Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12647 за запитом (35

...модуля 2 Question 1 of 35 До якого виду відносять людину сучасного фізичного типу? 1) Людина прямоходяча; 2) Людина вміла; 3) Людина розумна. Question 2 of 35 Чи вірне судження, що шимпанзе ...
...та просторі Question 2 of 35 Що досліджують за допомогою антропологічних методів? 1) антропологічні ознаки; 2) видові ознаки; 3) кліматичні ознаки. Question 3 of 35 Що досліджується за допомогою антропометричних ...
...клієнту №1 і отримано готівкою 35 12 14 Понесено операційні витрати по наданню послуг клієнту №1 але гроші не сплачено 9 12 16 На обслуговування клієнтів ...дивіденди акціонерам 1 Разом Задача №35 Скласти розрахунок амортизації нематеріальних активів при використанні методу пропорційного розподілу вартості та бухгалтерське проведення на нарахування амортизації нематеріальних активів: Таблиця ...
35. Поняття і види підвідомчості справ Вступ Під „юрисдикцією” в правовій літературі розуміють компетентність відповідних ...
Тема № 35. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх Орієнтовний план: Вступ. 1.
Дослідження ринку промислових товарів Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання ...збуту у звітному році 1,35 млн. грн.; – запланований обсяг збуту в наступному році 1,8 млн. грн.; – ціна продажу товару 0,85 тис. грн.
12. Результативність господарчої діяльності в короткостроковому періоді за умов досконалої конкуренції (зіставлення валових показників) Задача №34 Визначте коефіцієнти ...16 5 32 32 4 35 64 Література
ЗАВДАННЯ 3. ҐЕНЕЗА ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА (ХУІ ХУІІІ СТ.) 1. Соціально економічні передумови і наслідки Нідерландської революції (1566 1609 рр.) 2.... Неоінституціоналізм та неокейнсіанство ЗАВДАННЯ 35. ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 1. Форми та методи внутрішньої торгівлі 2. Зовнішньоекономічні зв’язки.
Задача 17 Мета – відпрацювання методики аналізу ефективності використання основних засобів. Завдання – провести аналіз ефективності використання основних ... 14714 14613 Задача 35 Мета – відпрацювання методики аналізу витрат автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати витрати пального автотранспортного підприємства з урахуванням впливу факторів на їх розмір ...
1. Методи обгрунтування господарських рішень 2. Фінансовий менеджмент в управлінні підприємством Практичне завдання 1 Користуючись ...
Вступ 1. Види, форми, рівні та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1.1.
4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 23. Переваги та недоліки лізингу 40. Суть і особливості визначення ефекту та ефективності ...
3. Оцінка персоналу підприємства як важлива складова управління 25. Види ефективності та методика їх оцінки Практичне ...
3. Вимоги до системи управління 23. Діагностика стану і тенденцій аналізу фінансового стану Практичне завдання № ...
1. Сутність та види акредитиву 2. Зобов’язання і відповідальність банків при роботі з акредитивами 3.
11. Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності 13. Методика розрахунку експортних цін Задача № 11 Повна собівартість телевізора (підакцизного товару) ...
1. Перекладання податків як один з напрямків податкової політики держави та його соціально економічні наслідки 2.
1. Права та обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві ...
Вступ Розділ І.Стратегічне планування та його основні компоненти 1. 1 Система стратегічного планування діяльності організації 1.
Вступ Розділ І.Стратегічне планування та його основні компоненти 1. 1 Система стратегічного планування діяльності організації 1.
КП Чорнобаївська центральна районна аптека № 35 (ЧЦРА №35) є комунальним підприємством з лікарського (медикаментозного) забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств та організацій.
...10, 32), (11, 34), (11, 35), (11, 36), (12, 36), (13, 39), (14, 41), (14, 44), (15, 46), (15, 48), (15, 50)}.... 15 20 20 35 35 Определить корреляционную матрицу факторов, оценить модель на общую мультиколлинеарность методом Феррара Глобера (с доверительной вероятностью 95%).
0 0 50 55 0 0 50 0 0 50 7 35 50 50 350 50 50 85 12,14 5 7,14 5 265 14 105 50 45 630 45 40 ...15 580 28 350 50 35 980 35 20 400 14,28 12,5 1,78 20 580 35 525 50 30 1050 30 10 575 ...
...7 30,8 37,1 35, ІІ 30,1 26,9 31,2 32, ІІІ 32,8 37,9 42,4 36, ІV 33,7 38,...6 46, V 28,7 35,9 35,9 36, VI 30,1 40,1 40,1 38, VII 31,2 39,2 35,2 38, ...
...звітний період Хліб 10 12 35 40 Цукор 20 25 10 9 Визначіть: 1) загальні індекси виробничих витрат, собівартості і фізичного обсягу продукції; 2) абсолютне збільшення (...20 1,40 Цибуля 30 35 1,50 2,00 Визначити: 1) агрегатні індекси фізичного обсягу продукції, цін, вартості (товарообороту); 2) абсолютний приріст (зменшення) вартості проданих ...
Потужність двигуна, кВт 0,35 0,4 19. Коефіцієнт завантаження обладнання 0,19 0,22 20. Вартість 1кВт*год електроенергії, грн 0,5 0,5 21....Б 2.40 В 2.35 3. Середній тарифний коефіцієнт (К Виріб А 1.25 Б 1.35 В 1.35 4. Кількість робочих днів (Др.
Потужність двигуна, кВт 0,35 0,4 19. Коефіцієнт завантаження обладнання 0,19 0,22 20. Вартість 1кВт*год електроенергії, грн 0,5 0,5 21....Б 2.40 В 2.35 3. Середній тарифний коефіцієнт (К Виріб А 1.25 Б 1.35 В 1.35 4. Кількість робочих днів (Др.
...7,1 28,6 7,35 29,4 7,7 30,6 7,9 28,4 7,9 33,2 6,85 32,6 7,3 ...45 32,2 7,9 35,4 7,55 31,2 8,4 31,8 8,1 34,4 8,2 33,2 Задача № 2 На ...
...55 90 70 55 90 35 110 25 130 20 Завдання № 2 За даними табл. 3 необхідно: 1. Накреслити криві ринкового попиту та ринкової пропозиції. 2....25 1,0 0 — — — — — 15 25 10 35 1,0 15 1,0 1,67 0,67 2,34 0,7 40 25 25 50 1,0 40 1,0 0,63 0,63 1,26 0,...
Придбання 35 комплектів для трамвайних вагонів Т 3 м має здійснюватись по відкритій Чеській кредитній лінії в загальній сумі 67907 тис....414,2 65 19 12,35 2158 70 1510,6 6 1252,9 93,6 148,4 19 28,196 910,1 70 637,07 Район ...
...300) Матеріал Б – ціна 15.35 за кг)суму визначити (15,35*35) 537, З поточного рахунку в національній валюті перераховано аванс постачальнику на придбання виробничого ...
...X У 3 70 7 35 10 25 14 15 18 14 Бюджет фермера, тис. грн. Орендна плата за 1 га землі, тис. грн....5,0 0 — — — — — 3 25 10,00 35 5,0 15 8,33 1,67 3,33 11,67 3,33 8 25 25,00 50 5,0 40 3,...
...предмети 2 • Рахунки в банку 35 • Знос 9 • Сировина 11 • Короткострокові кредити банків 10 • Нерозподілені прибутки 8 • Матеріали 9 • Основні засоби 62 • Виробництво 18 • Готова продукція ...поточний рахунок надійшла короткострокова позичка 35 2. Оприбутковано інвентар, придбані підзвітною особою 5 3. Одержано запасні частини від постачальника 3 4. Повернута довгострокова позичка 30 5.
100 грн + 35 грн. тесты = 135 грн. Можно приобрести отдельно контрольные или тесты. До теми 2 1. Розкрийте загальні положення про установи правосуддя ... ТЕСТИ (35 ГРН) Question 1 До складу малого та великого журі присяжних в США входять: a.вісімнадцять присяжних до малого, 24 до ...
...4 18 40 6 16 35 8 14 30 10 12 25 12 10 20 14 8 15 16 6 10 18 4 5 20 2 ...15 4450 200 2500 50 35 7000 35 20 2550 12,75 12,5 0,25 20 4450 250 3750 50 30 7500 30 10 3800 15,...
...4 18 40 6 16 35 8 14 30 10 12 25 12 10 20 14 8 15 16 6 10 18 4 5 20 2 ...15 4450 200 2500 50 35 7000 35 20 2550 12,75 12,5 0,25 20 4450 250 3750 50 30 7500 30 10 3800 15,...
...4 18 40 6 16 35 8 14 30 10 12 25 12 10 20 14 8 15 16 6 10 18 4 5 20 2 ...15 40 4 50 50 35 140 35 20 100 25 12,5 12,5 20 40 5 75 50 30 150 30 10 125 25 ...
Рівень загальноекономічного розвитку 0,35 9 2.Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 0,15 9 3.Демографічний рівень 0,15 10 4.Рівень комерційної інфраструктури 0,25 10 5....Рівень загальноекономічного розвитку 0,35 9 2.Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 0,15 8 3.Демографічний рівень 0,15 8 4.Рівень комерційної інфраструктури 0,25 9 5.
Рівень загальноекономічного розвитку 0,35 8 2.Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 0,15 10 3.Демографічний рівень 0,15 10 4.Рівень комерційної інфраструктури 0,25 10 5....Рівень загальноекономічного розвитку 0,35 10 2.Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 0,15 9 3.Демографічний рівень 0,15 9 4.Рівень комерційної інфраструктури 0,25 8 5.
...до кандидата: чоловік/жiнка; 20 35 рокiв, вища економiчна освiта, бажано мати дос­вiд роботи в банках або iнвестицiйних компанiях, володiти комп’ю­тером на рiвнi ...16 25 років – 5%, 25 35 років – 20%, 35 45 років – 15%, 45 55 років – 15%, 55 років та старші – 45%.
ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ 35 5.1. Географічне розташування фірми 35 5.2. Перспективи та плани фірми 35 5.3. Виробничий план 35 РОЗДІЛ 6.
...метали та вироби з них 35,8 39,0 5,2 5, Машини, устаткування, транспортні засоби, прилади 15,3 16,9 24,6 26, Інше 5,3 ...засоби 6,7 7,3 35,4 38, Інше 18,3 18,7 38,6 39, Польща Паливо та енергія 2,6 2,6 2,2 ...
або 22,35%. В структурі необоротних активів найбільшу питому вагу займають основні фонди по залишковій вартості – 99,19% в 2005 році, 99,25% ... або 35,74% в 2007 році вартість готової продукції знизилась на 14,1 тис.грн. або 3,69% в 2006 році і ...
або 35,74% в 2007 році вартість готової продукції знизилась на 14,1 тис.грн. або 3,69% в 2006 році і ...зростає в 2007 році до 35,98%; питома вага тварин на вирощуванні і відгодівлі зростає в 2006 році з 28,48% до 32,83% і до ...
...до зменшення коефіцієнту фінансування на 35% у 2005р. порівняно із 2004р., та коефіцієнт маневреності власного капіталу на 83% в динаміці 2004 2005р. На прогнозуємий 2005р....сортності по плану склав 83,35 %, тобто план по сортності не виконано на 16,65%. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості ...
...сортності по плану склав 83,35 %, тобто план по сортності не виконано на 16,65 %. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості ...сортності по плану склав 83,35 %, тобто план по сортності не виконано на 16,65 %. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.