Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Мікроекономіка - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-20157

ЕСТЬ ВСЕ ТЕСТЫ К 19 ТЕМАМ + ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (всего 195 ответов)

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Балів: 1

Предметом мікроекономіки є:

Виберіть одну правильну відповідь

a. усі відповіді є слушними

b. поведінка фірм

c. поведінка домогосподарств

d. взаємодія на ринку домогосподарств і фірм

Question 2

Балів: 1

Що із наведеного не вивчає мікроекономіка:

Виберіть одну правильну відповідь

a. ціна, попит, пропозиція

b. циклічність розвитку ринкової економіки

c. ринок факторів виробництва

d. механізм функціонування ринку досконалої та недосконалої конкуренції

Question 3

Балів: 1

Якщо метод узагальнення засновується на фактах, то такий метод аналізу є:

Виберіть одну правильну відповідь

a. дедуктивним

b. описовим

c. гіпотетичним

d. індуктивним

Question 4

Балів: 1

Проблема вибору виникає внаслідок того, що:

a. держава немає ефективного розподілу ресурсів

b. ресурси є обмеженими

c. ресурси країни є обмеженими, а потреби людей є безмежні у своєму розвитку

d. немає ефективної системи формування потреб людини

Question 5

Балів: 1

В економіці, яка функціонує в умовах повної зайнятості і повного обсягу виробництва на постійній технологічній основі:

Виберіть одну правильну відповідь

a. для збільшення виробництва засобів виробництва потрібно розширити виробництво предметів споживання

b. для скорочення виробництва засобів виробництва потрібно зменшити виробництво предметів споживання

c. збільшення виробництва предметів виробництва неможливе

d. для збільшення виробництва засобів виробництва потрібно скоротити виробництво предметів споживання

Question 6

Балів: 1

Чиїм інтересам відповідає максимізація прибутку:

Виберіть одну правильну відповідь

a. споживачів

b. земельних власників

c. робітників

d. приватних фірм

Question 7

Балів: 1

Крива виробничих можливостей показує:

Виберіть одну правильну відповідь

a. альтернативну комбінацію товарів при наявності даної кількості ресурсів

b. час, коли вступає в дію закон зростаючих затрат

c. кращу із можливих комбінацій двох товарів

d. які господарство має намір виробити

Question 8

Балів: 1

Якщо в суспільстві обсяг виробничих ресурсів збільшився, то:

Виберіть одну правильну відповідь

a. буде вироблено більше товарів і послуг

b. підвищиться стандарт життєвого рівня

c. покращиться технологія виробництва

d. економіка спроможна виробити більше товарів і послуг

Question 9

Балів: 1

Поняття методу науки включає:

Виберіть одну правильну відповідь

a. способи оптимального застосування всієї сукупності пізнавальних засобів

b. структуру предмета

c. світогляд вченого

d. набір фізичних даних

Question 10

Балів: 1

Фундаментальні економічні питання „що?”, „як?” і „для кого?” виробляти вирішуються на макро- і мікрорівнях. Яке із наступних питань може вирішуватися тільки на макрорівні?

Виберіть одну правильну відповідь

a. що виробляється

b. скільки товарів та послуг буде вироблено

c. хто буде здійснювати виробництво

d. який рівень економічного зростання буде у країні

Тест до теми 2

1

Балів: 1

Який термін відображає бажання і здатність споживачів платити за товар:

Виберіть одну правильну відповідь

a. необхідність

b. бажання

c. потреба

d. попит

Question 2

Балів: 1

Готовність купувати додаткові одиниці виробленого товару тільки за більш низькою ціною краще всього пояснює:

Виберіть одну правильну відповідь

a. закон пропозиції

b. ефект заміщення

c. закон спадної граничної корисності

d. ефект доходу

Question 3

Балів: 1

Попит і пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої ролі ціни:

Виберіть одну правильну відповідь

a. на ринку ресурсів

b. на валютному ринку

c. на будь-якому ринку

d. на товарному ринку

Question 4

Балів: 1

Якщо попит падає, крива попиту зрушується:

Виберіть одну правильну відповідь

a. вверх і вправо

b. за годинниковою стрілкою

c. проти годинникової стрілки

d. вниз і вліво

Question 5

Балів: 1

Зміна якого фактору не викличе зрушення кривої попиту:

Виберіть одну правильну відповідь

a. ціни товару

b. уподобань і переваг споживачів

c. чисельності або віку споживачів

d. інфляційних очікувань

Question 6

Балів: 1

Якщо пропозиція і попит зростають, то:

Виберіть одну правильну відповідь

a. ціна залишається стабільною

b. збільшується загальна кількість товару

c. підвищується ціна

d. добробут суспільства зросте

Question 7

Балів: 1

Причиною падіння ціни на продукт може бути:

Виберіть одну правильну відповідь

a. падіння ціни на взаємодоповнюючі товари

b. падіння ціни на виробничі ресурси

c. зростання споживчих доходів

d. зростання податків на приватне підприємництво

Question 8

Балів: 1

Що може викликати падіння попиту на товар Х:

Виберіть одну правильну відповідь

a. збільшення цін на товари-замінники товару Х

b. очікування зростання цін на товар Х

c. зменшення доходів споживачів

d. падіння пропозиції товару Х

Question 9

Балів: 1

Визначте, за яких умов на ринку товару виникне дефіцит:

Виберіть одну правильну відповідь

a. пропозиція товару перевищує попит на нього

b. держава зафіксувала максимальну границю ціни на товар, нижче за ринкову

c. держава зафіксувала ціну на товар вище за ринкову

d. товар продається та купується по ринковій ціні

Question 10

Балів: 1

Визначте, за яких умов на ринку існує стан рівноваги:

Виберіть одну правильну відповідь

a. держава зафіксувала ціну на товар вище за ринкову

b. попит на товар перевищує його пропозицію

c. обсяг попиту на товар дорівнює його пропозиції при певній ціні

d. пропозиція товару перевищує попит на нього

Тест до теми 3

1

Балів: 1

Удосконалення технології переміщує:

Виберіть одну правильну відповідь

a. лінію пропозиції праворуч

b. лінію попиту праворуч

c. точку ринкової рівноваги вгору

d. лінію попиту ліворуч

e. лінію пропозиції ліворуч

Question 2

Балів: 1

Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А?

Виберіть одну правильну відповідь

a. зменшенням попиту на товар А

b. зниженням ціни товару А

c. жодна з відповідей не є правильною

d. зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А

e. підвищенням ціни товару А

f. наданням споживачами переваги товару А, як такому, що входить в моду

Question 3

Балів: 1

Еластичність пропозиції залежить, головним чином, від:

Виберіть одну правильну відповідь

a. проміжку часу, протягом якого виробники можуть пристосовуватися до зміни цін

b. частки доходу споживача, яка направляється на придбання даного товару

c. кількості товарів-замінників даного товару

d. того, чи належить товар до предметів тривалого користування, чи до предметів поточного споживання

e. того, чи належить товар до предметів першої необхідності, чи до предметів розкоші

Question 4

Балів: 1

Зміщення праворуч лінії пропозиції яблучного соку є результатом того, що:

Виберіть одну правильну відповідь

a. зросли ціни на яблука

b. знизилися ціни на яблука

c. кількість виробників яблучного соку зменшилася

d. споживачі віддають перевагу яблукам

Question 5

Балів: 1

Якщо із підвищенням ціни товару з 1,5 грош. од. до 2 грош. од. обсяг пропозиції збільшився з 900 од. до 1000 од., то коефіцієнт цінової еластичності дорівнюватиме:

Виберіть одну правильну відповідь

a. 0,37

b. 1,5

c. 0,33

d. 3,00

e. 2,71

Question 6

Балів: 1

Нееластична пропозиція означає, що:

Виберіть одну правильну відповідь

a. підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції більш як на 1%

b. підвищення ціни на 1% настільки незначне, що не вплине на пропозицію

c. жодна з відповідей не є правильною

d. підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції менш як на 1%

e. підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції на 1%

Question 7

Балів: 1

Закон пропозиції, якщо ціни зростають, a інші умови незмінні, проявляеться:

Виберіть одну правильну відповідь

a. у зростанні обсягу пропозиції

b. у падінні обсягу пропозиції

c. у зростанні пропозиції

d. у зниженні пропозиції

Question 8

Балів: 1

Попит i пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої ролі ціни:

Виберіть одну правильну відповідь

a. на товарному ринку

b. на будь-якому ринку

c. на валютному ринку

d. на ринку реурсів

Question 9

Балів: 1

Ринок товаров i послуг знаходиться в рівноважному стані, якщо:

Виберіть одну правильну відповідь

a. piвень технології змінюється поступово

b. ціна дорівнює витратам плюс прибуток

c. попит дорвню пропозиції

d. обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту

Question 10

Балів: 1

Якщо ринкова ціна нижче рівноважної, то:

Виберіть одну правильну відповідь

a. формується ринок покупця

b. виникає дефіцит товарів

c. падає ціна ресурсів

d. з'являються надлишки товарів

Тест до теми 4

Question 1

Балів: 1

Два товари завжди споживаються разом у постійній пропорції. Вони є товарами:

Виберіть одну правильну відповідь

a. байдужими благами

b. замінниками

c. комплементами

d. антиблагами

Question 2

Балів: 1

При введенні урядом раціонуючих обмежень на використання товару бюджетна пряма:

Виберіть одну правильну відповідь

a. зсувається ліворуч

b. стає крутішою

c. зсувається праворуч

d. скорочується до межі встановленого рівня

Question 3

Балів: 1

Знайдіть правильне твердження. У точці оптимума споживача:

Виберіть одну правильну відповідь

a. відношення цін товарів дорівнює добутку граничних корисностей

b. гранична норма заміщення двох товарів дорівнює функції корисності

c. бюджетна лінія є дотичною до кривої байдужості

d. граничні корисності співпадають

Question 4

Балів: 1

Графік залежності попиту від доходу на один з товарів, це:

Виберіть одну правильну відповідь

a. крива Енгеля

b. крива “ціна-споживання”

c. крива “доход-споживання”

d. крива попиту

Question 5

Балів: 1

Зменшення доходу зсуває бюджетну лінію:

Виберіть одну правильну відповідь

a. праворуч

b. бюджетна лінія не зміщується

c. змінюється кут нахилу бюджетної лінії

d. ліворуч

Question 6

Балів: 1

Знайдіть правильне твердження:

Виберіть одну правильну відповідь

a. загальний дохід визначається як різниця між ефектом заміщення та ефектом доходу

b. для нормальних товарів зменшення доходу призводить до зростання попиту

c. ефект заміщення завжди діє у напрямку, протилежному руху ціни

d. при зниженні ціні зростає купівельна спроможність споживача

Question 7

Балів: 1

Визначте, яка комбінація товарів знаходиться на бюджетній лінії за умов, що доход споживача, який він готовий витратити на ці товари – 60 грн. Ціна на товар Х – 5 грн., а на товар У – 4 грн.:

Виберіть одну правильну відповідь

a. 10Х та 3У

b. 6Х та 8У

c. 12Х та 1У

d. 8Х та 5У

Question 8

Балів: 1

Визначте, яка з нижче представлених характеристик відповідає закону спадної граничної корисності:

Виберіть одну правильну відповідь

a. послідовне приєднання до фіксованої кількості устаткування додаткових одиниць змінного ресурсу, наприклад, праці, починаючи з певного моменту, веде до зменшення граничного продукту, що виробив кожен додатковий робітник

b. між ціною товару і обсягом товару, що пропонують до продажу існує пряма залежність

c. величина граничної корисності має тенденцію зменшуватися по мірі збільшення кількості товару, що споживають

d. між ціною товару та обсягом його покупок існує зворотній зв’язок

Question 9

Балів: 1

Якщо підвищується ціна одного товару, то:

Виберіть одну правильну відповідь

a. відбувається паралельне переміщення кривої байдужості

b. змінюється нахил бюджетної лінії

c. зменшується його корисність

d. відбувається зміна положення кривої байдужості

Question 10

Балів: 1

Визначте, який з факторів, за інших рівних умов, приведе до зміни кута нахилу бюджетної лінії:

Виберіть одну правильну відповідь

a. ціни на товар зменшились у два рази

b. доходи споживачів зменшились

c. доходи споживачів збільшились

d. зменшилась ціна на один з товарів

Тест до теми 5

Question 1

Балів: 1

Всяка функція корисності являє собою:

Виберіть одну правильну відповідь

a. залежність, відповідно до якої різним наборам благ надаються значення, адекватні перевагам споживача

b. зв’язок між складовими набору благ і витратами на їх придбання

c. сукупність усіх наборів благ, які може придбати споживач

d. зв’язок між кількостями одного блага та інших благ, адекватних за сукупною корисністю

Question 2

Балів: 1

Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність:

Виберіть одну правильну відповідь

a. є від’ємною величиною

b. зростає або спадає, але залишається додатною

c. спадає

d. зростає

Question 3

Балів: 1

Який з наведених нижче переліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?

Виберіть одну правильну відповідь

a. 20, 40, 80, 160

b. 20, 30, 40, 50

c. 20, 28, 34, 38

d. 20, 35, 55, 80

Question 4

Балів: 1

Товари Х та Y мають відповідно ціни 50 і 80 грош. од., і споживач витрачає весь свій бюджет на купівлю тільки цих товарів, купуючи 5 одиниць X і 8 одиниць Y. Граничні корисності 5-ї одиниці X і 8-ї одиниці Y однакові. Тоді можна зробити висновок, що:

Виберіть одну правильну відповідь

a. споживачеві треба купувати менше X і більше Y

b. споживачеві треба збільшити купівлю обох товарів

c. споживач перебуває в стані рівноваги
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.