Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 25283 за запитом І-

...шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання реально існуючих чи можливих завдань c. діяльність щодо встановлення положень для загального і багаторазового використання завдань d.
...рішень, яка визначає систему знань і ідей про сутність, основні поняття та категорії, концепції, загальні методологічні підходи і принципи, види, форми, способи та закони (закономірності) щодо ...
ВСЕГО 101 ОТВЕТ ТЕСТ 1 Question 1 Предметом вивчення дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” є: a. студенти і викладачі b. системи освіти європейських країн; c. процес реформування освітніх систем; d.
множина елементів системи і взаємозв’язків між ними c. набір схем взаємодії об’єктів Question 7 Входи і виходи системи це –: a.
множина елементів системи і взаємозв’язків між ними b. набір схем взаємодії об’єктів c. об’єкти формування підсистеми Question 7 Входи і виходи системи це –: a.
...процес менеджменту, його мета, завдання і процедури 3. Суть і значення процесу організації та її процедури 4. Основні засади здійснення процесу мотивації 5.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження ефективності формування і використання основного і оборотного капіталу 1.1 Сутність та елементи основного і оборотного капіталу підприємства 1.2 Методологія оцінки ефективності ...
Організація та методологія обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції 2.1. Організаційно економічна характеристика відкритого акціонерного товариства “Черкаське Хімволокно” 2.2.... Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат та пропозиції щодо їх зниження 3.1. Удосконалення технології обліку, аналізу і аудиту собівартості продукції 3.2.
...забезпечує взаємозв’язок окремих органів і систем організму, узгоджує і об’єднує їх функції, здійснює зв’язок організму із зовнішнім середовищем, забезпечує пристосування організму до зовнішнього ...
...реагує на всі зміни внутрішнього і зовнішнього середовища шляхом активізації нейронів і нервових центрів, має автономну регуляцію, яка дозволяє керувати життєвими функціями b.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих запасів підприємства 1.3 Методологічні аспекти обліку вир...
Водії трамвайного депо Багров і Коркін посперечались з ке рівництвом депо з приводу заборгованості по заробітній платі. Врахо¬вуючи відмову адміністрації сплатити борг, Багров і Коркін відмовились приступити до роботи, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів ват племінний завод – дослідне господарство «золотоніське» 2.1 Організаційно економічн...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання трудового потенціалу підприємства 1.1 Сутність трудового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база ...
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і заробітної плати Розділ 2 практичні ...
29. Петренко домовився з Іванчуком про покупку телевізора. Петренко передав Іванчуку аванс і заявив, що наступного дня сам ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.1 Економічна сутність грошових коштів і розрахункових операцій у бюджетній установі 1.2 Огляд ...
Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3. Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4.
... 16. Дудник і Качковський розпивали алкогольні напої під час обі¬дньої перерви. Коли Дудник відлучився, Качковський сам допив горіл¬...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи обліку і аудиту основних засобів та аналізу ефективності їх використання 1.1. Iнформацiйна база облiку і аудиту основних засобiв 1.2.
Організація і методика аудиту власного капіталу 1.4. Міжнародна практика обліку власного капіталу Розділ 2. Діюча практика організації обліку на підприємстві 2....гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, взаємного інвестування ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Теоретичні засади вибору і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов твп «україна» 2.1 Організа...
...економічної безпеки країни через акумуляцію і перерозподіл фінансових потоків. Питанням безпеки фінансово кредитних установ приділяли увагу такі вчені: З.С. Варналій, М.М. Єрмоленко, М.І. Зубок, В.К. Сенчагов, К.
Теоретичні аспекти обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості 1.1 Сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів обліку 1.2....та літературних джерел з обліку і контролю грошових коштів та дебіторської заборгованості 1.3. Методологічні та методичні засади обліку грошових активів та дебіторської заборгованості Розділ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ 1.1 Сутність та елементи основних і оборотних фондів підприємства 1.2 Методологія оцінки ефективності формування і ...
Організація і методика аудиту власного капіталу 1.4. Міжнародна практика обліку власного капіталу Розділ 2. Діюча практика організації обліку на підприємстві 2....гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, взаємного інвестування ...
...ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 6 1.1. Економічна сутність розрахунків з покупцями і замовниками 6 1.2. Огляд нормативної бази та критичний аналіз ...
...підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фінансової підтримки ...та з інших суб'єктивних і об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7 1.2.
13 Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА.....15 § 1. Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права.....
Економічна сутність оборотних активів і характеристика грошових коштів 1.2. Методичні основи обліку, контролю та аудиту грошових коштів підприємства 1.3....нормативної бази з формування обліку і аудиту грошових коштів на підприємстві Розділ 2. Організація і методика обліку грошових коштів підприємства 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність трудового потенціалу та його значення в діяльності підприємства 1.2.... ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Південьагропереробка» 2.2. Оцінка стану, структури та руху трудового потенціалу ...
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи оцінки виробництва і реалізації продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження виробництва і реалізації на підприємстві 1.2 Методологія дослідження ...
...нормативна база обліку готової продукції і її реалізації 1.1 Основні завдання та нормативна база організації обліку готової продукції і її реалізації 1.2 Визнання та ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні засади оцінки ефективності і продуктивності праці на підприємстві 1.1 Нормативно – правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Методологія дослідження продуктивності і ефективності праці 1.3 Сутність ...
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 ...
... Тема № 4. Конституційне закріплення прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в Україні План Поняття і ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи калькулювання собівартості продукції ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінки формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутність ресурсного потенціалу підприємства та характеристика його складових 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу ... Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінки формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутність ресурсного потенціалу підприємства та характеристика його складових 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу на підп...
Вступ розділ 1 теретичні аспекти оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика.
СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА» 3.1.Заходи щодо покращення структури фінансових ресурсів 3.2....Шляхи підвищення ефективності залучення і використання фінансових ресурсів та їх економічне обґрунтування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Фінансові ресурси підприємства – це частина грошових коштів у ...
87. Оперуповноважені Павленко, Тимченко і Макаров за збут наркотичних засобів затримали Попова М., Попова В.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії розвитку і оцінки маркетингового потенціалу підприємства 1.1 Стратерія розвитку, її мета і значення для підприємства 1.2 Сутність маркетингового потенціалу, його ...
...сім'ю Глава II Опіка і піклування як важливий інститут цивільного права України 2.1 Організаційно правовий статус органів опіки і піклування 2.2 Завдання органів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування виробничого потенціалу 1.1 Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2 Методологія оцінки виробничого потенціалу 1.3 Дослідження стратегій формування виробничого потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки формування і використання виробничого потенціалу ват «чорнобаївський завод продтоварів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів» 2.2 Оцінка форм...
Облік і аудит руху основних засобів на вагонній дільниці, 100 стор., додатки, доповідь, рецензія, роздатковий матеріал НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 1200 ... Організаційні основи бухгалтерського обліку і аудиту на ВЧ 1 20 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧ 1 27 2.1.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 1.1. Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2. Характеристика складових елементів виробничого потенціалу 1.3.... ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ІРКЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД». 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» 2.2.
НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 1200 ГРН. Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 1....
...між суб'єктами різних типів і форм власності і господарювання b. заставити колектив працювати в такому напряму, щоб виконався річний план товарообігу c.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.