Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Кризовий потенціал соціальних інтернет- комунікацій


Дипломна
K-22301

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Інтернет-комунікації як феномен інформаційного суспільства…………………………………………………………………………6
1.1. Інтернет-комунікації як вид засобів масової комунікації…………….....6
1.2. Теоретико-методологічні моделі інтернет-комунікацій………………....12
1.3. Особливості регулювання комунікації в інтернет-мережах……………..20

РОЗДІЛ 2. Кризовий потенціал соціальних інтернет- комунікацій.............25
2.1. «Кризовий та конфліктний потенціал» соціальних інтернет-комунікацій .25
2.2. Криза мережевого етикету в інтернет-комунікаціях……………………….34
2.3. Проблеми віртуалізації особистості в інтернет-комунікаціях…………..41

РОЗДІЛ 3. Тенденції кризового розвитку соціальних інтернет-комунікацій………………………………………………………………………46
3.1. Стан та тенденції сучасних інтернет-комунікацій в Україні……………...46
3.2. Кризовий потенціал «комунікативної культури» в соціальних інтернет-мережах (на прикладі проведеного дослідження)………………………………49
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………58
ДОДАТКИ………………………………………………………………………...65

ВСТУП
Сьогодні відбуваються суттєві зміни в культурному середовищі та соціальній реальності, зумовлені впровадженням нових інформаційних технологій у суспільне життя. Це обумовлює необхідність всебічного вивчення надсучасних інформаційних технологій комунікації, осмислення трансформаційних процесів, що відбуваються в системі комунікацій. Ключовою умовою, що формує і направляє процеси постіндустріального розвитку, є цілеспрямоване використання систем штучного інтелекту, зокрема інформаційно-комунікативних технологій, які трансформують життя не тільки окремого індивіда, але й груп людей, суспільних інститутів, суспільства загалом.
Актуальність дослідження. Необхідність ґрунтовного дослідження феномену Інтернет-комунікацій випливає із всезагального їхнього залучення до процесів збереження, відтворення й передачі соціального досвіду. Інтернет-комунікація є новітнім атрибутом взаємодії людей у сучасному суспільстві та важливим чинником функціонування всіх його соціальних систем. Сучасний світ переживає комунікаційну революцію, в основі якої покладене розповсюдження Інтернет-комунікацій як таких, що найбільш адекватно відповідають вимогам глобалізованого світу. Втім, помилково вважати, що еволюція людини у бік homo electronicus і зростання потреби у високоперсоналізованій інформації мінімізували тенденції анропологізації людиною світу. З розвитком інтернет- мереж, загострилися проблеми кризового стану інтернет-комунікацій, впливу їх на масову свідомість. Особливо актуальними є проблеми культури та етики комунікації в інтернеті, проблеми віртуалізації особистості, проблеми безпеки персональних даних. Особливо гостро постала проблема кризи соціальних мереж, що на даний час поглинули увесь інтернет-простір. З цього випливає актуальність дослідження специфіки Інтернет-комунікацій.
Розробкою теоретичних та методологічних засад дослідження масової комунікації займалися як українські (Н. Костенко, С. Барматова, Ю. Сорока, С. Кащавцева, Л. Скокова та ін.), так і зарубіжні вчені (У. Ліпман, Г. Лассуелл, Т. Адорно, Е. Катц, П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, Ж. Бодрійяр та ін. Концепція комунікативних мереж формується в останні десятиріччя і досліджувалася такими науковцями, як Л.Фріман, Д.Ноук, П.Марсден, С.Вассерман, Б.Веллман, С.Берковиц та ін. Загальні тенденції розвитку соціальних інтернет-мереж та їхній контент є здебільшого об’єктами дослідження зарубіжних учених, зокрема Т. О’Рейлі, Б. Хілла, Ш. Баумена та К. Вілліса, М. Гласера, В. Мейєра, С. Сіль-верторна, Д. Бойда та Н. Еллісона, П. Валь-кенбург, Л. Фарк’юхара та Р. Мідса, К. Ерік-сона та Ф. Говарда, П. Джерранда, Т. Паулюс та ін.
Актуальність мережевого аналізу зростає, оскільки в даний момент відбувається глобалізація загальносвітових процесів, перш за все, у формі «сітьовізації». Однією з перших фундаментальних спроб теоретичного осмислення трансформацій в глобальному співтоваристві у мережевих термінах можна назвати роботи М.Кастельса, яким розроблено соціологічні аспекти становлення культурного й економічного середовища, активного розвитку та самореалізації сучасної особи. Методологічною основою є перехід при розгляді інтенціональності від Брентано до Гуссерля, в якому здійснюється перехід від інтенціональності як внутрішніх психологічних ментальних станів (Ф. Брентано) до розкриття інтенціональності як спрямованості на об’єкт, що знаходиться за межами людського досвіду (Е. Гуссерль); розгляд когнітивної активності цілісної людини як фактору суспільних перетворень у становленні інформаційного суспільства (О. Рубанець); виявлення ролі комунікацій у становленні інформаційного суспільства як суспільства мережевого (П. Дракер, М. Кастельс); розкриття ролі інформаційного обміну для задоволення інформаційних потреб при переході від комп’ютеризації до інформатизації (Л. Рейман).
Мета дослідження – дослідити кризовий потенціал сучасних інтернет-комунікацій (на прикладі соціологічного дослідження «Веб-спілкування та мережевий етикет»).
У контексті цієї мети були поставлені наступні завдання:
1. Розкрити загальні теоретико-методологічні засади сучасних інтернет-комунікацій.
2. Визначити поняття "конфліктний та кризовий потенціал Інтернет-комунікацій", "види кризового потенціалу інтернет-комунікацій".
3. Вивчити стан та тенденції кризового розвитку соціальних інтернет-комунікацій в Україні.
4. Дослідити кризовий потенціал «комунікативної культури» в соціальних інтернет-комунікаціях (на прикладі проведеного дослідження «Веб-спілкування та мережевий етикет»).
Об’єкт – соціальні аспекти сучасних інтернет-комунікацій.
Предмет – кризовий потенціал сучасних інтернет-комунікацій.
Гіпотеза –кризовий потенціал сучасних інтернет-комунікацій зумовлений низьким рівнем комунікативної культури інтернет-користувачів.
Методологія роботи. Під час написання наукової роботи використовувався широкий арсенал загальнонаукових методів дослідження, таких як: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналіз документів, класифікація, абстрагування та ін.. А також був використаний такий емпіричний метод соціологічного дослідження як анкетування.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У Розділі 1 «Інтернет-комунікації як феномен сучасного інформаційного суспільства» розкриває сутність інтернету як сучасного засобу комунікації, основні теоретико-методологічні моделі інтернет-комунікацій та особливості регулювання комунікації в інтернет-мережах. Розділ 2 «Кризовий потенціал соціальних інтернет-комунікацій» розкриває основні кризові аспекти сучасних соціальних інтернет-комунікаціях. Третій розділ (емпіричний) розкриває основні тенденції кризового розвитку інтернет-комунікацій в Україні, а також висвітлює результати соціологічного дослідження на тему: «Веб-спілкування та мережевий етикет».
Ціна

1500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.