Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Вивчення запозиченої лексики на уроках читання в початковій школі (3-4 класи)


Дипломна
K-26434

Зміст
Вступ …………………………………………………………...3
Розділ I. Теоретичний аналіз проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі…………………………………….7
1.1. Склад української лексики з погляду її походження. Іншомовні елементи в складі української лексики…………...7
1.2. Питання про вживання іншомовних слів……………...21
1.3. Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів до вивчення і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів……………………………………………...27
Висновки до розділу I .........................................................40
Розділ II. Практичний аналіз опрацювання іншомовних слів на уроках читання в початковій школі……………………….41
2.1. Досвід учителів початкових класів у формуванні лінгводидактичних основ методики роботи над іншомовним словом(констатуючий експеримент)………………………....41
2.2. Методика та результати дослідження розвитку пізнавального інтересу учнів 3-4 класів до слів іншомовного походження на уроках читання(формувальний експеримент)…………………………………………………...55
Висновки до розділу II .......................................................62
Загальні висновки ...............................................................64
Список використаної літератури....................................67
Додатки ....................................................................................73
Вступ
Актуальність проблеми: за час свого багатовікового розвитку українська мова перебувала у контактах з сусідніми і віддаленими мовами. Ці контакти найбільшою мірою виявилися у запозиченні численних слів, які органічно входили до лексичної системи української мови , у багатьох випадках повністю адаптуючись у ній і навіть втрачаючи первісний статус одиниць іншомовного походження. Лексичні запозичення фактично становлять один із найважливіших чинників кожної мови, яка претендує на високий культурний рівень , на відображення сучасного її стану, інтелектуального, культурного, економічного і політичного розвитку суспільства. Словниковий склад української мови складався у процесі тривалого історичного розвитку і становить продукт багатьох епох. Його формування та розвиток тісно пов’язані з історією українського народу. А запозичення слів з інших мов є одним з історичних шляхів збагачення лексичного складу української мови, що має понад 200 тисяч слів. Таке багатство загальнонародної мови повинно виховувати прагнення до багатства індивідуального мовлення. Своєрідність мовної особистості формується мовою, в першу чергу, мовою рідною, за допомогою якої людина здобуває перші знання про навколишній світ і про закони, що керують його розвитком. Але життя вимагає від кожного певного рівня освіченості, рівня поінформованості. Зменшується розрив між рівнем знань учителя й учня, лектора й аудиторії. І все це завдяки слову, лексиці – корінній та запозиченій. Отже, іншомовні слова є одним із важливих компонентів лексичного складу української мови, як і будь-якої взагалі, і багато з них беруть активну участь у навчанні та вихованні учнів, оскільки основним знаряддям праці вчителя є слово.
Мета дослідження: розробити науково-обгрунтовану та експериментально перевірену систему завдань, вправ, текстів для ефективної роботи по засвоєнню іншомовної лексики на уроках читання в 3-4 класах.
Предмет дослідження: процес вивчення іншомовних слів на уроках читання в 3-4 класах.
Об’єкт дослідження: організація і проведення уроків читання початкової школи.
Гіпотеза дослідження: рівень засвоєння лексики, зокрема іншомовної, буде вищим за умов забезпечення в початкових класах таких факторів:
а) поглиблена робота над підвищенням рівня оволодіння мовою;
б) забезпечення мовлення функціонально-стилістичною метою;
в) врахування індивідуальних відмінностей мовленнєвого досвіду;
г) здійснення мовленнєвого контролю;
д) володіння мовленнєвою ситуацією.
Завдання дослідження:
• проаналізувати науково-методичну літературу з даного питання;
• з’ясувати рівень оволодіння мовою, зокрема іншомовною лексикою, учнів 3-4 класів Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23;
• розробити експериментальну систему роботи над запозиченою лексикою в початковій школі, зокрема в 3-4 класах;
• експериментально перевірити ефективність запропонованої системи в умовах сучасної початкової школи, зробити висновки.
Наукова новизна даного дослідження полягає в тому, що вперше зроблено спробу проаналізувати підручники початкової школи(читанки) з погляду наявності в них іншомовних слів, певною мірою виявити їх лексичне, граматичне і фонетичне освоєння, укласти словничок іншомовних слів тощо.
Апробація і практичне значення одержаних результатів: результати дослідження можуть бути застосовані при подальших дослідженнях запозиченої лексики, а також у дидактичній практиці. Дане дослідження направлене на розробку методичних рекомендацій щодо підвищення якості роботи над словом, зокрема іншомовним, на уроках читання в 3-4 класах початкової школи. Результати дослідження апробовано на студентсько-викладацькому науково-методичному семінарі «Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 9 квітня 2009 року. Основні результати дослідження опубліковані в науковій статті: «Іншомовна лексика на уроках читання в початковій школі(3 клас)»// Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – с. 82-85.
Обсяг і структура роботи: дана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та 7 додатків.
Повний обсяг роботи в сторінках – 92 с.
Список використаних джерел складається зі 74 найменувань.
Додатки займають 20 с.
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, вибір предмета й об'єкта дослідження, визначені мета, завдання та методи дослідження, висунута гіпотеза дослідження, сформульовано наукову новизну й практичну цінність одержаних результатів.
У першому розділі "Теоретичний аналіз проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі" проаналізовано різні підходи щодо класифікації складу української лексики з погляду її походження, також розглянуто питання про вживання іншомовних слів, проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічних умов розвитку пізнавальних інтересів до вивчення і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів.
У другому розділі "Практичний аналіз опрацювання іншомовних слів на уроках читання в початковій школі" проаналізовано досвід учителів початкових класів у формуванні лінгводидактичних основ методики роботи над іншомовним словом (констатуючий експеримент), а також представлені методика та результати дослідження розвитку пізнавального інтересу в учнів 3-4 класів до слів іншомовного походження на уроках читання (формуючий експеримент).
У висновках подано теоретичне узагальнення результатів дослідження.
Ціна

1000

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.