Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник. / Упорядник Богуш А.М. Частина I та II


Книга
K-986

Від упорядника ......................................З
Розділ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РІДНОЇ МОВИ ТА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЯВИЩАМИ НАВКОЛИШНЬОГО ЖИТТЯ ..9
ПОТЕБНЯ О.О. Поезія. Проза. Згущення думки ............9
ФЕРДІНАР ДЕ СОСЮР. Мова та її визначення ............11
ФЕРДШАР ДЕ СОСЮР. Місце мови серед явищ мовної діяльності ... 13
КРАСНОГОРСЬКИЙ М.І. Вища нервова діяльність дитини . . .17
ШАЖЕ Ж. Егоцентричне мовлення.....................18
РУБІНШТЕЙН С.Л. Мовлення. Мовлення і спілкування.....22
ВИГОТСЬКИЙ Л.С. Мислення і мовлення. Проблема і метод
дослідження........................................27
ВИГОТСЬКИЙ Л.С. Думка і слово ......................28
БАЄВ Д.Ф. Психологія внутрішнього мовлення ...........31
СИНИЦЯ І.О. Мова і мовлення.........................33
СИНИЦЯ І.О. Основні різновиди мовлення ...............36
КОСТЮК Г.С. Психологія розуміння ....................41
ЛЕОНТЬЄВ 0.0. Поняття мовленнєвої діяльності ..........43
ЛЕОНТЬЄВ 0.0. Суспільні функції та функціональні
еквіваленти мови як проблема мовленнєвої діяльності ......44
БОГУПІ А.М. Навчання дітей дошкільного віку рідної мови . .45
ФЕДОРЕНКО Л.П. Закономірності засвоєння рідної мови . . . .47
ФЕДОРЕНКО Л.П. Фундаментальні поняття методики......48
ФЕДОРЕНКО Л.П. Закономірності засвоєння мови ........49
ФЕДОРЕНКО Л.П. Принципи методики навчання мови .....51
КОРОТКОВА ЕЛІ. До проблеми вивчення принципів навчання
мовлення .......................................... 53
ЧУКОВСЬКИЙ К.І. Дитяче чуття мови ..................56
ЧУКОВСЬКИЙ К.І. Неусвідомлеіга майстерність...........56
ШРОЖЕНКО Т.О. Мовлення дитини як відображення розвитку
форм спілкування ...................................57
ШРОЖЕНКО Т.О. Методика обстеження і координати
зростання мовленнєвого розвитку дошкільника............64
ШРОЖЕНКО Т.О. Ознаки комунікативно-мовленнєвого
розвитку дошкільника................................65
БОГУШ А.М. Діяльність, активність, мовлення............70
КОЧЕРГАН М.П. Функції мови ........................78
ЛУЦЕНКО І.О. Взаємозв'язок між розвитком мовлення і
становленням спілкуваня .............................80
ГАВРИПІ Н.В. Структура і функції мовленнєвої творчої
діяльності дошкільників..............................86
ГАВРИПІ Н.В. Характеристика типів мовленнєвої творчої діяльності дітей...........92
Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ
ЛІНГВОДИДАКТИКИ ЯК НАУКИ..............99
КОМЕНСЬКИЙ Я.А. В яких заняттях поступово повинні вправлятися діти від самого народження, щоб на шостому році життя вони засвоїли ці вправи .....................99
КОМЕНСЬКИЙ Я.А. У який спосіб потрібно вправляти дітей
у розумінні речей ..................................101
КОМЕНСЬКИЙ Я.А. У який спосіб потрібно майстерно
вправляти дітей у розвитку мови ......................104
КОМЕНСЬКИЙ Я.А. Рівні мови .......................106
КОМЕНСЬКИЙ Я.А. Про користь точного найменування речей ... 106
КОМЕНСЬКИЙ Я.А. У ході розмови....................107
КОМЕНСЬКИЙ Я.А. Мистецтво спілкування ..108
ЛОКК Джон. Розумовий розвиток ....109
РУССОЖ.-Ж. Виховання немовляти ....112
ПЕСТАЛОЦЦІ Й.Г. Книга матерів або Порадник для матерів,
як їм навчати своїх дітей спостерігати і говорити ...114
МОНТЕССОРІ М. Вправи повсякденного життя ...122
МОНТЕССОРІ М. Розумове виховання ...122
КЕРГОМАР П. Предметні уроки......126
ОДОЄВСЬКИЙ В.Ф. Розмови з дітьми......127
СРЕЗНЕВСЬКИЙ 1.1. Про вивчення рідної мови загалом
і особливо в дитячому віці.....137
СРЕЗНЕВСЬКИЙ 1.1. Правила навчання рідної мови ...140
УШИНСЬКИЙ К.Д. Рідно слово ...144
УШИНСЬКИЙ К.Д. Керівництво до викладання за «Рідним словом» ....148
ЕТЬЄН КОНДІЛЯК Про наочне навчання.....150
РУСОВА СОФІЯ Навчання мови....152
РУСОВА СОФІЯ Мова....155
РУСОВА СОФІЯ Оповідання.....162
РУСОВА СОФІЯ Предметові лекції....165
ОГІЄНКО І. Наука про рідномовні обов'язки, рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства. Передмова......167
ГРУШЕВСЬКИЙ М. Мова українська і руська...179
ГРУШЕВСЬКИЙ М. Законопроект про учєніє українською мовою …..182
ВОДОВОЗОВА Є.М. Виховання розуму......183
ТИХЕЄВАЄ.І. Ігри-заняття з іграшками....189
ТИХЕЄВА Є.І. Словник дітей. Вправи з розвитку мовлення …..195
ТИХЕЄВАЄ.І. Заняття з живим словом.......200
ТИХЕЄВА Є.І. Листи.......210
СУХОМЛИНСЬКИЙ В.О. Рідне слово.......212
Розділ 3. ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ І ФОРМИ РОБОТИ
З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ......................214
СОХІН Ф.О. Основні завдання з розвитку мовлення........214
ЛЬВОВ М.Р. Завдання і шляхи розвитку мовлення дітей . . .225
УПІАКОВАО.С. Основні напрями роботи з розвитку мовлення дошкільників.....230
БОГУШ А.М. Мовленнєва компетенція дошкільника як лінгводидактична проблема...239
БАЄВ Б.Ф. Технічні засоби у навчанні, вихованні й розвитку
дошкільників ..247
БОГУШ А.М. Педагогічна оцінка в навчальній діяльності
дошкільників як чинник підготовки їх до школи....252
БАБИЧ Н.Д. Мова і мовлення ужитті людини....258
БАБИЧ Н.Д. Культура побутового мовлення....262
БОГУШ А.М. Розв'язання програмних завдань на заняттях з розвитку мовлення .....270
Розділ 4. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ ........275
РУБІНШТЕЙН С.Л. Розвиток мовлення в дітей.......275
ВИГОТСЬКИЙ Л.С. Розвиток усного мовлення .......278
АРКІН Ю.А. Короткий огляд структури нервово-психічної
діяльності дитини ........280
ЛУРІЯ О.Р. Слово та його семантична будова......284
ЕЛЬКОНШ Д.Б. Розвиток мовлення в ранньому віці ......286
АКСАРІНА Н.М. Орієнтовні показники розвитку мовлення
дітей раннього віку .....290
КОЛЬЦОВА М.М. У чому полягає зв'язок рухів пальців рук
і мовлення .....293
БОГУШ А.М. Розвиток мовлення дітей перших трьох років життя … 296
Розділ 5. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ 307
АРКІН Ю.А. Короткий огляд структури розвитку нервової
системи і нервово-психічної діяльності дитини ......307
РУБІНШТЕЙН С.Л. Розвиток зв'язного мовлення.........308
ВИГОТСЬКИЙ Л.С. Функція соціалізованого та
егоцентричного мовлення ....310
ВЙГОТСЬКЙЙ Л.С. Зміни функції мовлення у практичній діяльності.....311
ЛУРІЯ О.Р. Розгорнуте мовне повідомлення і його породження.....313
ЛУРІЯ О.Р. Усне діалогічне мовлення .....316
ЛУРІЯ О.Р.Усне монологічне мовлення.....317
ЛЕУШИНА Г.М. Розвиток зв'язного мовлення в дошкільників .. .320
ЛЕУШИНА Г.М.Загальні висновки .....324
МЕНГ К. Онтогенез мовленнєвого спілкування ......326
КРАФТ Б. Загальні й онтогенетичні аспекти спільного
планування як однієї з форм комунікації....331
ВАШУЛЕНКО М.С. Текст як одиниця мови і мовлення.....337
МАРКОВА А.К. Періодизація мовного розвитку.....340
ЛАДИЖЕНСЬКА Т.О. Поняття «усне мовлення» в
лінгвістичній літературі .....344
СКАЛКІН В.Л. Особливості діалогічного мовлення.....345
ВИНОГРАДОВА Н.Ф. Види дитячих розповідей про природу . .348
ФЛЬОРІНАЄ.О. Розмовне мовлення в дитячому садку.....353
ФЛЬОРІНА Є.О. Бесіда в дитячому садку.....355
ФЛЬОРІНА Є.О. Розповідання в дошкільній практиці .....362
ДЕМЕНТЬЄВА А.М. Види занять з розповідання..........365
ОРЛАНОВА Н.П. Складання казок дітьми старшого дошкільного віку.....373
КОРОТКОВА Е.П. Навчання розповідання в дитячому садку . .379
УШАКОВАО.С. Розвиток зв'язного мовлення....386
ЛУЦАН Н. Креативне мовлення в дошкільній лінгводидактиці … .391
ЛУЦАН Н. Пояснювальне мовлення у структурі мовленнєвої діяльності ...398
Розділ 6. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ ....405
ГВОЗДЄВ О.М. Спостереження за загальним характером за¬своєння граматичної будови ...............405
ЕЛЬКОНІН Н.Д. Розвиток граматичної будови мови......411
ЕЛЬКОНШ Н.Д. Розвиток граматичної будови мовлення . . .417
НІКОЛЕНКО Д.Ф. Засвоєння дітьми ранього віку граматичної будови мови ....421
ЧУКОВСЬКИЙ К.І. Величезний трудівник.....426
ЧУКОВСЬКИЙ К.І. Засвоєння граматики .....426
УШАКОВАТ.М. Про механізм дитячого словотворення . .427
БОГУШ А.М. Шляхи формування граматично правильної мови в дітей дошкільного віку....431
БОГУШ А.М. Методи формування граматично правильної мови в дитячому садку .....437
ЛОЗА Г.Ф. Про деякі прийоми формування граматичної
будови мовлення в дітей переддошкільного віку ....441
КРУТІЙ К.Л. Лінгвістичні ігри як засіб діагностування рівня сформованості граматично правильного мовлення у дошкільників .446 КРУТІЙ К.Л. Варіанти використання граматичних вправ для
роботи з дітьми старшого дошкільного віку..............452
КРУТІЙ К.Л. Врахування нейро-психологічних факторів у процесі подолання аграматизмів у мовленні дітей дошкільного віку.....460
Розділ 7. МЕТОДИКА СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ ТА ОЗНАЙОМ¬ЛЕННЯ ДІТЕЙ З ЯВИЩАМИ НАВКОЛИШНЬОГО ЖИТТЯ .....469
АРКІН Ю.А. Словник.....469
АРКІН Ю.А.Етапи розвитку мовлення ..472
ВИГОТСЬКИЙ Л.С. Дослідження розвитку наукових понять у дитячому віці ......475
ВИГОТСЬКИЙ Л.С. Псевдоіюняття ....................478
ЕЛЬКОНІН Д.Б. Розвиток словника....................480
СИНИЦЯ І.О. Лексика усного монологічного мовлення.....483
КУЛИБЧУК Л.М. До проблеми розвитку образного мовлення учнів.....487
КУЛИБЧУК Л.М. Образний потенціал українського усного літературного мовлення.....492
РУДЕНКО Ю.А. Слово та образ як лінгводидактична проблема .. .499
РУДЕНКО Ю.А. Конотативне значення слова — як чинник
створення мовленнєвої експресії...502
РУДЕНКО Ю.А. Мовленнєва експресія казкового тексту:
спроба лінгвістичного аналізу.....506
РУДЕНКО Ю.А. Семантика мовних одиниць казкового тексту . 509
ЛОГШОВА В.Й. Формування словника .....512
ЛЯМІНА Г.М. Словникова робота. .519
ІВАНЕНКО А.П. Оволодіння дітьми четвертого року життя
значенням слова…..528
ІВАНЕНКО А.П. Теоретичні засади словникової роботи з дітьми молодшого дошкільного віку ..532
БОГУШ А.М. Екскурсіі-огляди, розглядання предметів то бесіди про них ..538
ГЛУХЕНЬКА Л.І. Місце картинки як дидактичного посібника серед інших наочних посібників дитячого садка...543
Організація, навчально-виховної Протипожежної роботи в дошкільних закладах...549
СТЕПАНЕНКОВА Е.Я., ФІЛЕНКО М.Ф. Зміст роботи з ознайомлення з правилами дорожчого руху...552
Розділ 8. МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ....554
ГВОЗДЄВ О.М. Чинники, що визначають засвоєння фонетичного боку мовлення....554
ГВОЗДЄВ О.М. Усвідомлення дітьми особливостей вимови . .557
ГВОЗДЄВ О.М. Боротьба дітей за правильну вимову .......558
ГВОЗДЄВ О.М. Як діти дошкільного віку спостерігають явища мови ...560
РУБІНШТЕЙН С.Л. Розвиток виразності мовлення......571
ЕЛЬКОНІН Д.Б. Розвиток звукового боку мовлення.......573
БЕЛЬТЮКОВ В.І. Про засвоєння дітьми звуків мови.......578
САЛАХОВА А.Д. Розвиток звукового боку мовлення дитини ... .585
МАКСАКОВ О.І., ФОМИЧОВАМ.Ф. Звукова культура мовлення . .586 ФОМИЧОВАМ.Ф. Головний принцип формування правильної вимови....587
БЛИК О.П. Фонетика. Звук мовлення і фонема..590
РОЖДЄСТВЕНСЬКА П.В., РАДІНА Є.І. Особливості вимови дітей-дошкільників....593
ЖИЛЬЦОВА О.Л. Організація і зміст логопедичної роботи . . .596
ТРИФОНОВА О.С. До проблеми виразності мовлення (лінгвістичний аспект) ...606
Розділ 9. МЕТОДИКА ХУДОЖНЬОГО ЧИТАННЯ ТА
РОЗПОВІДАННЯ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…612
ФРАНКО І.Я. Коли ще звірі говорили...612
ФРАНКО І.Я. Байка про байку....613
СУХОМЛИНСЬКИЙ В.О. Кімната казки....613
ЗАПОРОЖЕЦЬ О.В. Психологія сприймання дитиною дошкільником літературного твору...622
ФЛЬОРША Є.О. Живе слово в дошкільному закладі.......628
КАРПИНСЬКА Н.С. Сприймання дітьми літературних творів ……634
КАРПИНСЬКАН.С. Виразне читання вихователя........641
КАРПИНСЬКА Н.С. Гра-драматизація як засіб розвитку творчих здібностей дітей....644
ТАЛЛЕР Л. О. Здрастуй, книго....646
Ціна

10

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.