Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Який курс найскладніший?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Страховий менеджмент (МАУП)


Контрольна робота
K-27525

В комплект входят контрольные работы 132 стр. 100 грн + 30 грн. тесты = 200 грн.
Можно приобрести отдельно контрольные или тесты.

Завдання №1
1. Визначити основні характеристики комерційного страхування.

2. Визначить принципи комерційного страхування.

3. По яким показникам провадиться аналіз страхового ринку?

4. Охарактеризуйте тенденцію розвитку страхового ринку по страховим доходам у 2012-2013рр.

5. Наведіть дані про концентрацію страхового ринку. Чи є вона оптимальною?

6. Якими є проблеми розвитку українського страхового ринку.

Завдання 2

1. Які особливості здійснення страхової діяльності?

2. У чому полягає сутність поняття «страховий менеджмент»? Охарактеризуйте складові страхового менеджменту

3. Визначте особливості в формуванні принципів страхової діяльності.

4. Які види менеджменту використовуються в страховій діяльності?

5. Охарактеризуйте основні етапи розвитку менеджменту страхової діяльності в Україні.

6. Порівняйте нові напрями розвитку менеджменту та їх застосування в страховому бізнесі.

Завдання 3

1. Економічна сутність планування в менеджменті страхової діяльності та його етапи.

2. Типовий бізнес-план та його основні розділи.

3. Державні вимоги до планування менеджменту страхової діяльності.

4. Основні вимоги до складання фінансового плану страхової діяльності.

Завдання 4

1. Дати визначення страхової організації та основні системи їх класифікації?

2. Які етапи включає процес створення страхової організації? Охарактеризуйте їх зміст.

3. Які заходи впливу застосовує Комісія у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг страховиком?

4. Якими законодавчими актами регулюється ліквідація страховика?

5. Навести склад підсистем внутрішнього середовища страхової компанії з відповідним ресурсним потенціалом кожної з них.

6. Практичне завдання: використовуючи пошукові інтернет-системи найти сайти вітчизняних об’єднань страховиків або учасників страхового ринку (1-3 об’єднання) та навести їх головні завдання (функції) та електронні посилання на сайт.

Завдання 5

1. Принципи управління страховою компанією

2. Особливості функціонування сучасних організаційних структур управління страхової компанії: дивізіональної, гібридної, матричної та на базі стратегічних одиниць бізнесу, їх переваги та недоліки.

3. Механізм вибору тієї або іншої організаційної структури.

4. Стратегічний менеджмент страхової діяльності, його сутність. та напрямки його розвитку в Україні.

5. Напрями розвитку стратегічного менеджменту страхової діяльності в Україні.

6. Бізнес-процеси страхової компанії та напрями розвитку менеджменту якості страховика.

Завдання 6

1. Державний нагляд та регулювання страхової діяльності: його необхідність та сутність.

2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності.

3. Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції.

4. Вплив норм міжнародного права на формування вимог до регулювання страхової діяльності в Україні.

5. Порядок складання звітних даних страховиків.

6. Розкрити особливості складання звітних даних страховиків у зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності

Завдання 7

1) Дати визначення маркетингової діяльності страховика та визначити її сутність.

2) Які основні цілі та задачі системи збуту (просування та продажу) страхових продуктів?

3) Визначити поняття продуктової стратегії та її складових.

4) Дати визначення поняття страхова послуга та страховий продукт. В чому полягає їх відмінність?

5) Визначити основні складові методики розробки страхових продуктів?

6) Наведіть основні засади маркетингової стратегії.

7) Які напрями розвитку продуктової стратегії страховика?

Завдання 8

1. В чому полягає сутність управління ризиками страхової діяльності?

2. Визначити основні заходи мінімізації ризиків страхувальника.

3. В чому полягає сутність стратегії управління ризиками страхової компанії?

4. Організаційні вимоги до управління ризиками страховика

5. В чому проявляється сутність та які є види фінансового моніторингу?

6. Місце фінансового моніторингу в системі управління ризиками страховика.

Завдання 9

1. Чим викликана необхідність та як здійснюється перестрахування?

2. Які параметри перестрахувальних операцій характеризують відповідальність перестраховика?

3. Проаналізуйте основні недоліки факультативного перестрахування та шляхи їх подолання.

4. В чому полягає сутність облігаторного перестрахування та його відмінності від факультативного перестрахування?

5. В чому проявляються відмінності непропорційного перестрахування перевищення збитків від перестрахування перевищення збитковості?

Завдання10

1. Сутність та основні складові фінансового менеджменту страховика

2. Доходи страхової компанії: склад та особливості їх формування.

3. Дайте визначення витрат страховика і розкрийте їхній зміст.

4. Джерела прибутку страховика та розподіл прибутку страховика?

5. Як здійснюється оподатковування страхової діяльності в Україні?

6. Розкрити особливості оцінки фінансових результатів діяльності страхової організації.

Завдання11

1. Розкрити сутність фінансової надійності страховика та напрямки її забезпечення.

2. Наведіть визначення платоспроможності страхової компанії. Які основні вимоги до платоспроможності вітчизняного страховика?

3. З чого складаються і яке призначення страхових резервів? Обґрунтуйте основні принципи розміщення страхових резервів.

4. Розкрити сутність умови перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним?

5. Які особливості управління активами для забезпечення платоспроможності страхової компанії?

6. Які напрями розвитку управління платоспроможністю українських страхових компаній?

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (ОЦЕНКА ХОРОШО - 7,4 ИЗ 10)

Оценка 7,4. (Тест сложный без возможности проверки результатов. Оценивается средний результат)

Question 1

Страховий менеджмент – вид діяльності, спрямований на працівників страховика з метою координації їх дій для досягнення поставлених перед страховою компанією цілей, а саме:

a. для надання страхових послуг страхувальникам

b. для комерційної діяльності на фондовому ринку

c. фінансового управління страховими резервами

d. перестрахування ризиків

Question 2

Які форми страхування визначені законодавством в Україні?

a. особисте, майнове, відповідальності

b. добровільне і обов'язкове

c. життя і загальне

Question 3

Інвестиційна функція реалізується страховиком:

a. Виконавчою дирекцією страховика тільки по напрямкам, встановленим чинним законодавством

b. Шляхом прямих інвестицій створених страхових резервів

c. По розсуду виконавчої дирекції страховика

d. З застосуванням безпосереднього кредитування інших суб'єктів підприємництва

e. Через фінансових посередників

Question 4

Предмет страхового менеджменту:

a. страхова компанія та її зовнішнє оточення

b. система виробничих відносин, яка формується в страховій компанії між працівниками керуючої та керованої систем компанії у процесі створення страхового продукту, призначеного для потреб страхового ринку

c. система фінансових відносин, яка формується в страховій компанії між адміністрацією та фінансовими посередниками фондового ринку у процесі реалізації коштів страхового фонду

Question 5

Страховий менеджмент - це:

a. вид діяльності, спрямований на працівників страхової компанії з метою координації їх дій для надання тільки фінансових послуг страхувальникам та суб’єктам фондового ринку

b. вид діяльності, спрямований на працівників страхової компанії з метою координації їх дій для надання страхових послуг страхувальникам, перестрахування та фінансового управління страховими резервами

Question 6

Які ознаки найбільше повно характеризують страховика?

a. Це суб'єкт підприємництва у формі господарського товариства зі статутним фондом не менше 60 тис. євро, оплаченим грошима

b. Це суб'єкт підприємництва зі статутним фондом не менше 100 тис. євро

c. Це суб'єкт підприємництва зі статутним фондом не менше 1000 тис. євро

d. Це фінансова установа, що має ліцензію на необхідні види страхування

Question 7

Що таке комерційне страхування?

a. Це фінансовий механізм для передачі клієнтами своїх ризиків страховику, що на договірній основі компенсує нанесений його клієнту збиток зі страхового фонду, створюваного страховиком зі страхових платежів клієнтів, що вступили з ним у товарно-грошові відносини і, що купили в нього особливий вид товару - страхові послуги

b. Це захист майнових інтересів заздалегідь визначених осіб, що постраждали в результаті настання обговорених подій за допомогою заздалегідь обговорених виплат з позабюджетних чи бюджетних страхових фондів, створених через товарно-грошові відносини

c. Це фінансовий механізм для компенсації матеріальних збитків, нанесених страхувальнику, їм самим за рахунок його власних засобів, накопичених заздалегідь, через товарно-грошові відносини з іншими суб'єктами підприємництва, підприємствами й організаціями

Question 8

Страхова компанія може здійснювати обов'язкове страхування:

a. При наявності ліцензії на подібний вид добровільного страхування і досвіду роботи в ньому 3 роки

b. Після одержання відповідної ліцензії на даний вид обов'язкового страхування

c. При наявності відповідної Постанови Кабінету Міністрів

d. На підставі рішення Загальних зборів засновників страховика

Страхова компанія може здійснювати обов'язкове страхування

Question 9

Головне призначення страхування - це:

a. Забезпечення безперервності процесу виробництва матеріальних благ

b. Забезпечення безперервності процесу соціального розвитку суспільства

c. Забезпечення безперервності процесу економічного розвитку суспільства

d. Забезпечення високої прибутковості в системі підприємницьких відносин

Question 10

Які з перелічених далі видів діяльності заборонено виконувати страховій компанії?

a. купувати для своїх потреб і продавати акції, емітовані комерційними банками

b. перестраховувати ризики іноземних страховиків

c. надавати кредити страхувальникам, які тривалий час страхують ризики цивільної відповідальності

d. надавати консультаційні послуги з питань страхування та ризи¬ку-менеджменту

Question 11

Структура страхового ринку складається з:

a. Уповноваженого органу нагляду за страховою діяльністю

b. Застрахованих і одержувачів страхових виплат

c. Страхових посередників - агентів, брокерів

d. Страховиків і страхувальників

Question 12

На страховому ринку України дозволяється застосовувати:

a. Комбіновані договори страхування

b. Комбіновані правила страхування

c. Комбіновані правила і комбіновані договори страхування

d. Правила і договори по окремих видах страхування без їхньої комбінації між собою

Question 13

Які з перерахованих функцій виконує Ліга страхових організацій України?

a. надає інформаційні та навчальні послуги своїм членам

b. підтримує міжнародні контакти зі страховими об'єднаннями

c. надає дозвіл на організацію філій страховиків

d. здійснює перестрахування ризиків

e. сприяє удосконаленню страхового законодавства

Question 14

Які з функцій не здійснює Національна комісія, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, як Уповноважений орган у справах нагляду за страховою діяльністю?

a. контроль за платоспроможністю страховиків

b. опрацювання проектів законодавчих актів з питань страхової діяльності

c. визначення мінімального розміру статутного фонду для страховиків

d. прийняття рішень про виключення страховиків з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків)

e. надання ліцензій на право здійснення страхової діяльності

f. розробка страхових тарифів для страхових компаній по добровільним видам страхування

g. Реєстрація страхових договорів, за якими частина ризиків передається на перестрахування нерезидентам

Question 15

Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового продукту такі:

a. якість страхового продукту, тариф, реклама

b. страховий тариф, страхова сума, термін дії договору

c. якість страхового продукту, тариф, сервіс

d. зобов'язання сторін, ризики, розмір резервів

e. страховий тариф, ризики, франшиза

Question 16

Якщо страховий випадок протягом дії договору не настав, чи реалізовано страховий продукт?

a. ні, бо не сплачене страхове відшкодування

b. ні, оскільки страховик не виконав усіх зобов'язань

c. так, якщо було видано страховий поліс

d. Лише частково

e. так, у повному обсязі

Question 17

Зобов'язання сторін, передбачені в договорі добровільного страхування:

a. Дають страхувальнику право одержати страхові виплати від страховика в будь-якому обсязі

b. Виконуються в строгій відповідності з договором страхування і законодавством

c. Виконуються відповідно до правил страхування і змістом договору страхування

d. Визначаються за домовленістю і виповнюються по розсуду сторін договору страхування

Question 18

Складова страхового тарифу, призначена для формування страхових резервів - це:

a. Усе перераховане

b. Страховий брутто-тариф

c. Страховий нетто-тариф

d. Чистий прибуток страховика

Question 19

Ціноутворення страхової послуги формується на основі таких компонентів:

a. Нормативу прибутку страховика в структурі страхової премії

b. Усіх перерахованих компонентів

c. Витрат на розробку, просування і реалізацію конкретних страхових послуг

d. Коштів, що формують необхідний обсяг страхових резервів

Question 20

По галузевій ознаці страхові послуги підрозділяються на послуги:

a. Особистого страхування

b. Майнового страхування

c. Регіонального страховика

d. Страхування відповідальності

Question 21

Страховий маркетинг включає наступні обов'язкові складові:

a. сегментацію страхового ринку; андеррайтинг; врегулювання страхових випадків

b. дослідження ринків і власного страхового портфеля страховика; розробку страхових продуктів; просування страхових продуктів на ринок

c. андеррайтинг; розробку страхових продуктів; аквізицію

Question 22

Продаж типових страхових полісів для громадян переважно здійснюється:

a. Через страхових агентів

b. Через керівних працівників головного офісу страхової компанії

c. Через банківську, туристичну й іншу систему продажів товарів і послуг

Question 23

Неістотні умови договору страхування – це:

a. Все перераховане

b. Умови, при зміні яких істотні умови виконання договору будь-якою з його сторін не змінюються

c. Умови договору, які деталізують істотні умови або доповнюють їх

d. Умови, що виражають предмет договору страхування, тобто об’єкти страхування й обсяг страхової відповідальності

Question 24

Страховий агент (як фізична особа) виконує такі основні функції;

a. Працює від імені і за дорученням страховиків, у їхніх інтересах за комісійну винагороду від них, уповноважений виконувати частину їхньої страхової діяльності

b. Працює з доручення страхувальників, у їхніх інтересах за комісійну винагороду від страхувальників, уповноважений виконувати частину їхньої страхової діяльності

Question 25

Страховий брокер - нерезидент України:

a. Все перераховане

b. Не може працювати на страховому ринку України

c. Може працювати тільки з визначеними страховиками по дозволу Міністерства фінансів України

d. Повинен бути включений до державного реєстру страхових або перестрахових брокерів

e. Повинен створити представництво в Україні і зареєструвати його як платника податку

Question 26

В страховому праві страховий продукт – це:

a. Страховий поліс

b. комплекс цивільно-правових відносин по захисту майнових інтересів страхувальників згідно договору страхування в разі настання страхових випадків

c. процес укладання договору страхування

d. боргове зобов'язання страховика

Question 27

Основні фактори вибору страховика при реалізації однакових страхових продуктів - це:

a. страховий тариф, страхова сума, термін дії договору

b. страховий платіж, якість страхового продукту, довіра до страховика (до торгової марки страховика, наявність з ним особистих контактів)

c. страховий тариф, ризики, франшиза

d. якість страхового продукту, тариф, сервіс

e. зобов'язання сторін, ризики, розмір страхових резервів

Question 28

Страховий брокер може розмістити за рік в одного страховика:

a. Не більш 35% усіх страхових премій від усіх укладених ним за рік договорів

b. Будь-яка кількість ризиків по всіх договорах страхування

c. Не більш 50% усіх страхових премій від усіх укладених ним за рік договорів

d. Не менш 35% ризиків по всіх договорах страхування

Question 29

Каналами збуту страхової продукції є:

a. Посередники, для яких продаж страхової продукції є не основним заняттям, на підставі агентських договорів зі страховиком

b. Професійні юристи, аварійні комісари, аджастери, диспашери

c. Працівники страховика, що здійснюють прямий продаж в офісах страховика, по телефону, пошті або комп'ютерній мережі

d. Страхові посередники - страхові брокери та агенти

Question 30

Дострокове припинення дії договору за згодою сторін здійснюється :

a. В випадку, якщо це передбачено умовами договору страхування

b. у разі дії договору особистого страхування тільки за згодою страхувальника, який при цьому виконує всі умови договору страхування

c. Все перераховане

d. Про намір дострокового припинення будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення, якщо інше не передбачено договором

Question 31

Що виконується при укладанні договору страхування?

a. андеррайтинг та аквізиція

b. встановлення розміру та виду франшизи

c. розрахунок страхового відшкодування

d. оцінка об’єкту страхування та розрахунок страхової премії

Question 32

Будь-яка франшиза, що встановлена в договорі страхування:

a. Має властивість накопичуватися від одного страхового випадку до іншого

b. Знижує розмір страхового тарифу

c. Збільшує вартість страхового полісу

d. Завжди відраховується з обсягу нанесеного збитку

Question 33

За галузевою (видовою) ознакою виділяють страхові ринки:

a. Страхування економічних ризиків та перестраховування

b. Особистого та майнового страхування, страхування відповідальності

c. Національний та міжнародний страховий ринок

Question 34

Беззаперечним страховим ризиком при страхуванні приватного помешкання є:

a. буря, ураган

b. спрацьована аварійна електропроводка в будинку

c. характер захоплень хазяїна помешкання в неробочий час

Question 35

Менеджмент ризику припускає:

a. Розподіл великих ризиків між страховиками

b. Рекламу страхових послуг

c. Випуск страхових полісів і їхній продаж

d. Ідентифікацію, аналіз, оцінку і зниження ступеня ризику

Question 36

При страхуванні професійної відповідальності 2000 аудиторів було встановлено середню страхову суму So=30000 грн. та навантаження на ведення справи Fa=20%. На протязі року відбулося страхових випадків n=10 і середнє відшкодування Sb=15000 грн. Річна брутто-ставка страхового тарифу згідно з наведеними даними складає:

a. 0,25 %

b. 0,45 %

c. 0,3125 %

Question 37

Головна причина (першопричина) страхового випадку повинна визначатися:

a. По розсуду страхувальника

b. Нормативними актами міністерств і відомств

c. Як страховий ризик, зазначений в страховому полісі

d. Як головна причина настання страхового випадку, що наносить можливу шкоду, поза залежністю від волі і бажання сторін

Question 38

Коли здійснюється мінімізація ризику?

a. при суброгації (використанні регресних прав)

b. при настанні страхового випадку

c. під час укладання страхового договору

d. на кожному етапі процесу страхування

e. під час визначення розміру страхового відшкодування

Question 39

Способи управління внутрішніми ризиками компанії - це:

a. Організація захисту комерційної таємниці

b. Бізнес-планування своєї діяльності

c. Страхування ризиків

d. Підбор і навчання персоналу

Question 40

Диверсифікованість страхової діяльності знижує наступні ризики:

a. Ризики розміщення страхових резервів

b. Ризики здійснення перестрахування

c. Ризики воєнних дій

d. Ризик зміна дисконтної ставки НБУ

Question 41

Імовірність страхового випадку для майнового страхування визначається як:

a. співвідношення загального кількості однотипних об'єктів, до кількості потерпілих від конкретної випадкової події

b. співвідношення кількості потерпілих від конкретної випадкової події (страхової події) однотипних об'єктів до їх загальної кількості

Question 42

Доходи від інвестиційної діяльності - це:

a. Первинні доходи страховика

b. Результат розміщення власних коштів страховика та коштів страхових резервів

c. Похідні від доходів по страхових операціях

Question 43

Інші доходи страховика - це:

a. Доходи від здачі їм майна в оренду і від безкоштовної фінансової (матеріальної) допомоги йому

b. Доходи від врегулювання заборгованостей, штрафи, пені, курсової різниці, індексації фондів

c. Доходи від надання їм консультаційних послуг і реалізації їм прав регресного позову

Question 44

Резерв незароблених премій - це:

a. Частки від сум отриманих страхових премій, що відповідають страховим ризикам, що не минули на звітну дату

b. Частка отриманих страхових премій, що відповідають ризикам, що вже закінчилися

Question 45

Оподатковування страхової компанії провадиться

a. Особливим чином тільки для результатів страхової діяльності

b. Особливим чином для результатів будь-яких видів діяльності страховика

c. На загальних підставах, як для будь-яких суб'єктів підприємництва

Question 46

Податок на фінансові результати нестрахової діяльності визначається по ставці:

a. 6% від від суми валового доходу для нестрахової діяльності

b. Як для будь-яких інших суб'єктів підприємницької діяльності

c. 3% від від суми валового доходу для нестрахової діяльності

d. 6% від від сумарної різниці валових доходів і витрат для нестрахової діяльності

Question 47

Собівартість страхової операції в широкому розумінні - це:

a. Обсяг витрат страховика на ведення справи по страховій послузі конкретного виду

b. Сума страхової виплати по страхових послугах конкретного виду

c. Сукупність валових витрат страховика на надання страхової послуги конкретного виду

d. Витрати страховика по забезпеченню його фінансової стійкості для послуг даного виду

Question 48

Принципи розміщення страхових резервів в активи відповідних категорій наступні:

a. ліквідність, або швидкість обертання активів визначених категорій у гроші

b. прибутковість, або виконання заданого рівня рентабельності розміщення

c. диверсифікованість, або забезпечення високої стійкості інвестиційного портфеля

d. надійність розміщення активів, при якому забезпечується їхнє повне повернення

Question 49

На будь-яку дату страховик зобов’язаний забезпечувати таку умову платоспроможності:

a. 0,18х(сума премій, що надійшли - 50% премій, сплачених перестрахувальникам) > загальної суми активів

b. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності повинен бути більше його фактичного запасу

c. Фактичний запас платоспроможності повинний бути більше його розрахункового нормативного запасу

d. (Загальна сума активів - сума нематеріальних активів - сума всіх зобов'язань) < 0

e. (Об'єм перестрахувальних премій/об'єм отриманих премій по договорах страхування) < 0,5

Question 50

Перевірити умову платоспроможності страховика на будь-яку дату, якщо операції по перестрахуванню не виконувалися, а фінансові показники страховика за попередні 12 місяців становлять: загальна сума активів - 80 млн. грн., страхові платежі - 70 млн. грн., страхові виплати 20 млн.грн., страхові резерви 30 млн. Грн.

a. Фактичний запас платоспроможності Ф= 50 млн.грн., нормативний запас платоспроможності Н= 5,2 млн.грн., умова забезпечення платоспроможності виконується

b. Фактичний запас платоспроможності Ф= 50 млн.грн., нормативний запас платоспроможності Н=12,6 млн.грн., умова забезпечення платоспроможності виконується
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.