Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2300 за запитом (виробництво

... Задача Теорія виробництва. Виробництво з однією змінною витрат. Доповніть таблицю та побудуйте графіки середнього продукту АР та граничного продукту МР, де L – кількість ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази та спеціальної літератури щодо обліку ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції ... Методика обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції 1.4. Організаційно – інформаційна модель аналізу витрат 1.5. Методика проведення ...
Організація ведення обліку витрат виробництва 1.1 Визнання та класифікація витрат 1.2 Організація обліку витрат виробництва 1.3 Організація та методика аудиту витрат виробництва ...
...основні засади застосування різних типів виробництва на промислових підприємства 1.1 Структура та організація виробничого процесу 1.2 Характеристика різних типів виробництва на промислових підприємствах 1.3 ...
...операцій з обліку витрат на виробництві 2.3 Організація фінансового обліку витрат 2.3.1 Аналітичний облік виробничих витрат 2.3.2 Синтетичний облік витрат виробництва 2.4 Організація податкового обліку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи оцінки виробництва і реалізації продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження виробництва і реалізації на підприємстві 1.2 Методологія ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки поточних витрат виробничої діяльності продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу поточних витрат виробничої діяльності в сільському господарстві 1.2 Економічний зміст, умови визнання і класифікація поточних витрат виробництва 1.3 Методологія аналізу поточних витрат виробничої діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки поточних витрат виробничої...
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1.Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві 1.2.
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво та їх аудиту в ринкових умовах 1.2 Критичний огляд нормативно правової ...
Облік витрат допоміжних виробництв 2. Облік готової продукції (послуг) допоміжних виробництв Висновки Список використаної літератури Допоміжне виробництво — частина виробничого процесу, що забезпечує його енергією, ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 1.1. Сутність економічної ефективності підприємства та її методологічні підходи 1.2 Фактори та чинники визначення економічної ефективності ...ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТОВ «АГРОФІРМА ІМ.ЧКАЛОВА» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка ефективності використання ресурсів для <...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві.
У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві.
ВСТУП РОЗДІЛ І Теоретико методологічні засади обліку та аналізу витрат виробництва 1.1. Економічна суть витрат виробництва. Завдання, види, склад та класифікація витрат виробництва 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження планування і економічної ефективності виробництва продукції тваринництва 1.1 Сутність і значення планування в тваринництві 2.2 Особливості планування виробництва продукції тваринництва 2.3 Оцінка ...
...обліку і аудиту витрат та виробництва продукції рослинництва 1.1. Проблеми обліку і аудиту витрат на виробництво продукції рослинництва 1.2.
...Розробка шляхів зниження витрат на виробництво продукції» (на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, методика розрахунку собівартості, досліджено ...
...ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Сутність основних фондів та основні етапи їх відновлення 1.2. Напрямки та джерела відновлення основних фондів 1.3....ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «ХРИСТИНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Христинівський молокозавод» 2.2. Дослідження стану, структури та ефективності використання основних ...
Теоретичні основи оперативного управління виробництвом 1.1. Оперативне управління виробництвом, як організаційно – планова система. Функції системи 1.2. Загальні вимоги до системи оперативного управління виробництвом ...
...нормативного регулювання аудиту собівартості основного виробництва Розділ 2. Методика аудиту собівартості основного виробництва 2.1 Прийоми і методи аудиту собівартості основного виробництва 2.2 Порядок проведення ...
...нормативного регулювання аудиту оцінки незавершеного виробництва та готової продукції Розділ 2. Методика аудиту незавершеного виробництва і готової продукції 2.1 Прийоми і методи аудиту незавершеного виробництва ...
Тип виробництва. Показники, які характеризують типи виробництва 2.6 Зв'язок видів руху предметів праці з серйозністю виробництва 3.1 Потокове виробництво ...
Сутність та організація потокового виробництва 16. Трудовий процес та його складові частини Завдання № 2 Розрахунок тривалості виробничого циклу обробки партії деталей Підприємство А уклало контракт ...види їх руху в процесі виробництва послідовний, паралельний та паралельно послідовний. Необхідно: 1. Визначити періодичність поставки виготовлених деталей в залежності від виду руху деталей в процесі ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР………………………………………………………………..6 1.1 Значення виробництва технічних культур………………………….………..6 1.2 Сучасний стан і територіальні особливості виробництва технічних культур……………………………………………………………………………………..
Оцінка витрат на виробництво продукції за їх складовими елементами 4. Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції та на 1 гривню товарної продукції 5.
...Економічна характеристика харчової галузі (підгалузь виробництва макаронних виробів) 2.1. Загальна характеристика підгалузі 2.2. Основні показники динаміки виробництва і реалізації продукції в Україні Розділ 3 ...
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 ...
...МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 1.1. Сутність ефективності як економічної категорії 1.2. Рентабельність виробництва: методичні підходи 1.3.
...суспільної праці 1.2 Фактори виробництва: види, типи, функції 1.3 Поєднання факторів виробництва 2. Ефективність виробництва 2.1 Сутність ефективності виробництва 2.2 Аналіз ефективності ...
...та методичні основи обліку витрат виробництва та випуску готової продукції. 1.1 Економічна сутність предмета дослідження на підприємстві ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6....законодавча база з обліку витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6. Розділ II. Характеристика підприємства ДП ВАТ „Київхліб” Хлібокомбінат № 6, ...
...перспективи застосування різних методів організації виробництва в умовах ринку 1.1 Структура та принципи організації виробничого процесу 1.2 Організаційні типи виробництва 1.3 Методи організації виробництва ...
...і методичні основи економічної ефективності виробництва...6 1.1 Суть економічної ефективності виробництва………………………………6 1.2 Методика дослідження економічної ефективності виробництва цукрового буряка…………………………………………………………………………12 1.3 ...
...і методичні основи економічної ефективності виробництва...6 1.1 Суть економічної ефективності виробництва………………………………6 1.2 Методика дослідження економічної ефективності виробництва цукрового буряка…………………………………………………………………………12 1.3 ...
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі розглянуті теоретичні питання удосконалення обліку, аналізу та контролю собівартості виробництва, методи обліку, аналізу та аудиту собівартості виробництва та фактичного впливу на них. Предметом дослідження дипломної роботи є облік, аналіз та ...
...види їх руху в процесі виробництва послідовний, паралельний та паралельно послідовний. Необхідно: 1. Визначити періодичність поставки виготовлених деталей в залежності від виду руху деталей в процесі виробництва, якщо вважається, що тривалість виробничого ...
...види їх руху в процесі виробництва послідовний, паралельний та паралельно послідовний. Необхідно: 1. Визначити періодичність поставки виготовлених деталей в залежності від виду руху деталей в процесі виробництва, якщо вважається, що тривалість виробничого ...
...види їх руху в процесі виробництва послідовний, паралельний та паралельно послідовний. Необхідно: 1. Визначити періодичність поставки виготовлених деталей в залежності від виду руху деталей в процесі виробництва, якщо вважається, що тривалість виробничого ...
Теоретико методологічні основи ефективності виробництва зернових культур 1.1 Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.2. Технологічні й економічні показники ефективності виробництва зерна 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку матеріальних витрат на виробництво промислової продукції 1.1 Витяг з наказу підприємства з організації обліку матеріальних витрат на виробництво промислової продукції 1.2 Розробка ...
ВАРІАНТ 32 Тема: Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України) План 1. Поняття та ознаки незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Структура, принципи та типи системи організації виробництва 1.2. Методи організації виробництва 1.3.
...АУДИТУ ВИТРАТ ТА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ……………………...............................................................................6 1.1. Економічна сутність витрат виробництва продукції та принципи їх формування..................................................................................................................6 1.2.
ВИРОБНИЦТВО ЦІЛЬОВОГО ПРОДУКТУ.................................................30 3.1. Сировинне відділення....................................................................................31 3.2. Зберігання вихідної сировини, нерозфасованої та готової продукції.......32 3.3.... Санітарна підготовка виробництва...............................................................34 3.5.1. Підготовка персоналу.........................................................................
...3 Забруднення літосфери 1.4 Виробництво мінеральних добрив 1.4.1 Класифікація мінеральних добрив 1.4.2 Сировина для виробництва мінеральних добрив 1.4.3 Характерні ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.