Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Задачі до державного комплексного екзамену зі спеціальності Управління персоналом та економіка праці (МАУП)


Контрольна робота
K-27348

САЙТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАБЛИЦ. ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ http://na-5-5.ru/zadachi-do-derzhavnogo-kompleksnogo-ekzamenu-zi-spetsialnosti-upravlinnia-personalom-ta-ekonomika-pratsi (СКОПИРУЙТЕ ССЫЛКУ В ВАШ БРАУЗЕР).

Задача 1

Складiть резюме за своїми даними вiдповiдно до такого оголошення: «Фiрма на поcтiйну роботу запрошує спецiалiста з управління персоналом. Вимоги до кандидата: чоловік/жiнка; 20-35 рокiв, вища економiчна освiта, бажано мати дос­вiд роботи в банках або iнвестицiйних компанiях, володiти комп’ю­тером на рiвнi Word та Excel, вiльно володiти англiйською/нiмецькою та українською мовами. Заpобiтна плата вiд 500 дол.».

Задача 2

В ролі фахівця з підбору персоналу сформуйте бланк співбесіди з кандидатом на вакантну посаду менеджера з продажу або економіста.

Задача 3

Здійсніть аналіз руху працівників за даними наступної таблиці. Дайте оцінку ситуації на даному підприємстві.

Назва показників

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Середньооблікова чисельності працівників, осіб
34

38

37

Прийнято з початку року, осіб
14

7

12

Вибуло працівників, осіб, в т.ч.
9

8

6

- звільнено за власним бажанням
3

7

6

- за прогули та інші порушення трудової дисципліни
-

-

-

- з причин скорочення штату
-

1

-

Задача 4

Ви не можете переконати вище керівництво вислухати вашу ідею. Як Вам треба діяти, щоб звернути увагу на неї (під час проведення наради чи в письмовому вигляді)? Поясніть доцільність своїх дій (на прикладі певної ситуації).

Задача5

Розробіть посадову інструкцію інспектора з кадрів виробничого підприємства.

Задача 6

Наведіть приклади відомих харизматичних лідерів. Які позитивні і негативні сторони харизматичного лідерства Ви можете назвати? Які навички необхідно сформувати, щоб стати харизматичним лідером?

Задача 7

Науково-дослідний інститут Національної академії наук України має наступну вікову структуру персоналу: 16-25 років – 5%, 25-35 років – 20%, 35-45 років – 15%, 45-55 років – 15%, 55 років та старші – 45%.

Дайте оцінку стану управління персоналом в цій організації та розробіть управлінські рекомендації щодо подолання негативних аспектів даної ситуації.

Задача 8

Компанія, що надає послуги з програмного забезпечення та мережевої інформаційної безпеки, формує департамент з інформаційної підтримки власних інформаційних продуктів. Розробіть план заходів з адаптації нових співробітників компанії. Складіть примірник вітального листка.

Задача 9

Після реорганізації Вам необхідно перекомплектувати в колективі окремі робочі групи згідно з новим штатним розписом. Ваші дії:

а) візьметесь за справу самостійно, вивчите списки кандидатів, запропонуєте адміністрації власний проект складу груп і їхніх керівників;

б) запропонуєте вирішувати це відділу кадрів;

в) зберете колектив. З метою уникнення конфлікту запропонуєте зацікавленим особам подати пропозиції щодо складу груп. Після цього обговорите їх на зборах колективу;

г) спочатку обговорите питання про подальшу роботу цих груп з фахівцями і керівниками.

Обґрунтуйте свій вибір.

Задача 10

Спроектуйте комплексну систему мотивації трудової діяльності персоналу, яка складалася б з таких елементів: мотивація праці, мотивація зайнятості, мотивація володіння засобами виробництва, мотивація підготовки до трудового процесу, мотивація до розвитку конкурентоспроможності працівника. (тема7 УП Петюх сам робота)

Задача 11

Спроектуйте тарифну сітку для стимулювання трудової діяльності робітників промислового підприємства за умови, що середній тарифний розряд робіт дорівнює 3,0. (тема7 УП Петюх сам робота)

Задача 12

Проаналізуйте наведену нижче тарифну сітку на предмет стимулювання нею підвищення кваліфікації робітників.

Показник

Тарифні розряди

1

2

3

4

5

6

Тарифні коефіцієнти
1,0

1,13

1,29

1,48

1,71

2,0

Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів


0,13

0,16

0,19

0,23

0,29

Відносне зростання тарифних коефіцієнтів


13,0

14,2

14,7

15,5

17,0

Задача 13

В косметичному салоні працюють: директор салону, бухгалтер, маркетинг-менеджер, лікар-косметолог, 2 косметологи, 4 масажисти, перукар - візажист, 4 перукаря і прибиральниця.

Обґрунтуйте застосування конкретних форм та систем оплати праці.

Визначте методи матеріального та морального стимулювання для всіх категорій працівників.

Задача 14

Розробіть анкету, яка може бути використана для розподілу фонду преміювання в комерційному підприємстві в залежності від внеску працівника у загальні результати роботи та особистих якостей, що позитивно впливають на роботу та виробничий процес.

Задача 15

Як вік співробітника, етап його кар’єри, географічне розташування та розмір організації, в якій він працює, можуть вплинути на його потреби за теорією ієрархії Маслоу?

Задача 16

Розрахуйте вплив зміни чисельності працюючих і ефективності їх праці на рівень виконання завдань з надання послуг організації, якщо впродовж місяця запланована середньооблікова чисельність працюючих складала 37 осіб, а фактично працювало 35. Запланований середньомісячний виробіток на одного працівника – 1000 грн., а фактично був досягнутий 1100 грн.

Задача 17

Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку на одного робітника цеху на основі даних табл.

Показник

Базисний період

Звітний період

Нормативно-чиста продукція, грн.
33600

38780

Відпрацьовано робітниками:

Людино-годин
184000

180500

Людино-днів
23000

2300

Середньооблікова чисельність робітників цеху, осіб
100

110

Задача 18

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-чистої продукції на основі даних табл.

Назва виробу

Обсяг виробництва, шт..

Норматив чистої продукції, грн.

Базисний період

Звітний період

А

950

1020

24400

Б

400

440

29800

В

150

150

26200

Чисельність ПВП у базисному періоді 2056 осіб, у звітному – 2030 осіб.

Задача 19

Робота двох підприємств, що виробляє однакову продукцію у межах об’єднання. Характеризується даними, наведеними в таблиці.

Підприємство
Базисний період

Звітний період

Обсяги виробництва, грн.

Чисельність працюючих, осіб

Обсяги виробництва, грн.

Чисельність працюючих, осіб

№1

2040000

560

1950000

480

№2

2500000

495

3540000

620

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного підприємства та загальний процент зростання продуктивності праці двох підприємств.

Задача 20

Розрахувати зростання продуктивності праці в умовно-натуральному вимірі на миловарному заводі, коли відомо дані про виробництво мила та відпрацьовані людино-дні (табл. 1)

Показник

Базисний період

Звітний період

Вироблено мила, т

Господарського
400

90

Туалетного
40

100

Мильної стружки
20

150

Відпрацьовано людино-днів
160

170

Коефіцієнти переведення в умовне мило: господарське – 1,0; туалетне – 1,8; мильна стружка – 2,2.

Задача 21

Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці, виходячи з даних таблиці.

Показник

Варіант

1

2

3

4

5

Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв.
7

5

13

6

9

Норма виробітку деталей за годину, хв.
8

10

4

9

6

Розряд роботи (погодинна тарифна ставка, грн.)
ІІІ (12,3)

IV (13,5)

IV (13,5)

ІІІ (12,3)

V (15,4)

Місячна норма роботи за графіком, год.
176

176

176

176

176

Фактичний місячний виробіток деталей, шт.
1900

1958

880

1760

1570

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %
10

9

12

11

15

Розмір премії за кожний процент переви-конання до прямого відрядного заробітку, %
0,9

1

1,2

1,5

1,1

Задача 22

Визначити непряму відрядну розцінку та місячний заробіток робітника-наладчика на основі таких даних табл.

Показник
Варіант

1

2

3

4

5

Норма виробітку на один обслуговуваний верста у зміну, шт.
105

115

120

121

132

Кількість обслуговуваних верстатів, шт.
2

3

4

5

6

Денна тарифна ставка наладчика, грн.
38,4

39,2

40,1

41,2

42,3

Виготовлення деталей на всіх верстатах, шт.
4500

7100

12000

14000

17500

Задача 23

Визначити розміри надбавок за професійну майстерність та загальну заробітну плату токарям (відрядникам 3-6 розрядів за високу якість виконуваної роботи), якщо вони виконували обсяг робіт відповідно до присвоєних їм розрядів, заробіток за прямою відрядною системою станови відповідно: 1820 грн., 2028 грн., 2149,2 грн., 2440,8 грн. Надбавки за професійну майстерність ІІІ і IV розрядів – 4%, V і VІ розрядів – 8%.

Задача 24

В результаті самофотографії робочого дня техніка по обліку аеропорту «Жуляни» отримані наступні зведені затрати

Тпз

Топ

Тос

Тпн

Тв

Хвилини
25

396

10

59

5

у % до Тзм (495 хв)
5,0

80,0

2,0

12,0

1,0

де Тпз – підготовчо-завершальний час; Топ – оперативний час; Тос – особисті потреби; Тпн – технологічні перерви; Тв –втрати робочого часу.

Визначити:

коефіцієнт ефективного використання робочого часу;

коефіцієнт завантаженості працівника;

проаналізувати як збільшить продуктивність праці за рахунок усунення втрат робочого часу.

Задача 25

Суть оперативного часу: основний і допоміжний час.

Норма часу на виконання зі складання виробу – 0,2 год., тривалість зміни – 8,2 год., кількість робітників у бригаді – 10 год. Визначити норму виробітку за змін

Задача 26

На підприємстві "Текстильпром" було проведено модернізацію виробництва, внаслідок якої відбулося зростання продуктивності праці на 10%. Чисельність виробничого персоналу складає 140 осіб. Обсяг виробництва у звітному році складав 1,20 млн. м2 тканини. Проведені маркетингові дослідження прогнозують зростання попиту в наступному році на 400 тис. м2.

Сформуйте організаційну структуру управління даної організації. Визначте кількість осіб, яку потрібно прийняти на роботу для задоволення зростаючого попиту на продукцію підприємства.

Задача 27

Обсяг виробленої продукції становить 10 000 грн. Кількість фактично відпрацьованих, людино-годин в даному періоді складає 158 людино-годин проти 164 людино-годин, передбачених планом. Визначити обсяг продукції, недоданої внаслідок недовикористання (витрат) робочого часу.

Задача 28

Визначити норму трудомісткості для бригад верстатників із п’яти чол., якщо відомо:

Показник

Варіант

Прямі затрати оперативного часу на верстатну операцію, хв.:
- двох членів бригади;
- трьох членів бригади.
130

36

20

Середній час, хв.
480

Тривалість нормованих перерв на одного члена бригади.
18

Величина підготовчо-завершального часу на кожного члена бригади.
10

Задача 29

Обробити дані фотографії робочого дня методом момент них спостережень при К= 0,7, Р=2%, число робочих місць – 30, тривалість одного обходу 15 хв. в умовах стабільного виробничого процесу:

№ п/п

Затрати

Результат спостережень,

кількість

Всього кількість моментів

Затрати часу, %

Підготовчо-завершальні

36

Основні

810

Допоміжні

500

Технічне обслуговування

40

Організаційне обслуговування

150

Втрати часу по вині: виробництва робітника

144

Задача 30

Визначте номінальний і ефективний фонди робочого часу в днях, якщо календарний фонд у плановому році становить 366 днів, кількість вихідних днів – 52, субот – 51, святкових днів, які не збігаються з вихідними, – 2. Середня тривалість чергових і до­даткових відпусток з розрахунку на одного працівника в умовах п’ятиденної роботи – 17,2 дня, середня тривалість навчальних відпусток – 2,1 дня; невиходи у зв’язку з виконанням державних обов’язків – 0,2, через хворобу – 5,6, у зв’язку з пологами і вагітністю – 3,3 дня.
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.