норми доходності з інвестиційних об’єктів з абсолютною ліквідністю та премії за ліквідність

Question 5

Стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства - це:

a. всі види грошових та інших активів, які залучені для здійснення вкладень в об’єкти реального та фінансового інвестування

b. орієнтири підприємства з реалізації проектів реальних та фінансових інвестицій

c. подані у формалізованому вигляді бажані параметри інвестиційної позиції підприємства, що дозволяють спрямовувати цю діяльність у довгострокові перспективи і оцінювати її результати

d. вибір найбільш сприятливих та ефективних шляхів досягнення сформованих цілій інвестиційної діяльності підприємства

Question 6

Стратегія інвестиційної підтримки прискореного зростання підприємства спрямована на:

a. забезпечення високих темпів фінансової діяльності підприємства

b. збалансування обмеженого росту операційної діяльності та необхідного рівня фінансової безпеки підприємства

c. фінансову стабілізацію у процесі виходу з кризи

d. забезпечення високих темпів операційної діяльності підприємства

Question 7

Антикризова інвестиційна стратегія спрямована на:

a. забезпечення високих темпів фінансової діяльності підприємства

b. фінансову стабілізацію у процесі виходу підприємства з кризи

c. забезпечення високих темпів операційної діяльності підприємства

d. збалансування обмеженого росту операційної діяльності та необхідного рівня фінансової безпеки підприємства

Question 8

Для здійснення реальних інвестицій не характерно, коли:

a. вони мають більш високий рівень ризику морального старіння

b. вони забезпечують більш високий рівень рентабельності по зрівнянню з фінансовими інвестиціями

c. вони є основним засобом зовнішнього інвестування

d. вони є менш ліквідні

Question 9

Реконструкція представляє собою інвестиційну операцію, яка пов’язана з:

a. повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції

b. використанням в операційній діяльності підприємства нових наукових та технологічних знань у цілях досягнення комерційного успіху

c. суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково-технічних досягнень

d. заміною або доповненням парку обладнання новими видами, які не змінюють загальну схему технологічного процесу

Question 10

Перепрофілювання представляє собою інвестиційну операцію, яка пов’язана з:

a. заміною або доповненням парку обладнання новими видами, які не змінюють загальну схему технологічного процесу

b. суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково-технічних досягнень

c. повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції

d. використанням в операційній діяльності підприємства нових наукових та технологічних знань у цілях досягнення комерційного успіху

Question 11

Інноваційне інвестування у нематеріальні активи представляє собою інвестиційну операцію, яка пов’язана з:

a. повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції

b. заміною або доповненням парку обладнання новими видами, які не змінюють загальну схему технологічного процесу

c. суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково-технічних досягнень

d. використанням в операційній діяльності підприємства нових наукових та технологічних знань у цілях досягнення комерційного успіху

Question 12

Остаточне техніко-економічне обґрунтування закінчується:

a. розробкою концепції маркетингу

b. розробкою графіку здійснення проекту

c. економічною та фінансовою оцінкою проекту

d. складанням резюме

Question 13

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту є складовою частиною:

a. передінвестиційної фази проекту

b. інвестиційної фази проекту

c. остаточного техніко-економічного обґрунтування

d. попереднього техніко-економічного обґрунтування

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

До показника ефективності інвестиційного проекту не відноситься:

a. внутрішня ставка доходності

b. індекс рентабельності

c. індекс доходності

d. індекс інфляції

Question 2

Якщо показник інвестиційного проекту - чистий приведений доход - більший нуля, то проект має бути:

a. відкинений

b. остаточно рішення залежить від рівня індексу доходності

c. остаточно рішення залежить від рівня інфляції

d. прийнятий для реалізації

Question 3

Показник ефективності інвестиційного проекту - індекс доходності - це:

a. дисконтна ставка, при якій чистий приведений доход у процесі дисконтування буде дорівнювати нулю

b. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

c. відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

d. відношення суми чистого приведеного прибутку і сумарних приведених витрат на реалізацію проекту

Question 4

Показник ефективності інвестиційного проекту - внутрішня ставка доходності - це:

a. відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

b. відношення суми чистого приведеного прибутку і сумарних приведених витрат на реалізацію проекту

c. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

d. дисконтна ставка, при якій чистий приведений доход у процесі дисконтування буде дорівнювати нулю

Question 5

Основними показниками ефективності при відборі інвестиційних проектів є:

a. індекс доходності та індекс рентабельності

b. чистий приведений доход і внутрішня ставка доходності

c. індекс рентабельності і період окупності

d. чистий приведений доход і період окупності

Question 6

Вихід інвестиційного проекту з інвестиційної програми підприємства здійснюється:

a. в інвестиційній фазі проекту

b. до досягнення періоду окупності проекту

c. в передінвестиційній фазі проекту

d. до розробки бізнес-плану

Question 7

Продаж частково реалізованого інвестиційного проекту - це:

a. форма нагромадження коштів

b. вид інвестиційної стратегії

c. вид реальних інвестицій підприємства

d. форма виходу з інвестиційного проекту

Question 8

Фінансові інвестиції підприємства реального сектору здійснюють коли:

a. є потреба у новому будівництві

b. необхідне інноваційне інвестування у нематеріальні активи

c. є тимчасово вільні грошові активі

d. є потреба у придбанні цілісних майнових комплексів

Question 9

Облігація - це:

a. цінні папери на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу

b. цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства

c. цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику цінного паперу

d. цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість папера в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотку (якщо інше не передбачено умовами випуску)

Question 10

Казначейське зобов’язання - це:

a. цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість папера в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотку (якщо інше не передбачено умовами випуску)

b. цінні папери на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу

c. цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства

d. цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику цінного паперу

Question 11

Вексель - це:

a. цінні папери на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення , засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу

b. цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість папера в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотку (якщо інше не передбачено умовами випуску)

c. цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику цінного паперу

d. цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства

Question 12

Інвестиційний проект потребує вкладення 250 тис. грн. При дисконтній ставці 12% грошевий потік, який прогнозується, складає: у перший рік - 100 тис грн.; у другій - 120 тис. грн. у третій - 140 тис. грн.; у четвертий - 160 тис. грн.; у п’ятий - 160 тис. грн. Визначити чистий приведений потік з інвестиційного проекту, індекс доходності і період окупності інвестицій.

a. чистий приведений доход 237,2 тис. грн.; індекс доходності 2,0; період окупності 1,9 роки

b. чистий приведений доход 227,2 тис. грн.; індекс доходності 1,9; період окупності 2,65 роки

c. чистий приведений доход 227,2 тис. грн.; індекс доходності 1,9; період окупності 2,1 роки

d. чистий приведений доход 237,2 тис. грн.; індекс доходності 2,1; період окупності 2,9 роки

Question 13

Є інвестиційний проект, який дасть змогу отримати через рік 200 тис. грн. (ставка доходності - 20% річних), 250 тис. грн. (ставка доходності - 15% річних), 300 тис. грн. (ставка доходності - 10% річних). Яку суму необхідно інвестувати сьогодні в цей інвестиційний проект?

a. 647 тис. грн.

b. 657 тис. грн.

c. 637 тис. грн.

d. 627 тис. грн.

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Безризиковими цінними паперами визнаються:

a. корпоративні облігації

b. казначейські облігації

c. облігації з рейтингом А

d. облігації з рейтингом ААА

Question 2

Інвестиційний фінансовий портфель росту формується, виходячи з принципу:

a. максималізації рівня прибутку в поточному періоді незалежно від темпів приросту капіталу в довгостроковій перспективі

b. середньоринкових рівнів ризику та доходності

c. максималізації поточного доходу незалежно від рівня ризику

d. максималізації темпів приросту капіталу в довгостроковій перспективі незалежно від рівня прибутку в поточному періоді

Question 3

Агресивний інвестиційний фінансовий портфель формується, виходячи з принципу:

a. максималізації темпів приросту капіталу в довгостроковій перспективі незалежно від рівня прибутку в поточному періоді

b. середньоринкових рівнів ризику та доходності

c. максималізації поточного доходу незалежно від рівня ризику

d. максималізації рівня прибутку в поточному періоді незалежно від темпів приросту капіталу в довгостроковій перспективі

Question 4

Ринки фінансових активів:

a. це ринки короткострокових високоліквідних та низькоризикових дольових цінних паперів

b. здійснюють операції з акціями, облігаціями, векселями та іншими фінансовими інструментами

c. це ринки боргових інструментів, які зв’язані з позиками на житлову та промислову нерухомість, а також на сільськогосподарські угіддя

d. це ринки середньострокової, довгострокової заборгованості та корпоративних акцій

Question 5

Фондові ринки:

a. це ринки боргових інструментів, які зв’язані з позиками на житлову та промислову нерухомість, а також на сільськогосподарські угіддя

b. це ринки короткострокових високоліквідних та низькоризикових дольових цінних паперів

c. це ринки середньострокової, довгострокової заборгованості та корпоративних акцій

d. це ринки, на яких корпорації залучають новій капітал шляхом емісії нових цінних паперів

Question 6

Ринки іпотечних боргових паперів:

a. здійснюють операції з акціями, облігаціями, векселями та іншими фінансовими інструментами

b. це ринки боргових інструментів, які зв’язані з позиками на житлову та промислову нерухомість, а також на сільськогосподарські угіддя

c. це ринки короткострокових високоліквідних та низькоризикових дольових цінних паперів

d. це ринки середньострокової, довгострокової заборгованості та корпоративних акцій

Question 7

Емітент залучає опосередковані інвестиції андеррайтера, коли:

a. продає свої акції або облігації безпосередньо юридичним та фізичним особам та не використовує будь-які фінансові структури

b. посередник одержує гроші від інвесторів в обмін на цінні папери посередника

c. купівля-продаж акцій або облігацій здійснюється з використанням послуг посередника - фондової біржі

d. продає свої акції або облігації інвестиційному банку, який, в свою чергу, перепродає їх інвесторам

Question 8

Емітент залучає опосередковані інвестиції через фінансових посередників, коли:

a. продає свої акції або облігації безпосередньо юридичним та фізичним особам та не використовує будь-які фінансові структури

b. посередник одержує гроші від інвесторів в обмін на цінні папери посередника

c. купівля-продаж акцій або облігацій здійснюється з використанням послуг посередника - фондової біржі

d. продає свої акції або облігації інвестиційному банку, який, в свою чергу, перепродає їх інвесторам

Question 9

До внутрішніх джерел формування власних інвестиційних ресурсів відноситься:

a. емісія облігацій

b. емісія акцій

c. фінансовий лізинг

d. частка чистого прибутку

Question 10

До зовнішніх джерел формування власних інвестиційних ресурсів (залучених інвестиційних ресурсів) підприємства відноситься:

a. частка чистого прибутку

b. емісія облігацій

c. емісія акцій

d. фінансовий лізинг

Question 11

До джерел формування запозичених підприємством інвестиційних ресурсів відноситься:

a. емісія акцій

b. амортизаційні відрахування

c. емісія облігацій

d. частка чистого прибутку

Question 12

Для системи традиційного фінансування інвестиційного проекту не є характерним:

a. проектне фінансування

b. повне внутрішнє фінансування інвестиційного проекту

c. емісія акцій

d. кредитне фінансування інвестиційного проекту

Question 13

Для системи проектного фінансування характерно:

a. кредитне фінансування інвестиційного проекту

b. фінансову відповідальність перед кредиторами несе ініціатор інвестиційного проекту

c. повне внутрішнє фінансування інвестиційного проекту

d. саме проект обслуговує боргові зобов’язання

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Однією з цілей інвестицій підприємства є:

a. ріст обсягів виробництва

b. підвищення конкурентоспроможності продукції

c. отримання інноваційної продукції

d. досягнення соціального ефекту

Question 2

При послідовному протіканні процесів інвестування капіталу і отримання прибутку:

a. прибуток починає формуватися через деякий час після завершення інвестування коштів

b. прибуток починає формуватися до завершення інвестування коштів

c. прибуток починає формуватися відразу після початку інвестування коштів

d. прибуток починає формуватися відразу після завершення інвестування коштів

Question 3

Якщо чисті інвестиції підприємства мають негативне значення, це свідчить про те що:

a. на підприємстві відсутнє відтворення активів підприємства

b. на підприємстві забезпечується «просте» відтворення активів підприємства

c. на підприємстві забезпечується «розширене» відтворення активів

d. на підприємстві забезпечується «звужене» відтворення активів

Question 4

Вкладання капіталу у цінні папери відноситься до:

a. реальних інвестицій

b. фінансових інвестицій

c. інвестицій у ліцензії на використання патентів

d. інвестицій у нематеріальні активи

Question 5

Незалежні інвестиції - це інвестиції:

a. здійснення яких не залежить від рівня їх ризику і ліквідності

b. здійснення яких не залежить від фінансового стану інвестора

c. здійснення яких не залежить від інших об’єктів інвестування в інвестиційному портфелі підприємства

d. здійснення яких не залежить від рівня їх ризику

Question 6

Процес вилучення капіталу, який інвестований раніше з інвестиційного обігу - це:

a. непрямі інвестиції

b. реальні інвестиції

c. реінвестиції

d. дезінвестиції

Question 7

Основною метою діяльності портфельного інвестора є:

a. придбання контрольного пакету акцій для забезпечення реального управління підприємством-емітентом

b. придбання пакету акцій для забезпечення виключно інвестиційного прибутку

c. придбання незначного пакету акцій для забезпечення контролю за діяльністю підприємства-емітента

d. придбання блокуючого пакету акцій для забезпечення втручання в управління підприємством-емітентом

Question 8

Інвестор, нейтральний до ризику:

a. уникає здійснення ризикових інвестицій, не зважаючи на справедливу компенсацію ризику додатковим доходом

b. згоден приймати на себе інвестиційний ризик, навіть коли ризик недостатньо компенсований

c. згоден приймати на себе інвестиційний ризик при справедливій компенсації ризику додатковим доходом

d. обирає об’єкти інвестування, які за рівнем доходності і ризику приблизно відповідають середньо ринковим умовам

Question 9

До зовнішніх користувачів інформаційної системи інвестиційного менеджменту відносяться:

a. менеджери підприємства

b. потенціальні інвестори підприємства

c. керівництво підприємства

d. акціонери підприємства

Question 10

До показників, які характеризують кон’юнктуру ринку грошових інструментів, відносяться:

a. кредитні ставки комерційних банків

b. об’єми і ціни угод по видам товарів

c. ціни на основні види цінних паперів

d. ціни на товари

Question 11

У розділі активу балансу підприємства наводяться:

a. поточні зобов’язання

b. доходи наступних періодів

c. власний капітал

d. витрати наступних періодів

Question 12

З організації проведення інвестиційний аналіз буває:

a. повним та тематичним

b. попереднім та поточним

c. експрес-аналізом та фундаментальним

d. внутрішнім та зовнішнім

Question 13

Горизонтальний інвестиційний аналіз базується на:

a. структурному розкладі показників інвестиційної діяльності підприємства

b. зіставленні значень груп аналогічних показників між собою

c. співвідношенні показників інвестиційної діяльності

d. вивченні динаміки інвестиційної діяльності підприємства у часі

Question 14

Аналіз фінансових коефіцієнтів базується на:

a. зіставленні значень груп аналогічних показників між собою

b. структурному розкладі показників інвестиційної діяльності підприємства

c. співвідношенні показників інвестиційної діяльності

d. вивченні динаміки інвестиційної діяльності підприємства у часі

Question 15

Поточне планування здійснюється, як правило, за:

a. роками

b. декадами

c. кварталами

d. місяцями

Question 16

До функції інвестиційного контролінгу відноситься:

a. розробка оперативних управлінських рішень з нормалізації інвестиційної діяльності підприємства відповідно до передбачених цілей та показників

b. створення організаційних структур, які забезпечують прийняття та реалізацію управлінських рішень

c. формування ефективних інформаційних систем, які забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів інвестиційних рішень

d. розробка інвестиційної стратегії підприємства

Question 17

Необхідний рівень доходності інвестиційних операцій з урахуванням фактору ризику визначається:

a. дисперсією очікуваного доходу

b. вірогідністю виникнення інвестиційного ризику та розміром можливих втрат

c. дисперсією та середнім значенням очікуваного доходу

d. сумою безризикової норми доходності на інвестиційному ринку та премією за ризик

Question 18

Відносним показником рівня ліквідності інвестицій є:

a. різниця між можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти та технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти

b. відношення між можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти та технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти

c. різниця між технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти та можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти

d. відношення між технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти та можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти

Question 19

Інвестиційна стратегія являє собою:

a. найбільш загальні підходи до організації та здійснення інвестиційної діяльності підприємства

b. сукупність цільових стратегій діяльності підприємства на ринку

c. вибір найбільш ефективних шляхів досягнення поставлених завдань інвестиційної діяльності підприємства

d. генеральний план дій для досягнення сформованих цілей у сфері інвестиційної діяльності підприємства

Question 20

Стратегія інвестиційного забезпечення стійкого зростання підприємства спрямована на:

a. забезпечення високих темпів фінансової діяльності підприємства

b. фінансову стабілізацію у процесі виходу підприємства з кризи

c. забезпечення високих темпів операційної діяльності підприємства

d. збалансування обмеженого росту операційної діяльності та необхідного рівня фінансової безпеки підприємства

Question 21

Інвестицією, яка не відноситься до реального інвестування, є:

a. модернізація підприємства

b. реконструкція підприємства

c. придбання цілісних майнових комплексів

d. вкладення до статутного капіталу інших підприємств

Question 22

Передінвестиційна фаза інвестиційного проекту закінчується:

a. розробкою бізнес-плану

b. прийняттям оціночного висновку

c. дослідженням інвестиційних можливостей

d. розробкою остаточного техніко-економічного обґрунтування

Question 23

Бізнес-план - не є:

a. детальним планом виконання проекту

b. результатом науково-дослідних робіт та маркетинговим інструментом

c. документом, в якому описані основні аспекти майбутнього проекту, аналізуються проблеми, що виникають при виконанні проекту, а також визначаються способи рішення цих проблем

d. концентрованим викладом остаточного техніко-економічного обґрунтування

Question 24

Показник ефективності інвестиційного проекту - чистий приведений доход - це:

a. дисконтна ставка, при якій чистий приведений доход у процесі дисконтування буде дорівнювати нулю

b. відношення суми чистого приведеного прибутку і сумарних приведених витрат на реалізацію проекту

c. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

d. відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

Question 25

Показник ефективності інвестиційного проекту - індекс рентабельності - це:

a. відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

b. відношення суми чистого приведеного прибутку і сумарних приведених витрат на реалізацію проекту

c. різниця між сумарним приведеним доходом за період експлуатації інвестиційного проекту і приведеною сумою витрат на його реалізацію

d. дисконтна ставка, при якій чистий приведений доход у процесі дисконтування буде дорівнювати нулю

Question 26

Який з наведених показників ефективності інвестиційного проекту характеризує у сукупному потоці коштів суму інвестиційного прибутку?

a. індекс рентабельності

b. період окупності

c. індекс доходності

d. чистий приведений доход

Question 27

Основними критеріями виходу інвестора з інвестиційного проекту є:

a. збільшення періоду окупності

b. збільшення рівня кредитної відсоткової ставки

c. зменшення рівня ліквідності

d. зменшення рівнів чистого приведеного доходу та внутрішньої ставки доходності

Question 28

Формою здійснення фінансових інвестицій не є:

a. інвестування у доходні види фондових інструментів

b. вкладення капіталу в статутні фонді сумісних підприємств

c. придбання цілісних майнових комплексів

d. вкладення капіталу у доходні види грошових інструментів

Question 29

Акція - це:

a. цінні папери на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу

b. цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість папера в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотку (якщо інше не передбачено умовами випуску)

c. цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства

d. цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику цінного паперу

Question 30

Для інвестора, який припускає постійно тримати акції, ринкова вартість акції визначається:

a. номінальною вартістю та доходністю акції

b. очікуваною дивідендною доходністю та мінімальною прийнятою доходністю за акціями

c. очікуваною дивідендною доходністю

d. номінальною вартістю акції

Question 31

Інвестиційний фінансовий портфель доходу формується, виходячи з принципу:

a. максималізації поточного доходу незалежно від рівня ризику

b. максималізації темпів приросту капіталу в довгостроковій перспективі незалежно від рівня прибутку в поточному періоді

c. середньоринкових рівнів ризику та доходності

d. максималізації рівня прибутку в поточному періоді незалежно від темпів приросту капіталу в довгостроковій перспективі

Question 32

Помірний інвестиційний фінансовий портфель формується, виходячи з принципу:

a. максималізації рівня прибутку в поточному періоді незалежно від темпів приросту капіталу в довгостроковій перспективі

b. середньоринкових рівнів ризику та доходності

c. максималізації темпів приросту капіталу в довгостроковій перспективі незалежно від рівня прибутку в поточному періоді

d. максималізації поточного доходу незалежно від рівня ризику

Question 33

Грошові ринки:

a. це ринки боргових інструментів, які зв’язані з позиками на житлову та промислову нерухомість, а також на сільськогосподарські угіддя

b. здійснюють операції з акціями, облігаціями, векселями та іншими фінансовими інструментами

c. це ринки середньострокової, довгострокової заборгованості та корпоративних акцій

d. це ринки короткострокових високоліквідних та низькоризикових дольових цінних паперів

Question 34

Емітент залучає прямі інвестиції, коли:

a. посередник одержує гроші від інвесторів в обмін на цінні папери посередника

b. продає свої акції або облігації безпосередньо юридичним та фізичним особам та не використовує будь-які фінансові структури

c. купівля-продаж акцій або облігацій здійснюється без використання послуг посередника - фондової біржі

d. продає свої акції або облігації інвестиційному банку, який, в свою чергу, перепродає їх інвесторам

Question 35

Другим по значенню внутрішнім джерелом формування власних інвестиційних ресурсів підприємства є:

a. амортизаційні відрахування

b. емісія облігацій

c. емісія акцій

d. частка чистого прибутку

Question 36

Для системи традиційного фінансування інвестиційного проекту характерно:

a. інвестор отримує прибуток від реалізації інвестиційного проекту

b. інвестор придбає права на результати інвестиційного проекту

c. фінансову відповідальність перед кредиторами несе ініціатор інвестиційного проекту

d. ініціатор інвестиційного проекту не повинен повертати інвестору відсотки та отримані суми

Question 37

Є інвестиційний проект, який дасть змогу отримати через рік 125 тис. грн. (ставка доходності - 25% річних), 150 тис. грн. (ставка доходності - 30% річних), 160 тис. грн. (ставка доходності - 40% річних). Яку суму необхідно інвестувати сьогодні в цей інвестиційний проект?

a. 330 тис. грн.

b. 350 тис. грн.

c. 340 тис. грн.

d. 360 тис. грн.

Question 38

Розрахувати розмір платежу для погашення кредиту при наступних початкових даних: поточна вартість ануїтету (кредиту) ПВА = 120 тис. грн.; період платежу з ануїтету n = 4 роки; інтервал платежів з ануїтету складає один рік (при внесенні платежів на початку року); відсоткова ставка складає i = 14%.

a. 41,18 тис. грн.

b. 45,53 тис. грн.

c. 39,4 тис. грн.

d. 43,41 тис. грн.

Question 39

Яка сума буде накопичена на рахунку, якщо впродовж 5 років кожній рік вносити по 150 тис грн., а банк нараховує на вклад 12% річних?

a. 957 тис. грн.

b. 848 тис. грн.

c. 1067 тис. грн.

d. 1163 тис. грн.

Question 40

Інвестиційний проект потребує вкладення 300 тис. грн. При дисконтній ставці 14% грошевий потік, який прогнозується, складає: у перший рік - 110 тис грн.; у другій - 130 тис. грн. у третій - 150 тис. грн.; у четвертий - 150 тис. грн.; у п’ятий - 150 тис. грн. Визначити чистий приведений потік з інвестиційного проекту, індекс доходності і період окупності інвестицій.

a. чистий приведений доход 174,5 тис. грн.; індекс доходності1,55 ; період окупності 3,32 роки

b. чистий приведений доход 164,5 тис. грн.; індекс доходності 1,55; період окупності 3,02 роки

c. чистий приведений доход 164,5 тис. грн.; індекс доходності 1,65; період окупності 3,42 роки

d. чистий приведений доход 154,5 тис. грн.; індекс доходності 1,55; період окупності 3,22 роки

ЗАДАЧА

Інвестиційний проект потребує вкладення 250 тис. грн. При дисконтній ставці 10% грошевий потік, який прогнозується, складає: у перший рік - 50 тис грн.; у другій - 70 тис. грн. у третій - 90 тис. грн.; у четвертий - 110 тис. грн.; у п’ятий - 130 тис. грн. Визначити чистий приведений потік з інвестиційного проекту, індекс доходності і період окупності інвестицій.
Ціна

130

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.