Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 505 за запитом (конституційне)

Конституційно правовий статус Конституційного Суду України План Поняття, сутність і види конституційного контролю. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в ...
тема 18. Конституційний Суд України як орган конституційного контролю П лан 1. Поняття “конституційний контроль”. 2.
Система конституційного права України та його галузева специфіка 1.1. Галузь конституційного права України та її система 1.2.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1. Поняття конституційного права 2. Предмет і метод конституційного права 3.
Поняття, сутність і ознаки конституційного ладу України, його співвідношення із засадами конституційного ладу. 2. Принципи засад конституційного ладу. 3. Захист засад конституційного ладу. 4.
Конституційне закріплення прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в Україні План Поняття і юридична природа конституційних прав і свобод.
Конституційно правові основи місцевого самоврядування в Україні План Поняття і принципи місцевого самоврядування. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні. Конституційно правовий статус місцевих рад.
Основна частина 2.1 Поняття конституційного права 2.2 Поняття конституційного права зарубіжних країн 2.3 Поняття порівняльного права 2.4 Співвідношення конституційного порівняльного права та ...
Поняття конституційного контролю та конституційної юстиції. 2. Порядок формування Конституційного Суду України. 3. Функції та компетенція Конституційного Суду України. 4.
Поняття, предмет і метод галузі конституційного права України. 2. Конституційно правові норми, їх особливості та види. 3. Конституційно правові інститути. 4.
Конституційно правовий статус Верховної Ради України План Місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, її роль як парламенту держави.... Конституційні засади законодавчого процесу в Україні. Методичні рекомендації Необхідно розглянути історію становлення та розвитку українського парламентаризму.
Поняття та ознаки конституційно правової відповідальності. 2. Поняття конституційного правового делікту. 3. Суб’єкти конституційно правової відповідальності. 4. Конституційно правові санкції.
Особливості конституційно правового статусу Автономної Республіки Крим у складі України. Особливості конституційно правового статусу столиці України міста героя Києва у складі України.
Конституційно правовий статус органів самоорганізації населення План Місце органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування. Порядок створення та легалізації органів самоорганізації ... Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно ...
Конституційний контроль у зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції) П л а н 1. Поняття та значення конституційного контролю і нагляду. 2.
Конституційно правовий статус сільського, селищного, міського голови План Місце сільського, селищного, міського голови в системі місцевого самоврядування.... Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно ...
Конституційно правовий статус територіальної громади в Україні План Місце територіальної громади в системі органів місцевого самоврядування. Функції та повноваження територіальної громади.... Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно ...
Конституційно правовий статус органів влади Автономної Республіки Крим План Конституційно правовий статус Автономної Республіки Крим у складі України.
Визначаючи конституційний статус Президента України, слід уважно проаналізувати чинну Конституцію України, а також відповідне чине законодавство та визначити місце Президента України в ...його статус у порівнянні з конституційним статусом президентів в інших країнах як з парламентською, так і президентською формою правління. Розкрити порядок обрання Президента України, вказавши, яким ...
Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно правові основи співвідношення та взаємодії : ...
Конституційно правовий статус Кабінету Міністрів України План Кабінет Міністрів України як вищий орган в системі органів виконавчої влади.... Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України / Ю. Барабаш // Право України. – 2007. № 4. – С. 12 17. Годованець В. Ф.
ПРАВОВА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ..6 1.1. Історія та проблеми становлення конституційної юрисдикції...............7 1.2. Поняття конституційної юрисдикції.......................................................17 1.3.
Конституційні засади організації і проведення референдумів в Україні План 1. Поняття, сутність і види референдумів в Україні. 2. Предмет всеукраїнського референдуму.... Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
Поняття та суть конституційного права як галузі права національного права кожної зарубіжної країни. 2. Місце конституційного права в системі національного права. 3.
...системи та загальна характеристика будови конституційного права України. 2. Поняття та види інститутів конституційного права України. 3. Поняття та особливості конституційно правових норм. 4.
Конституційно правове регулювання виборів в Україні План Поняття і види виборів в Україні. Поняття і принципи виборчого права.... Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Ковальчук О.
Конституційно правовий статус народного депутата України План 1. Поняття та особливості статусу народного депутата України. 2.... Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Григорук Н.
Характеристика поняття конституційного ладу 5 6с. ІІ. Основні засади конституційного ладу в Україні 2.1 Принцип народовладдя 6 8с.
Конституційно правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Україні План 1. Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади. 2.... Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Коваленко А. А.
Конституційно правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини План Загальна характеристика інституту омбудсмана та особливості правового статусу Уповноваженого Верховної ... Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Карпачова Н. І.
Методи правового регулювання в конституційному праві. 3. Функції науки конституційного права України. 4. Система конституційного права України. Завдання до теми 2 1. Функції Конституції України.
Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Долежан В.... Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2 е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
Конституційно правовий статус політичних партій в Україні План Поняття та ознаки політичних партій в Україні. Поняття та види партійних систем.... Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Здіорук С. І.
Конституційно правовий статус органів судової влади в Україні План Місце органів судової влади в системі органів державної влади України.... Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Грицаєнко Л.
Загальна характеристика конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина. 1.1. Поняття конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина. 1.2.
Поняття конституційного права 1.2. Предмет і метод конституційного права 1.3. Принципи конституційного права України РОЗДІЛ 2.
Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Журавка О. В.... Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2 е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
Конституційно процесуальне право України як галузь права і галузь законодавства. 1. Конституційно процесуальне право України як галузь права та його джерела.
Поняття та класифікація джерел права конституційного права україни 1.1. Поняття джерел конституційного права України 1.2. Класифікація джерел конституційного права України Розділ 2.
Теоретико правові засади конституційно правового статусу Автономної Республіки Крим…………………………………………………...….7 1.1. Теоретико правові засади автономії………………………………………...…7 1.2. Становлення та розвиток конституційно правового статусу АРК………....
Джерела конституційного права в зарубіжних країнах П л а н 1. Поняття “джерела конституційного права”. 2. Класифікація джерел конституційного права в сучасних ...
...чинної Конституції України 1996 року, конституційні проблеми місцевого самоврядування постійно накопичувалися, про що свідчила парламентська, президентська, урядова, конституційно судова і політична практика у цій сфері.
Конституційні основи правосуддя в Україні II. Правовий статус Конституційного Суду України III. Правовий статус судів загальної юрисдикції та суддів IV.
Класифікація джерел конституційного права 3. Система джерел конституційного права 3.1 Конституція як основне джерело конституційного права. 3.2 Закон та інші нормативні ...
Особливості функціонування Конституційного Суду України………..7 1.1. Правовий статус Конституційного Суду України………………………….…7 1.2. Місце Конституційного Суду України в системі поділу ...
СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.........................................................................................................14 2.1. Загальна характеристика системи джерел конституційного права...................................................................................................14 2.2. Конституція УНР 1918 р.
Визначення суспільного, державного та конституційного ладів зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2. Конституційно правовий статус уряду в зарубіжних ...
...Болгарії прийняли рішення розширити обсяг конституційних повноважень Великих Народних зборів Болгарії і внести зміни до гл. 9 Конституції Болгарії 1991 р. “Зміна і доповнення Конституції.... До конституційних повноважень Великих Народних зборів Болгарії болгарський парламент додав право обирати Президента Болгарії. Конституційна реформа була підтримана 2/3 конституційного складу ...
Поняття конституційно правових відносин 1.1. Поняття і види конституційно правових відносин 1.2. Суб’єкти і об’єкти конституційних відносин 1....
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.