Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Теорія і історія соціального виховання - тести (ЛНУ Шевченка)


Контрольна робота
K-27342

1) Яка з наукових концепцій пояснює походження виховання проявом у дітей несвідомих інстинктів наслідувати дорослих?
А) еволюційно-біологічна концепція;
Б) психологічна концепція;
В) релігійна концепція;
Г) соціально-трудова концепція.

2) Соціальне виховання – це:
А) це цілеспрямований та організований процес формування особистості;
Б) це спеціально організований, цілеспрямований і керований вплив колективу, вихователів на вихованця з метою формування у нього потрібних якостей, що здійснюється в навчально-виховних закладах і охоплює весь навчально-виховний процес;
В) це процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань;
Г) цілеспрямований процес, який направлено на розвиток особистості, процес, який сприяє засвоєнню системи соціальних знань, норм і цінностей, соціального досвіду й забезпечує ефективну регуляцію соціальної поведінки підростаючих поколінь.

3) Хто з давньогрецьких філософів пропагував ідею космополітизму?
А) Сократ,
Б) Платон,
В) Аристотель,
Г) Антісфен Афінський.

4) Соціально-виховна експансія – це:
А) нав'язування, пропаганда та впровадження певних моральних цінностей, ідеалів, способу життя народам інших країн;
Б) формування людини відповідно з соціальним виховним ідеалом;
В) виховання людини для даного суспільства;
Г) формування особистості з розвиненим почуттям патріотизму та активною позицією щодо його здійснення.

5) Які функції виконували українські православні братства (ХVI – XVII ст..)?
А) засновували національні школи, виховували підростаюче покоління у дусі патріотизму, православ’я, людинолюбства;
Б) протистояли національному гніту з боку польської шляхти;
В) опікувалися православними церквами, протистояли релігійному гніту з боку католицької церкви;
Г) всі вище перераховані.

6) За юридичним статусом виховні організації можуть бути:
А) обов’язкові, добровільні, примусові;
Б) республіканські, регіональні, місцеві;
В) державними, громадськими, комерційними, конфесійними, приватними;
Г) одностатеві, одновікові, різностатеві, різновікові.

7) Соціальний досвід людина набуває:
А) протягом навчання у закладах освіти;
Б) протягом усього життя в процесі соціалізації як стихійної, так і соціально контрольованої;
В) під час членства у громадській виховній організації;
Г) у процесі трудової діяльності.

8) При вирішенні яких вікових завдань виховна організація повинна надавати людині індивідуальну допомогу?
А) природно-культурних вікових завдань;
Б) соціально-культурних вікових завдань;
В) соціально-психологічних вікових завдань;
Г) у всіх перерахованих вище випадках.

9) За періодизацією В. Головенька, І період в історії українського дитячого та молодіжного руху тривав:
А) ХVІ – кінець ХІХ століття;
Б) кінець ХІХ – середина 20-х рр. ХХ ст.;
В) середина 20-х – середина 80-х рр. ХХ століття;
Г) середина 80-х ХХ століття – початок ХХІ століття.

10) За періодизацією В. Головенька, комсомольсько-піонерський період в історії українського дитячого та молодіжного руху тривав:
А) ХVІ – кінець ХІХ століття;
Б) кінець ХІХ – середина 20-х рр. ХХ ст.;
В) середина 20-х – середина 80-х рр. ХХ століття;
Г) середина 80-х ХХ століття – початок ХХІ століття.

11) Законом України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (1998)дитяча громадська організація визначається як – об'єднання громадян віком:
А) від 6 до 14 років;
Б) від 6 до 16 років;
В) від 6 до 18 років;
Г) від 6 до 21 року.

12) Контркультурне середовище, що відрізняється специфічними за віком культурними і соціально-політичними уподобаннями; відображає ту суспільну активність, яка не вписується в загальний соціально-політичний контекст історично конкретного суспільства – це:
А) самодіяльна молодіжна організація;
Б) андеграунд;
В) молодіжна субкультура;
Г) неформальне молодіжне об’єднання.

13) До якої з груп неформальних молодіжних об’єднань можна віднести толкієністів?
А) містично-релігійні;
Б) технічної спрямованості;
В) радикально-деструктивні;
Г) романтично-ескейпістські.

14) Цілеспрямоване формування антисоціальних свідомості і поведінки у членів контркультурних організацій – це:
А) дисоціальне виховання;
Б) корекційне виховання;
В) соціальне виховання;
Г) космополітичне виховання.

15) В чому сутність рекреаційно-психотерапевтичної функції, яку виконує сім’я?
А) ця функція пов`язана зі збагаченням, накопиченням матеріальних ресурсів,передаванням їх у спадок;
Б) функція здорового інтимного життя, за допомогою якої реалізується одна з головних потреб людини –потреба в інтимних задоволеннях;
В) функція, яка дозволяє реалізувати нагальну потребу людини – потребу в соціальному захисті;
Г) ця функція зумовлена тим, що сім`я має необхідний потенціал для введення дитини в суспільство і створенням передумов для самостійного розвитку нею власної соціальної компетентності.

16) Бікар’єрна сім’я – це:
А) це сім’я у якій чоловік і жінка розподіляють між собою домашні обов’язки, поважають і допомагають самореалізуватися одне одному не тільки в сім’ї, а і в кар’єрі;
Б) сім’я у якій і чоловік і дружина є безробітними;
В) сім’я у якій заробляє гроші лише чоловік, а дружина є домогосподаркою;
Г) подружжя пенсіонерів.

17) Для індиферентного стилю батьківської поведінки притаманно:
А) високий рівень контролю, холодні стосунки з дітьми;
Б) майже повна відсутність контролю за дітьми при добрих взаєминах з ними;
В) низький контроль поведінки дітей і відсутність теплоти і щирості у стосунках з ними;
Г) високий рівень контролю, холодність з боку одного з батьків (як правило, батька) при добрих взаєминах з іншим (матір’ю).

18) Згідно з Цивільним Кодексом України та іншими законними актами піклування, як форма опікунських відносин, встановлюється над неповнолітніми особами віком:
А) від 0 до 14 років;
Б) від 0 до 18 років;
В) від 6 до 16 років;
Г) від 14 до 18 років.

19) Скільки дітей, відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” може взяти із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування прийомна сім’я?
А) від 1-го до 4-х дітей;
Б) від 1-го до 5-ти дітей;
В) від 1-го до 6-ти дітей;
Г) від 1-го до 7-ми дітей.

20) Яка мінімальна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування повинна бути взята на виховання сім’єю, щоб вона отримала статус дитячого будинку сімейного типу?
А) 4 дитини,
Б) 5 дітей,
В) 6 дітей,
Г) 7 дітей.

21) В чому відображається філантропічна функція релігії в суспільстві?
А) релігія впливає на розвиток писемності, книгодрукування, мистецтва і т. ін.;
Б) участь церкви у політичному житті країни;
В) релігійні організації займаються благодійністю (утримання притулків, лікарень);
Г) церква поширює знання про культуру, мораль тощо.

22) Хто може стати сектантом?
А) будь-яка людина. Вся справа лише у майстерності вербувальника, його здібностях як психолога, побачити, що потрібно конкретно цій людині;
Б) людина, що пережила сильне потрясіння (втрата близької людини, нещасливе перше кохання, каліцтво і т.п.);
В) шукачі „власного Шляху”, що, як правило, свідчить про глибокий внутрішній конфлікт, пов’язаний зі спробою знайти сенс життя, своє місце в ньому;
Г) фанати, які сліпо наслідують свого кумира, що є прибічником якоїсь секти.

23) Який з видів мистецтва називають синтетичним?
А) декоративно-прикладне мистецтво;
Б) література;
В) кіномистецтво;
Г) музика.

24) Частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій – це:
А) медіаосвіта;
Б) медіакомпетенція;
В) медіасоціалізація;
Г) медіакультура.

25) Результат медіасоціалізації дитини в сім’ї залежить від:
А) тривалості перегляду телепередач дитиною наодинці, або з всією сім’єю та залучення дитини до обговорення побаченого на екрані;
Б) від системи сімейних цінностей і виховних принципів у цілому і ставлення батьків до насильства (екранного чи реального) зокрема;
В) від того чи враховують батьки вік та рівень розвитку конкретної дитини, обираючи фільми та телепередачі для спільного перегляду;
Г) від усього вище перерахованого.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.