Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


O. Norbert.

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Сучані проблеми психологічного консультування - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-21105

Сучасні проблеми психологічного консультування

Тест №1
Question 1
Балів: 1
Оберіть правильну відповідь:
До групи професійних консультантів відносять:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. вчителів
b. священнослужителів
c. психологів
d. психотерапевтів
Question 2
Балів: 1
Хто із наступних спеціалістів має кваліфікацію лікаря:
Виберіть одну правильну відповідь
a. народний цілитель
b. клінічний психолог
c. соціальний працівник
d. психіатр
Question 3
Балів: 1
Оберіть правильну відповідь.
Існують три основні підходи до психологічного консультування:
Виберіть одну правильну відповідь
a. проблемно-орієнтоване консультування, яке фокусується на аналізі сутності внутрішніх та зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів її розв’язання
b. особистісно-орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів запобігання їх у майбутньому
c. рішення-орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів подолання їх у майбутньому
Тест №2
Question 1
Балів: 1
Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги:
Виберіть одну правильну відповідь
a. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування
b. разова консультація, діагностичне консультування, тривале консультування, консультування дитини
c. психологічне консультування, діагностичне консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування
d. середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування
Question 2
Балів: 1
Шкільний психолог:
Виберіть одну правильну відповідь
a. має справу переважно з такими проблемами, як конфлікти між учнями та вчителями
b. допомагає учням адаптуватися до шкільного навчання
c. розглядає проблеми взаємин у сім’ї учня
d. займається розвитком здібностей учня
Question 3
Балів: 1
Перераховано види консультування за тривалістю:
Виберіть одну правильну відповідь
a. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування
b. середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування
c. психологічне консультування, діагностичне консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування
d. разова консультація, діагностичне консультування, короткострокове консультування, тривале консультування, консультування дитини
Тест №3
Question 1
Балів: 1
Прояв теплоти і поваги уміння прийняти клієнта таким, яким він є, не оцінювати і не засуджувати його норми і цінності, стиль життя і поведінку складає сутність:
Виберіть одну правильну відповідь a. принципу особистих відносин між психологом і клієнтом
b. принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта
c. принципу добровільності
d. принципу конфіденційності зустрічей з психологом
Тест №4
Question 1
Балів: 1
Перераховано лише види діяльності практичного психолога:
Виберіть одну правильну відповідь
a. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика
b. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психологічні консиліуми, групова психотерапія
c. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психотерапія, «телефон довіри»
d. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, психокорекція, психотерапія, психогімнастика
Тест №5
Question 1
Балів: 1
Ефективною позицією взаємодіючих у консультуванні є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. жодна відповідь не є правильною
b. зверху-вниз
c. на рівних
d. знизу вверх
Тест №6
Question 1
Балів: 1
Етичний кодекс психолога – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм діяльності психолога
b. нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність
c. нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин

Question 2
Балів: 1
Етичний кодекс психолога - це документ, який регламентує діяльність лише:
Виберіть одну правильну відповідь
a. клієнта
b. практичного психолога в сфері освіти і медицини
c. психолога в будь-якій сфері соціальної політики
Question 3
Балів: 1
Якщо психолог порушує норми Етичного кодексу психолога, то:
Виберіть одну правильну відповідь
a. виправдання цьому завжди можна знайти
b. він підлягає суду відповідно до закону
c. його дії підлягають розгляду Комісії з етики, яка накладає відповідні стягнення
Question 4
Балів: 1
Прийняття Етичного кодексу психологу та побудова діяльності психологічної служби відповідно до нього:
Виберіть одну правильну відповідь
a. не є обов’язковим для практикуючого психолога, а скоріше є необхідністю для психолога-науковця
b. необхідні, оскільки не всі проблеми, з якими зустрічається практичний психолог, можуть мати однозначне і точне правове розв’язання
c. є данина моді
Question 5
Балів: 1
Виберіть рядок, в якому перераховані основні джерела, на основі яких вироблені норми Етичного кодексу психолога:
Виберіть одну правильну відповідь
a. філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика
b. культура, звичаї, традиції, художня література, кримінальний кодекс, цивільно-правовий кодекс
c. норми Етичного кодексу психолога, які розроблені в США, Німеччині, Іспанії, Англії
Тест №7
Question 1
Балів: 1
Виберіть одну правильну відповідь:
Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність:
Виберіть одну правильну відповідь
a. психоконсультативної роботи
b. просвітницької роботи практичного психолога
c. психокорекційної роботи
d. психотерапії
Question 2
Балів: 1
Складовими професійного консультативного контакту є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. площина контакту
b. простір бесіди
c. всі відповіді є вірними
d. дистанція
Тест №8
Question 1
Балів: 1
Виберіть рядок, в якому перераховані основні фази психотерапії:
Виберіть одну правильну відповідь
a. встановлення контакту між психологом та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; робота над вирішенням проблеми, формування особливих психотерапевтичних взаємин; підготовка до реалізації знайдених рішень у життя
b. робота над вирішенням проблеми. Формування особливих психотерапевтичних взаємин; досягнення взаєморозуміння між психологом та пацієнтом; матеріальна спроможність для тривалої роботи з психотерапевтом
c. встановлення контакту між психолог та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; набуття соціальних навичок завдяки ідентифікації із психологом і закріплення адаптивних форм поведінки
Question 2
Балів: 1
Подана правильна послідовність дій практичного психолога при короткостроковому консультуванні:
Виберіть одну правильну відповідь
a. психодіагностичне обстеження, короткий контакт під час запису, перша зустріч, заключна зустріч
b. первинний контакт, вислуховування і розпитування клієнта на першій зустрічі, психологічне обстеження, обговорення результатів обстеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі
c. первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрічей, завершення консультування
Тест №9
Question 1
Балів: 1
Обрати правильну відповідь:
Робота з вивільнення почуттів, емоцій клієнтами є доречною у випадках:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Всі відповіді є вірними
b. коли клієнт щойно пережив емоційно напружену ситуацію
c. коли активне втручання психолога, пропозиція розібратися у тому чи іншому моменті співбесідника ігнорується, та він продовжує своє
d. відсутність конкретного запиту, проблеми, якій клієнт хотів би зорієнтуватися
Question 2
Балів: 1
Оберіть правильну відповідь:
Вияснення прихованих думок та почуттів через рефлексування переживань та почуттів можливе, якщо:
Виберіть одну правильну відповідь
a. відслідковувати невербальні реакції клієнта, помічати невідповідність невербальних та вербальних повідомлень значенню, яке передається
b. звертати увагу на слова та висловлювання, які використовуються для позначення почуттів; уточняти емоційно насичені слова
c. всі відповіді є вірними
d. точно ідентифікувати та відтворювати емоції співбесідника, проникатися його станом
Тест №10
Question 1
Балів: 1
Виберіть одну правильну відповідь:
Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність:
Виберіть одну правильну відповідь
a. психокорекційної роботи
b. психотерапії
c. просвітницької роботи практичного психолога
d. психоконсультативної роботи
Question 2
Балів: 1
Виберіть рядок, у якому перераховані фактори ефективності консультування:
Виберіть одну правильну відповідь
a. особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, платоспроможність клієнта, наявність контакту, дотримання принципів консультування
b. особистість клієнта, особистість психолога, кількість та частота зустрічей, наявність контакту, дотримання принципів консультування
c. особистість клієнта, особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, наявність контакту, дотримання принципів консультування
d. особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, стать клієнта, довіра у стосунках між клієнтом і психологом, дотримання принципів консультування
Тест №11
Question 1
Балів: 1
Коли людина переповнена проблемами, вона:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі варіанти є правильними
b. не може усвідомити свої почуття та виразити їх словами
c. говорить не те, що відчуває
d. не може зрозуміти іншу людину
Question 2
Балів: 1
Психолог-консультант:
Виберіть одну правильну відповідь
a. має справу головним чином з такими проблемами, як самогубства та наркоманія
b. працює з тими людьми, які звертаються до нього
c. Вірними є всі відповіді
d. допомагає віднаходити потрібні відповіді на проблеми, які стосуються людей
Тест №12
Question 1
Балів: 1
Зустрічаючись із маніпулятивним запитом, ми маємо повідомити клієнту, що:
Виберіть одну правильну відповідь
a. виключення становить запит батьків стосовно дитини із важкими поведінковими і психічними порушеннями, оскільки батьки продовжують нести відповідальність за таких дітей, а їх власні ресурси взаємодії з такою дитиною повністю є вичерпаними
b. ми не можемо допомогти клієнту розв’язати його проблеми, які виникли у зв’язку із відносинами третіх осіб
c. не можна розв’язати проблеми третіх осіб заочно, тим більше, якщо вони самі цього не бажають
d. всі відповіді є вірними
Тест №13
Question 1
Балів: 1

Інтерпретація як коментар – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. жодна з відповідей не є вірною
b. тлумачення та подача у новому ракурсі висловленого чи продемонстрованого клієнтом, а також того, що було виявлено за допомогою діагностичних методик та процедур до початку та у процесі спілкування
c. перехід до іншого масштабу бачення ситуації чи в зведенні в одну логічну систему розрізнених і часто не зв’язаних у свідомості клієнта деталей психологічної ситуації, який піднімає його на новий рівень розуміння проблем
d. виявлення причинно-наслідкових зв’язків між явищами
Question 2
Балів: 1
Реалізації відображення в активному слуханні притаманні:
Виберіть одну правильну відповідь
a. із кожного фрагменту монологу того, хто говорить слухач обирає та повторює те, що, на його думку, є центральною ланкою фрагменту, його базисним початком
b. всі ключові слова, які несуть смислове та емоційне навантаження, мають бути точно повторені, при цьому можна змінити допоміжні чи несуттєві слова
c. всі відповіді є вірними
d. найважливішим моментом адекватного повторення є відсутність у ньому перцептивних викривлень, які можуть бути допущені слухачем
Question 3
Балів: 1
Гіпотеза психолога - консультанта являє собою набір тверджень, які встановлюють зв'язок між:
Виберіть одну правильну відповідь
a. його психічними станами ( переживаннями, почуттями) ,які є результатом не завжди усвідомленого опрацювання цих подій
b. вчинками, які завжди є результатом особистісного вибору, незалежно від того, визнає це клієнт чи ні
c. подіями життя, детермінованими з точки зору клієнта, ззовні
d. всі варіанти є вірними
Тест №14
Question 1
Балів: 1
Який із тривожних розладів зустрічається найчастіше?
Виберіть одну правильну відповідь
a. обсесивно-компульсивний розлад
b. розлад прийому їжі
c. фобії
d. посттравматичний стресовий розлад
Question 2
Балів: 1
Що спільного між людьми, які страждають на анорексію та булімію?
Виберіть одну правильну відповідь
a. у тих і інших – обсесивно-компульсивний розлад
b. у тих і інших – пост травматичний стресовий розлад
c. у тих і інших – розлад прийому їжі
d. і ті і інші нічим не хворіють
Question 3
Балів: 1
Хто із перерахованих осіб, можливо, страждає на посттравматчний стресовий розлад?
Виберіть одну правильну відповідь
a. ветеран війни у В’єтнамі
b. жінка, яка пережила землетрус
c. жертва насильства
d. всі перераховані особи
Тест №15
Question 1
Балів: 1
Що таке фобія?
Виберіть одну правильну відповідь
a. страх чого не будь
b. харчовий розлад
c. страх без причини
d. страх, що має реальну причину
Question 2
Балів: 1
Пані Н. страждає агорафобією. Що це означає?
Виберіть одну правильну відповідь
a. вона боїться вийти із свого будинку
b. вона боїться застрягнути у димовій трубі
c. вона боїться води
d. вона не зазнає відчуття тривоги взагалі
Question 3
Балів: 1
Яка з фобій є найбільш сильним розладом?
Виберіть одну правильну відповідь
a. зоофобія
b. агорафобія
c. акрофонія
d. клаустрофобія
Тест №16
Question 1
Балів: 1
Що є причиною почуття провини?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Помста за критику
b. Порушення моральних принципів
c. Депресія
d. Витіснена депресія
Тест №17
Question 1
Балів: 1
Які види сильних емоцій можуть викликати стрес?
Виберіть одну правильну відповідь
a. гнів та страх
b. Гнів, страх та радість
c. тільки гнів
d. Страх та радість
Question 2
Балів: 1
Деякі психологи стверджують, що побутові негаразди є більш сильним факторами стресу, ніж важливі події. Згідно наукових уявлень, що може підвищити ваш опір стресам?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Інші негаразди
b. Події, що спричиняють душевний підйом
c. Хвороба
d. Великі неприємності
Тест №18
Question 1
Балів: 1
Пані Х. постійно думає, що у неї не зібране у хвіст волосся і що вона може у ньому заплутатись та задихнутись. Через це вона кожні 5 хвилин кидає всі справи та здійснює ритуал розчісування волосся. Прикладом якого з перерахованих розладів є її поведінка?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Анорексія
b. Посттравматичний стресовий розлад
c. Арахібутирофобія
d. Обсесивно-компульсивний розлад
Тест №19
Question 1
Балів: 1
Що «розщеплюється» при шизофренії?
Виберіть одну правильну відповідь
a. пам'ять та рухові здібності
b. свідомість та реальність
c. мозок
d. особистість
Тест №20
Question 1
Балів: 1
Хто із наступних осіб ймовірніше стане крадієм?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Алкоголік
b. Людина, яка переживає почуття провини
c. Наркоман
d. Людина у стані депресії
Тест №21
Question 1
Балів: 1

Першою стадією гетеро сексуальних стосунків є?
Виберіть одну правильну відповідь
a. будь-яка із перерахованих
b. сексуальна близькість
c. емоційна близькість
d. потяг
Question 2
Балів: 1
Як довго, за звичай, триває прив’язаність?
Виберіть одну правильну відповідь
a. не довше місяця
b. не довше року
c. усе життя
d. не довше трьох
Тест №22
Question 1
Балів: 1
Нижче перераховані деякі симптоми. Відмітьте галочкою всі симптоми, які можуть вказувати на можливість депресії
Виберіть одну або кілька відповідей
a. Думки про смерть
b. Низька самооцінка
c. Нестача життєвої енергії
d. Безсоння
e. Почуття безнадії
f. Плаксивість
g. Катастрофізація
h. Гіперкомунікативність
i. Цілеспрямованість
j. Роздратованість
Question 2
У яку пору року люди, які страждають на сезонні афективні розлади, найчастіше переживають стан депресії?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Зима
b. Весна
c. Осінь
d. Літо
Question 3
Балів: 1
Уявімо, що Ви щойно похвалили шаль, яку зв’язала жінка, що знаходиться у стані депресії. Як вона, швидше за все, відреагує?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Пояснить Вам усі труднощі та тонкощі в’язки
b. Відчує вашу підтримку та розповість про інші свої досягнення
c. Скаже, що цей узор настільки є простим, що його зміг би виконати кожен бажаючий
d. Буде у захваті від вашого компліменту
Question 4
Балів: 1
У якому випадку варто сприймати серйозно загрозу здійснення самогубства?
Виберіть одну правильну відповідь
a. коли людині від 15 до 24 років
b. Коли існує конкретний план самогубства
c. коли про це говорить людина похилого віку
d. Завжди
Question 5
Балів: 1
Хто із наступних осіб ймовірно здійснить самогубство?
Виберіть одну правильну відповідь
a. людина, яка страждає роздвоєнням особистості
b. людина, яка страждає амнезією
c. алкоголік
d. людина, яка страждає біполярним розладом
Тест №23
Question 1
Балів: 1
Чотири дні потому дружину Олександра госпіталізували із серцевим нападом. Щойно Олександрові повідомили, що вона померла. Які почуття ймовірно він переживає зараз?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Депресію та почуття провини
b. Гнів та обурення
c. Бажання забути про це
d. Шок
Question 2
Балів: 1
Більшу частину дня Оксана пригадує покійного чоловіка. На якій стадії переживання втрати вона знаходиться?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Стадії протесту
b. Стадії депресії
c. Стадії відновлення
d. Стадії шоку
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.