Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 83 за запитом Іноземна мова

...інтенсифікації навчально – виховного процесу з іноземної мови в школі.ст 2. Інтенсифікація вивчення іноземної мови в класно урочній системі.ст 2.1. Мовна розминка.... Комунікативність мови і вивчення розмовної граматики.ст 2.5. Групова робота.ст 2.6. Телепередача як база для організації рольової гри на ...
Самостійна робота з іноземної мови як форма навчальної діяльності учнів 1.1. Самостійна робота як вища форма учбової діяльності 1.2.... Складові самостійної роботи учнів з іноземної мови 1.4. Роль самостійної роботи в розвитку мотивації до вивчення іноземної мови як засобу спілкування Розділ 2.
Теоретичні основи інтенсивного навчання іноземних мов 1.1. Мета і завдання інтенсивного метода навчання іноземних мов 1.2. Опис та характеристика методу інтенсивного навчання іноземної ...роботі з інтенсивної методики навчання іноземних мов в школі 2.2. Співвіднесення інтенсивної методики навчання іноземних мов у школі з державними стандартами 2.3.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ…………………………………………………………..….5 1.1. Предмет методики навчання іноземних мов як науки, її зв'язок з іншими науками……………………………………………….5 1.2.... Еволюція методів навчання іноземних мов та розвиток вітчизняної методики……………………………………………………13 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ………………………………………...21 2.1.
Загальна характеристика вивчення другої іноземної мови у загальноосвітній школі 1.1. Доцільність вивчення другої іноземної мови в сучасній українській школі 1.2.... Особливості вивчення другої іноземної мови у загальноосвітній школі 2.1. Навчання другої іноземної мови в 5 му класі 2.2.
...гра як форма організації уроку іноземної мови 1.1. Особливості навчальних ігор в психолого педагогічній літературі 1.2. Характеристика ігор, що можуть застосовуватися на уроках іноземної ...навчальної гри на вивчення іноземної мови 1.4. Гра як засіб підвищення пізнавальної активності молодших школярів при навчанні іноземної мови Розділ 2.
Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах 1.1. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях 1.2.... Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови Розділ ІІ. Навчання іншомовного спілкування 2.1. Навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності 2.2.
Теоретичні основи позакласної роботи з іноземної мови 1.1. Мета та завдання позакласної роботи з іноземної мови 1.2. Принципи організації позакласної роботи з іноземної мови ...та методи позакласної роботи з іноземної мови Розділ 2. Власна методична розробка конкурсу як форми позакласної роботи з іноземних мов 2.1.
...використання технічних засобів у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 1.1. Поняття технічних засобів навчання та їх застосування на уроках іноземної мови 1.2....у педагогічній діяльності вчителя іноземної мови Розділ 2. Дослідження методики використання технічних засобів у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 2.1.
...презентації граматичного матеріалу в підручниках іноземної мови 1.1. Відображення граматичного матеріалу в сучасних підручниках з іноземної мови 1.2. Способи організації граматичних одиниць у підручнику ...використанням лінгвістичних казок у підручнику іноземної мови Розділ 2. Дослідження способів організації та презентації граматичного матеріалу в підручниках іноземної мови 2.1.
...ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 1.1. Значення пісень при вивченні іноземної мови 1.2 Автентичні пісні – один з елементів національно культурного компоненту змісту ...
...аспекту навчання учнів на уроках іноземної мови 1.1. Сутність пізнавального аспекту навчання 1.2. Організація навчально пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови Розділ 2....активності дітей на уроках англійської мови 2.2. Етапи навчально пізнавального процесу вивчення іноземної мови молодшими школярами Висновки Список літератури
...використання зорової наочності на уроках іноземної мови 1.1. Психологічний аналіз використання наочності в процесі навчання іноземної мови 1.2. Принцип наочності навчання на уроках англійської ... Методико практичні аспекти навчання іноземної мови за допомогою зорового унаочнення 2.1. Методика використання технічних засобів зорової наочності. Прийоми використання засобів зорової наочності для формування ...
...засобів роботи на уроках німецької мови 1. 2. Рольова гра — ефективний засіб навчання іноземної мови Розділ 2. Методика проведення рольових ігор 2. 1.
Теоретичні основи навчання іноземної мови з використання комп’ютерних технологій в загальноосвітній школі 1.1. Поняття комп’ютерних технологій навчання 1.2....ютерних технологій у навчанні англійської мови у загальноосвітній школі 2.1. Використання аудіоматеріалу на заняттях з іноземної мови у загальноосвітній школі 2.2.
...проведення класної самостійної роботи з іноземної мови в середній загальноосвітній школі 1.1. Методологічні засади запровадження класної самостійної роботи учнів 1.2....класної самостійної роботи учнів з іноземної мови в середній загальноосвітній школі 2.1. Доцільність і особливості використання аудіо і відео матеріалів в класній самостійній роботі на ...
Вступ 1. Психолого педагогічне обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови на початковому ступені навчання. 2.
Аналіз планів з іноземної мови 2. Недоліки діючих планів навчання з іноземної мови 3. Аналіз шкільної програми та змісту підручників іноземної мови Список літератури
Аналіз планів з іноземної мови 2. Недоліки діючих планів навчання з іноземної мови 3. Аналіз шкільної програми та змісту підручників іноземної мови Список літератури
Особливості зарубіжних методик викладання іноземної мови в середній школі………………………………………………………………………………….7 1.1. Види методик викладання англійської мови…………………………...7 1.2.
...ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 1.1. Особливості групового навчання на уроках іноземної мови у сучасній школі 1.2....РОБОТИ В ГРУПАХ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 2.1. Методика проведення групової роботи в процесі формування іншомовної компетенції 2.2. Розробка конспекту уроку з використанням групових ...
Тестовий контроль у навчанні іноземної мови 1.1. Тестовий контроль знань школярів як педагогічна проблема 1.2. Класифікація тестів з іноземної мови в середній загальноосвітній ...контролю на різних ступенях навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі 2.1. Тестовий контроль в середньому шкільному віці як засіб оптимізації навчального процесу 2.2.
...засобів роботи на уроках німецької мови 1. 2. Рольова гра — ефективний засіб навчання іноземної мови Розділ 2. Методика проведення рольових ігор 2. 1.
...розминка – необхідна складова структури уроку іноземної мови 1.1. Шляхи активізації мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови 1.2. Мовленнєва розминка як один із засобів розвитку ...
ЕСТЬ ВСЕ 43 КОНТРОЛЬНЫХ (18 уроков) ПО ЭТОМУ ПРЕДМЕТУ Lesson 1. THE FUNCTIONS OF AN EXECUTIVE VOCABULARY EXERCISES ...
...методичний аспект вивчення граматики англійської мови на початковому етапі в середній школі 2.1 Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови 2.2 ...
...також з засиллям в української мови іноземних слів. Наприклад, такі гібриди неологізми («свежепрідуманное» слово) в слогані «Не гальмуй! Сникерсни! ». У даній контрольно курсовій роботі розглядаються питання, ...
...методичний аспект вивчення граматики англійської мови на початковому етапі в середній школі 2.1 Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови 2.2 ...
...аспекту навчання учнів на уроках іноземної мови 1.1. Сутність пізнавального аспекту навчання 1.2. Організація навчально пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови Розділ 2....активності дітей на уроках англійської мови 2.2. Етапи навчально пізнавального процесу вивчення іноземної мови молодшими школярами Висновки Список літератури
Труднощі навчання читання іноземною мовою. ІІ. 1. Психологічні особливості учнів старших класів. 2. Система вправ для формування соціокультурної компетенції учнів старших класів.... Іноземні мови №2, 2004. 4. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Т.І., Метьолкіна О.Б.
...використання рольових ігор на уроках іноземної мови на початковому ступені навчання 1.2 Вікові особливості дітей дошкільного віку, які необхідно враховувати при організації рольових ігор Розділ ...
...languages in modern life (Роль іноземних мов у сучасному житті) 3.My view on foreign languages as a subject: way to perfection (Моє бачення іноземних мов ...
...і місце читання у навчанні іноземної мови 1.1. Навчання техніки читання 1.2. Навчання читання на початковому етапі вивчення англійської мови 1.3.
Створити на уроці мовні ситуації, що моделюють реальні ситуації обговорення охорони навколишнього середовища на міжнародній конференції екологами, лікарями, директорами великих промислових підприємств, які б мотивували використання іноземної мови з метою спілкування. 2.
...ВИКОРИСТАННЯ АУДІОМАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ 1.1. Сутність аудіо засобів в навчальному процесі 1.2. Лінгвістичні труднощі смислового сприйняття ...на слух 1.3. Застосування аудіо записів на різних етапах навчання РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АУДІОЗАСОБІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 2.1.
Метою роботи є визначення тенденцій динаміки розвитку лексико семантичної системи китайської мови, змін у шляхах і засобах збагачення словникового складу на базі аналізу словотворчих та семантичних процесів, іншомовних та внутрішньомовних запозичень на ...суспільних процесів та явищ. Робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (132 найменувань, з яких 15 – іноземними мовами), список лексикографічних джерел (14 найменуван...
...вимоги до доступу у ВНЗ іноземних студентів: a. визнання документів – платоспроможність – віза b. знання мови – визнання документів – платоспроможність c. рівень знань – віза – платоспроможність d.... відповідного рівня підготовки з іноземних мов d. візового режиму Question 29 ECTS була розроблена в рамках програми a. ІРАЗМЕС b. ТЕМПУС c. ЛІНГВА d.
...вимоги до доступу у ВНЗ іноземних студентів: a. визнання документів – платоспроможність – віза b. знання мови – визнання документів – платоспроможність c. рівень знань – віза – платоспроможність d.... відповідного рівня підготовки з іноземних мов d. візового режиму Question 29 ECTS була розроблена в рамках програми a. ІРАЗМЕС b. ТЕМПУС c. ЛІНГВА d.
...дидактичних ігор у процесі навчання іноземної мови 2.1. Методична система застосування дидактичних ігор в процесі навчання іноземної мови 2.2....технологія дидактичної гри у навчанні іноземної мови молодших школярів Додаток Б. Дидактичні вправи Список використаної літератури Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, ...
Дослідження рівня адаптації студентів факультету іноземних мов 2.1. Аналіз методик дослідження.................………............................................35 2.2. Дослідження рівня адаптації студентів факультету іноземних мов….........оптимізації процесу адаптації студентів факультету іноземних мов 3.1. Тренінгова програма "Соціально психологічна адаптація студентів факультету іноземних мов до навчання в у ВНЗ"……………………………..50 3....
...що проводяться в методиці викладання іноземної мови з проблеми навчання граматичній стороні мови і, зокрема, з проблеми застосування різних підходів до навчання граматичній стороні мови, можна ...відсутній єдиний універсальний метод викладання іноземної мови, проте, перевага віддається використанню личностно орієнтованих технологій, стимулюючих творчу активність методик, що вчаться і комбінованих, відповідають сучасним вимогам, що ...
Логіка використання іноземних мов у науковій роботі. Пошук джерел для дипломної роботи. Способи обробки та накопичення наукової інформації. Проблема складання плану дослідження.... Якими є правила використання іноземних мов у дипломній роботі? 8. Що розуміє автор під поняттям «наукова робота»? 9. Що є джерелом для дипломної роботи?
Пізнавальна мета та задачі іноземної мови Розділ 2. Контроль та оцінювання – складові структури навчальної діяльності 2.1. Особливості контролю при вивченні іноземної мови 2.2.
...автоматичної перевірки правопису можна вибрати мову, на якій: a. одноразово буде перевірятися абзац b. за замовчуванням перевірятимуться усі документи c. правильної відповіді немає Question 2 ...відкриттям нового документу та призначений для зберігання перекладу на іноземній мові c.
Загальна характеристика інтенсивного навчання іноземної мови в старшій школі 1.1. Інтенсивне навчання німецької мови 1.2. Сугестопедична теорія Г.
...засади навчання вимови на уроках іноземної мови 1.1. Значення освоєння фонетичного мінімуму в оволодінні іноземною мовою 1.2. Уникнення помилок в оволодінні іншомовною вимовою Розділ ...
...класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1.3. Урахування психологічних особливостей учнів старших класів у навчанні діалогічного мовлення 1.4....класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови діалогічного мовлення з використанням засобів зорової наочності 3.1. Вимоги до вправ для навчання англійського діалогічного мовлення 3.2.
Освіта вища, спеціальність "Англійська мова та література та друга іноземна мова (німецька)" Вартість 20 400 грн. Якість робіт гарантую.
...які працювали в ліцеї вчителями іноземної мови. Усього сума одержаних ними премій склала 25 000 грн. Повноваження Феоктистова щодо нарахування пре¬мій обмежувалося обов'язковим погодженням ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.