Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Мікроекономіка (МАУП)


Контрольна робота
K-19693

Тема 1: Вступ до мікроекономіки, її предмет і методологія
Тема 2: Теорія попиту і пропозиції

Тема 3: Теорія поведінки споживача
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть поняття корисності та закон спадної граничної корисності.
2. На які етапи поділяється поведінка споживача.
3. Концепція кривих байдужості і поведінка споживача.
4. Що таке крива байдужості?
5. Які властивості притаманні кривим байдужості?
6. Що таке бюджетне обмеження?
7. Які чинники впливають на бюджетну пряму?
8. У чому полягає оптимальний вибір споживача?
9. Поясність як реагує споживач на зміну доходу і як будується крива „Дохід-споживання”.
10. Поясність як реагує споживач на зміну ціни товару і як будується крива „Ціна-споживання”.

Тема 4. Теорія виробництва та поведінка виробника
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть поняття виробництво та випуск.
2. На які періоди поділяється діяльність фірми.
3. Що таке технологія і яке її основне завдання?
4. У чому полягає технологічна та економічна ефективність виробництва?
5. Поясніть поняття „виробнича функція” та її властивості.
6. У чому різниця між одно- та двофакторною виробничою функцією?
7. Поясніть поняття ТР, АР та МР.
8. Які є стадії виробництва у залежності від графіків ТР,АР та МР?
9. У чому полягає закон спадної віддачі та причини його дії?
10. Що таке ізокоста та карта ізокост?

Тема 5 . Теорія витрат виробництва
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть відмінність між зовнішніми та внутрішніми витратами.
2. Який взаємозв’язок є між бухгалтерським та економічним прибутком?
3. Які види витрат присутні у короткостроковому періоді?
4. Опишіть взаємозв’язок між різними ивдами середніх витрат та граничними витратами.
5. Як будується крива довгострокових середніх витрат?
6. Які причини винекнення позитивного та негативного ефектів масштабу?
7. Що таке мінімальний ефективний розмір підприємства та яке практичне використання має його концепція?
8. Що таке ізокоста та які її властивості?
9. Опишіть, як виробник досягає стану рівноваги.
10. Поясність, що таке шлях експансії фірми.

Тема 6 : Ринок чистої (досконалої) конкуренції
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть суть та характерні риси чистої конкуренції.
2. Що означає поняття „оптимальний план фірми”?
2. Якою є умова максимізації прибутку чистого конкурента?
4. Яка особливість попиту чисто конкурентної фірми?
5. Якою є крива пропозиції досконало конкурентної фірми у короткостроковому періоді?
6. Як визначається середній та граничний дохід в умовах цієї ринкової моделі?
7. У якому випадку фірма – чистий конкурент здійснює виробництво, а у якому закривається у короткостроковому періоді?
8. Із врахуванням яких припущень будується крива пропозиції галузі?
9. Коли досягається рівновага досконало конкурентного ринку у короткостроковому періоді?
10. Що означає поняття „крива пропозиції галузі”?

Тема 7: Чиста монополія. Наслідки монопольної діяльності
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть суть чистої монополії.
2. Які є види монополій?
2. За яких умов фірма-монополіст залишає галузь?
4. Як можна виміряти ступінь монопольної влади?
5. Які є насідки монополізації?
6. Що таке інова дискримінація?
7. Які є ступні цінової дискримінації?
8. Які є форми боротьби із монополіями?
9. Які особливості кривої пропозиції чистого монополіста?
10. Якими нормативними актами регулюються монополії в Україні?

Тема 8 : Ринок монополістичної конкуренції
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Що таке монополістична конкуренція?
2. Які головні ознаки та особливості ринку монополістичної конкуренції.
3. Що означають дві криві попиту на ринку монополістичної конкуренції?
4. Чи завжди підприємство на ринку монополістичної конкуренції має додатній економічний прибуток?
5. Що таке диференціація продукту та які її форми?
6. Що буде відбуватися із підприємством в умовах довгострокової рівноваги?
7. Які є методи нецінової конкуренції?
8. Перерахуйте аргументи „за” рекламу?
9. Перерахуйте аргументи „проти” реклами?
10. Яким чином відбувається покращення продукту?

Тема 9. Ринок олігополії
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Що таке олігополія та її основні риси?
2. Що означає „Рівновага за Нешем”?
3. Які олігополії є диференційованими, а які однорідними?
4. Які є види олігополістичних ігор?
5. Що означає дуополія Курно?
6. Як встановлюється рівновага у моделі олігополії Бертрана?
7. Чи може фірма, що є лідером, отримувати в умовах рівноваги за Штакельбергом більш низький прибуток, ніж в умовах рівноваги за Курно?
8. Чи виробляється фірмами на ринку олігополії ефективний обсяг випуску?
9. Розкрити сутність моделі “Дилема ув’язнених” та покажіть її застосування у мікроекономіці.
10. Що таке картель?

Тема10 : Ринок факторів виробництва
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Визначте та охарактеризуйте термін “ринок факторів виробництва”
2. Які ресурси належать до факторів виробництва “земля”, “капітал”, “праця”?
3. Які чинники впливають на попит та пропозицію факторів виробництва?
4. Яка різниця між ринком товарів (послуг) та ринком факторів виробництва?
5. З якою метою в аналіз ринків факторів виробництва вводяться показники: граничний продукт в грошовому виразі; граничні витрати на ресурс?
6. Проаналізйте попит на працю в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.
7. Визначте та охарактеризуйте умову максимізації прибутку фірми при використанні економічних ресурсів.
8. У чому полягає особливість попиту та пропозиції на фактори виробництва?
9. Чим визначається еластичність попиту на фактори виробництва?
10. Визначте різницю між динамічними та рівноважними цінами на фактори виробництва.

Тема 11: Ринок праці і зарплата
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Розкрийте особливості та види ринку праці.
2. Які є 2 основні види зарплати?
3. Якими факторами визначаються попит і пропозиція робочої сили?
4. Розкрийте сутність індивідуальної та ринкової пропозиції праці.
5. Розкрийте природу “ефекту доходу” та “ефекту заміщення” на ринку праці.
6. Визначте сутність поняття “монопсонія” та його вплив на ринок праці.
7. Охарактеризуйте діяльність профспілок та держави на ринку праці.
8. Що таке „гранична продуктивність праці”?
9. Які є основні види оплати праці в економіці України?
10. Перерахуйте найбільш поширені форми безтарифної системи оплати праці.

Тема 12: Ринок землі (природних ресурсів) та капіталу
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Охарактеризуйте особливості ринку землі. Класифікуйте природні ресурси, що відносяться до даного ринку.
2. Розкрийте сутність понять “рента”, “земельна рента”, “диференціальна рента”, “монопольна рента”.
3. Визначте особливість поняття “економічна рента”.
4. В чому особливості формування ціни на природні ресурси?
5. Дайте визначення поняттям “капітал”, “капітальний товар”, “інвестиція”.
6. Визначте направлення інвестиційної діяльності та види інвестицій.
7. В чому полягає сутність понять “компаудінг” та “дисконтування”?
8. Рокрийте шляхи досягнення міжчасової рівноваги на ринку капіталу.
9. Дайте визначення поняттю “гранична норма вподобань споживача у часі”
10. Перерахуйте основні види інвестицій.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.