Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 228 за запитом (1991

Становлення владних структур 1991 1994рр. Президентство Л.Кравчука ……………….. 7 4. Національна економіка 1991 1994 рр. ………………………………….. 12 5. Культурне та релігійне життя України 1991 1994 ...
Вступ Розділ 1. Джерела та історіографія теми 1.1. Політичні відносини Канади з Україною ( 1991 2002) Розділ 2.
Вступ Розділ 1. Громадянська війна в Югославії та розпад багатонаціональної держави 1.1.... Особливості військового конфлікту в Югославії 1991 1995 років 2.1. Громадянська війна в Боснії і Герцеговині 2.2. Військові дії в Сербії і Чорногорії та особливості ...
Вступ 1. Спроба державного перевороту в СРСР і Україні. Акт проголошення незалежності України та його історичне значення 2. Референдум 1 грудня 1991 року й вибори Президента України ...
Вступ 1. Передумови інфляційних процесів в Україні 2. Загальна характеристика інфляції в Україні в 1991 1995 рр 3.
ЗМІСТ ВСТУП …………………………………………………………………………….....3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ………........……………..…………………….7 РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1. Історіографія та джерела дослідження Розділ 2. Політичні відносини україни та білорусі 2.1 Договірно правова ...
Вступ Розділ 1. Історіографія та джерела дослідження Розділ 2. Політичні відносини україни та білорусі 2.1 Договірно правова ...
Вступ 1. Види, форми, рівні та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1.1. Особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1....
... Вступ 1. Диференціація доходів населення 2. Поняття рівня життя 3. Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання 4.
Проблема політичного русинства виникла на початку 1990 х рр. з появою в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії та ...
...Ради України вiд 31.12.1991 1991 р., № 53, стаття 793. (зі змінами). Закон України „Про міліцію” / Відомості Верховної Ради УРСР вiд 22.01.1991 1991 ...
ENGLISH LAW Until 1991 the sentencing system in England and Wales lacked a coherent rationale as retribution, deterrence, incapacitation and rehabilitation were all advocated ... In 1991 the Criminal Justice Act was passed reflecting in its provisions, to a large extent, the views expressed in the White ...
9 Конституції Болгарії 1991 р. “Зміна і доповнення Конституції. Прийняття нової Конституції”. Також Народні збори Болгарії внесли зміни до гл. 4 Конституції Болгарії 1991 р. “Президент Республіки”.
9 Конституції Болгарії 1991 р. “Зміна і доповнення Конституції. Прийняття нової Конститу¬ції”. Також Народні збори Болгарії внесли зміни до гл. 4 Кон¬ституції Болгарії 1991 р. “Президент Республіки”.
...Української РСР" від 5 липня 1991 р., яким Конституція була доповне¬на гл. 12 "Президент Української РСР", Президента було визнано найвищою посадовою особою Україн¬ської держави ...Української РСР" від 5 липня 1991 р. Вве¬дення конституційного інституту Президента було пов'язане з необхідністю зміцнення системи цент¬ральних органів влади, забезпечення їх цілеспрямованої ...
...України законами України "Про підприємництво" (1991 р.), "Про захист прав споживачів" (1991 р.), "Про підприємства в Україні" (1991 р.), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (...
Oxford: Heinemann, 1991. 1009 p. 16. Jones L. Working in English. Student's book. Cambridge University Press, 2001. 144 p. 17. Jones L.... Longman, 1991. 93 p. 24. Spratt M., Taylor L.B.The Cambridge CAE Course. Student's book. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
...Про власність” від 7 лютого 1991 оку / Відомості Верховної Ради України. – 1991. №20. – Ст. 249 (з наступними змінами та доповненнями). 3.
: ИП РАН, 1991. – с.7 17 2. Анастази А. Психологическое тестирование. Кн. 1. /Пер. с англ. /Под ред. и предисл. К.И....: Просвещение, 1991. – 92 с. 7. Галин А.Л. Личность и творчество. Психологические этюды. – Новосибирск, 1989. – 127 с. 8. Калина Н.Ф.
у 1991 2. у 1989 3. у 1995 4. у 1990 132. Про дошкільний заклад якого типу йде мова: »В ньому виховуються ... 1991 2. 1992 3. 1996 4. 2001 168. Коли було прийнято Закон України «Про дошкільну освіту»? 1. 1991 2. 1998 3.
В даній роботі проводиться детальний аналіз українсько грузинських відносин 1991 2009 рр. в політичній, економічній, військовій, культурній сфері. В першому розділі роботи була розглянута співпраця України та Грузії в політичній ...також були проаналізовані прийняті протягом 1991 2009 рр. двосторонні договори, основні події, а також вплив прийнятих договорів на українсько грузинські відносини.
...незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427 12 Про прокуратуру [Текст] : Закон України від 5 листопада 1991 р.
...Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. 3. Закон України «Про Вищу Раду юстиції» від 15.01.1998 р. 4. Постанова Верховної Ради України від 06.11.1991 р.
1991. – № 4. – Ст. 20 (з наступ. змін. та доп.). 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від ... – 1991. – № 53. – Ст.793 (з наступ. змін. та доп.). 7. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.96 № 393/96 ...
Причини iнфляцiйних процесiв в Українi 1991 2000 рр 2.1 Загальна характеристика факторiв виникнення iнфляцiї в Українi в 1991 1995 рр 2.2 “Шок пропозицiї” та ...
...політичні процеси у першій половині 1991 року 2.2. Спроба державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 року 2.3. ДКНС і Україна 2.4.
1991. – 21 с. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України. – К.; Атика, 2005 Дагель П.С....,1991 Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины: Уч. пособие.– Х.: Юрид. ин т. – 1984.
...Ради України вiд 31.12.1991 1991 р., № 53, стаття 793. (зі змінами та доповненнями) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду ...
1991. – Вип. 52. – С. ?4 81. 2. Анчукова М.В. Об’єктивні ознаки діяння, пов’язаного з ризиком // Держава і право / ... 1991. 7. Баулин Ю.В. Основания необходимой обороны // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – 1992. – Вип. 26. – С.
, 1991. 3. Вапсва Ю.А. Поняття помилки // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежності України. – 2000. – Вип. 1. – С...., 1991. 14. Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спартак, 2000. 15. Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. – М.: Госюриздат, 1958.
...1500 150 1990 1650 150 1991 1700 153 1992 1705 165 1993 1705 190 1994 1721 200 800 1995 1700 202 801 1996 1680 203 805 ...1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 Експорт, Е, млн. долл. 3,1 5,0 7,4 11,5 24,0 49,6 72,7 60,8 Імпорт, ...
, 1991. 3. Вереша Р.В. Проблеми вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005. 4. Волков Б.С...., 1991. 11. Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спартак, 2000. 12. Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. – М.: Госюриздат, 1958.
...України "Про захист прав споживачів" (1991 р.), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (1991 р.), "Основи законодавства про охорону здоров'я в Україні" (1993 р.
Отже, протягом 1991 1999 р. активно тривало вироблення концепції зовнішньополітичного курсу незалежної України. На першому етапі її формування (1991 1994 рр.
...у Законі від 25 червня 1991 року „ Про охорону навколишнього природного середовища”, де зазначено: охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід`...де мографІчні показники: смертність з 1991 року почала превалювати над народжуваністю, а в 1996 році перевищувала її в півтора рази. Народжуваність в Україні знизилась у порівнянні ...
у 1991 р. c. у 1993 р. d. у 1995 р. Question 9 Чим характеризується ІІІ – й етап розвитку світової стандартизації? a.... у 1991 р. Question 3 Найважливішими структурними елементами ДСС в Україні є: a. органи та служби стандартизації і сертифікації, система контролю за ...
1991. № 10. – С. 30 33. 14. Навроцький В.О. Злочини проти власності: Лекції для студ. юрид. фак. ЛДУ ім. І.Франка....Про власність» від 07.02.1991 р. 2. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затв. постановою КМУ від 22.01.1996 ...
1991. № 10. – С. 30 33. 15. Навроцький В.О. Злочини проти власності: Лекції для студ. юрид. фак. ЛДУ ім. І.Франка....Про власність» від 07.02.1991 р. 2. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затв. постановою КМУ від 22.01.1996 ...
1991. № 4. Ст. 20 (із змінами та доповненнями). Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відом. Верх.... 1991. № 3. Ст. 18; Офіційний вісник України. 1997. 11 серпня.
1991. № 4. Ст. 20 (із змінами та доповненнями). Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відом. Верх.... 1991. № 3. Ст. 18; Офіційний вісник України. 1997. 11 серпня.
...Верховною Радою України 27 лютого 1991 р. Україна взяла на себе зобов'язання по втіленню принципів, на яких повинні базуватися права дітей....відсутності співмешканки, побив її дочку, 1991 р. народження за те, що вона перекинула тарілку з їжею. Заподіяв дівчинці ушкодження внутрішніх органів, переломи ребер, від чого дівчина ...
1991. № 10. – С. 30 33. 17. Мельник О.В. Особливості застосування законодавства про відповідальність за вимагання // Вісник Національного університету внутрішніх справ....Про власність» від 07.02.1991 р. 2. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затв. постановою КМУ від 22.01.1996 ...
в) 1991 2005 2006 р.р. г) 1991 2000 р.р. Завдання № 3. Задача. Розрахуйте доходи та витрати свого домогосподарства (сім’ї) ...
...зайнятість населення» від 01.03.1991 р. 3. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р. 4....пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р.
у 1991 році d. 60 х роках ХХ століття e. 90 роках ХХ століття Question 14 Причиною етнічних конфліктів, як правило, бувають ... у 1991 році Question 45 Поняття ідентифікації у етнопсихології a. це один з механізмів засвоєння соціотипової поведінки b.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.