Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 25291 за запитом «Я»

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 6 1.1.
... Вступ Розділ i. Демографічна ситуація в україні. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1.
Основні поняття про я концепцію та її психологічну структуру 1.1 Розвиток самосвідомості у підлітковому віці 1.2 Поняття про я концепцію та її психологічну структуру ...
Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед нинішнім і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність ...
Дати визначення "здоров’я", "суспільного здоров’я", "показників суспільного здоров’я'', демографічні показники, народжуваність, смертність, дитяча смертність, середня тривалість життя тощо 2.
...ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я їх сутність класифікація та управління ними 1.2.
...ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Теоретичні засади фінансового забезпечення закладів охорони здоров`я 1.2. Форми, методи та джерела фінансового забезпечення установ охорони ...
І. Теоретична частина І. 1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її економічної і медичної ефективності 1....і тактики реформування охорони здоров'я України І. 3. Основні засади організації педіатричної служби на етапі реформування галузі охорони здоров’я України ІІ.
...МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 1.1 Загальне поняття про здоров’я та його компоненти……………………10 1.2 Сутнiсть поняття «культура здоров’я»…………………………………...
ЗМІСТ Вступ…….….…………….…………………………………………..………….......3 Рoзділ 1. Пoняття та зміст oсoбистoгo нeмайнoвoгo права на ім’я…………..8 1.1.
Стан охорони здоров’я в Європі та основні напрямки європейської програми „Досягнення здоров’я для всіх у 21ст.”...................................................5 1.1.
Стан здоров‘я населення україни 1.1. Складові абсолютного здоров'я людини 1.2. Фактори, що впливають на стан здоров'я людей 1....
...ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ОСОБИ 1.1. Злочини проти життя і здоров’я особи 1.2. Статистичний аналіз злочинів проти життя і здоров’я ...
...вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 1.2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'я 1.3. Система комп'ютерно інтегрованого управління лікувально профілактичними закладами ...
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ «Я КОНЦЕПЦІЇ» У СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1. Поняття «Я концепції», її функції та структура 1.2.
...системи знань дошкільника про здоров’я 1.1. Завдання і структура базової дошкільної освіти 1.2. Проведення днів здоров’я у дошкільних закладах 1.3.
Теоретичні основи економіки охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах 1.1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її економічної ...
Теоретичні основи економіки охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах 1.1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її економічної ...
Психічне здоров'я як психолого педагогічна проблема 1.1. Сутність психічного здоров'я дітей 1.2. Нормальний психічний і особистісний розвиток дитини в ...
Основи статевого здоров’я. 3. Репродуктивне здоров’я та хвороби, що передаються статевим шляхом. 3.1. Репродуктивне здоров’я. Методи планування сім’ї.
...ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Гарантії прав робітників на безпеку та охорону праці 5 1.2....забезпечення безпеки праці і здоров’я персоналу 17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ НА AT «РОБОЧИЙ ОДЯГ» 20 2.1.
Психологічні особливості розвитку "Я концепції" майбутнього психолога 1.1. "Я концепція" особистості як психологічна проблема у вітчизняній та зарубіжній літературі 1.2.
Загальні уявлення про своє «Я» 1.1. Ідентичність як психологічний феномен 1.2. Соціальний та особистісний аспекти ідентичності Розділ 2. Формування уявлень про своє «Я» 2.1.
...держав на території Північного Причорномор’я 1.1. Вивчення античних пам'яток півдня України 1.2. Антична колонізація Північного Причорномор'я 1.3.
Нечуя Левицького „Кайдашева сім’я» 1.1. Будні Кайдашів та їх конфлікти 1.2. Зобpаження молодого і старшого покоління у повісті І.С.Hечуя Левицького "Кайдашева сім'я" 1.3.
Громадянину Я. надано у приватну власність у селі 3. земельну ділянку розміром 2 га для ведення особистого селянського господарства.... За умови договору оренди Я. передавав у тимчасове користування М. 1 га, а останній зобов'язувався сплачувати за земельну ділянку земельний податок, доглядати за житловим ...
...проблеми і резерви збереження здоров’я населення 4. Сучасний стан здоров'я дітей в Україні 5. Діяльність Міністерства охорони здоров'я України щодо покращення стану здоров'...
Сутність здоров’я 2. Фактори фізичного здоров’я в старості 3. Поняття здорового способу життя в старості 4.
Поняття „Я концепції” в соціальній психології. 2. Структурні компоненти Я концепції. 3. Теорії самосприйняття та самоатрибуції. 4. Самоефективність особистості. 5.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих ...
Система охорони здоров’я Канади 2. Система охорони здоров’я Німеччини 3. Система охорони здоров’я Чехії Висновки Література
...ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ‘Я РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ‘Я РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ‘Я 3.1.
...соціальна та психологічна сутність здоров’я 2. Показники здоров’я 3. Фактори, що впливають на здоров’я людини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ФАКТОРИ, ЯКІ ПОГІРШУЮТЬ ЗДОРОВ’Я СПОРТСМЕНА 1.1. Поняття та класифікація факторів, які погіршують здоров’я і працездатність спортсмена 1.2. Системні фактори 1.3.
...злочинів проти життя і здоров'я особи 2. Криміногенні явища і процеси, які детермінують насильницькі злочини проти життя і здоров'я особи 3.
...ПРИСЛІВНИКІВ У РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «Я – БОГДАН» 2.1. Особливості внутрішнього монологу у творі Павла Загребельного "Я Богдан" 2.2. Використання прислівників у романі «Я – Богдан» ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи адміністративно правового регулювання дозвільно реєстраційних функцій у сфері охорони здоров’я. 1.1.
Сучасна сім’я та її проблеми 1.1. Криза сім'ї та її майбутнє 1.2. Гендерний аналіз ціннісних орієнтацій в українському суспільстві 1.3. Тоталітарна сім’я як джерело гендерної дискримінації в ...
В а р і а н т III 1. Стисло охарактеризуйте конституційні гарантії особистих прав і свобод ... Сім’я з Канади Н. перебувала в туристичній поїздці до м. Києва. Оскільки подорож була тривалою, подружжя Н.
Основу східної філософії складає наука про душу. Щоб зрозуміти, як індивідуальна жива істота пов'язана з оточуючим її світом, необхідно ...відповісти на одвічне запитання: «Хто я?». Над цим питанням роздумували філософи всіх часів і зацікавилася дружина нашого героя, оскільки вона за професією викладач психології.
... Варіант 3. Поняття злочину План 1. Поняття злочину та його ознаки. 2. Значення ч. 2 ст.... Я. Тація. – 4 те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с. 2. Ковалев М.И.
Сутність понять «кризова сім’я» та «сім'я, яка перебуває у складних життєвих обставинах»…………………………………………………….2 2. Сімейні кризи та їх причини……………………………………………...5 3.
...ресурсів у галузі охорони здоров’я 2. Методи економічного аналізу ефективності використання ресурсів у галузі охорони здоров’я Висновки Література
...у розвитку системи охорони здоров’я в Україні 6 РОЗДІЛ 2. Склад видатків на охорону здоров’я, особливості їх планування та фінансування 19 РОЗДІЛ 3.
АТ “Аптека “Здоров’я” запросила для оформлення свого торгового залу художника дизайнера Савченка. Перед художником була поставлена мета – оформлення вітрини аптеки та її торгового ...Савченко та АТ “Аптека “Здоров’я”. 66. Карпенко домовився зі своїм знайомим майстром телеательє про налагодження в його телевізорі блока ДМВ та антени до нього за ...
...Вплив радіаційного забруднення на здоров’я людей 1.1.1 Захворювання, які виникають в наслідок підвищеного вмісту радіонуклідів у довкіллі 1.1.2 Захворюваність населення України ...Аналіз динаміки змін стану здоров’я ліквідаторів аварії на ЧАЕС 2.1 Аналіз нормативно правових аспектів статусу ліквідаторів аварії на ЧАЕС 2.2 Аналіз захворюваності ліквідаторів ...
Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання ... Неповна сім’я та її вплив на самопочуття дитини 2.1. Сутність та характеристика неповної сім’ї 2.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.