Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 388 за запитом Індекси

Фондові індекси як показник стану ринку цінних паперів............................5 Розділ 2. Аналіз фондових індексів як індикаторів розвитку економіки України..............................................................................................................................12 Розділ 3.
...безготівкових розрахунків на прикладі АТ “Індекс банк” 2.1.Дослідження конкурентоспроможності банку на ринку безготівкових розрахунків 2.2.Організація проведення безготівкових розрахунків 2.3....проведення безготівкових розрахунків в АТ “Індекс банк” 3.2.Пропозиції щодо впровадження електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків 3.3.
Вступ 1. Показники обсягу національного виробництва 1.1. Валовий внутрішній продукт 1.2. Методологія обчислення ВВП 1.3.... Індекси цін 2.2. Інфлювання та дефілювання Висновок Література
... Задача На підставі даних таблиці необхідно: 1) розрахувати показники чистої теперішньої вартості і індекса рентабельності інвестиційних проектів А, В ...
Індекси та їх використання в економіко статистичних дослідженнях 93. Відомі такі дані про обсяги і ціни продажу продукції через товарну біржу: ...3000 3450 Визначіть: а) індивідуальні індекси фізичного обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту; б) загальні індекси фізичного обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту.
індекс інфляції Question 10 Розрахувати розмір платежу для погашення кредиту при наступних початкових даних: поточна вартість ануїтету (кредиту) ПВА = 110 тис.... індекс доходності інвестицій c. коефіцієнт варіації d. бета коефіцієнт Question 2 Показник, який дозволяє оцінити індивідуальний чи портфельний інвестиційний ризик по ...
...автомобілів (дані умовні), обчислити: індивідуальні індекси цін та фізичного обсягу продажу автомобілів. загальний індекс цін. загальний індекс фізичного обсягу продажу автомобілів. загальний індекс товарообігу.
індекс рентабельності b. внутрішня ставка доходності c. індекс інфляції d. індекс доходності Question 6 Якщо показник ефективності інвестиційного проекту чистий приведений ...
Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі і дає можливість порівнювати проекти b. Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі, але ...
...оцінки нам необхідно визначити наступні індекси: індекс соціокультурної цінності, індекс рівня задоволення гуманітарних потреб, індекс загальновиховної цінності, індекс ліквідності, індекс автентичності.
...6000 10 11 Визначити індивідуальні індекси ціни та агрегатний індекс ціни, зробити висновки. Завдання № 7 У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту.
Агрегатні індекси, їх застосування 4. Індекси з постійними та змінними вагами Задача № 26 У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту.
1) Перерахунок валового випуску промисловості та будівництва України в 2002 2003 роках в порівнювальні ціни Для приведення показників у порівнювальні ціни, базовою ціною є показник 2002 року, а 2003 рік приводимо у порівняння до 2002 із застосуванням індексу дефлятора: Таблиця 1 Розрахунок валового випуску в промисловості Рік Промисловість, виробництво та розподіл газу, води та ел.енергії Будівництво Індекс дефлятор (Промисловість, виробництво та розподіл ...
Індивідуальні індекси рентабельності . 3. Динаміку середнього рівня рентабельності (систему індексів). 4. Абсолютний приріст прибутку за рахунок динаміки обсягу власних коштів і рівня ...
...конкурентною ціною Таблиця 2.1 Індекс споживчих цін в 2010 році Рис.2.1 Індекс споживчих цін Таблиця 2.2 Індекси цін виробників промислової продукції Рис.
Статистичні індекси та завдання індексного методу аналізу. Види індексів Задача № 9 У місті проживає 600 тис. жителів.
...порівняння до 2002 із застосуванням індексу дефлятора Рік Промисловість, виробництво та розподіл газу, води та ел.енергії Будівництво Індекс дефлятор (Промисловість, виробництво та розподіл газу, води ...
Індекс середнього часу обертання товарів, індекс часу обертання, індекс впливу змвни структури товарообороту та середній час обертання товарів 5.
Визначити індекс конкурентоспроможності мотоциклів на ринку даної продукції. Зробити висновок. Задача 3. Обчислення середньої чисельності та показників руху робочої сили....за планом і фактично) періодах; «) індекси собівартості 1 т вершкового масла планового завдання, виконання плану, динаміки. Зробити висновки. Задача 5. Обчислення чисельності категорій населення При проведенні ...
Індекси продуктивності праці (виробітку продукції) по окремих підприємствах (індивідуальні індекси) 2. загальні індекси середньої продуктивності праці за двома підприємствами разом: а) ...
...базисному і поточному періодах та індекс середніх цін змінного складу Б)індекси цін фіксованого складу та структурних зрушень. Поясніть економічний зміст обчислених індексів покажіть їх взаємозв’...
Визначити індекси трудомісткості, фізичного обсягу виробництва та загальних витрат часу (праці) на виготовлену продукцію Пояснити економічний зміст отриманих індексів 2.
...конкурентною ціною Таблиця 2.1 Індекс споживчих цін в 2010 році Таблиця 2.2 Індекси цін виробників промислової продукції Таблиця 2.3 Індекси цін на будівельно – ...
Індекс відносної податкоспроможності та його роль у розрахунках обсягу доходів місцевих бюджетів. Роль індексу відносної податкоспроможності у розрахунках обсягу доходів місцевих ...
...варіанту необхідно визначити: 1) індивідуальні індекси цін, кількості проданого товару та товарообороту; 2) загальний індекс фізичного обсягу реалізації; 3) загальний індекс товарообороту; 4) загальний індекс цін ...
...б) котирувальна ціна; в) біржовий індекс; г) середньозважена ціна. 19. Які фондові індекси характеризують стан певного внутрішнього ринку цінних паперів? а) інтернаціональні; б) інтегральні; в) секторні; ...
...b) котирувальна ціна; с) біржовий індекс; d) середньозважена ціна. 19. Які фондові індекси характеризують стан певного внутрішнього ринку цінних паперів? а) інтернаціональні; b) інтегральні, c) секторні; ...
...b) котирувальна ціна; с) біржовий індекс; d) середньозважена ціна. 19. Які фондові індекси характеризують стан певного внутрішнього ринку цінних паперів? а) інтернаціональні; b) інтегральні, c) секторні; ...
...b) котирувальна ціна; с) біржовий індекс; d) середньозважена ціна. 19. Які фондові індекси характеризують стан певного внутрішнього ринку цінних паперів? а) інтернаціональні; b) інтегральні, c) секторні; ...
Question 4 Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано для узагальнення даних українського фондового ринку, це: a. ПФТС індекс; b. КАС – 20; c.
...теоретичних значень; 2) коефіцієнт та індекс кореляції. Перевірити модель на адекватність. Побудувати графік залежності. Зробити висновки. Таблиця 16. Вихідні дані Робітник № Стаж роботи робітників підприємства, років, ...визначити: 1) індивідуальні та загальні індекси ціни, фізичного обсягу продукції та товарообігу; економію (перевитрати коштів), яку матимуть покупці від зміни ціни на продукцію кожного виду і ...
Агрегатні індекси, їх застосування Питання 4. Індекси з постійними та змінними вагами Задача У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту.
...забезпечення Задача № 52 Визначити зведені індекси ціни, кількості проданих товарів і товарообороту на основі даних таблиці: Таблиця 1 Вихідні дані Товар Базисний період Звітний період Ціна, ...040 Дати економічну оцінку розрахованим індексам. Задача № 57 Визначити обсяг роздрібного товарообороту торгове¬льного підприємства на плановий рік на основі даних: Роздрібний товарооборот у звітному році – ...
Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано на основі узагальнення даних українського фондового ринку, — це: а) L індекс; б) ПФТС індекс; в) KAC ...
...основи побудови індивідуальних і загальних індексів. Агрегатні індекси. Середньозважені індекси Задача № 8 У районі міста проживає 2400 сімей. Для встановлення середньої кількості дітей в сім’ї ...
...ринкових процесів Задача № 4 Розрахувати індекси рівня попиту на продовольчі товари в сім’ях робітників Таблиця 1 Вихідні дані Індекси сімей за рівень доходу Базовий період ...
Квартали Реалізація У %к плану Індекс цін (%) Реалізація в зіставних цінах У % до плану План Факт I 33000 36720 115 II 37000 40000 113 III 41000 ...кварталів в річному обороті) і індекс квартальної сезонності обороту (у % до середнього за квартал). Заповнити таблицю 5. 5/ Побудувати за отриманими даними графіки. Зробити висновки.
...40 100 38 Визначити індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції і цін, загальні індекси фізичного обсягу, цін та приріст продукції внаслідок зміни цін Задача На основі наведених ...
...комерційного банку на прикладі ПАТ «Індекс банк» 2.1. Загальний аналіз доходів ПАТ «Індекс банк» 2.2. Аналіз та динаміка доходів ПАТ «Індекс банк» 2.3.
...комерційного банку на прикладі ПАТ «Індекс банк» 2.1. Аналіз діяльності ПАТ «Індекс банк» 2.2. Аналіз доходів ПАТ «Індекс банк» 2.3.
...рік; г) на основі співвідношення індексів цін експорту та імпорту дайте оцінку динаміки умов торгівлі. Зробіть висновки. Рік Валовий національний продукт, млрд гр. од.... експорт та імпорт Індекси цін, % товарів послуг експорту імпорту Минулий 560 140 91 49 102,0 107,1 Поточний 726 220 132 88 106,6 ...
...Tomson» 435 1035 Визначити: індивідуальні індекси фізичного обсягу, індивідуальні індекси цін на продукцію, загальний індекс товарообороту, зміну обсягу товарообороту за рахунок зміни фізичного обсягу реалізації, зміну ...
...побутової техніки «Ельдорадо» визначити: індивідуальні індекси фізичного обсягу, індивідуальні індекси цін на продукцію, загальний індекс товарообороту, зміну обсягу товарообороту за рахунок зміни фізичного обсягу реалізації, зміну ...
...оцінки конкурентної позиції асортименту Асортимент Індекс якісних показників (Iя) Індекс маркетингових показників (Iм) Індекс економічних показників (Iе) Запланований обсяг реалізації, од. Собівартість одинці продукції, грн.
...оцінки конкурентної позиції асортименту Асортимент Індекс якісних показників (Iя) Індекс маркетингових показників (Iм) Індекс економічних показників (Iе) Запланований обсяг реалізації, од. Собівартість одинці продукції, грн.
...оцінки конкурентної позиції асортименту Асортимент Індекс якісних показників (Iя) Індекс маркетингових показників (Iм) Індекс економічних показників (Iе) Запланований обсяг реалізації, од. Собівартість одинці продукції, грн.
умовних грошових одиниць Середньо групові індекси цін. Базовий період Звітний період Тканини Обсяг Взуття Інші непродовольчі товари 8540 19210 14950 16910 10684 19678,1 13975,9 ... Розрахувати індекс реальних доходів населення. Задача №7. За наведеними нижче даними розрахувати індекс продуктивності праці в цілому по всіх товарах. Товарні групи.
4) Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка 4000 1,...
4) Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка 3500 1,...
4) Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка Сума Індекс ціни Торгова надбавка 3500 1,...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.