Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи антикризового управлІння - пІдсумковий (МАУП)


Контрольна робота
K-27182

Question 1

Балів: 1

Найбільш точним визначенням кризи є:

a. Криза – це переломний етап у функціонування будь-якої системи, на якому вона піддається пливу ззовні або з середини, що потребує від неї якісно нового реагування

b. Криза – це неплатежі контрагентів, у результаті чого можливе банкрутство підприємства

c. Криза – це відхилення від прийнятої моделі управління в результаті неправильного управлінського рішення

Question 2

Головним завданням антикризового управління є:

a. Відпрацювання управлінських рішень із мінімальним ризиком,

що дозволило б досягти поставленої мети і результату з використанням мінімуму додаткових засобів при мінімальних негативних наслідках

b. Збереження існуючої системи управління

c. Забезпечення повної зайнятості населення даного регіону і держави в цілому

Question 3

Менеджмент кризових ситуацій включає наступні етапи:

a. 1. Діагностика й оцінка параметрів кризи.

2. Розробка концепції подолання кризи, націленої на відпрацювання стратегічних і оперативних заходів.

3. Реалізація прийнятої концепції для виходу з кризової ситуації.

4. Постійний моніторинг зовнішніх і внутрішніх чинників.

b. 1. Вивчення фінансового стану банку, що обслуговує підприємство.

2. Вивчення світових цін на золото, платину та інші валютні метали.

3. Розробка заходів щодо попередження екологічних регіональних катастроф і аварій.

4. Вивчення конкурентоздатності постачальників сировини для підприємства.

c. 1. Ознайомлення з курсом цінних паперів на фондовій біржі.

2. Аналіз інвестиційної принадності підприємства.

3. Розробка заходів щодо забезпечення стабільності кадрів підприємства.

Question 4

Диверсифікація виробничої діяльності це:

a. Проникнення в структуру управління іншого підприємства з метою економічного та промислового шпигунства

b. Вкладення зусиль суб’єкта економічної діяльності в різні товарні групи (ринки) для зниження фінансового ризику

c. Проникнення в організацію конкурента з метою його поглинання

Question 5

Процес трансформації організаційних форм управління це:

a. Метод вирішення фінансових проблем

b. Метод підвищення якості управління та конкурентоспроможності підприємства

c. Метод вирішення кадрових проблем

Question 6

Характерною економічною кризою ХХ ст. є:

a. Спад виробництва в Німеччині в 20-і роки

b. Велика депресія в США в 1929-1923 роки

c. Економічна криза в державах СНД, що проявилася в 90-х роках

Question 7

Причинами виникнення комплексу кризових явищ у СРСР було:

a. Порушення законів управління й економіки

b. Друга світова війна 1939-1945 років

c. Введення державного планування виробництва в 20-х роках

Question 8

Основною причиною прояву комплексу кризових явищ в Україні в 90-х роках є:

a. Входження до складу Співдружності Незалежних Держав у 1991 році

b. Проголошення в 1991 році незалежності України та вихід із складу СРСР

c. Наявність командно-адміністративної системи управління, гіпертрофований розвиток економіки за рахунок військово-промислового комплексу, відсталі технології управління виробництвом

Question 9

Основними причинами кризових явищ постсоціалістичних держав є:

a. Кредити закордонних банків і внески іноземних інвесторів

b. Інерційні аспекти опору змінам у постсоціалістичних країнах

c. Ліквідація союзу соціалістичних країн, що входили у військове об’єднання згідно з Варшавським Договором і до Ради економічної взаємодопомоги

Question 10

Стратегічними цілями антикризового управління є:

a. Аналіз проблем, видів кризи і цілей, що ставляться суб’єктом управління для виходу з кризи

b. Одержання банківських кредитів

c. Необхідність відновлення старої моделі управління

Question 11

Основними завданнями менеджменту в кризових ситуаціях є:

a. Збереження працездатних кадрів підприємства, системи управління, недопущення паніки

b. Збереження досягнутого високого рівня власних прибутків і дивідендів акціонерів

c. Збереження прибутків, добрих стосунків із партнерами і вищестоящими керівниками

Question 12

При розробці стратегічних напрямків антикризового управління, механізм управління повинен складатися з окремих блоків, що представляють наступну модель управління:

a. 1. Система антикризового управління.

2. Механізм антикризового управління.

3. Процеси антикризового управління.

4. Процеси інтеграції або дезінтеграції організаційних форм управління підприємством.

b. 1. Система управління кадровим потенціалом підприємства.

2. Механізм проведення маркетингових досліджень ринку.

3. Процеси реалізації науково-дослідних розробок в області менеджменту.

c. 1. Система управління виробництвом товарів, продуктів, послуг.

2. Механізм реалізації товарів, продуктів, послуг на ринках.

3. Процеси впровадження сучасних технологій.

4. Методи мотивації персоналу підприємства.

Question 13

Вихід підприємств із кризи можливий при дотриманні та реалізації на практиці наступних стратегічних напрямків:

a. 1. Розробка заходів щодо економії матеріально-технічних і енергетичних ресурсів.

2. Підвищення загального рівня економічних знань персоналом підприємства.

3. Емісія облігацій підприємством.

4. Удосконалення системи контролю управлінських рішень.

5. Звільнення всього персоналу підприємства.

6. Одержання банківських кредитів для проведення маркетингових досліджень.

b. 1. Проведення активної рекламної кампанії з продажу продукції підприємства.

2. Проведення аналітичної роботи з усіх напрямків діяльності підприємства.

3. Створення дочірніх підприємств.

4. Зміцнення трудової дисципліни.

5. Залучення нових засновників і вкладників капіталу.

c. 1. Підвищення мобільності капіталу підприємства,

2. Підвищення загального рівня конкуренції за рахунок створення і випуску конкурентноспроможної продукції.

3. Набуття знань в області антикризового управління.

4. Поліпшення механізму управління фінансовими потоками.

5. Створення системи маркетингового управління.

6. Створення принципово нових моделей управління.

7. Розробка ефективної системи мотивації персоналу.

Question 14

Система заходів менеджменту в передкризових ситуаціях повинна включати:

a. 1. Організацію економічної розвідки проти конкурентів.

2. Розробку заходів щодо забезпечення комерційної таємниці підприємства.

3. Створення дивізіональної структури управління підприємством.

4. Відкриття додаткового розрахункового рахунку в комерційному банку.

b. 1. Постійний моніторинг зовнішньої і внутрішньої обстановки.

2. Розробку заходів щодо зниження зовнішньої вразливості підприємства.

3. Підвищення гнучкості організаційної структури підприємства.

4. Розробку підготовчих планів і здійснення попередніх заходів для запобігання кризових явищ.

c. 1. Організацію промислової розвідки.

2. Організацію служби безпеки на підприємстві.

3. Удосконалення оперативного виробничого планування.

4. Відкриття розрахункового рахунку в закордонному банку.

Question 15

Основними принципами і задачами антикризового управління є:

a. 1. Програмування дії системи управління завчасно, до початку потенційної кризи.

2. Завчасне створення дублюючих органів управління із кращих стресостійких менеджерів, спроможних працювати в умовах кризових ситуацій.

3. Створення стратегічних резервів необхідних ресурсів.

4. Проведення політики активних дій, а не постійного вичікування в надії на поліпшення ситуації.

5. Використання можливості розширення сфери діяльності, у тому числі за рахунок пасивних підприємств і організацій, що втрачають свої позиції.

6. Організація і ведення постійного моніторингу ситуації.

b. 1. Вивчення диспропорції розвитку економіки.

2. Вивчення прогресивних технологій.

3. Скорочення апарату управління.

4. Організація спільних підприємств з іноземними партнерами.

5. Придбання облігацій внутрішньої державної позики терміном на 1 рік і більше.

6. Маркетингові дослідження закордонних ринків збуту продукції підприємства.

c. 1. Програмування фінансової діяльності підприємства.

2. Створення резерву спеціалістів.

3. Створення системи комп’ютерного захисту.

4. Встановлення системи фізичного захисту устаткування підприємства, керівників і спеціалістів.

5. Вивчення ринку робочої сили.

6. Організація системи контролю діяльності працівників підприємства.

Question 16

Основний стиль управління менеджера в умовах кризи повинен бути:

a. Демократичним

b. Комбінованим, виходячи з ситуації, що склалася

c. Авторитарним з елементами популістського стилю

Question 17

Менеджер з управління кризовими ситуаціями повинен володіти наступними якостями:

a. 1. Жорсткістю і одночасно тактовністю.

2. Безпристрасністю і стресостійкістю.

3. Швидкою реакцією на зміни ситуації.

4. Фізичною витривалістю.

5. Мистецтвом мотивації працівників.

6. Умінням вирішувати конфліктні ситуації.

7. Умінням вести переговори і домагатися згоди сторін.

8. Спроможністю до аналітичного мислення.

9. Комунікабельністю.

b. 1. Умінням подобатися будь-якому керівництву.

2. Прагненням уникати конфліктів.

3. Прагненням забезпечити комфортні умови працюючим.

4. Умінням приймати компромісні рішення.

5. Умінням ухилятися від непопулярних рішень.

c. 1. Спокійним характером.

2. Делікатністю і умінням вести бесіду.

3. Гарними манерами.

4. Почуттям гумору у будь-яких ситуаціях.

5. Вмінням налагоджувати зв’язки у ділових колах.

6. Мати гарні математичні здібності.

7. Відрізнятися турботою про підлеглих.

Question 18

Першорядними завданнями для подолання кризи в Україні є:

a. 1. Відновлення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

2. Відновлення монополії держави на зовнішню торгівлю.

3. Обмеження приватної власності на засоби виробництва.

4. Встановлення твердих державних цін на продукти та послуги.

b. 1. Підготовка 2,5 - 3 млн. менеджерів, знайомих із сучасними технологіями управління.

2. Ефективне використання земельних ресурсів, для чого необхідно передати їх у приватну власність.

3. Проведення адміністративної реформи з метою скорочення кількості чиновників у 2,5 – 3 рази.

4. Створення 400 – 500 тис. фермерських господарств і 2 - 2,5 млн. малих приватних підприємств.

c. 1. Ліквідація комерційних банків.

2. Видача державних кредитів колгоспам під низькі відсотки.

3. Реприватизація підприємств. 4. Концентрація торгівлі в руках держави.

Question 19

Найбільш ефективним механізмом виходу з кризи є:

a. Залучення іноземних інвестицій

b. Введення державної монополії в банківській системі

c. Активна інноваційна політика

Question 20

Для успішної організації управління підприємством під час кризи необхідно:

a. 1. Запропонувати постачальникам перейти на бартерні розрахунки.

2. Звернутися в податкову адміністрацію з проханням не стягувати місцеві податки.

3. Одержати банківські кредити для оплати праці співробітників підприємства.

4. Звернутись до кредиторів із проханням про відстрочку платежів до виходу з кризи.

b. 1. Розробити та впровадити заходи для зниження уразливості підприємства.

2. Постійно відслідковувати зовнішню і внутрішню ситуацію.

3. Передати управління антикризовому менеджеру.

4. Централізувати управління всіма наявними резервами.

5. Скоротити поточні витрати.

c. 1. Проаналізувати причини та можливі наслідки кризи.

2. Скоротити виробничу діяльність до мінімуму.

3. Звернутися за субсидіями в державні органи управління.

4. Припинити податкові платежі.

Question 21

Для активізації інвестиційних процесів і залучення коштів вітчизняних інвесторів необхідно:

a. 1. Організувати централізоване державне інвестування в народне господарство.

2. Ввести інвестиційний податок на фізичних і юридичних осіб.

b. 1. Створити сприятливий клімат для внутрішніх інвесторів, гарантувати захист їх інвестицій.

2. Залучити іноземні інвестиції шляхом надання їм податкових пільг.

c. 1. Націоналізувати кошти комерційних банків.

2. Зняти всі кошти з рахунків приватних підприємств, використати ці кошти для розвитку пріоритетних державних програм.

Question 22

Головними завданнями кадрового менеджменту в кризових ситуаціях є:

a. 1. Збереження ядра працездатних кадрів.

2. Недопущення паніки серед працівників.

b. 1. Надання довгострокових неоплачуваних відпусток усім працівникам.

2. Згортання програм підготовки і перепідготовки персоналу.

c. 1. Пропорційне скорочення персоналу на всіх рівнях, у відділах і підрозділах.

2. Відправлення всіх працівників пенсійного віку на заслужений відпочинок.

Question 23

Ефективна кадрова політика в умовах кризи полягає в наступному:

a. 1. Проведення роз’яснювальної роботи з добровільного звільнення персоналу підприємства.

2. Звільнення пенсіонерів.

3. Велике скорочення персоналу.

4. Згортання програм підготовки і перепідготовки кадрів спеціалістів.

5. Згортання дилерської мережі.

b. 1. Відправлення персоналу підприємства в неоплачувану довгострокову відпустку.

2. Введення жорсткої регламентації трудових процесів.

3. Відсторонення персоналу від участі в розробці конкретних заходів щодо виходу підприємства з кризи.

4. Надання можливості кращим спеціалістам працювати за сумісництвом на інших підприємствах.

c. 1. Скорочення рівнів управління в організаційній структурі підприємства.

2. Зміцнення кадрового резерву вищої ланки управління.

3. Проведення політики підготовки і перепідготовки персоналу.

4. Збереження кадрового ядра підприємства.

5. Залучення до роботи в організації перспективних працівників.

Question 24

Кризові оперативні групи управління створюються для наступних цілей:

Виберіть одну правильну відповідь a. 1. Для вивчення зовнішніх і внутрішніх причин, що привели підприємство до кризи.

2. Для визначення працівників, що підлягають звільненню з підприємства.

b. 1. Для виявлення нових технологій, впровадження інновацій, збору пропозицій співробітників щодо виходу з кризи.

2. Для організації фінансового менеджменту в кризових ситуаціях.

c. 1. Для обговорення кризової ситуації та кризових явищ.

2. Для консервації виробничих фондів, будинків і споруд.

Question 25

Методи мотивації працівників у кризових ситуаціях полягають у наступному:

a. 1. Обіцяти працівникам, відправленим у довгострокову неоплачувану відпустку, зберегти за ними їх робочі місця.

2. Запропонувати персоналу придбати облігації підприємства з наступною виплатою їм відсотків.

b. 1. Розробити систему участі персоналу у розподілі прибутків підприємства.

2. Ввести систему преміювання за нововведення і раціоналізаторські пропозиції.

c. 1. Обіцяти персоналу підвищити заробітну плату після виходу з кризи.

2. Запропонувати працівникам, відправленим на пенсію, придбати акції підприємства.
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.