Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Система галузі конституційного права України


Курсова
K-793

ПЛАН

Вступ
Розділ І. Система конституційного права України та його галузева специфіка
1.1. Галузь конституційного права України та її система
1.2. Особливості системи конституційного права України
Розділ ІІ. Характеристика конституційно-правових норм як основи системи конституційного права України
2.1. Поняття та характерні риси норми конституційного права
2.2. Структура конституційно-правових норм
2.3. Класифікація конституційно-правових норм
Розділ ІІ. Характеристика конституційно-правових інститутів
3.1. Поняття інституту конституційного права та його властивості
3.2. Класифікація інститутів конституційного права
3.3. Функції інститутів конституційного права
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

ВИСНОВКИ
Конституційне право відіграє провідну, визначальну роль у системі національного права. Саме тому визначення характерних особливостей системи цієї галузі права України дозволяє більш чітко усвідомити головні засади функціонування та конституційного регулювання суспільних правовідносин, їх законодавче оформлення та визначення взаємозв’язків між ними.
При написанні курсової роботи у розуміння поняття система конституційного права вкалалося розуміння її як об’єктивно обумовленої системи, що складається з інститутів і норм конституційного права, які регулюють суспільні відносини – предмет конституційного права, а також визначальні елементи зв’язку, взаємодії та узодження між ними.
Галузева специфіка системи конституційного права обумовлюється значною концентрацією в ньому норм та інститутів, які мають першочергові завдання для визначення державнозначимих та суспільно незамінних конструкцій. Таким чином система конституційного права як галузі права об’єктивно поєднує у собі елементи публічного і приватного, природного та позитивного правового регулювання, національних та запозичених визнаних міжнародною спільнотою основ конституційного права, матеріального та процесуального змісту інститутів та норм, як основоположних елементів структури даної галузі права. Аналіз системи галузі конституційного права був би неповним без дослідження його внутрішньої будови та характеру правових зв’язків між утворюючими його складовими елементами.
При написанні курсової роботи було виокремлено досить велику кількість наукових термінів понять, які підлягали аналізу для визначення таких категорій як система галузі, конституційно-правова норма, конституційно-правовий інститут, функції інститутів права, механізм затвердження та забезпечення. Для того, щоб показати, якими особливостями володіє система галузі конституціного права, виокремлювались властиві ознаки даних категорій та їх втілення і вплив на систему конституційного права.
Важливим аспектом роботи було також проведення класифікації конституційно-правових норм та конституційно-правових інститутів за різними критеріями. Різними науковцями було запропоновано чималу кулькість класифікаційних підстав для виокремлення чи об’єднання окремих елементів у певні групи. Проведений розподіл на окремі різновиди не претендує на єдиний і уніфікований підхід, але має право на існування.
Окрім закріплення результатів проведеної роботи, у висновку хотілося б зазначити також про те, що система галузі конституційного права України не є сталим явищем, і так само як власне галузь права здатна до розвитку та змін, підлягає динаміці в залежності від політичних, економічних, соціальних та інших чинників. Тобто така система здатна до свого прогресивного розвитку та оновлення.

Список використаної літератури
1. Конституція України. Закон України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР – Відомості Верховної Ради (ВВР), - 1996. - №30. – ст. 141.
2. Закон України «Про вибори народних депутатів України». Закон вiд 25.03.2004 № 1665-IV. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 27-28, ст.366
3. Конституційне право України. / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К., 2002. – С. 17
4. Теорія держави ї права. Підруч. / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 365 - 369.
5. Бабенко К. Системні основи закріплення правового статусу людини в Конституції України // «Віче» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.viche.info/journal/846/
6. Василіаді К.В. Конституційно-правові відносини: проблеми теоретичного визначення та регулювання на практиці / К.В. Василіаді // Юридична газета – 2005. - № 10. – С. 19 – 20.
7. Кравченко В.В. Конституційне право України: Академічний курс. – К.: «Де Юре», 2006. – С. 23-24.
8. Кутафин О.Е. Российский конституционализм / О.Е. Кутафин / – М., 2008. – С. 47.
9. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение / Е.А. Лукашева: Опорный конспект и тезисы– М., 2009. – С. 49–50.
10. Макаренко Л. М. Деякі питання норм конституційного права України / Л. М. Макаренко // Держава і право. – 2001. – Вип. 12 – С. 23 – 27.
11. Махонько А.В. Місце норм права у системі соціальних норм / А.В. Махонько // Держава і право. – 2007. – Вип. № 48. – С. 47
12. Ніколайченко Г.М. Основні чинники, що зумовлюють розвиток конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення / Г.М.Ніколайченко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 334–338 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10ngmced.pdf
13. Носенко О.С. Інститути конституційного права Україні: проблеми теорії та практики. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. наук. – Київ. – 2007. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dysertaciya.org.ua/disertaciya_1_842.html
14. Пушкіна О.В. Невід’ємні права людини у контексті розвитку доктрини природного права / О.В. Пушкіна // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 12–18
15. Сварченко О.С. Щодо питання про визначення структури інститутів конституційного права України / О.С. Сварченко // Юстиніан. – 2003. - №4 – С. 13-16.
16. Сінькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права України /О. Сінькевич // Право України. – 2002. – № 11. – С. 14-16.
17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Підручник/ Пер. з рос. – Харків: Консум, 2006. – С. 316
18. Скрипнюк О. Система конституційного права України та його галузева специфіка / О. Скрипнюк // Вісник Центральної виборчої комісії . – 2009. - №2-3 (16-17). – С. 41-42
19. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм. – К., 2005. – С. 77–108.
20. Шевчук І.М. Види гіпотез та їх особливості в конституційному праві України / І.М. Шевчук // Університетські наукові записки. – 2006. - №3-4 (19-20). – С. 91-94.

Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.