Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 6325 за запитом Інші

ЗМІСТ br />br /> ВСТУП.………………………………….…………………………………………С.3 РОЗДІЛ І. Загальні засади та організаційно правові форми благодійних організацій: 1.1....благодійний фонд», «благодійна установа» та інші. У другому розділі йде мова про організаційно правовіформи благодійних організацій. У третьому розділі ми акцентуємо увагу на благодійних організаціях які ...
Варіант 1 1. Сутність податків. Визначення податків, їх ознаки. Інші форми платежів до бюджету. 2.
Вступ Види культури: побутова, політична, правова, технічна, художня та інші. Висновки Література
... 1. Види культури: побутова, політична, правова, технічна, художня та інші. 2. Заповнити тематичну таблицю З 1932р.
Варіант №22 1. Етика в соціальній структурі суспільства (класова етика, національна, релігійна, професійна та інші).
1. Поняття та види інших речових прав 2. Ознаки інших речових прав 3. Сервітути 4. Емфітевзис та суперфщій
Задача 1 АКТИВ тис. грн. ПАСИВ тис. грн. І. Необоротні активи 1571,3 І.
Вступ 1. Зв’зок соціальної психології з психологією та психологією особистості 2. Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття та види соціальних норм РОЗДІЛ 2. Норма права: поняття, види РОЗДІЛ 3.
ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Утворення Української Центральної Ради Розділ 2. Законодавча діяльність Центральної Ради Розділ 3.
Інші допоміжні робітники: — середньоспискова кількість — 1160 чол.; — середньомісячна заробітна плата працівника — 130 грн.; — витрати на оплату праці 4....податки на товари та послуги інші податки 2 Неподаткові надходження: доходи від власної та підприємницької діяльності адміністративні збори та платежі надходження від штрафів та санкцій інші ...
Інші оборотні активи 17 7. Готова продукція 15 8. Заборгованість із заробітної плати 75 9. Короткострокові кредити банку 47 10....заборгованість Відстрочені податкові активи 060 Інші необоротні активи 070 8 Гудвіл при консолідації Всього за розділом 1 080 20376 2. Оборотні активи Запаси: Виробничі запаси 100 ...
...прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість cировини та основних ...та комплектуючі вироби, допоміжні та інші матеріали, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна ...
...кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; ...
...приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн Всього В т....приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 3. Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби ...
...приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн Всього В т....приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 3. Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби ...
...приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн Всього В т....приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 3. Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби ...
...приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн Всього В т....приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 3. Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби ...
...приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн Всього В т....приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 3. Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби ...
...приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн Всього В т....приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 3. Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби ...
...приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн Всього В т....приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 3. Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби ...
...приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн Всього В т....приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 3. Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби ...
...11 Сукупність оціночних суджень про інші народи називається: Виберіть одну правильну відповідь a. узагальнення b. етностереотипи c. синтезування d. гетеростереотипи e. етносудження Question 12 16....власну націю, але й про інші нації і, перш за все, про них, але з позицій власного етносу. a. ні b.
...11,2 до 14,16%, інші вирахування з доходу в 2008 році відсутні, а в 2008 році мають частку 4,72%, в 2009 році – 9,27%.... Інші операційні витрати займають значну питому вагу – 10,59% в 2007 році, 12,6% в 2008 році і 16,9% в ...
Забезпечення наступних витрат і платежів Інші фінансові інвестиції 045 3354 Забезпечення виплат персоналу Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Інші забезпечення Відстрочені податкова активи Цільове фінансування Інші необоротні ...
Забезпечення наступних витрат і платежів Інші фінансові інвестиції 045 3354 Забезпечення виплат персоналу 400 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Інші забезпечення Відстрочені податкова активи Цільове фінансування Інші ...
Інші активи 676 351 14. Прибуток/збиток минулих років 4269 1774 15. Кредити, що надані фізичним особам 51331 32418 16. Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди 967 3021 17.
Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України.....33 5. Дія актів цивільного законодавства.....34 6. Договір як форма цивільного законодавства.....36 7. Звичаї........ Інші об'єкти цивільних прав.....138 Глава 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА.....139 1. Історія розвитку особистих немайнових прав.....
...37,98% в 2007 році; інші вирахування з доходу в 2005 році були відсутні, а в 2006 році склали 44,7 тис.грн.... або 21,57%; інші операційні витрати зросли в 2006 році на 1421,2 тис.грн. або 425,3%, а в 2007 році – на 169,...
Будівлі, споруди та інші основні засоби 800,0 400,0 1000,0 100 9. Інші активи 40,0 120,0 70,0 100 10. Збитки 230,0 100 Всього по активу ...
...37,98% в 2008 році; інші вирахування з доходу в 2006 році були відсутні, а в 2007 році склали 44,7 тис.грн.... або 21,57%; інші операційні витрати зросли в 2007 році на 1421,2 тис.грн. або 425,3%, а в 2008 році – на 169,...
...37,98% в 2008 році; інші вирахування з доходу в 2006 році були відсутні, а в 2007 році склали 44,7 тис.грн.... або 21,57%; інші операційні витрати зросли в 2007 році на 1421,2 тис.грн. або 425,3%, а в 2008 році – на 169,...
...26,74% в 2008 році; інші операційні доходи збільшуються в 2007 році на 88,4 тис.грн. (35,65%) і на 205,8 тис.грн.... або 28,44%; інші операційні витрати збільшуються на 165,4 тис.грн. (153,15%) в 2007 році і на 22,5 тис.грн.
...тому числі ЛВП* Слвп автотранспорт інші САВТ транспортні засоби Сін.тр Інструмент, виробничий та господарчий інвентар та інші види основних фондів С інстр Всього Сп 2.
...реалізуються – 29 834грн; – кредити та інші позичені кошти – 84 034 грн.; – розрахунки та інші пасиви – 25 000 грн. Визначте кредитоспроможність заводу за балансом і вирішити можливість ...
...реалізуються – 29 808грн; – кредити та інші позичені кошти – 84 008 грн.; – розрахунки та інші пасиви – 25 000 грн Визначте кредитоспроможність заводу за балансом і вирішити можливість ...
...реалізуються – 29 820грн; – кредити та інші позичені кошти – 84 020 грн.; – розрахунки та інші пасиви – 25 000 грн Визначте кредитоспроможність заводу за балансом і вирішити можливість ...
...реалізуються – 29 810грн; – кредити та інші позичені кошти – 84 010 грн.; – розрахунки та інші пасиви – 25 000 грн Визначте кредитоспроможність заводу за балансом і вирішити можливість ...
...7 4,17 персонал та інші операції 22,6 1,19 34,8 1,65 12, інші дебітори 15,5 0,81 87 4,14 71, Разом ...
...установи недержавного пенсійного забезпечення та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. Страхові компанії залучають кошти шляхом продажу страхових полісів, фінансують великі ... Ілляшенко та інші. Проте залишаються недостатньо роз критими теоретичні засади економічної суті фінансової безпеки банків, її складових та методів забезпечення.
Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України.....64 1.5. Дія актів цивільного законодавства.....65 1.6. Договір як форма цивільного законодавства........ Інші об'єкти цивільних прав.....275 ГЛАВА 11. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ.....
124 900 Інші послуги виробничого характеру, тис. грн. 116 200 ЗАДАЧА 2 На планований період підприємством укладено договори на поставку металу в обсязі ...вартість 250 300 Акцизний збір Інші вирахування з доходу 250 50 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 1450 Собівартість реалізації продукції (товарів, ...
...Витрати на збут 3,5 Інші операційні доходи 1,6 Інші операційні витрати 2,6 Доходи від участі в капіталі 1,9 Інші фінансові доходи 2,...
...Витрати на збут 4,9 Інші операційні доходи 2,3 Інші операційні витрати 1,9 Доходи від участі в капіталі 2,0 Інші фінансові доходи 1,3 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.