Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

“Емоцiйно-естетичний розвиток дiтей дошкiльного вiку під час ознайомлення з природою в творчiй спадщинi В.О.Сухомлинського"


Курсова
K-23484

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..3
Розділ 1: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ…………6
1.1. Проблема емоційно-естетичного розвитку дітей дошкільного віку в психологічно-педагогічній літературі………………………………6
1.2. Емоційно-естетичний розвиток дітей дошкільного віку-складова естетичного виховання……………………………………………9
Висновки до першого розділу……………………………………………….12
Розділ 2: РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО З ЕМОЦІЙНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ………………………………………………14
2.1. Методи та форми емоційно-естетичного розвитку дітей дошкільного віку під час ознайомлення з природою…………………………………………14
2.2. Творче використання спадщини В.О.Сухомлинського в умовах діяльності дошкільного закладу…………………………………………………..31
Висновки до другого розділу………………………………………………..37
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………41
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….43

ВСТУП
В умовах розбудови нацiональної держави, вiдродження духовної культури українського народу постає гостра потреба у вихованнi всебiчно розвиненої особистостi, здатної спрямувати свою життєдiяльнiсть у русло гуманiстичного розвитку суспiльства i саморозвитку на пiдгрунтi засвоєння загальнолюдських цiнностей. У дитячi роки складаються основи iнтелекту людини, формуються рiзноманiтнi потреби, погляди, iдеали, тому цей перiод є найбiльш сприятливим i вiдповiдальним. Чим ранiше й активнiше вiдбувається процес залучення до прекрасного, тим бiльш вiн є ефективнiшим, тим грунтовнiше й глибше формуються естетичнi iнтереси, триває процес духовного розвитку людини.
Одним iз важливих шляхiв реформування змiсту загальноосвiтньої пiдготовки дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку, як зазначено у Державнiй нацiональнiй програмi "Освiта" (Україна ХХ1 столiття), є забезпечення естетичного розвитку особистостi, оволодiння знаннями в галузi мистецтв, формування естетичних цiнностей, починаючи з ранньої родинної освiти. Тому потрiбний не лише глибокий аналiз сучасної теорiї естетичного виховання дiтей, але й вивчення, аналiз, узагальнення та творче використання перспективного педагогiчного досвiду, накопиченого впродовж усiєї iсторiї людства.
Дана проблема знайшла відображення у роботах вiдомих педагогів минулого Н.М.Аскарiної, Є.А.Аркiна, Г.Ващенка, Я.А.Коменського, Н.Монтессорi, А.С.Макаренка, С.Ф.Русової, Г.С.Сковороди, Є.І.Тихеєвої А.П.Усової, К.Д.Ушинського, та iнших.
Психологiчнi аспекти емоцiйно-естетичного розвитку особистостi дiтей молодшого вiку розкритi в роботах П.П.Блонського, Л.С.Виготського, О.В.Запорожця, А.Д.Кошелевої, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, Г.О.Люблiнської, А.К.Маркової, А.В.Петровського та iнших.
Питанням теорiї емоцiйно-естетичного розвитку особистостi присвячені праці Д.М.Джоли, В.І.Дряпiки, Дугласа Кармена (США), А.І.Бурової, В.Г.Бутенка, Н.О.Ветлугiної, Н.С.Вiтковської, I.Ф.Гончарової, М.Б.Євтуха, Н.В.Краснової, Б.Т.Лихачова, О.О.Лобаги, Л.М.Масол, С.Г.Мельничука, Л.П.Пєчко (Росiя), I.Ф.Смольянiнова, В.М.Шацької, Г.П.Шевченко, Л.В.Школяр (Росiя), Е.М.Тершилова, А.Б.Щербо та iнших.
Вагомий науково-практичний внесок у розробку проблеми емоцiйно-естетич-ного розвитку особистостi дiтей дошкільного та молодшого шкільного вiку зробив видатний український педагог, заслужений учитель України, директор Павлиської середньої школи Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970 рр. ), який багато в чому випереджав свiй час. Проблеми, що хвилювали В.О.Сухомлинського, охоплювали фактично всi аспекти теорiї i практики виховання і дидактики. Його педагогiчна система адекватна реальнiй дiйсностi, тим завданням, що ставились перед закладами освiти в галузi виховання.
Педагогiчна спадщина В.О.Сухомлинського вивчається i широко популяризується. В останнi роки з'явилося немало праць науковцiв i педагогiв-практикiв, присвячених її дослiдженню (Ю.П.Азаров, М.Я.Антонець, А.М.Борисовський, М.В.Богуславський, В.І.Бондар, В.Г.Бутенко, I.А.Зязюн, М.І.Мухiн, О.Я.Савченко, М.Д.Ярмаченко та iн.).
Окремим аспектам педагогiчної системи В.О.Сухомлинського присвяченi кандидатськi дисертацiї Л.О.Абрамова, М.Г.Базилевич, А.С.Бика, Л.С.Бондар, Г.Л.Бондаренка, В.А..Василенка, Н.О.Василенко, Г.О.Веденської, М.М.Дубiнки, А.А.Семеза, О.С.Соколовської, В.Е.Свиридова, Л.М.Сiднева, Г.П.Таюкiної, З.М.Шевцiв, К.А.Юр'євої та iн.
Однак проблема емоцiйно-естетичного розвитку дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку ще не стала предметом спецiального вивчення. Окремi її аспекти були висвiтленi в наукових працях Т.Г.Будняк, Г.В.Сухорукової. Аналiз психолого-педагогiчної лiтератури та матерiали попереднiх дослiджень свiдчать про недостатнє висвiтлення проблеми емоцiйно-естетичного розвитку особистостi дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку, актуальнiсть якої для теорiї i практики педагогiки вимагає в свою чергу бiльш ґрунтовного аналiзу творчої спадщини В.О.Сухомлинського.
Актуальнiсть проблеми та недостатня теоретична i практична її розробка зумовили вибiр теми курсової роботи “Емоцiйно-естетичний розвиток дiтей дошкiльного вiку під час ознайомлення з природою в творчiй спадщинi В.О.Сухомлинського".
Мета: дослідити впровадження ідей В.О. Сухомлинького в практичній роботі дошкільного закладу з проблеми емоційно-естетичного розвитку дошкільників.
Об’єкт дослідження: естетичне виховання дошкільників в умовах дошкільного закладу.
Предмет: емоційно-естетичний розвиток дітей дошкільного віку за ідеями В.О. Сухомлинського.
Завдання дослідження :
- Вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми емоційно-естетичного виховання.
- Шляхи вирішення завдань емоційно-естетичного розвитку дошкільників на основі ідей В.О.Сухомлинського.
- Дослідити стан впровадження В.О. Сухомлинського з проблем емоційно-естетичного виховання в практичній роботі дошкільного навчального закладу.
За структурою робота складається зі вступу, двох розділів і висновку, списку використаних джерел та додатків.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.