Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 195 за запитом Інвентаризація

Принципи проведення інвентаризації 3. Методика проведення інвентаризації 3.1. Проведення інвентаризації основних засобів 3.2. Інвентаризація запасів 3.3.
Необхідність та основні завдання інвентаризації 1.2. Етапи інвентаризації майнових цінностей 1.3. Інвентаризація розрахунків, надлишки та нестачі Розділ 2.
...ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 1.1. Економічна сутність та класифікація запасів підприємства 1.2. Організація проведення інвентаризації на підприємстві РОЗДІЛ 2.
Вступ 1. Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку 2. Класифікація документів 3. Документообіг та його організація 4.... Інвентаризація, її види та значення Висновки Література Додатки 26 сторінок+додатки=33 сторінки
ВСТУП І.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Поняття незавершеного виробництва, його склад та оцінка 1.2. Інвентаризація та облік незавершеного виробництва 1....
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика обліку надходження та вибуття товарів і тари на підприємствах гуртової торгівлі 1.1.... Інвентаризація на підприємствах гуртової торгівлі Розділ 2. Аналіз обліку надходження та вибуття товарів і тари на підприємствах гуртової торгівлі 2.1.
...і позапланових повних чи часткових інвентаризацій матеріальних цінностей у структурних підрозділах підприємства; 2) перевірка компетентності інвентаризаційних комісій; 3) перевірка повноти та якості документації з матеріалів інвентаризації матеріальних цінностей; а) оформлення інвентаризаційних ...
На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства. • Верстати 60 • Напівфабрикати 12 • Витрати майбутніх періодів 7 • Інструменти 4 • Статутний капітал 90 • Розрахунки з оплат ... На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства. 2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо. 3.
Інвентаризація як основний органоліптичний метод контролю запасів 3.2. Аналіз запасів міської дитячої лікарні 3.3....дитячої лікарні, описана методика проведення інвентаризації, наведений аналіз запасів за 2001 2003р.р., а також обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення обліку в даній медичній установі.
Інвентаризація. 5. Рахунки. 6. Подвійний запис. 7. Оцінка. 8. Калькуляція. 9. Баланс. 10. Звітність. Контрольні запитання до теми 3 1.... Сутність, ціль та завдання інвентаризації. 2. Види інвентаризації. 3. Організація інвентаризації на підприємстві. 4. Результати інвентаризації та їх оформлення. 5. Випадки обов’язкового проведення інвентаризації.
...КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» 2. Аналіз використання основних засобів на КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» 3. Аналіз використання матеріальних засобів на КП «Київське ...
...в обліку ремонту, поліпшення, переоцінки, інвентаризація на підприємстві 2.5. Звітність по основних засобах 2.6. Оцінка системи аналізу основних засобів на підприємстві 3....основних засобів, виявлених під час інвентаризації, а також внутрішнього переміщення. Основні засоби вибувають із підприємства внаслідок часткової чи повної ліквідації, безоплатної передачі їх іншим підприємствам або ...
інвентаризація Question 10 Прийоми документального контролю передбачають проведення: a. опитування осіб b. арифметичної перевірки c. інвентаризації ТЕСТ 6 Question 1 Під ...
Сутність методу – інвентаризація Завдання № 5 Завдання: провести інвентаризацію та вивести результати інвентаризації готівки та цінних паперів у касі підприємства, провести ревізію касових операцій ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі 1.4 Методологія контролю і ревізії запасів у бюджетній установі Розділ 2 практичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів в дніпродзержинській середній загальноосвітній школі № 2.1 Організаційно економічн...
...залишок грошових коштів на момент інвентаризації становить 2575 грн Встановити, чи мало місце порушення. Зробити запис до відповідного розділу акта ревізії....1.12.02 була проведена інвентаризація, у результаті якої була виявлена нестача 3 стільців. Назаров Є.В. визнав свою провину в нестачі 3 стільців У наказі ...
...наявності, яка здійснюється за допомогою інвентаризації. 2.Перевірка правильності оцінки запасів в обліку і звітності. Основний вид діяльності ДП "Оризон Універсал" розробка та виробництво електронних вагів....обгрунтування більш раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів в умовах автоматизації,використання вимірювальної техніки і комп'ютерної технології. Аналітичний облік матеріальних цінностей у ДП «Оризон Універсал» ...
...зміст Завдання № 5 Завдання: провести інвентаризацію та вивести результати інвентаризації готівки та цінних паперів у касі підприємства, провести ревізію касових операцій та оформити результати контролю, акт ...
...ревізор для доведення цих порушень Інвентаризація в центральній касі проведена 2 го січня ц.р. комісією в складі аудитора Іванова І.В., головного бухгалтера Смирнова СВ....книги на початок дня проведення інвентаризації склав 93 000 грн. Результати інвентаризації оформлені актом Інвентаризацією встановлено, що в касі на день перевірки було в наявності: – готівка – ...
...підприємстві, за розпорядженням керівника, проводяться інвентаризації. Більшість розрахунків на ЗАТ «Еко» проводиться у безготівковому порядку, переважно з використанням платіжних доручень. Перерахування коштів з банківських рахунків здійснюється ...відповідно до вимог Інструкції про інвентаризацію № 69 [22] встановити наступні терміни проведення інвентаризації грошових коштів та розрахунків: розрахунків з постачальниками та покупцями, іншими дебіторами та кредиторами –...
на ТзОВ «Оріон» було проведено інвентаризацію основних засобів Робоча інвентаризаційна комісія в складі директора Костюка К. К. (голова комісії)., бухгалтера Зінченко З. О., механіка Бондаренка Б. А. провела інвентаризацію основних засобів, які обліковуються у ...
Інвентаризація товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі 8. Шляхи удосконалення обліку товарів і тари Висновки і пропозиції Список використаної джерел ... В сьомому розділі “Інвентаризація товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі” висвітлюються питання інвентаризації товарів і тари. В восьмому розділі “Шляхи удосконалення обліку статутного ...
Завдання, планування й техніка проведення інвентаризації 38. Перевірка витрат на виробництво Задача № 1 При проведенні інвентаризації головної каси підприємства було встановлено наступне.
...послідовність, джерела ревізії та особливості інвентаризації основних засобів Задача № 57 Зробити аналіз витрат на капітальне будів¬ництво торговельного підприємства відповідно до кошторису, визначити характер порушень, розмір ...Скласти порівнювальну відомість за результатами інвентаризації товарів, матеріалів, тари і грошових кош¬тів у торгівлі. Зробити запис до акта ревізії. Умова задачі При перевірці товарно грошового ...
...КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ При проведенні вибіркової інвентаризації на складі ТОВ «Родина» ревізором було виявлено наступне: Найменування товару Виробник Од.вим. Ціна, грн....мену вання ТМЦ Ціна Результати інвентаризації Пересортування Попередні результати (після пересортування) Лишки Нестачі лишків нестач Лишки Нестачі К ть сума К ть сума К ть сума ...
...чи проводилась на підприємстві річна інвентаризація основних засобів, вивчити результати проведення інвентаризації та у разі виявлення відхилень перевірити порядок усунення недоліків.
Умова: При проведенні вибіркової інвентаризації на складі ТОВ «Родина» ревізором було виявлено наступне: Найменування товару Виробник Од.вим. Ціна, грн....мену вання ТМЦ Ціна Результати інвентаризації Пересортування Попередні результати (після пересортування) Лишки Нестачі лишків нестач Лишки Нестачі К ть сума К ть сума К ть сума ...
...основних засобів 2.4 Організація інвентаризації основних засобів на підприємстві 2.5 Порядок нарахування і обліку зносу (амортизації) основних засобів 2.6 Організація обліку витрат на ...операцій; 4) порядок проведення і інвентаризації основних засобів; 5) розподіл функціональних обов’язків серед працівників. Що стосується обліку основних засобів, то на нашу думку необхідно ввести ...
...коштів в касі підприємства 3 інвентаризація – як основна форма контролю грошових коштів 3.1 Задачі інвентаризації та проядок її проведення 3.2 Інвентаризація грошових коштів в ...
...обліку основних засобів 2.6 Інвентаризація основних засобів 3. Аналіз основних засобів 3.1 Аналіз структури та динаміки основних засобів 3.2 Аналіз ефективності використання основних ...та амортизації основних засобів, переоцінки, інвентаризації та контроль основних засобів. Проведено аналіз складу та структури основних засобів та ефективності їх використання.
Інвентаризація каси. Тема 3 1. Економічна сутність безготівкових розрахунків. 2. Порядок відкриття рахунків у банку. 3. Види банківських рахунків. 4.... Інвентаризація незавершеного виробництва. Завдання Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій: № Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1.
...допущені ці порушення; скласти акт інвентаризації касової готівки; визначити результат інвентаризації касової готівки; сформулювати запис для включення до акту ревізії 1. 5 го липня ц.р.
...використання коштів; не була проведена інвентаризація каси; Необхідно скласти робочі документи аудитора по виявленим відхиленням. Завдання 1 Підприємство продає будівлю цеху: договірна вартість – 720 000 грн....Аудитор був присутній при проведенні інвентаризації основних засобів. При цьому була виявлена нестача інструментів ціною 800 грн., сума зносу якого склала 600 грн. Встановлена винна особа.
...комерційному банку «Надра» було проведено інвентаризацію основних засобів, за результатами якої виявлено три калькулятори, яких немає на балансі банку, а також один вогнегасник....) За результатами інвентаризації встановлено винну особу. Зробити бухгалтерські записи за результатами інвентаризації
...аудитором, що в результаті проведеної інвентаризації 5 лютого в акті результатів інвентаризації відображена нестача в сумі 215 грн Крім того зясовано, що в інвентаризаційну відомість записані ...
Інвентаризація, її значення, види, порядок проведення 2. Облік процесу реалізації 3. Практичне завдання № Мета завдання – засвоїти групування господарчих засобів Таблиця 1 Дані інвентаризації господарчих засобів машинобудівного заводу № Найменування ...
Основні положення Інструкції по інвентаризації основних засобів 2. Аудит господарських операцій, пов’язаних з використанням основних засобів 3. Перевірка фактичної наявності та збереження основних засобів ...в процесі аудиту вимагати проведення інвентаризації та брати участь в її проведенні: a. не має права вимагати й брати участь b.
Охарактеризуйте види інвентаризації, назвіть випадки обов’язкової інвентаризації 3. Розкрийте суть господарської операції згідно із складеною кореспонденцією рахунків: Проводка Д к 947 79 ...
...операцій Задача №1 При проведенні інвентаризації головної каси підприємства було встановлено наступне В касовому звіті матеріально відповідальною особою вказані останні номери касових ордерів прибутковий касовий ордер № ...залишок грошових коштів на момент інвентаризації становить 2575 грн Встановити чи має місце порушення. Зробити запис до відповідного розділу акта ревізії.
...цінностей Задача № 1 При проведенні інвентаризації головної каси підприємства було встановлено наступне. В касовому звіті матеріально відповідальною особою вказані останні номери касових ордерів: прибутковий касовий ордер № ...залишок грошових коштів на момент інвентаризації становить 2575 грн. Встановити чи має місце порушення. Зробити запис до відповідного розділу акта ревізії. При необхідності застосувати штрафні санкції.
...5 Скласти акт про результати інвентаризації наявних коштів у касі. Визначити, які нормативно правові акти були порушені в даному випадку. Відповідь обгрунтувати....касиром (прізвища визначити самостійно) провели інвентаризацію наявних грошових коштів у касі станом на 25 жовтня п. р. Касир пред'явив ревізору готівку купюрами: по 100 грн – ...
...Скласти порівняльну відомість за результатами інвентаризації в магазині № 2 «Коопторг» (завідувач магазину Бабій О. І.) станом на 15 січня. Реквізити, яких не вистачає, заповнити самостійно Умова задачі У результаті інвентаризації, проведеної в магазині № 2 станом ...
Провести інвентаризацію насаджень (порода і вік рослин) 9. Встановити наявність джерел забруднення (автотраса, заводи, звалища, лінії електропередачі і т.д.) 10.... Провести інвентаризацію насаджень (порода і вік рослин). 9. Встановити наявність джерел забруднення (автотраса, заводи, звалища, лінії електропередачі і т.д.). 10.
Інвентаризація оборотних активів 75 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 78 3.1. Зміст і завдання економічного аналізу 78 3....розрахунок суми збитків, виявлених при інвентаризації. 6. Вирішення проблеми раціонального використання матеріальних ресурсів залежить від організації бухгалтерського обліку як однієї з основних функцій управління економікою на ...
Інвентаризація основних засобів у комерційному банку. 16.Інвестиційні операції комерційних банків. 17.Методика обліку витрат, пов’язаних з випуском, продажем, викупом ...Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку 77.Порядок стягнення безнадійних кредитів. 78.
...1 квартал поточного року), раптова інвентаризація каси на підприємстві не проводилась Під час проведення аудитором інвентаризації каси виявлено: – готівки – 1050 грн.
Облік оренди та інвентаризації основних засобів 5.1. Оренда основних засобів 5.2. Інвентаризація основних засобів ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ РОЗРАХУНКОВА ЗАДАЧА
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.