Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Мікроекономіка (тести)


Контрольна робота
K-18023

1. Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс:
а) частка витрат на ресурс у витратах фірми;
б) еластичність попиту на вироблену продукцію;
в) технологія виробництва даної продукції;
г) серед наведеного вірної відповіді немає
2. Вкажіть на зображеному графіку область надлишкового податкового тягаря:
Граничний продукт фактора виробництва у грошовому вираженні дорівнює:
а) ціні останньої одиниці продукту;
б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці фактора виробництва;
в) обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактора;
г) зміні ціни на продукцію, вироблену за допомогою даного виробничого фактора
4. Діаграма показує монопсоніста, який при відсутності державних або профспілкових обмежень використовує L* одиниць праці. Якщо держава встановить мінімум заробітної плати на рівні W3, чи буде монопсоніст отримувати прибуток?
а) отримає нульовий економічний прибуток;
б) зазнає збитків у розмірі площини W3BMW1;
в) отримає прибуток у розмірі площини W2KMW1;
г) одержить прибуток у розмірі площини W3ВКW
Відсутній графік
5. Для якої категорії товарів наведено криву Енгеля:
а) для нормальних товарів;
б) для неякісних товарів;
в) для предметів розкоші;
г) для предметів першої необхідності
6. Довготермінова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що:
а) ринкові ціни дорівнюють мінімальним значенням довготермінових середніх витрат;
б) ціни дорівнюють граничним витратам;
в) фірми не отримують економічного прибутку;
г) всі наявні виробничі потужності задіяні
7. Досягнення максимального обсягу випуску при даній технології означає, що:
а) середній і граничний продукти дорівнюють один одному;
б) середній продукт досягає свого максимуму, а граничний продукт дорівнює нулю;
в) досягається максимум значень граничного продукту при мінімальних значеннях середнього продукту;
г) граничний продукт став дорівнювати нулю, а середній продукт знижується
8. Зміни в технології виробництва, які призводять до збільшення граничного продукту фактора виробництва, викликають зміщення:
а) кривої попиту на фактор ліворуч;
б) кривої попиту на фактор праворуч;
в) точки рівноваги вниз по кривій попиту на фактор;
г) точки рівноваги вгору по кривій попиту на фактор
9. Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує:
а) реакцію покупця на зміну ціни;
б) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;
в) нахил кривої попиту;
г) як бізнесмени можуть повертати свої фіксовані витрати
10. Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна споживачам тому, що:
а) диференціація продукту призводить до кращої реалізації найвибагливіших смаків споживачів;
б) фірми виробляють ефективний, з точки зору ринку, обсяг продукції;
в) досягається ефективне, з точки зору суспільства, використання ресурсів;
г) все наведене вірно
11. На графіку зображено ефект масштабу:
а) позитивний;
б) постійний;
в) негативний;
г) графік не має відношення до
ефекту масштабу
12. На графіку подано криві попиту на три земельні ділянки – А, В, С. Площа яких фігур відображає диференційну ренту з ділянки А?
13. На наведеному графіку ефект заміни відображається:
а) відрізком Q1 - Q3; б) відрізком Q3 - Q2;
в) відрізком Q1 - Q2; г) відрізком E3 - E
14. На наведеному графіку в тесті 13, ефект доходу може бути виражений:
а) відрізком Q1 - Q3; б) відрізком Q3 - Q2;
в) відрізком Q1 - Q2; г) відрізком E3 - E
15. При заданих цінах частка витрат з сімейного бюджету на продукти харчування має тенденцію до:
Відсутні варіанти
16. При незмінній ціні блага А і зростанні ціни блага В, бюджетна лінія займе положення, зображене пунктиром на графіку:
18. 17. При підвищенні ціни блага А і зниженні ціни блага В, бюджетна лінія займе положення, зображене пунктиром на графіку:
19. Прикладом чого є ствердження: “Приватні вузи встановлюють плату за навчання для іногородніх студентів вищу, ніж для тих, хто мешкає в даній місцевості”:
а) монополії у вищій освіті;
б) відсутність контролю держави над вищою освітою;
в) цінової дискримінації;
г) неефективного розподілу ресурсів у вищій школі
20. Середній продукт змінного фактора – це:
а) загальний обсяг випуску продукції, який відповідає певній кількості змінного фактора за умови незмінності усіх інших факторів;
б) відношення сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, що зайнята у виробництві;
в) збільшення сукупного продукту змінного фактора по відношенню до збільшення змінного фактору на одну одиницю;
г) відношення граничного продукту до кількості змінного фактора, що зайнята у виробництві
20. У короткотерміновому періоді фірма виробляє 500 од. продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 2 грн., а середні постійні – 0,5 грн. Сукупні витрати складуть:
а) 2,5 грн.; б) 1250 грн.; в) 750 грн.; г) 1100 грн
21. У монополіста граничні витрати, як правило, менші за ціну продукту тому, що:
а) ціна менша за граничний доход;
б) ціна більша за граничний доход;
в) граничні витрати менше середніх витрат;
г) граничні витрати більше середніх витрат
22. Фірма має можливість купувати капітал по ціні 100 грн. за одиницю і наймати робітників за 50 грн. Якщо ціна капіталу знизиться у два рази, а ціна праці зросте в 1,5 раза, то як зміниться положення ізокости?
23. Фірма має можливість купувати капітал по ціні 100 грн. за одиницю і наймати робітників за 50 грн. Якщо ціна капіталу не знизиться, а ціна праці зросте, то як зміниться положення ізокости?
24. Який з графіків вірно відображає зміну попиту на працю інженерів-металургів у випадку стійкого зниження цін на метал:
Який з наведених графіків вірно відображає залежність між граничною (МР) та середньою (АР) продуктивністю факторів?
Який з наведених малюнків відображає ізокванти виробничої функції?
Який з наведених малюнків відображає положення досконало конкурентної фірми, яка повинна припинити виробництво у короткотерміновому періоді?
25. Який з наведених рисунків відображає положення досконало конкурентної фірми, яка отримує прибуток в короткостроковому періоді?-
26. Який з наведених рисунків відображає положення досконало конкурентної фірми в довгостроковому періоді? -
30. Який з наступних переліків зміни значень загальної корисності під впливом збільшення обсягу продукції на одиницю ілюструє дію закону спадаючої граничної корисності:
а) 400; 500; 600; 700; б) 200; 400; 700; 1 000;
в) 200; 250; 270; 280; г) 150; 350; 450;
31. Який з указаних варіантів може пояснити переміщення бюджетної лінії в нове положення, яке відмічено пунктирною лінією:
Пироги
а) ціна бутербродів знизилась,
пироги подорожчали, а до-
ходи не змінилися;
б) ціни бутербродів і доход
знизилися;
в) ціна пирогів збільшилася, доход зріс;
г) усе перелічене вірно
Які з наборів товарів є рівноцінними з точки зору їх корисності для споживача:
32. Якщо D – попит, а МR – гранична виручка і LRAC – довготермінові середні витрати, а LRMC – довготермінові граничні витрати, то який з наведених графіків відображає довготермінову рівновагу при монополістичній конкуренції:
33. Якщо при обсязі виробництва, що задовольняє умову МР = МС, сукупний доход менший від сукупних змінних витрат, підприємство в умовах досконалої конкуренції має:
а) закрити виробництво;
б) виробляти продукцію, але нести збитки;
в) виробляти продукцію та мати прибуток або не мати прибутку;
г) збільшувати обсяг виробництва
34. Якщо фірма знизить ціну, то конкуренти її підтримають, а якщо фірма підвищить ціну – ніхто не буде наслідувати такий приклад. Мова йде про:
а) цінову війну; в) цінове лідерство;
б) ламану криву попиту; г) високу цінову конкуренцію
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.