Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 723 за запитом (концепції)

Варіант – 9 1. Основні концепції політичного лідерства: теорія рас, ситуаційна теорія, психологічна концепція. 2. Політична думка Нового часу. 3.
Основні поняття про я концепцію та її психологічну структуру 1.1 Розвиток самосвідомості у підлітковому віці 1.2 Поняття про я концепцію та її психологічну структуру 1....
Культурологічні концепції в історичній динаміці суспільного розвитку 1.1. Еволюціоністські концепції культури 1.2. Концепція німецького філософа та історика О.
Антропологічна (функціональна) концепція 3. Циклічна концепція (концепція культурних коловоротів) 4. Соціологічна концепція 5. Марксистська концепція 6. Теологічні концепції 7. Символічна концепція 8.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ «Я КОНЦЕПЦІЇ» У СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1. Поняття «Я концепції», її функції та структура 1.2.
Розвиток концепції правової держави у XVIII–XIX ст Розділ 2. Сучасні концепції правління права 2.1. Позитивістська та природно правова концепції 2....
Загальна характеристика реалістичної концепції права Поняття та особливості правового реалізму як філософсько правої течії Позитивні та негативні аспекти реалістичної концепції права 2.
Поняття концепції ізоляціонізму у зовнішній політиці США ……9 1.1. Передумови зародження ізоляціоністських ідей…………………….…..9 1.2. Впровадження концепції ізоляціонізму у 1914 – 1932 роках…………..
Психологічні особливості розвитку "Я концепції" майбутнього психолога 1.1. "Я концепція" особистості як психологічна проблема у вітчизняній та зарубіжній літературі 1.2.
...3 Зміст та місце традиційних концепцій лідерства в теорії менеджменту ІІ. Традиційні концепції лідерства : теоретичні засади та практичні застосування теорії лідерських якостей 2.1 Зміст теорії ...
В цьому контексті концепція Гаврилишина на даному етапі розвитку політичної науки займає вагоме місце серед інших теорій які аналізують компоненти суспільного ладу. Унікальність концепції полягає у її універсальності та ...
В цьому контексті концепція Гаврилишина на даному етапі розвитку політичної науки займає вагоме місце серед інших теорій які аналізують компоненти суспільного ладу. Унікальність концепції полягає у її універсальності та ...
Найпростішою і зрозумілою була концепція долі кожної людини зокрема. Це конкретна доля людини, що часто проявляється у момент її смерті. Для цієї концепції характерна деяка міра персоніфікованості долі.
КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ Конференція ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася 1992 р. в м....так звану «Декларацію Ріо», визнала концепцію сталого розвитку домінантною ідеологією функціонування земної цивілізації у ХХІ ст. Відтоді минуло майже 10 років.
Взаємозв язок концепції екологічної моделі і соціальної роботи Розділ 2. Організаційна структура соціальної роботи в україні 2.1.... Технологія практичної реалізації концепції екологічної моделі у роботі соціальної служби 3.1 Принципи концепції екологічної моделі у роботі соціальної служби 3.2.
Взаємозв’язок концепції екологічної моделі і соціальної роботи Розділ 2. Організаційна структура соціальної роботи в україні 2.1.... Технологія практичної реалізації концепції екологічної моделі у роботі соціальної служби 3.1 Принципи концепції екологічної моделі у роботі соціальної служби 3.2.
Джерела філософської концепції розвитку 2. Класична теорія розвитку 3. Становлення сучасної філософської концепції розвитку Література
Сутність концепції міжнародного маркетингу 2. Виникнення концепції міжнародного маркетингу Список використаної літератури
Особливості сучасної концепції стратегічного управління підприємством 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного управління підприємства ... З моменту своєї появи концепція СЗП була широко прийнята як в бізнесі, так і в урядових кругах як новий підхід до управління.
Поняття „Я концепції” в соціальній психології. 2. Структурні компоненти Я концепції. 3. Теорії самосприйняття та самоатрибуції. 4. Самоефективність особистості. 5.
Вступ Розділ 1 методологічні засади дослідження стратегічних концепцій підприємства 1.1. Суть стратегії підприємства, її значення і характеристика 1.2. Основні види стратегій, які забезпечують конкурентні переваги підприємства ...практичні засади економічного обгрунтування стратегічних концепцій підприємства 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства 2.3.
Концепції виникнення грошей 2.1. Поява грошей як результат еволюційного розвитку товарного обміну 2.2 Роль держави у творенні грошей 2. 3. Концепції сутності грошей 3.1.
КОНЦЕПЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ ТА РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ ЩОДО СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Поняття „особистість” та „індивід” 1.2. Біологічні та соціальні концепції структури особистості та їх взаємозв’...
1. Поняття державної промислової політики 2. Стратегія та засоби реалізації державної промислової політики 3.... Етапи реалізації Концепції державної промислової політики 6. Джерела фінансування розвитку промисловості Список використаної літератури
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Основні поняття міжнародної торгівлі …………………………………. 4 2. Теорії та концепції міжнародної торгівлі ……………………………… 9 3.
План: Вступ…………………………………………………………………….. 3 І Влада як соціальний феномен………………………………………... 4 ІІ Концепція влади і управління Н.Макіавеллі………………………..
Вступ Розділ 1. Історія розвитку концепцій громадянського суспільства 1.1.
Вступ 1. Методологічні основи управління персоналом на підприємстві 1.1 Сучасні концепції використання людського фактора 1.2 Методологія ...
Вступ Розділ 1. Концепція національного виховання 1.1. Сутність і особливості національного виховання 1.2.
Вступ 1. Історичний ідеалізм 2. Історичний матеріалізм 3. Історичний реалізм 4. Хвильова концепція Тофлера Висновок
Вступ Культурологічні концепції М.Драгоманова та І.Франка. Висновки Література
1) Вступ 2) Теоретико методологічні підходи до визначення суті електоральної поведінки 3) Основні концепції електоральної поведінки : Соціологічна, соціопсихологічна, “раціонального ...
Вступ 1. Журнали для молодих матерів серед газетно журнальних видань 1.1. Кореляція концепції видання з цільовою аудиторією 1....
Варіант – 28 1. Сучасні концепції демократії. 2. Проблема легітимності політичної влади. 3. Чи можна назвати «соціальною» державу із нечисленним ...
Варіант № 7 1. Доктринальні концепції про співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. 2.
Вступ Розділ 1. Ідеї Дж. Л. Морено в співвідношенні з психодинамічною традицією ... Історія і розвиток психодраматичної концепції 1.4. Суть і особливості психодрами 1.5. Основні жанри і напрями психодрами 1.6. Сфера застосування психодрами Розділ 2.
ЗМІСТ Вступ ……………………………………………………………………………… 3 POЗДІЛ 1. ТЕOPЕТИЧНІ OСНOВИ ПOБУДOВИ КOНЦЕПЦІЇ POЗВИТКУ ТУPИЗМУ І КУРОРТІВ ………………………………………………………….... Поняття та сутність концепції розвитку туризму та курортів…………… 7 1.2. Мoделі poзвитку туpистичнoї галузі ……………………………………... 18 1.3. Теopетичні аспекти poзpoбки кoнцепції розвитку туризму ...
Зміст ВСТУП Розділ 1. Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту Розділ 2. Сучасна концепція адміністративного менеджменту ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
ВСТУП 1. Концепція державної влади 2. Проблема співвідношення державного управління і місцевого самоврядування 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи розробки фінансової стратегії (концепції) розвитку підприємства 1.1 Фінансова стратегія розвитку як ...
Вступ 1. Зигмунд Фрейд: коротка біографічна довідка 2. Характеристика основних положень дуалістичної теорії потягів у концепції Зигмунда Фрейда 3.
В статті розкрито основні концепції зарубіжних та радянських вчених стосовно проблеми соціальної адаптації і ...
Вступ 1.Функції загальнонаукової методології 2.Багаторівнева концепція сучасної методології Висновки Список використаної літератури
Зміст 1. Вступ 2. Розділ І. Всеохоплююче поняття влади у М. Фуко 3. Розділ ІІ. Проблема покарання у фукіанській концепції 4. Розділ ІІІ.
Стан розробки аграрного питання в українській громадсько політичній думці мав доволі ...кількості праць, присвячених розвитку політичних концепцій даного періоду, наукова розробка проблеми відображення в них аграрного питання у 90 ті рр. ХІХ ст. – 1917 р. залишається недостатньою.
1. Особливості організації навчання і виховання дітей дошкільного віку у вольдорфському дитячому садку. 2.... Педагогічна концепція С. Френе.
План. Вступ. 1. Ефекти доходу та заміни. Концепції Хікса та Слуцького. 2. Еластичність попиту.Основні види. 3.
... 1. Ліберально соціалістичні погляди М. Драгоманова 2. Філософсько політичні погляди М. Драгоманова 3. Державно правова концепція М. Драгоманова Висновки Література
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.