Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Теорія та методика викладання дошкільної педагогіки 2 сем (НУ ШЕВЧЕНКА)


Контрольна робота
K-27543

ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО - 150 ГРН./РАБОТА

Практичне заняття 1

Методика підготовки та проведення проблемної лекції з дошкільної педагогіки

Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно вивчати з використанням такої форми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, як проблема лекція.

Завдання 2.Розробити навчально-методичну модель проблемної лекції з дошкільної педагогіки. Тему оберіть самостійно.

В навчально-методичній моделі вказати:

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. План лекційного заняття.

9. Формулювання проблеми у вигляді проблемного питання, проблемного завдання, психолого-педагогічного протиріччя, педагогічної колізії.

10. Текстуальний виклад осново матеріалу.

11. Формулювання висновку, узагальнення.

12. Література для студентів.

13. Література для викладача.

14. Інформаційні, навчально-методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік).

Практичне заняття 2

Методика підготовки та проведення лекції-візуалізації з дошкільної педагогіки

Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки і вказати, які засоби візуалізації доцільно використовувати під час їх вивчення студентами спеціальності „Дошкільна освітаˮ.

Завдання 2.Розробити навчально-методичну модель лекції-візуалізації з дошкільної педагогіки. Тему оберіть самостійно. В навчально-методичній моделі вказати:

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. План лекційного заняття.

9. Перелік наочних матеріалів та мета їхнього використання.

10. Текстуальний виклад осново матеріалу з маркуванням, який наочний матеріал доцільно використовувати на тому чи іншому етапі.

11. Література для студентів.

12. Література для викладача.

13. Додаток (приклади наочних матеріалів).

Практичне заняття 3

Методика підготовки та проведення бінарної лекції (лекції в двох) з дошкільної педагогіки

Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно викладати як бінарну лекцію, тобто двох фахівців (наприклад, представників двох різних спеціальностей (педагог і психолог, педагог і корекційний педагог, педагог і викладач методики, педагог і соціальний педагог тощо); представників двох наукових шкіл; теоретика і практика; прихильника чи противника того чи іншого рішення проблеми; викладача і студента).

Завдання 2.Розробити навчально-методичну модель бінарної лекції з дошкільної педагогіки. Тему оберіть самостійно. В навчально-методичній моделі вказати:

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. План лекційного заняття.

9. Коротке обґрунтування спеціалістів, які можуть цю тему.

10. Текстуальний виклад осново матеріалу з маркуванням інформації, яку викладає той чи інший спеціаліст.

11. Формулювання висновків, узагальнення.

12. Література для студентів.

13. Література для викладача.

Практичне заняття 4

Методика підготовки і проведення інноваційних видів семінарських занять з дошкільної педагогіки

Завдання 1.Дати коротку характеристику таких видів семінарських занять: модеративний семінар; міжпредметний семінар; семінар-конференція (прес-конференція); семінар-розв'язання педагогічних задач; семінар - „круглий стілˮ; семінар педагогічна-майстерня, вебінар.

Завдання 2.Розробити навчально-методичну модель одногосемінарського заняття з актуальних проблем дошкільної педагогіки. Тему і форму проведення семінару оберіть самостійно:

-модеративний семінар*;

-вебінар*;

-міжпредметний семінар;

-семінар-конференція (прес-конференція);

-семінар-розв'язання педагогічних задач*;

-семінар - „круглий стілˮ;

-семінар-педагогічна майстерня*.

* - бонусне завдання, тобто за виконання цього завдання студент може отримати бонусні бали

В навчально-методичній моделі вказати:

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7.Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. Підготовчі (пропедевтичні) завдання до заняття (за умови необхідності).

9. Індивідуально-творчі завдання та проблемні питання для студентів.

7. План семінарського заняття (основні питання).

8. Короткий зміст кожного з етапів семінарського заняття.

9. Література для студентів.

10. Література для викладача.

11. Інформаційні, навчально-методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік).

Практичне заняття 5

Використання інтерактивних форм, методів та технологій під час проведення практичних занять з курсу „Дошкільна педагогікаˮ

Завдання.Розробити навчально-методичну модель одного практичного заняття з використання однієї з форм, методів та технологій інтерактивного навчання. Тему і форму проведення заняття оберіть самостійно:

-практичне заняття у формі гри (ділової, сюжетно-рьолової, імітаційно-моделюючої);

-практичне заняття з використанням кейс-методу*;

-практичне заняття у форму навчального тренінгу*;

-практичне заняття з використанням прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів („мозковий штурмˮ, складання інтелектуальної карти, метод морфологічного аналізу, метод особистісної емпатії, метод синектики)

-практичне заняття з використанням різних форм групової роботи;

-практичне заняття з використанням педагогічного коучингу* як інноваційної технології науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вихователя.

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7.Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. Підготовчі (пропедевтичні) завдання до заняття (за умови необхідності).

9. Індивідуально-творчі завдання та проблемні питання для студентів.

7. План заняття (етапи відповідно до обраної технології).

8. Короткий зміст кожного з етапів заняття.

9. Література для студентів.

10. Література для викладача.

11. Інформаційні, навчально-методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік).

* - завдання, за які ви можете отримати бонус.

Практичне заняття 6

Методика підготовки і проведення практичних занять з дошкільної педагогіки з використанням елементів арт-педагогіки*

Завдання 1.з/п

Тема заняття з дошкільної педагогіки

Види мистецтва і конкретні твори

Завдання 2.Розробити навчально-методичну модель практичного заняття з використання елементів арт-педагогіки. Тему оберіть самостійно.

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7.Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. Підготовчі (пропедевтичні) завдання до заняття (за умови необхідності).

9. Індивідуально-творчі завдання та проблемні питання для студентів.

7. План заняття (етапи відповідно до обраної технології).

8. Короткий зміст кожного з етапів заняття.

9. Література для студентів.

10. Література для викладача.

11. Інформаційні, навчально-методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік), а також 3-4 конкретні приклади наочного матеріалу.
Ціна

500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.