Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 951 за запитом (ЗАРУБІЖНИЙ

...галузі права національного права кожної зарубіжної країни. 2. Місце конституційного права в системі національного права. 3. Предмет і метод правового регулювання конституційного права в зарубіжних країнах. 4. Принципи конституційного права.
Предмет регулювання Державного права зарубіжних країн та основні групи правовідносин, що його складають. 2. Поняття виборчого права, форми та принципи його реалізації в зарубіжних країнах. Виборчі цензи. 3.
...державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2. Децентралізація і деконцентрація публічної влади в зарубіжних країнах.
... Варіант № 9: Запитання до контрольної роботи: 1. Форма держави як інститут державного права зарубіжних країн.
Варіант № 8: Запитання до контрольної роботи: 1. Основні види політико правового зв’язку між ...особою у сучасному державному праві зарубіжних країн. Порядок та підстави його набуття та припинення. 2. Поняття конституційної юстиції та конституційного контролю.
...суспільного, державного та конституційного ладів зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2. Конституційно правовий статус уряду в зарубіжних країнах, порядок ...
...значення для організації та діяльності зарубіжних країн. Функції та юридичні властивості конституцій. 2. Поняття системи вищих органів держаної влади зарубіжних країн.
Елементи суспільного ладу у сучасних зарубіжних країнах. 2. Глава держави в зарубіжних країнах. Класифікація голів держав у зарубіжних країнах за порядком заміщення посади, структурою та колом ...
Поняття кримінального права зарубіжних країн та його загальна характеристика……………………………………………………………………С.5 РОЗДІЛ ІІ. Загальна частина кримінального законодавства романо германської та англосаксонської груп..…………..………..……………….………….……...С....курсової роботи виступає кримінальне законодавство зарубіжних держав. Предметом даного наукового дослідження є кримінальне право зарубіжних країн різних груп. Мета: проаналізувати, вивчити, опрацювати та дослідити кримінальне право ...
...державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2. Децентралізація і деконцентрація публічної влади в зарубіжних країнах.
Джерела конституційного права в зарубіжних країнах П л а н 1. Поняття “джерела конституційного права”. 2. Класифікація джерел конституційного права в сучасних зарубіжних країнах залежно від правової системи.
...фізичних осіб у державному праві зарубіжних країн. Види та принципи їхнього статусу. 2. Конституційно правовий статус судової влади в зарубіжних країнах.
Конституції зарубіжних країн br />br /> П л а н br />br /> 1. Поняття, зміст, соціально політична сутність та функції конституцій. 2....и br />br /> Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2 е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч.
Політичні партії і партійні системи зарубіжних країн (на прикладі Великої Британії, ФРН, Японії, РФ) П л а н 1. Поняття “політичні партії”. 2....у р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2 е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч.
Мета та завдання вивчення предмета «Зарубіжна література» в школі. Головною метою вивчення предмета “Зарубіжна література” в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури ...
...2.2 Поняття конституційного права зарубіжних країн 2.3 Поняття порівняльного права 2.4 Співвідношення конституційного порівняльного права та конституційного права зарубіжних країн 3. Висновок 4.
Фундаментальні аспекти зарубіжної практики у сфері пенсійного страхування………………………………………………………...……………….32 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ…..37 2.1.... Шляхи вирішення проблем з урахуванням зарубіжного досвіду........................................................................................................................67 ВИСНОВКИ……………………………………………………………..……87 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….91 ДОДАТКИ ВСТУП Страхування є самостійною ...
Особливості зарубіжних методик викладання іноземної мови в середній школі………………………………………………………………………………….7 1.1. Види методик викладання англійської мови…………………………...7 1.2.... Використання сучасних зарубіжних методик викладання на уроках англійської мови в 6 7 класах……………………………………………………...24 2.1. Взаємозв'язок сучасних зарубіжних методик викладання та ...
Конституційний контроль у зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції) П л а н 1. Поняття та значення конституційного контролю і нагляду. 2....у р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2 е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч.
ВСТУП Розділ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ В ПРАКТИКУ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ 1.1. Роль нестандартних уроків в навчанні школярів 1.2. Види нестандартних уроків та їх особливості ... ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШИХ КЛАСАХ 2.1. Власний досвід застосування нестандартних уроків в процесі викладання зарубіжної літератури 2.2.
Предмет регулювання Державного права зарубіжних країн та основні групи правовідносин, що його складають. 2. Поняття виборчого права, форми та принципи його реалізації в зарубіжних країнах. Виборчі цензи. 3.
Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародні організації 3. Право членства в кооперативах зарубіжних країн 4. Витоки кооперативного права зарубіжних країн 5.
Мета, завдання предмета «Зарубіжна література» та етапи формування читацької самостійність молодших школярів 1.3. Читацька самостійність молодших школярів на підготовчому етапі позакласного читання 1....УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ 2.1. Формування культури читацької діяльності учнів методом читання розгляду 2.2. Використання методу читання розгляду на уроці позакласного ...
Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн 3 2. Сучасні тенденції розвитку цивільного і торговельного права зарубіжних країн 9 3. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права 17 ...
...система цивільного та торгового права зарубіжних країн 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн Література
Основні причини виникнення зарубіжних університетів 2.1. Передумови виникнення зарубіжних університетів 2.2. Історія виникнення Оксфордського та Кембріджського університетів Висновки Список літератури Додатки
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 2.1 Особливості моделей управління зарубіжних країн 2.2 Особливості японського та американського підходів до управління 2....
Виборче право зарубіжних країн 2. Статус глави держави в зарубіжних країнах Список літератури
Зарубіжний досвід організації державного бюджетного контролю Розділ 2. Принципи організації бюджетів зарубіжних країн 2.1. Розподіл бюджетних повноважень у США 2....
Сутність прямого зарубіжного інвестування 2. Мотивація прямого зарубіжного інвестування 3. Вплив законодавства України, що регулює банківську діяльність, на розвиток інвестицій Список використаної літератури
Кримінальний процес зарубіжних країн ПЛАН 1. Загальна характеристика кримінального процесу деяких розвинутих зарубіжних країн 2. Кримінальний процес Англії 3. Кримінальний процес США 4.
Загальне поняття “зарубіжна архівна україніка 1.1 Архівна україніка 1.2 Формування зарубіжного комплексу архівної україніки 1.3 Історіографічний аспект питання Розділ ІІ.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАРУБІЖНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 6 1.1. Сутність та види зарубіжних інвестицій 6 1.2. Особливості іноземних інвесторів 9 1.3.
...суб’єкта в торговому праві зарубіжних країн. 3 2. Види суб’єктів у торговому праві зарубіжних країн. 6 3. Правовий статус суб’єктів за торгівельним законодавством ...
Дефініція конституційного права у зарубіжних країнах 2. Система галузі конституційного права у зарубіжних країнах 3. Конституційно правові відносини та їх суб’єкти Література
...розподілу влад у конституційному праві зарубіжних країн 2. Принцип єдності державної влади у конституційному праві зарубіжних країн Література
...роботи парламентів (парламентська процедура) у зарубіжних країнах 2. Законодавчий процес. Особливості бюджетного процесу у зарубіжних країнах Література
...формування і структура уряду в зарубіжних країнах 2. Конституційна відповідальність урядів у зарубіжних країнах 3. Компетенція урядів та її конституційно правове регулювання Література
...основи профільної диференціації освіти в зарубіжній школі 1.1. Загальне поняття про диференціацію навчання 1.2. Профільне навчання як вид диференціації освіти 1.3. Профільна диференціація в зарубіжних школах Розділ 2.
...і метод конституційного права в зарубіжних країнах 2. Дефініція конституційного права у зарубіжних країнах Література
...розподілу влад у конституційному праві зарубіжних країн 2. Принцип єдності державної влади у конституційному праві зарубіжних країн Література
...територіально політичної організації держави у зарубіжних країнах 2. Конституційний інститут політичного режиму в зарубіжних країнах Література
Формування концепції бібліотечного менеджменту в зарубіжних країнах 1.2. Сучасні моделі управління бібліотеками в зарубіжних країнах Розділ 2. Досвід управління бібліотеками в окремих країнах 2.1.
Наука конституційного права в зарубіжних країнах 3. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна Література
...роботи у педагогічній практиці вчителя зарубіжної літератури ..................................................................... 6 1.1. Принципи організації позакласної роботи із зарубіжної літератури .......................................................................................................... 6 1.2. Основні форми та жанри позакласної роботи ......................................
...ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 3.1. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах 3.2. Проблеми та шляхи реформування міжбюджетних відносин в ...
...є вивчення даного питання в зарубіжних країнах. На сьогодні в розвине¬них країнах інститути спільного інвестування є дуже поширеним і дієвим інструментом активізації інвестиційної діяльності....і функціонування розвитку ІСІ в зарубіжних країнах сприятиме їх становленню і удосконаленню в Україні. ОСНОВНА ЧАСТИНА Розвиток ринку фінансових послуг передбачає наявність альтернативних напрямків інвестування.
1. Права людини і права громадянина 2. Способи конституційного формулювання та класифікація прав і свобод ...конституційних прав і свобод у зарубіжних країнах Список літератури
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 1.1. Методологічні засади дослідження парламентаризму 1.2.
Зміст Список скорочень 3 Вступ Розділ І.... Характеристика повнотекстових баз даних зарубіжних бібліотек 1.4. Корпоративні бази даних 1.5. Засоби пошуку інформації в базах даних Висновки до 1 розділу Розділ ІІ.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.