Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ М. ПЕРЕЧИН)


Дипломна
K-22300

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ…….
1.1. Зайнятість як соціально-економічна категорія……………
1.2. Теоретичні концепції зайнятості населення………………
1.3. Види та форми зайнятості………………………………….
РОЗДІЛ 2. ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
ЯВИЩЕ……………………………………………………………………….
2.1. Молодь як суб’єкт ринку праці……………………………
2.2. Основні проблеми працевлаштування та зайнятості
молоді…………………………………………………………………………
2.3. Особливості регулювання молодіжної зайнятості
в Україні……………………………………………………………………....
РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ……………………………………………………...
3.1. Стан та динаміка зайнятості молоді в Україні та
Закарпатській області………………………………………………………..
3.2. Соціально-економічні аспекти зайнятості молоді
(на прикладі м. Перечин)…………………………………………………...
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….

ВСТУП
Тривалі соціально-економічні трансформації на шляху до стабільного розвитку в Україні загострили проблеми зайнятості населення. Найбільш гостро ці проблеми відобразилися на молоді як найбільш економічно активній частині населення. Жодні політичні, технологічні, соціальні чи економічні перетворення не можуть бути реалізовані у довготривалій перспективі без залучення трудового потенціалу молодого покоління, яке завжди виступає носієм найпрогресивнішого людського капіталу, сформованого в системі освіти, сімейного виховання та соціальної взаємодії. Виконуючи притаманні їй важливі соціально-економічні функції, молодь виступає специфічним суб’єктом ринку праці, на шляху якого виникають значні перепони до продуктивної зайнятості, обумовлюючи більш високий рівень безробіття, що породжує цілу низку соціально-економічних проблем.
Актуальність дослідження. Молодіжний сегмент ринку праці - найбільш проблемна частка загальнонаціонального ринку праці. Пошуки першого робочого місця, невідповід¬ність рівня та якості отриманої освіти професійним обов'язкам, відсутність досвіду роботи, невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців посилюють напруження на ринку праці. Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних і деструктивних мо¬делей поведінки; спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють психологічні зміни (втрату мотивації до праці, зміну структури ціннісних орі¬єнтацій і падіння престижу легальної зайнятості).
Молодь як суб’єкт ринку праці володіє специфічним набором соціально-економічних особливостей, зумовлених її віком, рівнем освіти, місцем проживання, соціально-професійним статусом, видом діяльності та формою зайнятості. Всі ці характеристики молоді впливають на рівень її економічної активності на ринку праці, рівень зайнятості та безробіття, особливості профорієнтації та працевлаштування, конкурентоспроможність на ринку праці порівняно з іншими віковими категоріями. Молодь як найбільш вразлива соціальна група найбільш гостро відчуває мінливість ринкових умов, тому вона має бути мобільною та гнучкою на ринку праці. Але ця мобільність має бути належним чином регульованою та скоординованою у потрібне «економічне русло».
Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді є предме¬том дослідження учених (економістів, демографів, соціологів, психологів), перебуває у фокусі уваги журналістів, представників державних установ та неурядових організацій. Тому дослідження проблем молодіжної зайнятості в Україні та світі потребує ретельного аналізу як соціально-економічного явища.
Вивченням проблем зайнятості, працевлаштування та безробіття молоді займалися багато вітчизняних та російських науковців, таких як Л. Богиня, В.В. Онікієнко, Е.М. Лібанова, О.А. Грішнова, С.І. Бандур, О.М. Балакірєва, Т. Буда, І.М. Прибиткова, Абашина О.В., Хмелярчук М.І. Пітюлич, М.Д. Прокопенко, В.А. Савченко та багатьма іншими. Незважаючи на наявність великої кількості думок, які знайшли своє відображення в науковій літературі, політика держави поки що не спрямована на забезпечення для молоді достатньої кількості робочих місць та створення можливостей для самореалізації в сучасних умовах розвитку України. Тому проблема молодіжного ринку праці, зайнятості та працевлаштування молоді залишається актуальною.
Мета роботи – дослідити основні соціально-економічні особливості зайнятості молоді ( на прикладі м.Перечин).
У контексті цієї мети були поставлені наступні завдання:
1) розкрити загальні теоретичні засади зайнятості населення;
2) вивчити соціально-економічні особливості молоді як суб’єкта ринку праці;
3) проаналізувати стан та тенденції зайнятості молоді в Україні та Закарпатті;
4) визначити основні соціально-економічні аспекти зайнятості молоді в м. Перечин Закарпатської обл. за допомогою соціологічного дослідження.
Об’єкт – зайнятість молоді як соціально-економічне явище.
Предмет – соціально-економічні аспекти зайнятості молоді (на прикладі м. Перечин).
Гіпотеза – зайнятість молоді залежить від соціально-економічних аспектів ринку праці.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та додатків. У розділі 1 «Теоретичні засади зайнятості населення» проводиться теоретичний аналіз категорії «зайнятість», розглядаються різні наукові підходи та теорії до визначення цього поняття, розкриваються види та форми зайнятості. Другий розділ «Зайнятість молоді як соціально-економічне явище» визначає молодь як суб’єкт ринку праці, основні проблеми зайнятості та працевлаштування молоді, а також особливості регулювання молодіжної зайнятості на ринку праці в Україні. Третій розділ (емпіричний) «Регіональні соціально-економічні аспекти зайнятості молоді» містить два підпункти. У першому підрозділи аналізується стан та динаміка зайнятості молоді в Україні та Закарпатті. Другий – це звіт за результатими соціологічного дослідження на тему «Соціально-економічні аспекти зайнятості молоді в м. Перечин». Додатки містять таблиці зі статистичною інформацією, анкету соціологічного дослідження.
Ціна

1500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.