Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 603 за запитом Історія України

Ціна :
реферат-50 грн.
контрольна- 70 грн
курсова- 100-250 грн
дипломна- 500 грн
магістерська 750 грн
Можливий супровід до захисту .
Назвіть першу узагальнюючу працю з історії України. 3. Що Ви знаєте про діяльність Кирило Мефодіївського товариства? 4. Що передбачала концепція програмних документів кирило мефодіївців? 5. Т.... Назвіть віхи історії формування багатопартійності в Україні. 3. Які класичні напрями політичних партій Вам відомі? 4. Що стало передумовою здобуття Україною економічного суверенітету?
Прадавня історія України. 3. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. 4. Античні міста – держави Південного Причорномор'я. 5. Походження та розселення слов'ян 6.
«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» ІСТОРИКО ЮРИДИЧНА НАУКА. План Вступ. Предмет, функції, методи дослідження ІДПУ. Виникнення та становлення української історико юридичної ... Проблеми періодизації вітчизняної історії // Історія України. 1998. № 36. 13. Марченко М.І. Українська історіографія (з найдавніших часів до середини ХІХ ст.). К., 1959. 14.
Історія України в документах І матеріалах. Київська Русь і феодальні князівства XII XIII ст., 1939. 4. Ключевский В.0. Російська історія.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………3 Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИБОРІВ ……..6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………3 Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИБОРІВ ……..6 1.1.
Міністерство юстиції України: історія становлення та сучасність 2. Система, правовий статус та організація роботи Міністерства юстиції України 3.
Основна мета пропонованого посібника показати складний іс торичний шлях українського народу; розкрити багатогранність історичного минулого та сучасності в органічному взаємозв’язку із загальноісторичним процесом; показати боротьбу нації за незалежність і соціальне визволення, що сприяло створенню самостійної держави; висвітлити загальні закономірності історичного процесу та його особливості в Україні. Значну увагу приділено висвітленню причин тривалого періоду бездержавного розвитку. ...
1. Залюднення території України 2. Найдавніші хлібороби та скотарі на землях України Література
Вступ 1. Нужденне село 2. Розшарування селянства 3. Економічний занепад дворянства 4. Індустріалізація в Україні 5.
Вступ 1. Зміни у міжнародній обстановці та внутрішньополітичному житті України 2. Відбудова і подальший розвиток промисловості України 3.
... Вступ 1. Причини і наслідки занепаду Київської Русі. Боротьба з монголо – татарами 2. Галицько Волинське князівство і його роль ...
Моделювання історії україни в словесній та образотворчій спадщині Т.Шевченка. 3. Братства як культурні та освітні осередки Висновки Список використаної літератури
Місце козацтва в історії України Висновок Список використаної літератури
...на створення у майбутньому незалежної України. Також нам потрібно перейнятись народним духом тієї епохи та провести паралель крізь роки, щоб зробити висновок, що ж все таки дав нашій історії цей період.
Зміст 1. Причини, завдання та форми суспільно політичного курсу в Україні у складі Росії в 1 й половині 19 ...
Зміст Вступ 1.Первісна доба 2. Становлення і розвиток державотворчих традицій на території України 3.
1. Історія походження та розвиток східних слов’ян 2. Заняття та суспільно політичний лад східних слов’ян 3.
1. Формування та становлення Київської Русі 2. Початок нового етапу в історії Київської Русі за Володимира Великого 3.
1. Дохристиянські вірування слов’ян 2. Запровадження християнства. Володимир Великий 3. Історичне значення хрещення України – Руси Література
1. Утворення держави з центром у Києві. Проаналізувати політику перших князів 2. Історичне значення Національної визвольної війни українського ...
1. Культурні процеси в Україні в ХХ ст. 2. Культура народів Закавказзя 3.
1.1. Початок формування людської цивілізації на території України 9 1.2. Скіфо сарматська доба.
1. Передумови держави і права в Україні часу козацько гетьманської держави 2. Розгортання національно визвольної і соціальної боротьби ...
Зміст Вступ Розділ I. Історіографія та аналіз джерельної бази Розділ II. Історичні причини та початок Визвольної війни під проводом ...
1. Ранній залізний вік на українських землях. Кіммерійці. Скіфи. Сармати 2. Давні слов'яни Література
1. Східнослов'янські племена — предки українців у переддень утворення держави 2. Походження українців Література
Вступ 1. Скіфо сарматська доба 2. Античні міста держави Північного Причорномор'я Висновки Література
...Список використаної літератури Вступ З історії давніх документів України, можна виділити такі, як Руська Правда, Конституція Пилипа Орлика, Березневі статті Богдана Хмельницького, які зробили великий внесок ...
...база функціонування бюджетної системи в Україні 11BR> BR>Розділ 2. Проблеми становлення вітчизняної бюджетної системи 14BR> BR>2.1. Періодизація бюджетно економічної історії України 14BR> BR>2.2.
Кредитні спілки в Україні: історія і сучасність//Матеріали ІХ регіональної науково практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні", 13 14 лют.
Україно російські відносини у політичній сфері (2004 2009 рр.) 2.1. Історія україно російських відносин у політичній сфері 2.2.
...політики та місце гетьмана в історії України. Підвищений інтерес до особи Івана Мазепи породив обширну Мазепіану, тобто історіографію даного питання. Проте багато аспектів деятельності цього гетьмана ... Перші великі друковані праці про Україну, зокрема, Д. Бантиш Каменського (“Історія Малої Росії з часу приєднання її до Російської держави при цареві Олексію Михайловичу з коротким ...
...вперше за багато століть всі українці опинилися в межах однієї держави. До цих змін прагнули пристосуватися як українське суспільство, ...і радянський режим, отож, кроки, спрямовані на це пристосування, становлять головну тему повоєнної історії України.
Штраф у кримінальному законодавстві України: історія та сучасність 1.1. Штраф в історії кримінального законодавства України 1.2. Загальна характеристика штрафу як виду покарання за ...
Образ України у творчостi Миколи Гоголя 4. Видатні люди про Гоголя Висновок Список використаної літератури Список використаної літератури: 1. Булига О. М.... Малий словник історії України / В.А.Смолій (ред.). — К.: Либідь, 1997. — 464 с. 7. Микульський В. Український Гоголь // Літературна Україна. – 2004. – № 21. – с.
Культурологічне значення музеїв в історії України 1.2. Меценатство в музейній справі 1.3. Відомі діячі науки і культури України в організації і створенні музеїв ...
... Вступ Розділ І. Теоретичні основи дослідження історичного доробку М. Грушевського 1.1. Просвітницька діяльність і ...погляди М. Грушевського 1.2. Історична школа Михайла Грушевського 1.3. Фундаментальне видання Михайла Грушевського «Історія України Руси» Розділ ІІ.
Господарська діяльність у первісній історії України. Трипільська культура ………………………… 3 2. Теоретичні особливості нео та нового інституціоналізму…………….. 7 3. Визначте, чи є вірним твердження: Вперше принцип «...
...статті» важливий правовий документ в історії України Розділ 3. Вплив “Березневих статтей” на суспільно політичне життя українського народу Висновки Список використаних джерел
Конституційні засади законодавчого процесу в Україні. Методичні рекомендації Необхідно розглянути історію становлення та розвитку українського парламентаризму. На основі аналізу Конституції України, законодавчих актів та наукової літератури ...діяльністю органів виконавчої влади в України [Текст] : Історія, теорія, перспективи / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська. – Одеса : Юридична література, 2004. – 150 с.
...у житті s творчості Лесі Українки є саме історія її революційно громадського життя. Сучасна епоха злам ХХ та ХХІ століть, новий етап переосмислення і переоцінки минувшини, ...
Зміст Передмова ................................................................................................. З Розділ 1. Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (ІХ ХІХ ст.)....................................................................................
Варіант 3 Історія кримінально виконавчого законодавства України 1. Пенітенціарне законодавство на теренах України в період з кінця XVI до початку ...
1. Формування демографії в Україні XVIII століття br />br /> 2. Розвиток демографії в Україні XIX початку XX ...
...діяльністю органів виконавчої влади в України [Текст] : Історія, теорія, перспективи / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська. – Одеса : Юридична література, 2004. – 150 с.
Варіант – 38 1. Україна – член ООН: історія і сучасність. 2. Свобода совісті в сучасному світі.
... У роботі простежено історію та сучасний розвиток видання навчальної літератури в Україні, визначено проблеми галузі та шляхи їх вирішення.
Історія і культура українського козацтва у фотосвітлинах, з оригіналів документів, мап, стародруків, рукописів, ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.