Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Оцініть цей сайт


Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Відповіді на питання для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену (МАУП)


Шпаргалка
K-27347

ПИТАННЯ

для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену

Освітньо-кваліфікаційний рівень– бакалавр

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Спеціалізація: «Економіка та управління персоналом»

«Міжнародна економіка та управління персоналом»

Дисципліни, що виносяться на державний комплексний екзамен:

Управління персоналом
Нормування праці
Мотивація (мотивування) персоналу
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Основи охорона праці
Безпека життєдіяльності
Управління персоналом

Кадрова політика: сутність та види.
Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику.
Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління.
Функції процесу управління персоналом.
Методи управління персоналом: сутність, приклади практичного застосування
Роль персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності сучасних організацій.
Сутність та роль партисипативого управління.
Регламентування діяльності посадових осіб. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Посадова інструкція: зміст, структура, призначення.
Сутність кадрового планування в організаціях.
Чисельність персоналу: нормативна, штатна, фактична.
Поняття, підстави та види заохочень за успіхи в роботі. Порядок їх застосування.
Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність.
Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації.
Структура персоналу: функціональна, організаційна, соціальна, рольова.
Соціальний паспорт трудового колективу: зміст та призначення.
Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики.
Професійний розвиток персоналу організації. Переміщення працівників.
Система безперервного навчання персоналу.
Планування трудової кар’єри в організації.
Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання закордонного досвіду.
Атестація кадрів: сутність та призначення.
Мотивація (мотивування) персоналу

Теорія двох факторів Ф. Герцберга і практичні аспекти її використання
Характеристика теорії набутих потреб Мак Клеланда.
Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу
Урахування національної культури в процесі мотивації та в оцінці персоналу.
Типи стимулів, їх стисла характеристика.
Внутрішні мотиватори поведінки людини.
Зовнішні мотиватори поведінки людини.
Досвід мотивації персоналу в економічно розвинутих країнах.
Закон України "Про оплату праці" і його роль в організації матеріального стимулювання персоналу.
Системи заробітної плати: сучасне розуміння та роль в посиленні мотивації трудової діяльності
Співвідношення та взаємозв'язок матеріальних і нематеріальних мотивів.
Структура і взаємозв’язок внутрішніх факторів мотивації і зовнішніх мотиваторів поведінки.
Сфера застосування оцінки персоналу і її значення в практиці мотивації трудової діяльності.
Доплати і надбавки до заробітної плати: сутність, класифікація
Матеріальна, статусна та трудова мотивація праці: сутність та особливості застосування.
Механізм регулювання рівня та диференціації заробітної плати.
Економіка праці і соціально-трудові відносини

Держава як суб’єкт соціально-трудових відносин.
Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.
Соціальне партнерство як чинник трансформації та оптимізації відносин у сфері праці.
Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці.
Види, типи та рівні соціально-трудових відносин.
Методи вимірювання продуктивності праці, що використовуються в організаціях, їх переваги і недоліки та сфера застосування
Соціально-економічна суть заробітної плати.
Державне регулювання оплати праці.
Особливості застосування доплат та надбавок.
Характеристика діючих форм і систем заробітної плати та умови їх застосування
Організація преміювання працівників.
Методика планування та резерви зростання продуктивності праці.
Аналіз трудомісткості продукції.
Планування чисельності керівників, професіоналів, спеціалістів, технічних службовців.
Нормування праці

Класифікація витрат робочого часу і часу роботи обладнання.
Норми часу, їх структура і порядок розрахунку.
Суть і роль нормування в організації праці.
Суть оперативного часу: основний і допоміжний час.
Методи аналізу ефективності використання робочого часу.
Методи визначення потреб організації у персоналі.
Специфіка нормування розумової праці.
Суть і призначення нормативів з праці. Класифікація нормативів з праці.
Основи охорони праці та Безпека життєдіяльності

Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном
Система державного управління охороною праці в Україні. Конституційні засади охорони праці.
Законодавство України про охорону праці. Закон України «Про охорону праці».
Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів
Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці
Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
Служба охорони праці підприємства.
Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації.
Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії.
Регулювання питань охорони праці у колективному договорі
Принципи організації та види навчання з питань охорони праці
Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів
Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру
Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.
Вплив небезпечних факторів на людину
Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони
Вплив електромагнітних випромінювань
Небезпечні фактори пожеж та вибухів. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах
Негативні дії електричного струму на людину. Електробезпека.
Основні небезпеки в урбанізованому середовищі
Природні небезпеки та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.
Техногенні небезпеки та їхні наслідки
Комбіновані небезпеки та їх вплив на життя та здоров’я людини.
Надання першої допомоги потерпілим
Людина як суб'єкт системи управління безпекою життєдіяльності
Система правового забезпечення життєдіяльності людини
Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності
Інформаційне забезпечення системи управління БЖД
Ціна

180

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.