Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи антикризового управлІння (МАУП)


Контрольна робота
K-27183

Контрольні питання до теми 1

1. Як визначається поняття “криза” ?

2. Які підходи до класифікації кризових явищ є найбільш поширеними?

3. Що входить до поняття процесу розвитку кризи?

4. Які існують стадії кризового процесу?

5. Що входить до поняття циклічності кризових явищ?

Контрольні питання до теми 2

1. Які основні причини виникнення кризових ситуацій?

2. Що включає система менеджменту в кризових ситуаціях?

3. Що входить в поняття „антикризове управління”?

4. Які кризові явища економіки СРСР успадкувала Україна?

5. Які кризові явища спричинили руйнування тоталітарної системи управління?

6. Які стратегічні завдання формування нової системи управління?

ЗАДАЧА 1

Ви менеджер з виробництва та управління на великому виробничому підприємстві.

Підприємство виготовляє силове електричне устаткування (потужні силові трансформатори). Продукція відповідає сучасним вимогам за основними технічними характеристиками і не поступається кращім зарубіжним аналогам, а ціни на аналогічну продукцію навіть нижче, ніж в іноземних виробників.

В умовах світової фінансової кризи в поточному році коефіцієнт чистої виручки становить 0,87, коефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,2. Кредиторська заборгованість має тенденцію до зростання, загальна рентабельність має тенденцію до зниження. Обсяг продажів зменшився на 29%.

Підприємство важко адаптується до ринкових умов функціонування в умовах кризи. Реалізація продукції сповільнилась, портфель замовлень на наступний рік заповнений тільки на 85%. У діяльності апарату управління почали виникати недоліки та помилки: у процесі виробки та реалізації управлінських рішень виникають непорозуміння та суперечки поміж структурними підрозділами та їх керівниками; занепадає виконавча дисципліна. Значні суперечки мають місце між керівниками відділів збуту та матеріально-технічного постачання.

Після обговорення проблеми з директором ви прийшли до спільного висновку, що підприємству загрожує криза.

ЗАВДАННЯ

1. Після вивчення ситуації, що склалась на підприємстві, визначить тип кризи, яка йому загрожує.

2.Підготуйте аргументовані тези доповіді для виступу на нараді з цього питання.

ЗАДАЧА 2

ВИХІДНІ ДАНІ

Ви керівник, якого запросили на металургійне підприємство для підвищення ефективності його діяльності. Металургійне підприємство було засноване наприкінці ХІХ ст., модернізоване в 50-х роках ХХ ст. Технологія металургійного виробництва базується на використанні конверторного способу виробництва та розливу сталі. Основними енергоносіями для виробництва металургійної продукції є природний газ та коксівне вугілля. Переважна частина продукції підприємства експортувалась. Рентабельність виробництва складала 18%.

Під час світової фінансової кризи попит на продукцію металургійної промисловості зменшився на 30-40%. Закордонні більш конкурентоспроможні підприємства почали продавати свою продукцію на світових ринках за цінами, близькими до собівартості виробництва. Внутрішній ринок збуту металургійної промисловості розвинений слабо. Реалізація продукції металургійного підприємства в поточному році становить 71% порівняно з минулим докризовим періодом.

ЗАВДАННЯ

Наведіть класифікацію виду криз на металургійному підприємстві.

Визначте основні стратегії подальшого розвитку підприємства.

Підготуйте доповідну записку на ім’я генерального директора підприємства.

ЗАДАЧА 3

На основі виконаного попереднього завдання розробити стратегічний план підприємства, використавши алгоритм стратегічного планування, наведений в темі 5.

ЗАДАЧА 4

Вихідні дані

Ви менеджер, якого запросили до підприємства для аналізу та діагностування його роботи, розробки пропозицій для підвищення ефективності його діяльності. В процесі аналізу ви встановили наступне:

1. За результатами бухгалтерської звітності, поточні зобов’язання перевищують активи підприємства.

2. Спостерігається нестача власних обігових коштів підприємства.

3. Вартість запозичених коштів щомісячно зростає.

4. Підприємство несе незначні збитки в деяких місяцях поточного року.

5. В цілому спостерігається тенденція до зниження прибутковості підприємства.

6. Дебіторська заборгованість щомісячно зростає.

7. Кредиторська заборгованість значно перевищує активи підприємства.

8. Обсяги продажів зменшуються щомісячно.

9. В країні спостерігається інфляція на рівні 11-12%.

10. Банківські кредити надаються під 19-22 проценти річних.

11. Попит на продукцію підприємства зменшився на 20-25%.

12. Запаси сировини на підприємстві скоротилися до мінімального розміру: їх вистачить на 1-2 доби.

13. Технологічна дисципліна на підприємстві знизилася.

ЗАВДАННЯ

1. Класифікуйте перелічені чинники як екзогенні та ендогенні; зробіть прогноз розвитку кризових явищ на підприємстві.

2. Визначте основні напрями удосконалення роботи підприємства з урахуванням виявлених недоліків.

ЗАДАЧА 5

Ви консультант консалтингової фірми, якого запросили до державного підприємства для аналізу його діяльності та розробки пропозицій для підвищення ефективності його діяльності. В процесі аналізу ви встановили наступне:

1. Підприємство виробляє продукцію, яка користується попитом на внутрішньому й зовнішньому ринках.

2. Виробничі фонди підприємства застарілі, коефіцієнт їх зносу становить більше 70%.

3. На підприємстві відділ маркетингу не було створено, а фінансовий відділ самоліквідувався.

4. Продукція підприємства не рекламується.

5. Після розпаду СРСР постачальники і значна кількість споживачів опинилися за межами країни.

6. Підприємство потребує капіталовкладень для модернізації основних виробничих фондів.

7. Керівник підприємства – висококваліфікований фахівець з великим досвідом роботи, але йому бракує спеціальної підготовки в сфері менеджменту та антикризового управління.

8. Персонал підприємства має високу кваліфікацію в сфері виробництва.

9.Через відсутність замовлень на продукцію персонал перебуває на своїх робочих місцях 3-4 години в день та виконує другорядні роботи.

ЗАВДАННЯ

1.Визначте основні напрями удосконалення роботи підприємства

2. Оберіть найбільш прийнятну стратегію та розробіть антикризовий проект підприємства.

Завдання до теми 8

На основі вихідних даних Задачі № 5 розробіть стратегічні та оперативні антикризові заходи.

Завдання до теми 9

Розробіть заходи з р еструктуризації підприємства, на якому ви працюєте, або підприємства, до показників якого ви маєте доступ.

Контрольні питання до теми 10

1. Що являє собою стратегія однорідної диверсифікації?

2. Що являє собою стратегія відносно однорідної диверсифікації?

3. Що являє собою стратегія умовно однорідної диверсифікації?

4. Що являє собою стратегія різнорідної диверсифікації?

5. Які умови необхідні для впровадження однорідної диверсифікації?

6. Які умови необхідні для впровадження відносно однорідної диверсифікації?

7. Які умови необхідні для впровадження умовно однорідної диверсифікації?

8. Які умови необхідні для впровадження різнорідної диверсифікації?

9. Що являє собою концепція економічної стратегії багатопрофільних об'єднань?

10. Якій існує порядок розробки стратегії диверсифікації?

11. Як визначити ефективність діяльності багатопрофільного об'єднання?

12. Які потенційні напрями диверсифікації підприємства?

13. Що входить до концепції діяльності багатопрофільних об’єднань?

14. Які існують принципи формування економічної стратегії багатопрофільних об'єднань?

15. В чому полягають переваги багатопрофільної диверсифікації?

Контрольні питання до теми 11

1. Що являє собою стратегія однорідної диверсифікації?

2. Що являє собою стратегія відносно однорідної диверсифікації?

3. Що являє собою стратегія умовно однорідної диверсифікації?

4. Що являє собою стратегія різнорідної диверсифікації?

5. Які умови необхідні для впровадження однорідної диверсифікації?

6. Які умови необхідні для впровадження відносно однорідної диверсифікації?

7. Які умови необхідні для впровадження умовно однорідної диверсифікації?

8. Які умови необхідні для впровадження різнорідної диверсифікації?

9. Що являє собою концепція економічної стратегії багатопрофільних об'єднань?

10. Якій існує порядок розробки стратегії диверсифікації?

11. Як визначити ефективність діяльності багатопрофільного об'єднання?

12. Які потенційні напрями диверсифікації підприємства?

13. Що входить до концепції діяльності багатопрофільних об’єднань?

14. Які існують принципи формування економічної стратегії багатопрофільних об'єднань?

15. В чому полягають переваги багатопрофільної диверсифікації?

Контрольні питання до теми 12

1. Що входить в поняття „організаційна форма управління”?

2. В чому полягає с утність та етапність організаційного проектування?

3. Які основні елементи організаційної структури управління?

4. Які основні вимоги до проектування організаційної структури?

5. Які основні прийоми трансформації організаційних форм управління?

6. В чому полягає сутність методу злиття підприємств?

7. Який порядок створення промислово-фінансових груп?

8. Який порядок створення дочірніх підприємств?

9. Що таке дивізіональна структура управління?

10. Яка мета ліквідації збиткових підприємств?

11. Які принципи скорочення рівнів управління складних організаційних структур?

13. Які причини реструктуризації комерційних банків?

14. Що являють собою мережеві організаційні форми?

15. Як відбувається трансформація традиційних організаційних форм у мережеві?

К ЭТОЙ РАБОТЕ ЕСТЬ ТЕСТ - ОТДЕЛЬНО, СПРАШИВАЙТЕ.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.