Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Ефективність використання засобів унаочнення букварів для навчання грамоти першокласників


Дипломна
K-9933

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………С. 3
Розділ І. Дидактичні основи використання наочно-ілюстративного матеріалу в період навчання грамоти ……………………………….…..С. 7
1.1. Психолого-педагогічні умови використання наочно-ілюстративного матеріалу в навчальній діяльності першокласників…...…………С. 7
1.2. Проблема класифікації наочно-ілюстративного матеріалу в науково-методичній літературі………………………………...…С. 18
1.3. Вимоги до наочно-ілюстративного матеріалу чинних українських букварів ………………………………………………………….. С. 24
Розділ ІІ. Наочно-ілюстративний матеріал як структурний компонент українських букварів …………………………………………………… С. 31
2.1. Порівняльний аналіз наочно-ілюстративного матеріалу чинних українських букварів …………………………………………….. С. 31
2.2. Використання наочно-ілюстративного матеріалу в навчальній діяльності першокласників...…………………………..………… С. 40
Висновки ………………………………………………………………… С. 63
Список використаної літератури………………………………………...С. 66


Вступ

Наочність – важливий принцип навчання грамоти в початкових класах, який давно отримав загальне визнання в педагогічній теорії і практиці. Він диктується як особливостями психології дітей молодшого шкільного віку, так і всім комплексом навчально-виховних завдань на уроці.
Ефективне застосування наочно-ілюстративного матеріалу букварів з метою засвоєння навчальної програми забезпечується активізацією різних органів відчуття. Тому різною за характером повинна бути наочність. Проте нерідко під наочним навчанням розуміють тільки навчання за допомогою зорової наочності, незаслужено забувається слухова наочність, спостерігається надмірне захоплення одними засобами і недооцінка інших.
Мова – явище суспільне. У своїй суспільній функції вона представляє собою, з одного боку, “слухове” – усне мовлення; з другого, - “видиме” – писемне мовлення. Формування у школярів навичок усного і писемного мовлення – важке і багатогранне завдання, яке стоїть перед учителем. Головне в методиці уроку мови полягає у використанні таких наочних дидактичних засобів, які в основі слухових, зорових і моторних (пов‘язаних із рухами руки, яка пише) чуттів викликали б в учнів яскраві слухові і зорові враження.
Чітке звукове сприйняття допомагає дітям в засвоєнні звукового складу слів української мови, воно має вирішальне значення при оволодінні графічним і фонетико-графічним написанням, допомагає дітям усвідомити також характер морфологічного написання (на основі зіставлення вимови і написання).
З метою створення правильного слухового сприйняття в учнів в практиці навчання використовується показ орфоепічного зразка (слухова наочність). У ряді випадків одночасно звертаються до пояснення артикуляційних труднощів.
Методистами української мови виділяються такі види наочності, які застосовуються частіше за інші: безпосередньо звукова, образотворча.
Важливим засобом образотворчої наочності є ілюстрації, схеми, таблиці тощо, поміщені в навчальному посібнику першокласників. Все це чудові джерела для осмислення і засвоєння навчального матеріалу, розвитку пізнавальних здібностей дітей, мовних умінь і навичок, вдячний матеріал для здійснення виховання на уроках мови.
При використанні зорової безпосередньо мовної наочності сприйняття мовного матеріалу здійснюється через зорові канали. Засоби зорової наочності діляться на зорово-предметні і зорово-мовні. Зорово-предметна наочність – це предмети і явища оточуючої нас дійсності. Цей вид наочності, пов‘язаний із демонстрацією предметів, властивостей і дій. Використовується він при вирішенні конкретних завдань – введення нових слів, активізації мовних дій. Така наочність особливо важлива при семантизації нових слів і мовної їх актуалізації. Чим вища якість відібраного наочно-предметного матеріалу, чим більше в ньому враховуються вікові особливості учнів, тим ефективніший процес семантизації нових слів, продукування мови.
Зорово-мовні засоби наочності - це спеціально підібрані зразки писемного мовлення з наочно виділеними явищами, які вивчаються, з графічними і умовними способами їх зображення (схеми, таблиці, графіки, зразки мовних конструкцій). Матеріал зорової безпосередньо мовної наочності найчастіше оформляється в навчальні таблиці, які містяться у всіх букварях.
Серед регуляторів якості навчального процесу в початкових класах особливе місце посідають шкільні підручники, які покликані сприяти відродженню духовності суспільства в цілому і кожної особистості зокрема, виховувати у школярів національну гідність.
Сучасні букварі покликані не лише навчити першокласників звуків і букв, а й утверджувати мораль, виробляти культуру почуттів і переживань, виховувати художній смак, вони служать для розвитку мовлення дітей, образності мислення.
У порівнянні з традиційними підручниками, в яких акцент робиться на засвоєнні системи знань, принциповою відмінністю підручників з навчання грамоти якісно нового типу (розвивальних букварів) є те, що вони мають навчати дітей думати і розуміти, допомагати учням самостійно орієнтуватися у швидкоплинному проблемному світі, розвивати їхні здібності, формувати особистісні, національні та загальнолюдські цінності.
Такий буквар для першокласників не можливо створити, якщо в основі навчальної книги не буде закладена національна ідея. Суть ідеї в тому, що дитина, повинна знати свою землю, рідний край, духовно багатих людей, народ, його історію, звичаї, традиції, символіку і т. п. Буквар має бути справді першою книгою, яка не лише вчить дитину алфавіту, читати, а й виховує її, формує національну свідомість найменших громадян України.
Проблему використання засобів унаочнення букварів під час навчання грамоти першокласників досліджували такі відомі вітчизняні та зарубіжні педагоги-практики та науковці, як М. С. Вашуленко, Н. Ф. Скрипченко, І. О. Бровко, М. І. Дорошенко, О. М. Сафонова, І. М. Лапшина, Т. Д. Пінчук, М. М. Проць та багато інших [5, 6, 11, 16, 32, 44, 55]. Їхні праці зробили вагомий внесок у дослідженні питання використання наочно-ілюстративного матеріалу букварів на уроках української мови в початкових класах.
Незважаючи на значний інтерес до проблеми унаочнення в букварях, вона все ж таки залишається актуальною, оскільки мало розроблена в науково-методичній літературі, недостатньо описані прийоми роботи з наочно-ілюстративним матеріалом під час навчання грамоти першокласників.
Мета даної роботи: дослідити особливість унаочнення кожного чинного букваря відповідно до його завдань і призначення і запропонувати нові форми роботи з унаочненням у процесі навчальної діяльності першокласників.
Мета дослідження передбачає виконання таких основних завдань:
а) вивчити і проаналізувати науково-методичну літературу з питань використання наочності в процесі навчання грамоти;
б) скласифікувати і схарактеризувати наявні в букварях наочно-ілюстративні матеріали, дати їх порівняльний аналіз;
в) вивчити ефективність методики використання засобів унаочнення під час навчання учнів першого класу;
г) запропонувати нові форми застосування наочно-ілюстративного матеріалу в процесі навчальної діяльності молодших школярів.
Об‘єкт дослідження – наочно-ілюстративний матеріал сучасних українських букварів.
Предмет дослідження – ефективність використання засобів унаочнення букварів для навчання грамоти першокласників.
У нашій роботі використані такі методи дослідження, як аналіз наукових джерел, порівняльно-історичний аналіз проблеми, метод теоретичного дослідження і теоретичного узагальнення.
Випускна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (71 джерело), 7 додатків. Загальний обсяг роботи - 66 сторінок.
Ціна

договірна

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.