Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Психологія сім'ї - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-22814

135 ОТВЕТОВ
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Сім’я є динамічною системою, що постійно перебуває у розвитку.
a. Так
b. Ні
Question 2
Головною характеристикою сім’ї як соціальної системи є наявність взаємостосунків між членами сім’ї.
a. Так
b. Ні
Question 3
У дисфкункційних сім’ях закон розвитку діє сильніше, ніж закон гомеостазу.
a. Так
b. Ні
Question 4
Найбільш поширеною моделлю сім’ї є:
a. Жоден варіант невірний
b. Нуклеарна
c. Розширена
d. Неповна
Question 5
Підставою для встановлення дисфункції сім’ї є:
a. Стадія життєвого циклу сім’ї
b. Відсутність міжпоколінних коаліцій
c. Ієрархія сімейних ролей
d. Розмиті сімейні кордони
e. Відсутність оберненої ієрархії
Question 6
Сім’я як система має наступні особливості:
a. Наявність взаємостосунків між членами сім’ї
b. Постійний перехід від стабільності до змін
c. Це система, що самоорганізовується
d. Це закрита система
e. Взаємозумовленість членів сім’ї
f. Це відкрита система
Question 7
До основних структурних характеристик сім’ї як соціальної системи належать:
a. Ієрархія
b. Життєві цикли
c. Альянси
d. Коаліції
e. Сімейні правила
f. Комунікації
g. Згуртованість
h. Гнучкість
i. Кордони
j. Функції
k. Підсистеми
Question 8
До основних динамічних характеристик сім’ї як соціальної системи належать:
a. Стабілізатори
b. Перевернена ієрархія
c. Історичні параметри
d. Комунікації
e. Кордони
f. Сімейні правила
g. Сімейні міфи
Question 9
У період народження дітей у сім’ї («експансія») виникають наступні проблеми:
a. Криза встановлення нових правил, кордонів, територій
b. Проблема пошуку партнера
c. Складність самореалізації жінки-матері; ризик фіксації жінки в ролі матері
d. Заповнення, структурування часу
e. Дитячі ревнощі
f. «Інтервенція» бабусь і дідусів, формування коаліцій з представників найстаршого та наймолодшого поколінь
g. Специфічні зміни, пов’язані з появою в сім’ї невістки, зятя, сватів
h. Ослаблення подружньої підсистеми, віддаленість у подружжі, сексуальні дисгармонії, зради
Question 10
Для якої стадії життєвого циклу характерне виконання наступних завдань: досягнення фінансової й територіальної незалежності, вибудовування життєвих цілей, визначення критеріїв обрання партнера, набуття психологічної готовності до шлюбу?
a. Період народження дітей у сім’ї («експансія»)
b. Період, коли діти залишають дім
c. Період залицяння («монада»)
d. Останній період життєвого циклу сім’ї
e. Період зрілого шлюбу («стабілізація»)
f. Період без дітей («діада»)
g. Період «пустого гнізда»
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Тривалість передшлюбного знайомства впливає на стабільність шлюбних стосунків.
a. Ні
b. Так

Question 2
Взаємний потяг двох людей визначається головним чином внутрішніми якостями кожного з них.
a. Так
b. Ні
Question 3
Шлюбні пари, які «жили разом» до укладання шлюбу, зазвичай більшою мірю задоволені шлюбом, ніж ті, хто цього не робив.
a. Ні
b. Так
Question 4
Зазначте, які мотиви одруження, як правило, є оптимальними для подальшої задоволеності шлюбом:
a. Жодний з перелічених
b. Інтимно-особистісні
c. Побутово-господарчі
d. Сімейно-батьківські
e. Морально-психологічні
Question 5
Ймовірність захопитися іншою людиною зростає, якщо вона:
a. Має якості протилежні нашим власним
b. Компетентна в тих галузях, у яких ми погано розуміємося
c. Часто перебуває поруч
d. Усі відповіді вірні
Question 6
Функцією передшлюбного періоду є:
a. Накопичення спільних вражень та переживань
b. Пізнання один одного
c. Прогнозування і проектування сімейного життя
d. Всі відповіді вірні
Question 7
Позитивно впливають на стабільність шлюбу такі особливості дошлюбного періоду
a. Вища освіта жінки
b. Тривалість дошлюбного знайомства
c. Період залицяння 1–1,5 років
d. Вища освіта чоловіка
e. Пізній вік вступу в шлюб
f. Прийняття шлюбної пропозиції після нетривалого (до 2-х тижнів обдумування)
g. Наявність дошлюбної вагітності
h. Взаємне позитивне перше враження один про одного
i. Успішне сімейне життя батьків
j. Супроводження реєстрації шлюбу весільними урочистостями
k. Ініціатива взяття шлюбу з боку чоловіка
l. Знайомство в ситуації роботи, навчання
m. Високе соціальне становище сім’ї в цілому
Question 8
Мотиви вступу до шлюбу в дисфункційних сім’ях зазвичай наступні:
a. Наслідування традицій (ініціатива батьків)
b. Духовна єдність
c. Кохання
d. Самотність
e. Престиж
f. Помста
g. Втеча від батьків
h. Пошук матеріальних благ
i. З почуття обов’язку
j. Психологічна сумісність
Question 9
Сформованість адекватних шлюбно-сімейних стосунків, уявлень майбутнього подружжя про шлюб і сім’ю, подружні і батьківські обов’язки, розуміння співвідношення між любов’ю і шлюбом; уміння цінувати особистісні якості партнера, об’єктивно оцінювати власні почуття і ставлення до обранця – є свідченням
a. Сексуальної готовності
b. Соціальної готовності до шлюбу
c. Етико-психологічної готовності до шлюбу
d. Фізичної і фізіологічної зрілості до шлюбу
Question 10
Здатність виконувати соціальні ролі й обов’язки, брати на себе відповідальність за свою сім’ю і за дітей, здатність матеріально забезпечити сім’ю вказує на:
Виберіть одну правильну відповідь a. Сексуальна готовність
b. Етико-психологічну готовність до шлюбу
c. Фізичну і фізіологічну зрілість до шлюбу
d. Соціальну готовність до шлюбу
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Для більшості шлюбних пар запорукою щастя на все життя є романтичне кохання.
a. Ні
b. Так
Question 2
Ціннісна і психофізіологічна несумісність не піддаються або з великими труднощами піддаються корекції.
a. Так
b. Ні
Question 3
Повна всебічна сумісність буває досить рідко.
a. Так
b. Ні
Question 4
Закономірністю духовної сумісності є:
a. Взаємодоповнення духовних компонентів подружжя
b. Протилежність духовних компонентів подружжя
c. Подібність духовних компонентів подружжя
d. Жоден з варіантів невірний
Question 5
Зазначте, які з наведених факторів, як правило, сприяють стабільності та благополуччю шлюбу:
a. Орієнтація на побут і комфорт хоча б одного з подружжя
b. Орієнтація на народження і виховання дитини хоча б одного з подружжя
c. Орієнтація хоча б одного з подружжя на досягнення сексуального задоволення
d. Узгодженість шлюбно-сімейної мотивації подружжя
e. Подібність поглядів на розподіл ролей одного з подружжя і його батьків
Question 6
Функціональний підхід до подружньої сумісності орієнтований на вивчення:
a. Персональної сумісності
b. Духовної сумісності
c. Фізіологічної сумісності
d. Сімейно-побутової сумісності
Question 7
Структурний підхід до подружньої сумісності орієнтований на вивчення:
a. Сімейно-побутової сумісності
b. Фізіологічної сумісності
c. Духовної сумісності
d. Персональної сумісності
Question 8
Які з компонентів сумісності справляють найбільший вплив на стабільність шлюбносімейних стосунків:
a. Духовна сумісність
b. Персональна сумісність
c. Фізіологічна сумісність
d. Сімейно-побутова сумісність
Question 9
До основних умов регуляції психологічного здоров’я сім’ї можна віднести:
a. Актуалізація факторів стабілізації сім’ї
b. Професійна занятість батьків
c. Своєчасне регулювання внутрішньосімейних стосунків на основі розвитку всіх видів сумісництва
d. Покращення матеріального становища
Question 10
Подібність сімейних цінностей, функціонально-рольова узгодженість, соціально-рольова адекватність у сім’ї, емоційна задоволеність, адаптивність у мікросоціальних відносинах, стремління до сімейного довголіття – є критеріями:
a. Психологічного здоров’я сім’ї
b. Фізичного здоров’я сім’ї
c. Психічного здоров’я сім’ї.
d. Соціального здоров’я сім’ї
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Конфлікт – це одна з форм нормальної людської взаємодії, що не завжди призводить до руйнування і за конструктивного вирішення стимулює позитивні зміни.
a. Ні
b. Так
Question 2
Прояви ревнощів відрізняються в залежності від темпераменту.
a. Ні
b. Так
Question 3
У цілому чоловіки зраджують частіше, ніж жінки.
a. Так
b. Ні
Question 4
Головною причиною зрад жінок є незадоволеність у шлюбі.
a. Так
b. Ні
Question 5
У якій ситуації ваша стратегія поведінки у конфлікті буде найбільш конструктивною:
a. Прагнете, у першу чергу, задовольнити власні інтереси, примушуючи іншу сторону прийняти ваш варіант вирішення проблеми
b. Берете активну участь у розв'язанні конфлікту, відстоюючи свої інтереси, але намагаєтеся при цьому співпрацювати з іншою стороною конфлікту
c. Не відстоюєте свої права, не співпрацюєте ні з ким для вирішення проблем або просто ухиляєтеся від розв'язання
d. Дієте разом з іншою людиною, яка бере участь у конфлікті, але при цьому не відстоюєте власні інтереси
e. Трохи поступаєтеся своїми інтересами, щоб задовольнити їх частково, і інша сторона робить те ж саме
Question 6
За ступенем небезпеки виділяють такі види конфлікту:
a. Незагрозливі, загрозливі, особливо загрозливі
b. Усі варіанти вірні
c. Відкриті, неявні
d. Актуальні, прогресуючі
Question 7
Вкажіть основні ознаки конструктивного конфлікту:
a. Формальне вирішення проблеми
b. Зниження напруженості, тривоги
c. Зниження конфліктності
d. Врахування інтересів усіх членів сім’ї
e. Покращення взаєморозуміння
f. Емоційне відчуження
g. Почуття самотності
Question 8
Виділяють такі види ревнощів:
a. Від ущемлення
b. Звернені
c. Тиранічні
d. Установка на ревнощі
Question 9
Тенденція до зради може визначатися:
a. Статевим інстинктом
b. Похилим віком
c. Пасивністю
d. Молодим віком
e. Стремлінням людини до пошуку нових вражень
Question 10
Розвитку якого виду ревнощів сприяють певні риси характеру, такі як владність, емоційна холодність, нездатність пробачати, невміння поважати особистість іншої людини?
a. Звернені (віддзеркалені) ревнощі
b. Ревнощі від ущемлення
c. Всі відповіді вірні
d. Тиранічні ревнощі
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Стилі батьківського ставлення ще не визначають однозначного формування тих чи інших особистісних особливостей. Важливу роль відіграють переживання самої дитини, особливості її темпераменту, відповідність типу сімейного виховання індивідуальним особливостям дитини.
a. Ні
b. Так
Question 2
Якщо дитина бачить прояви батьківської любові до себе виключно за умови виконання нормативних вимог, то це в подальшому сприяє кращій її адаптації до культури.
a. Так
b. Ні
Question 3
Справжній авторитет ґрунтується на любові, повазі до особистості дитини в поєднанні з високою вимогливістю до неї.
a. Ні
b. Так
Question 4
Гармонійний тип сімейного виховання характеризується:
a. Взаємним емоційним прийняттям, високим рівнем задоволення потреб усіх членів сім’ї, систематичним контролем, розбіжностями в родині в питаннях виховання дітей
b. Визнанням самоцінності дитини, розумною й адекватною системою санкцій, низьким рівнем батьківського моніторингу, амбівалентним ставленням до дитини
c. Визнанням права дитини на вибір самостійного шляху розвитку, заохоченням автономії, уседозволеністю, надмірною задоволеністю потреб дитини
d. Взаємним емоційним прийняттям, емпатію, взаємоповагою, обґрунтованою системою вимог, систематичним контролем, стійкістю виховного стилю, планомірною зміною системи виховання у відповідності з віком дитини
Question 5
Реалізація виховного потенціалу сучасної української сім'ї має наступні ознаки:
a. Прагнення батьків до виховання дитини через партнерську взаємодію, “фемінізація” процесу виховання, високий рівень готовність молодих батьків до виховання дітей
b. Нуклеризація, послаблення родинних зв’язків, зміна ціннісних орієнтацій і стандартів поведінки, зменшення соціального контролю з боку батьків, «маскулінність» виховного процесу
c. Орієнтація на одну дитину, переважання трьох-чотирьох поколінних сімей, що значно посилює родинні зв’язки та сприяє передачі сімейного досвіду від старших до молодших
d. Послаблення родинних зв’язків, зміна ціннісних орієнтацій і стандартів поведінки, прагнення батьків до виховання дитини через партнерську взаємодію, послаблення батьківського впливу, зміна змісту виховання, «фемінізація» виховного процесу, невисокий рівень готовність молодих батьків до виховання дітей
Question 6
Фактори, що корелюють з жорстоким ставленням до дітей:
a. Перенесене батьками в дитинстві жорстоке поводження
b. Наявність декількох дітей у сім’ї
c. Професійна занятість батьків
d. Фінансові труднощі в сім’ї
e. Алкогольна залежність одного або обох батьків
Question 7
Зазначте, які особистісні якості дитини формуються під впливом ліберального стилю виховання:
a. Інфантильність, висока тривожність, відсутність незалежності, страх реальної діяльності
b. Нездатність до лідерства, відсутність ініціативи, пасивність, низький ступінь соціальної й комунікативної компетентності, низький рівень соціальної відповідальності й моральної компетентності
c. Імпульсивність, агресія, непевності в собі, тривожність, схильність до деліквентної поведінки
d. Високий ступінь відповідальності, компетентності, дружелюбності, гарна адаптивність, упевненість їх собі
Question 8
Якому типу відповідає така характеристика неадекватного батьківського ставлення: проявляється в підвищеній увазі і турботі, надмірній опіці та дріб’язковому контролі поведінки, заборонах; дитину не привчають до самостійності й відповідальності?
a. Емоційне відторгнення
b. Поблажлива гіперпротекція
c. Підвищена моральна відповідальність
d. Домінуюча гіперпротекція
Question 9
Результатом якого типу неадекватного батьківського ставлення може бути: високий рівень домагань, стремління до лідерства, яке часто поєднується з недостатньою наполегливістю і опорою на свої сили?
a. Жорстокі взаємовідносини
b. Домінуюча гіперпротекція
c. Гіпопротекція
d. Поблажлива гіперпротекція
e. Емоційне відторгнення
f. Підвищена моральна відповідальність
Question 10
Якого виду насильства стосується така характеристика: погрози, приниження, образи, надмірні вимоги, надмірна критика, неправда, ізоляція, заборони на поведінку й переживання, негативне оцінювання, фрустрація основних потреб тощо.
a. Психологічне насильство
b. Не відповідає жодному
c. Фізичне насильство
d. Сексуальне насильство
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Часто причини розлучення пов’язані з особистісними проблемами людини, які виявляються і повторних шлюбах.
a. Ні
b. Так
Question 2
Зазвичай ініціатором розлучення є чоловік.
a. Ні
b. Так
Question 3
Найбільша частка розлучень припадає на молоді сім’ї.
a. Ні
b. Так
Question 4
Вкажіть основні причини зростання розлучень:
a. Трансформація функцій сім’ї, урбанізація, посилення міграційних процесів, фемінізація, відсутність негативних стереотипів у розлучених, значна кількість необдуманих шлюбів
b. Зменшення незалежності жінки, цінності шлюбу, урбанізація, послаблення впливу батьків на прийняття дітьми рішення про шлюб
c. Жоден з варіантів невірний
d. Незалежність жінки від чоловіка, урбанізація, посилення міграційних процесів, наявність соціальних норм та жорстких санкцій, що регулюють порядок взяття та розірвання шлюбу
Question 5
Вкажіть основні мотиви розірвання шлюбу:
a. Зради, егоїзм, вступ у шлюб без кохання або легковажний вступ у шлюб, почуття обов’язку, позбавлення волі на тривалий строк, наслідування традицій
b. Жоден з варіантів невірний
c. Почуття обов’язку, втеча від батьків, престиж, пошук матеріальних благ, помста, кохання, духовна єдність, наслідування традицій
d. Невідповідність (несумісність) характерів, порушення подружньої вірності, погані стосунки з батьками (втручання батьків та інших родичів), пияцтво (алкоголізм); вступ у шлюб без кохання або легковажний вступ у шлюб, позбавлення волі на тривалий строк
Question 6
Досить часто розлучаються подружжя:
a. Соціально незрілі, залежні від власних батьків
b. З розвиненими батьківськими почуттями, відповідальністю за власних дітей
c. Упевнені в можливості спокійних, безконфліктних стосунків між чоловіком і дружиною
d. Які не вміють конструктивно вирішувати проблеми і займають стратегію уникнення
Question 7
Негативний вплив розлучення на дітей може виявлятися у наступному:
a. Дівчатка, виховані без батька, із труднощами встановлюють взаємостосунки з чоловіками, складно засвоюють жіночі ролі
b. Дитина починає сприймати стосунки між людьми як нестабільні, ненадійні
c. У дитини може розвиватися невпевненість і занижена самооцінка
d. Хлопчики, позбавлені батьківської уваги, виростають фемінними, безініціативними, неврівноваженими, складно засвоюють чоловічі ролі
Question 8
Негативний вплив розлучення на подружжя може виявлятися у наступному:
a. Втрата звичних соціальних стосунків (колишніх родичів, друзів тощо)
b. Покращення матеріального становища
c. Нервові напруження, стресові розлади, що призводять і до соматичних захворювань
d. Почуття самотності
Question 9
Вкажіть, для якої стратегії поведінки в ситуації перед розлученням характерна поведінка, що має на меті налагодити стосунки, повернути кохання?
a. Жоден з варіантів невірний
b. Прийняття реальності
c. Войовничо-ненависна
d. Загострення кохання
Question 10
Високий степінь взаємодії і високий ступінь комунікабельності характеризує наступний тип взаємостосунків подружжя, що розлучилося:
a. «Гарні товариші»
b. «Дует, що розпався»
c. «Закляті вороги»
d. «Колеги, що співробітничають»
e. «Сердиті союзники»
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
У межах індивідуального підходу використовуються діагностичні засоби, спрямовані на дослідження таких сфер сімейного життя, як подружні стосунки, стосунки батьків і дітей, стилі виховання і їх вплив на становлення особистості дитини.
a. Так
b. Ні
Question 2
У межах системного підходу використовуються діагностичні засоби, орієнтовані на вивчення групових процесів у сім’ї.
a. Так
b. Ні
Question 3
На практиці індивідуальний і системний підходи можуть поєднуватися, взаємодоповнюватися.
a. Ні
b. Так
Question 4
Найбільш поширеним методом діагностики сім’ї з позицій системного підходу є тестові методики.
a. Ні
b. Так
Question 5
Для аналізу сімейних структур використовується поняття
a. Трикутника
b. Комунікації
c. Ієрархії
d. Кордонів
Question 6
Основними методами вивчення сім’ї є:
a. Психолого-педагогічний експеримент
b. Праксиметричні методи
c. Методики дослідження сім’ї як цілого, як системи; методики дослідження батьківсько-дитячих стосунків; методики дослідження підсистеми подружжя
d. Науково-дослідні, діагностичні, корекційно-діагностичні (психотерапевтичні)
Question 7
Методики, за допомогою яких можна визначити особливості взаємин у сім’ї.
a. Сімейна соціограма
b. Структуроване сімейне інтерв’ю
c. 16-факторний тест Кеттела
d. Сімейна генограма
Question 8
Якими методами і методиками можна визначити рівень подружньої сумісності?
a. Модель Домініана
b. Шкала подружньої адаптації
c. Тест опитувальник батьківського ставлення А. Я. Варги
d. Діагностична бесіда
Question 9
Методики психодіагностики стилів сімейного виховання
a. «Тест опитувальник батьківського ставлення» А. Я. Варги,
b. Опитувальник «Вимірювання батьківських установок і реакцій» Е.Шефера
c. Тест Томаса
d. Методика Айзенка
Question 10
Ця методика складається із комплексу окремих методик, що діагностують різні аспекти функціонування сім’ї (функціонально-рольову узгодженість, соціально-рольова адекватність, подібність сімейних цінностей, емоційне задоволення, тощо)
a. Сімейна соціограма
b. Сімейна генограма
c. Малюнок сім’ї
d. Методика вивчення психологічного здоров’я сім’ї
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Психолог-консультант іноді займається лікуванням тих, кого він консультує.
a. Так
b. Ні
Question 2
Основним засобом впливу у процесі психологічного консультування є не та чи інша психотехніка, а особлива форма взаємовідносин у системі «психолог-клієнт».
a. Так
b. Ні
Question 3
Індивідуальний підхід у сімейного консультування виявляється в індивідуальній консультації одного чи двох членів сім’ї з сімейної проблематики.
a. Ні
b. Так
Question 4
Обов’язковою умовою сімейного консультування з позицій системного підходу є присутність усіх членів сім’ї.
a. Так
b. Ні
Question 5
Основним засобом психологічного консультування сім’ї є:
a. Система лікувальних впливів на психіку і організм хворих членів сім’ї
b. Спеціальні психотехнічні прийоми, що передбачають насамперед вирішення внутрішніх конфліктів членів сім’ї
c. Певним чином структурований діалог між консультантом і членами сім’ї
d. Спеціальні психотехніки, що насамперед передбачають глибинні особистісні зміни членів сім’ї
Question 6
За тривалістю роботи виділяють наступні види консультування:
a. Сімейна психотерапія
b. Просвітницько-рекомендаційна, діагностична, власне психологічна консультація
c. Дошлюбне і передшлюбне
d. Разова, короткострокова, середньотривала
Question 7
Основними особливостями вітчизняної сім’ї як консультанта є:
a. Клієнти не орієнтовані на тривалу роботу з психологом
b. Про психологічну допомогу просить найчастіше хтось один із членів сім’ї і робота психолога, у більшості випадків, зводиться до консультування однієї особи
c. Клієнти не готові взяти на себе частку вини за ситуацію в сім’ї
d. Найчастіше психологу доводиться працювати з усією сім’єю відразу
Question 8
Сімейне консультування з усією сім’єю проводити недоцільно, якщо
a. Центральними є міжособистісні проблеми в сім’ї
b. Один з членів сім’ї має сильну патологію
c. Найбільш значимий член сім’ї відсутній або не бажає брати участь
d. Коли сім’я хоче змінитися і вдосконалитися
Question 9
Діалогічна інтенція – це…
a. професійна позиція психолога, утворена комплексом внутрішніх постулатів
b. готовність клієнта психологічної консультації вирішувати свої проблеми
c. одна з комунікативних технік, що використовуються у консультуванні
d. один з видів спілкування
Question 10
Для якої комунікативної схеми характерна наступна характеристика: консультант керує процесом обговорення, що йде за колом: кожен послідовно відповідає на спільне запитання, доповнюючи один одного без повторів. Схема виключає позачергове спілкування членів родини між собою.
a. Схема «соти»
b. Схема «дім»
c. Схема «зіркова»
d. Схема «колесо»
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Системна сімейна психотерапія найбільш ефективна для сімей, члени яких об’єднані близькими зв’язками, які базуються однак на спотворених емоційних і особистісних передумовах.
a. Так
b. Ні
Question 2
Психолог, що працює в рамках інтегративного підходу, робить акцент не стільки на власну теоретичну орієнтацію, скільки на індивідуальні особливості клієнта та його потреби.
a. Так
b. Ні
Question 3
Зарубіжні психотерапевтичні моделі роботи з сім’єю є досить ефективними, а тому не потребують адаптації до вітчизняних соціокультурних умов.
a. Так
b. Ні
Question 4
У сімейній терапії виділяють наступні етапи:
a. Ліквідація сімейного конфлікту
b. Підтримуючий
c. Реконструктивний
d. Всі відповіді вірні
e. Діагностичний
Question 5
У якому напрямку психотерапії основною моделлю психологічної допомоги сім’ї є навчання сімей новим способам поведінки?
a. Поведінкова сімейна психотерапія
b. Когнітивна сімейна психотерапія
c. Екзистенційно-гуманістична психотерапія
d. Психоаналітичну сімейну психотерапію
Question 6
Сімейна системна психотерапія є недоцільною за наступних обставин:
a. Тимчасових психотичних станів
b. Проблеми дитини безпосередньо не пов’язані з негативними особливостями функціонування сім’ї
c. Центральними є міжособистісні проблеми в сім’ї
d. Ригідності життєвих установок членів сім’ї, особливо пов’язаних з похилим віком
e. За наявності в сім’ї дітей дошкільного віку
f. Дитячі проблеми закріплюються сім’єю
g. Стійких відхилень характеру у когось із членів сім’ї у вигляді істероїдної, епілептоїдної і паранойяльної психопатій
h. Сім’я є чинником травматизації для одного чи кількох її членів
Question 7
У чому полягають відмінності системної сімейної психотерапії від інших теоретико-методологічних напрямків психологічної допомоги сім’ї?
a. Терапевтичний вплив спрямовується на сім’ю як єдиний організм
b. Будь-які внутрішньосімейні порушення вважаються результатом сімейних стосунків, а не проблемою окремого члена сім’ї
c. Певним чином структурований психотерапевтичний процес
d. Наявність власного психотерапевтичного інструментарію
Question 8
Котерапія – це…
a. перша зустріч психотерапевта з сім’єю
b. форма роботи, коли з сім’єю працюють двоє і більше психотерапевтів
c. завершальна стадія у сімейній психотерапії
d. один з напрямків сімейної психотерапії
Question 9
Ідентифікований пацієнт – це
a. дитина, що не досягла шкільного віку
b. член сім’ї, на якого найбільш суттєво вплинули труднощі в сім’ї, які виявляються у певних симптомах
c. член сім’ї, який з тих або інших причин не може брати участь у сімейній психотерапії
d. найстарший за віком член сім’ї
Question 10
Для якого виду психотерапії характерна така роль психолога: завдання психолога полягає у приєднанні до сімейної системи, стати на деякий час частиною системи, що викликає мінікризу і, як наслідок, призводить до зміни структури системи.
a. Стратегічна сімейна психотерапія
b. Екзистенційно-гуманістична психотерапія
c. Когнітивна сімейна психотерапія
d. Структурна сімейна психотерапія
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Форма шлюбу, при якій чоловік одружується лише з однією жінкою, а жінка лише з одним чоловіком, має назву:
a. Моногамія
b. Екзогамія
c. Поліандрія
d. Полігамія
Question 2
Упродовж віків в Україні обов’язковою умовою можливості шлюбу було:
a. Кохання
b. Економічна вигода
c. Принцип ендогамії
d. Відсутність родинних зв’язків
Question 3
Сім'єю (або родиною) називають
a. Малу соціальну групу, у якій вік чоловіка та дружини не перевищує 28 (30) років, які живуть в юридично визнаному чи громадянському шлюбі
b. Добровільно об’єднаних спільною метою та спільною діяльністю людей
c. Малу соціальну групу, що складається з поєднаних шлюбом чоловіка та жінки, їх дітей (власних або усиновлених), інших осіб, пов’язаних родинними зв’язками з подружжям, кровних родичів
d. Замкнуте об’єднання людей, яке захищає свій внутрішній світ і протистоїть зовнішнім впливам та втручанням
Question 4
Сім’я, що складається з однієї шлюбної пари чи одного з батьків із неодруженими дітьми або без них, називається
a. Складна сім’я
b. Нуклеарна сім’я
c. Родина
d. Розширена сім’я
Question 5
За структурою (за складом) сім'ї поділяють на:
a. Нуклеарна, розширена, змішана, неповна, подружня
b. Повні, неповні, нуклеарні, молоді, зрілі, складні, великі
c. Молоді, середні, зрілі
d. Традиційна, нуклеарна, егалітарна, біархатна, розширена
Question 6
За виховним потенціалом сім’ї поділяють на:
a. Молоді, середні, зрілі
b. Конфліктні, неконфліктні
c. Виховально-сильні, виховально-стійкі, виховально-нестійкі, виховально-слабкі
d. Повні, неповні, нуклеарні, молоді, зрілі
Question 7
Функціями сім'ї є такі функції:
a. Індивідуалізації, диференціації, наступності, системності
b. Матеріально-економічна, нуклеарна, житлово-побутова, репродуктивна, комунікативна, виховна, рекреативна, девіантна
c. Матеріально-економічна, житлово-побутова, репродуктивна, комунікативна, виховна, рекреативна
d. Виховна, навчальна, розвиваюча
Question 8
Яка з функцій сім’ї включає в себе систему регулювання стосунків між членами сім’ї, в тому числі первинний соціальний контроль і реалізацію влади та авторитету:
a. Регулятивна
b. Виховна
c. Комунікативна
d. Економічна
Question 9
Рекреативна функція сім’ї –це:
a. Забезпечення сім’ї житлом, ведення домашнього господарства, організація побуту
b. Організація вільного часу та відпочинку членів родини
c. Завантаження членів сім’ї роботою по господарству у вільний час
d. 4. Народження дітей
Question 10
Репродуктивна функція сім’ї полягає у:
a. Створенні сприятливого сімейного мікроклімату
b. Відновленні втрачених на виробництві сил
c. Продовженні людського роду
d. Веденні домашнього господарства та організації домашнього побуту
Question 11
Виховна функція сім’ї передбачає:
a. Забезпечення сім’ї житлом, ведення домашнього господарства, організацію домашнього побуту
b. Передачу дітям соціального досвіду, формування їх світогляду, розвиток здібностей, інтересів, потреб дітей
c. Цілеспрямоване формування у дітей знань, умінь і навичок
d. Формування у дітей позитивного ставлення до праці, прищеплення гуманних моральних якостей, фізичний розвиток дітей, зміцнення їх психічного здоров’я
Question 12
Рівень сімейного спілкування за принципом “ми рівні один одному, і я в своїй поведінці буду враховувати не тільки свої, але й твої бажання”, є:
a. Примітивний
b. Діловий
c. Ігровий
d. Духовний
Question 13
У якості функціональних стабілізаторів (підтримують життєдіяльність родини) виступають:
a. Жоден варіант невірний
b. Діти, хвороби, порушення поведінки, подружні зради
c. Спільне місце проживання, спільний бюджет, спільні види діяльності, спільні розваги
d. Усі варіанти вірні
Question 14
У якості стабілізаторів у дисфункціональних сім’ях виступають:
a. Усі варіанти вірні
b. Спільне місце проживання, спільний бюджет, спільні форми діяльності, спільні розваги
c. Діти, хвороби, порушення поведінки, подружні зради
d. Жоден варіант невірний
Question 15
Для якої стадії життєвого циклу характерне виконання наступних завдань: досягнення фінансової й територіальної незалежності, вибудовування життєвих цілей, визначення критеріїв обрання партнера, набуття психологічної готовності до шлюбу?
a. Період залицяння («монада»)
b. Період, коли діти залишають дім
c. Період без дітей («діада»)
d. Останній період життєвого циклу сім’ї
e. Період народження дітей у сім’ї («експансія»)
f. Період «пустого гнізда»
g. Період зрілого шлюбу («стабілізація»)
Question 16
Сім’я, що характеризується гнучкою ієрархічною структурою влади, ясно сформульованими сімейними правилами, сильною батьківською коаліцією, неушкодженими міжпоколінними кордонами, називається
a. Дисфункціональною
b. Функціональною (здоровою)
c. Розширеною
d. Нуклеарною
Question 17
Яка з наведених нижче характеристик свідчить про дисфункцію сім’ї:
a. Зовнішні кордони
b. Ієрархія ролей
c. Внутрішні кордони
d. Ціннісно-орієнтаційна єдність
e. Міжпоколінні коаліції
Question 18
Підставою для встановлення дисфункції сім’ї є:
a. Відсутність міжпоколінних коаліцій
b. Розмиті сімейні кордони
c. Ієрархія сімейних ролей
d. Стадія життєвого циклу сім’ї
e. Відсутність оберненої ієрархії
Question 19
Функцією передшлюбного періоду є:
a. Прогнозування і проектування сімейного життя
b. Всі відповіді вірні
c. Накопичення спільних вражень та переживань
d. Пізнання один одного
Question 20
Здатність виконувати соціальні ролі й обов’язки, брати на себе відповідальність за свою сім’ю і за дітей, здатність матеріально забезпечити сім’ю вказує на:
a. Етико-психологічну готовність до шлюбу
b. Сексуальна готовність
c. Фізичну і фізіологічну зрілість до шлюбу
d. Соціальну готовність до шлюбу
Question 21
Сформованість адекватних шлюбно-сімейних стосунків, уявлень майбутнього подружжя про шлюб і сім’ю, подружні і батьківські обов’язки, розуміння співвідношення між любов’ю і шлюбом; уміння цінувати особистісні якості партнера, об’єктивно оцінювати власні почуття і ставлення до обранця – є свідченням
a. Сексуальної готовності
b. Етико-психологічної готовності до шлюбу
c. Фізичної і фізіологічної зрілості до шлюбу
d. Соціальної готовності до шлюбу
Question 22
Оптимальними для подальшої задоволеності шлюбом мотивами одруження є:
a. Інтимно-особистісні
b. Побутово-господарчІ
c. Сімейно-батьківські
d. Жодний з перелічених
e. Морально-психологічні
Question 23
Основними мотивами вступу в шлюб у дисфункціональних сім’ях є:
a. Мотивація на сам факт шлюбу, мотивація на певний тип шлюбу, мотивація на певну людину
b. Втеча від батьків, самотність, кохання, престиж, пошук матеріальних благ, з почуття обов’язку, ініціатива батьків
c. Самотність, духовна єдність, психологічна сумісність, престиж, пошук матеріальних благ, кохання, ініціатива батьків
d. Всі варіанти вірні
Question 24
Які з наведених факторів, як правило, сприяють стабільності та благополуччю шлюбу:
a. Узгодженість шлюбно-сімейної мотивації подружжя
b. Орієнтація на побут і комфорт хоча б одного з подружжя
c. Подібність поглядів на розподіл ролей одного з подружжя і його батьків
d. Орієнтація хоча б одного з подружжя на досягнення сексуального задоволення
e. Орієнтація на народження і виховання дитини хоча б одного з подружжя
Question 25
Оптимізації міжособистісного спілкування у сім’ї сприяють:
a. Відкритість спілкування, емпатія, вияв поваги й любові один до одного, наявність сімейної мови, наявність парадоксальної комунікації
b. Емпатія, відкритість і активність спілкування, конгруентність повідомлень, наявність зворотного зв’язку, вияв поваги й любові один до одного
c. Емпатія, відкритість і активність спілкування, неконгруентність повідомлень, наявність зворотного зв’язку, вияв поваги й любові один до одного
d. Відкритість спілкування, емпатія, вияв поваги й любові один до одного, наявність сімейної мови, наявність комунікативних бар’єрів
Question 26
Закономірністю духовної сумісності є:
a. Взаємодоповнення духовних компонентів подружжя
b. Протилежність духовних компонентів подружжя
c. Жоден з варіантів невірний
d. Подібність духовних компонентів подружжя
Question 27
Основними ознаками конструктивного конфлікту є:
a. Зниження конфліктності, напруги, тривоги, покращення взаєморозуміння, врахування інтересів усіх членів сім’ї
b. Підпорядкування одним учасником конфлікту іншого та нав'язування свого варіанту вирішення проблеми (удаване перемир'я)
c. Жоден з варіантів невірний
d. Емоційне відчуження, почуття самотності, суперечливість потреб і інтересів
Question 28
Гармонійний тип сімейного виховання характеризується:
a. Взаємним емоційним прийняттям, високим рівнем задоволення потреб усіх членів сім’ї, систематичним контролем, розбіжностями в родині в питаннях виховання дітей
b. Взаємним емоційним прийняттям, емпатію, взаємоповагою, обґрунтованою системою вимог, систематичним контролем, стійкістю виховного стилю, планомірною зміною системи виховання у відповідності з віком дитини
c. Визнанням самоцінності дитини, розумною й адекватною системою санкцій, низьким рівнем батьківського моніторингу, амбівалентним ставленням до дитини
d. Визнанням права дитини на вибір самостійного шляху розвитку, заохоченням автономії, уседозволеністю, надмірною задоволеністю потреб дитини
Question 29
Які особистісні якості дитини можуть бути сформовані під впливом ліберального стилю виховання:
a. Високий ступінь відповідальності, компетентності, дружелюбності, гарна адаптивність, упевненість їх собі
b. Імпульсивність, агресія, непевності в собі, тривожність, схильність до деліквентної поведінки
c. Нездатність до лідерства, відсутність ініціативи, пасивність, низький ступінь соціальної й комунікативної компетентності, низький рівень соціальної відповідальності й моральної компетентності
d. Інфантильність, висока тривожність, відсутність незалежності, страх реальної діяльності
Question 30
Якому типу відповідає така характеристика неадекватного батьківського ставлення: проявляється в підвищеній увазі і турботі, надмірній опіці та дріб’язковому контролі поведінки, заборонах; дитину не привчають до самостійності й відповідальності?
a. Домінуюча гіперпротекція
b. Поблажлива гіперпротекція
c. Підвищена моральна відповідальність
d. Емоційне відторгнення
Question 31
Результатом якого типу неадекватного батьківського ставлення може бути: високий рівень домагань, стремління до лідерства, яке часто поєднується з недостатньою наполегливістю і опорою на свої сили?
a. Емоційне відторгнення
b. Гіпопротекція
c. Поблажлива гіперпротекція
d. Підвищена моральна відповідальність
e. Домінуюча гіперпротекція
f. Жорстокі взаємовідносини
Question 32
Якого виду насильства стосується така характеристика: погрози, приниження, образи, надмірні вимоги, надмірна критика, неправда, ізоляція, заборони на поведінку й переживання, негативне оцінювання, фрустрація основних потреб тощо.
a. Психологічне насильство
b. Фізичне насильство
c. Сексуальне насильство
d. Не відповідає жодному
Question 33
Особливе значення для розвитку особистості дитини в сім'ї мають наступні умови:
a. Наявність у дитини окремої кімнати з якомога більшою кількістю іграшок
b. Батьківське тепло, взаємна повага в сім'ї, частота й інтенсивність спілкування батьків з дітьми, сімейна дисципліна, методи виховання, які використовуються батьками, приклад батьків
c. Негайне виконання будь-якого бажання дитини
d. Педагогічна освіта батьків
Question 34
Основними причинами зростання розлучень є:
a. Трансформація функцій сім’ї, урбанізація, посилення міграційних процесів, фемінізація, відсутність негативних стереотипів у розлучених, значна кількість необдуманих шлюбів
b. Незалежність жінки від чоловіка, урбанізація, посилення міграційних процесів, наявність соціальних норм та жорстких санкцій, що регулюють порядок взяття та розірвання шлюбу
c. Зменшення незалежності жінки, цінності шлюбу, урбанізація, послаблення впливу батьків на прийняття дітьми рішення про шлюб
d. Жоден з варіантів невірний
Question 35
Основними мотивами розірвання шлюбу є:
a. Почуття обов’язку, втеча від батьків, престиж, пошук матеріальних благ, помста, кохання, духовна єдність, наслідування традицій
b. Зради, егоїзм, вступ у шлюб без кохання або легковажний вступ у шлюб, почуття обов’язку, позбавлення волі на тривалий строк, наслідування традицій
c. Жоден з варіантів невірний
d. Невідповідність (несумісність) характерів, порушення подружньої вірності, погані стосунки з батьками (втручання батьків та інших родичів), пияцтво (алкоголізм); вступ у шлюб без кохання або легковажний вступ у шлюб, позбавлення волі на тривалий строк
Question 36
Досить часто розлучаються подружжя:
a. Які вміють конструктивно вирішувати проблеми
b. Упевнені в можливості спокійних, безконфліктних стосунків між чоловіком і дружиною
c. Соціально зрілі особистості
d. З розвиненими батьківськими почуттями, відповідальністю за власних дітей
Question 37
У межах індивідуального підходу діагностики сім’ї використовуються діагностичні засоби орієнтовані на
a. Вивчення індивідуальних особливостей членів сім’ї
b. Вивчення подружніх стосунків
c. Вивчення стосунків батьків і дітей, стилів виховання і їх вплив на становлення особистості дитини
d. Усі відповіді вірні
Question 38
У межах системного підходу діагностики сім’ї використовуються діагностичні засоби орієнтовані на
a. Вивчення подружніх стосунків
b. Вивчення стосунків батьків і дітей, стилів виховання і їх вплив на становлення особистості дитини
c. Усі відповіді вірні
d. Вивчення групових процесів у сім’ї
Question 39
Для аналізу сімейних структур використовується поняття
a. Кордонів
b. Комунікації
c. Трикутника
d. Ієрархії
Question 40
Основним засобом психологічного консультування сім’ї є:
a. Певним чином структурований діалог між консультантом і членами сім’ї
b. Спеціальні психотехніки, що насамперед передбачають глибинні особистісні зміни членів сім’ї
c. Система лікувальних впливів на психіку і організм хворих членів сім’ї
d. Спеціальні психотехнічні прийоми, що передбачають насамперед вирішення внутрішніх конфліктів членів сім’ї
Question 41
За тривалістю роботи виділяють наступні види консультування:
a. Разове, короткострокове, середньотривале
b. Дошлюбне і передшлюбне
c. Жоден з варіантів невірний
d. Просвітницько-рекомендаційна, діагностична, власне психологічна консультація
Question 42
Сімейне консультування з усією сім’єю проводити недоцільно, якщо
a. Найбільш значимий член сім’ї відсутній або має сильну патологію
b. Коли сім’я хоче змінитися і вдосконалитися
c. Коли причиною звернень є проблеми дитини
d. Центральними є міжособистісні проблеми в сім’ї
Question 43
У сімейній терапії виділяють наступні етапи:
a. Реконструктивний
b. Підтримуючий
c. Діагностичний
d. Всі відповіді вірні
e. Ліквідація сімейного конфлікту
Question 44
Системну сімейну психотерапію від інших теоретико-методологічних напрямків психологічної допомоги сім’ї відрізняє наступне:
a. Будь-які внутрішньосімейні порушення вважаються проблемою окремого члена сім’ї
b. Терапевтичний вплив спрямовується на сім’ю як єдиний організм
c. Наявність власного психотерапевтичного інструментарію
d. Певним чином структурований психотерапевтичний процес
Question 45
Сімейна системна психотерапія є недоцільною за наступних обставин:
a. Якщо сім’я є чинником травматизації для одного чи кількох її членів
b. Якщо причиною звернень є міжособистісні проблеми
c. За наявності дітей дошкільного віку; ригідності життєвих установок у когось із членів сім’ї, особливо пов’язаних з похилим віком; за наявності психопатій
d. Якщо причиною звернень є проблема лише одного члена сім’ї
Ціна

65

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.