Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Марина

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Документаційне забезпечення управління персоналом (НУ ШЕВЧЕНКА)


Контрольна робота
K-27510

128 стр+11 стр. Портфолио + 5 стр. КМР бонус

Практичні заняття з курсу «Документаційне забезпечення управління персоналом»

Практичне заняття 1
План
1. Система управління персоналом організації
2. Функції управління персоналом
3. Методи управління персоналом
4. Вимоги щодо обладнання приміщення кадрової служби
5. Кадрове планування.
6. Професійний відбір і призначення на посаду.
7. Відбирання кандидатів на вакантну посаду.
Практичне завдання
1. Самостійно оберіть одну з підсистем кадрової служби, детально опишіть її функції, обов’язки і завдання.
2. Вкажіть вимоги щодо обладнання обраної вами підсистеми кадрової служби.
3. Складіть бланк замовлення на підбір персоналу (посаду оберіть самостійно).
4. Складіть проективну анкету для претендента на вакантну посаду, виходячи із обраної вами посади. Намагайтеся складати анкету так, щоб вона була інформативною. Для цього використовуйте різні методи, проективні методики, нестандартні питання.
Практичне заняття 2
План
1. Трудовий договір.
2. Контракт.
3. Порядок прийняття на роботу
4. Випробування при прийнятті на роботу
5. Укладання договору на тимчасову роботу.
6. Укладання договору на сезонну роботу.
7. Укладання договору на роботу за сумісництвом.
8. Суміщення професій і посад.
9. Приймання тимчасових працівників.
10. Приймання на роботу іноземців.
Практичне завдання
1. Самостійно оберіть один із видів прийому на роботу (крім зазначених можете обирати й інші, наприклад, приймання інвалідів, молодих спеціалістів, неповнолітніх тощо). Схематично опишіть етапи приймання, вкажіть перелік необхідних документів та особливості приймання обраної вами категорії.
2. Складіть всі необхідні для приймання документи.
Практичне заняття 3
План
1. Закон «Про захист персональних даних». Терміни та визначення.
2. Кадрова документація як база персональних даних.
3. Обробка персональних даних у сфері трудових відносин.
4. Порядок реєстрації баз персональних даних. Внесення змін до реєстру.
5. Відповідальність за порушення закону «Про захист персональних даних».
Практичне завдання
1. Поясніть і обґрунтуйте свою думку щодо необхідності захисту персональних даних.
Практичне заняття 4
План
1. Надання соціальних пільг та гарантій.
2. Розроблення вмісту соціального пакету.
3. Система грейдів.
Практичне завдання
1. Запропонуйте соціальний пакет для працівників обраного вами підприємства. Обґрунтуйте свій вибір.

Практичне заняття 5
План
1. Матеріальна відповідальність у трудових відносинах.
2. Види матеріальної відповідальності.
3. Визначення розміру шкоди і порядок її відшкодування.
4. Документаційне оформлення матеріальної відповідальності.

Практичне завдання
1. Складіть наказ про встановлення матеріальної відповідальності.

Практичне заняття 6
План
1. Порядок заохочення працівників. Нагородження державними нагородами.
2. Оформлення документів для нагородження.
Практичне завдання
1. Оберіть один із видів державних нагороджень і складіть всі необхідні для цього документи.
Практичне заняття 7
План
1. Розірвання ТД на загальних підставах (за угодою сторін).
2. Розірвання ТД за ініціативою працівника.
3. Розірвання ТД за ініціативою власника або уповноваженого органу.
4. Розірвання ТД за ініціативою третіх осіб.
5. Інші підстави для розірвання ТД.

Практичне завдання
1. Опишіть процедуру звільнення за однією із підстав, зазначених КЗпП.
2. Складіть для цього всі необхідні документи.
Практичне заняття 8
План
1. Виправлення записів у трудових книжках.
2. Відповідність формулювань наказів з записами у трудових книжках.
3. Ведення ТК на працівників, що працюють у фізичних осіб.
Практичне завдання
1. Внесіть до трудової книжки працівника записи про приймання, переведення, звільнення.
2. Внесіть до трудової книжки запис з наступним його виправленням.
Практичне заняття 9
План
1. Нормативне регулювання проведення атестації.
2. Порядок проведення атестації.
3. Строки і графіки проведення атестації.
4. Документаційне оформлення атестації.
5. Оформлення рішень атестаційної комісії.
6. Форми і методи атестації.
Практичне завдання
1. Складіть наказ про проведення атестації працівників.
2. Складіть атестаційний лист на одного з працівників.
Практичне заняття 10
План
1. Формування кадрового резерву в державних установах
1.1 Нормативне регулювання кадрового резерву
1.2 Порядок зарахування до кадрового резерву
1.3 Документаційне оформлення роботи з резервом
2. Формування кадрового резерву приватних підприємств

Практичне завдання
1. Вкажіть, які документи оформлюються при зарахуванні до кадрового резерву?
2. Складіть один із них.

ПОРТФОЛИО

Шановні магістранти! Вам необхідно скласти 2 задачі з кадрових питань і ров'язати їх, наприклад:
15-річний Микола працював під час канікул кур'єром. 30 серпня він подавна ім'я керівника заяву про звільнення у зв'язку зі вступом до навчального закладу. Директор повідомив, що звільнити його можна буде тільки після 2-х тижнів відпрацювання. Чи правомірними були пояснення директора?
Відповідь: Ні, не правомірними, оскільки згідно з ч.1 ст. 38 КЗпП роботодавець зобов'язаний звільнити працівника в термін про який просить працівник у зв'язку зі вступом до навчального закладу.

Завдання2.
Ви, як майбутні працівники служби управління персоналом підприємства проаналізуйте, які спеціалісти найближчим часом стануть незатребуваними на ринку праці, а які навпаки будуть користуватися попитом. Спрогнозуйте які професії зникнуть, а які з'являться. Обгрунтуйте свою думку.

Контрольно-модульна робота з ДЗУП

Завдання 1.
1.Винагорода за працю, що надається роботодавцем працівникові у вигляді додаткових соціальних пільг, понад встановлену з/п, називається
а) преміювання;
б) соціальний пакет;
в) заохочення;

2. Іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі або у формі картотек персональних даних це:
а) персональні дані;
б) Державний реєстр персональних даних;
в) база персональних даних;
г) обробка персональних даних.

3. Ведення бази даних працівників підприємства, що пов’язане зі збиранням, реєстрацією, накопиченням і поширенням відомостей про фізичних осіб є:
а) збором ПД;
б) базою ПД;
в) обробкою ПД;
г) знеособленням ПД.

4. Види дисциплінарної відповідальності це:
а) догана або звільнення;
б) кримінальна відповідальність, догана.
в) притягнення до відповідальності , звільнення;
г) всі відповіді правильні.

5. Нагородження бувають:
а) моральні, матеріальні;
б) у вигляді цінних подарунків, грамотами;
в) визначені законодавством або передбачені колективним договором;
г) всі відповіді правильні.

6. Запис у трудовій книжці не роблять при:
а) переведенні на іншу роботу у зв’язку зі скороченням посади;
б)переведенні на легку роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
в) тимчасовому переведенні у разі виробничої необхідності.

7. Зарахування до кадрового резерву відбувається шляхом:
а)подання від заступника керівника, який відповідає за роботу з кадрами;
б) виданням наказу;
в) оформлення рішення атестаційної комісії;

8. За результатами атестації атестаційна комісія не може:
а) звільнити працівника;
б) перевести на іншу посаду;
в) призначити випробувальний термін;
г) підвищити заробітну плату.

9. Де зберігаються атестаційні листи на працівників, що пройшли атестацію:
а) у відділі кадрів;
б) у керівника структурного підрозділу;
в) в особовій справі;
г) не підлягають зберіганню.

10. Законом встановлені такі види пенсій:
а) трудові, соціальні;
б) за віком, інвалідністю, в разі втрати годувальника;
в) державні, накопичувальні;
г) за вислугу років, соціальні, передбачені законодавством.

11. Залучення до складу атестаційних комісій представників громадських організацій:
а) не дозволяється;
б) дозволяється;

12. Яких критеріїв необхідно дотримуватись при відбиранні кандидата на вакантну посаду?
а) професійних, мотиваційних, освітніх;
б) формальних, професійно-кваліфікаційних, соціальних;
в) кваліфікаційних, освітніх, соціальних;
г) професійних, формальних, кваліфікаційних.

13. Випробувальний термін осіб, що приймаються на державну службу не може перевищувати:
а) 1 місяць;
б) 3 місяці;
в) 6 місяців;
г) 1рік.

14. Випробувальний термін встановлюється:
а) за угодою сторін;
б) адміністрацією підприємства;
в) кадровою службою;
г) профспілкою підприємства.

15. Про встановлення випробувального терміну працівника повинні ознайомити під підпис:
а) в кадровій службі;
б) в особовій справі;
в) в тексті наказу;
г) в тексті заяви.

16. Скільки кандидатів необхідно для проведення конкурсу на вакантну посаду?
а) 3;
б) не менше 2-х;
в) конкурс відбудеться при наявності одного кандидата;
г) кількість кандидатів не має значення.

17. Хто, згідно із законодавством, має доводити обставини заподіяної шкоди підприємству внаслідок нестачі матеріальних цінностей?
а) поліція;
б) суд;
в) слідча комісія;
г) роботодавець.

18. В якому документі прописується встановлення матеріальної відповідальності для працівника?
а)в наказі;
б) особовій справі;
в) украдається договір про встановлення матеріальної відповідальності;
г) матеріальна відповідальність може встановлюватися за усним наказом керівника.

19. Який з перелічених документів не потрібен для працевлаштування іноземця?
а) обґрунтування необхідності використання праці іноземців і можливості створення для них необхідних умов перебування;
б)копія документів про освіту або кваліфікацію;
в) дозвіл міграційної служби
г)квитанція про внесення плати за розгляд заяви.

20. Яким видом діяльності дозволяється займатися державним службовцям разом із виконанням своїх посадових обов’язків як сумісникам?
а) педагогічною діяльністю;
б) юридичною діяльністю;
в) підприємницькою діяльністю;
г) будь-яким видом діяльності.

21. Чи дозволяє КЗпП адміністраціям підприємств, установ, організацій в межах своїх повноважень право встановлювати додаткові порівняно із законодавством соціально-побутові пільги для працівників?
а) дозволяє лише приватним підприємствам;
б) дозволяє лише за рахунок власних коштів;
в) не дозволяє.

22. В якому документі зазначається про сезонний характер роботи?
а) в наказі;
б) в заяві;
в) в трудовій книжці;
г) в усіх перелічених документах.

23. Тимчасовою вважається робота, що не перевищує:
а) 1 місяця;
б) 2-х місяців;
в) 3-х місяці.

24. Який із перелічених видів звільнення не передбачений законодавством?
а) систематичне невиконання працiвником без поважних причин обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором;
б) направлення працiвника за постановою суду до лiкувально-трудового профiлакторiю;
в) невиконання або неналежне виконання умов посадової інструкції;
г) призов або вступ працiвника на вiйськову службу.

25. Чи має право працівник при звільненні на грошову компенсацію?
а) має в разі ліквідації підприємства;
б) має, якщо вступає до начального закладу;
в)не має такого права;
г) має, якщо є ветераном.

26. В який термін необхідно попередити працівника про проходження атестації?
а) за 1 місяць;
б) не треба попереджати;
в) за 2 тижні;
г) за 1 тиждень.

27. Хто має заповнювати відгук-характеристику на працівника для атестації?
а) працівник кадрової служби;
б) безпосередній керівник працівника;
в) голова атестаційної комісії;
г) секретар атестаційної комісії.

28. В якій кількості осіб формується кадровий резерв на посаду керівника?
а) в кількості 3-х осіб;
б) кількість не має значення;
в) в кількості не менше 4-х осіб;
г) в кількості 2-х осіб.


29. З якого віку можна укладати з працівником договір про матеріальну відповідальність?
а) з 18 років;
б) з 21 року;
в) з 16 років;
г) з 20 років.

30. Який документ не подається для представлення до відзначення державною нагородою України?
а) нагородний лист;
б) лист-клопотання;
в) характеристика керівника на працівника;
г) всі зазначені документи потрібно укладати.
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.