Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 99 за запитом АНТИЧНА

1. Назвою „антична філософія” позначають: а) філософію стародавнього світу; б) філософію перших, найбільш давніх цивілізацій; в) філософію давньогрецьку, елліністичну, ...
... Тема 2. ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТІЇ У ДЕРЖАВНО ПРАВОВОМУ ТА СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ АНТИЧНИХ ПОЛІСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ План ...
Антична філософія ............................................................................. 8 Практичні питання 1. Які мотиви і обставини покликали філософію до життя? ......................... 18 2. Які особливості філософії Стародавнього Китаю? ..................................... Які обставини виникнення античної філософії? ........................................ 22 5. Назвіть основні етапи у розвитку античної філософії .............................. 22 6...
Загальні особливості дозвіллєвої діяльності в античному світі РОЗДІЛ 2. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ ДОЗВІЛЛЯ В АНТИЧНОМУ РИМІ 2.1. Суспільні видовища як основна складова дозвіллєвої діяльності римлян 2....
ПЛАН: Вступ; 1) Антична колонізація Північного Причорномор’я; 2) Екскурс в історичні події; 3) Античні міста держави Північного Причорномор’я; 4) Державно політичний устрій ...
Зробіть таблицю “Сюжети, образи античної філософії, міфології, літератури у творчості українських культурних діячів опери Д.Бортнянського, І.Веделя; твори І.Котляревського, поезії Т.... Український культурний діяч Античний сюжет Твір 1 2 3 Іван Котляревський У творі римського поета Вергілія розповідається про виникнення та зміцнення Римської імперії, мандри ...
...таблицю Зробіть таблицю “Сюжети, образи античної філософії, міфології, літератури у творчості українських культурних діячів опери Д.Бортнянського, І.Веделя; твори І.Котляревського, поезії Т.... Український культурний діяч Античний сюжет Твір 1 2 3 Іван Котляревський У творі римського поета Вергілія розповідається про виникнення та зміцнення Римської імперії, мандри ...
1. Філософія періоду античної класики 2. Філософсько етичпа думка епохи еллінізму Література
Вступ 1. Культура античного світу, її характерні риси й особливості 2. Культура Стародавньої Греції 3. Елліністична культура 4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ АНТИЧНИХ МІСТ ПОЛІСІВ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 1.1.
Вступ 1. Зародження геометрії 2. Школа Піфагора – основи грецької арифметики 2. Історія неевклідової геометрії Висновки Список використаної геометрії
Вступ 1. Проблема субстанції в філософії Мілетської школи 2. Філософське вчення Геракліта Ефеського 3.
Вступ 1. Філософія кініків та скептиків 2. Епікур: вчення про природу та свободу. Етика епікуреїзму 3.
Вступ 1. Зародження геометрії. 2. Школа Піфагора – основи грецької арифметики 2. Історія неевклідової геометрії Висновки Список використаної геометрії
Вступ 1. Філософські ідеї в Древній Індії 2. Філософська думка в Давньому Китаї 3.
ВСТУП 1. Особливості духовної культури, мистецтва та релігії 2. Суспільно культурне життя 3.
Введение ……………………………………………………………………. 3 1. Религия Древней Греции ……………………………………………….. 3 1.1. Исторические условия возникновения …………………………. 5 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ I. Міфологічний світогляд як духовно практичний феномен РОЗДІЛ II. Вплив міфології на грецьку культуру ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
...Question 4 Першим з філософів античності на соціальну природу людини вказав: a. Геракліт; b. Анаксімандр. c. Арістотель; d. Епікур; e. Фалес; Question 5 У нашому уявленні ... за часів античності; c. у ХVІІІ ст d. за часів середньовіччя; e. у ІХ ст.; Question 4 Згідно з вченням Арістотеля мистецтво — це: ...
...Question 4 Першим з філософів античності на соціальну природу людинивказав: a.Епікур; b. Геракліт; c. Анаксімандр. d. Фалес; e.Арістотель; Question 5 У нашому уявленні ідеальна ... за часів античності; d. у ХV ст.; e. за часів середньовіччя; Question 2 Перші класичнінаукові праці в галузі етики належать: a.Демокріту; b.
Вступ Невід'ємною частиною античної економіки і однією з основ античної цивілізації були рабовласницькі відносини. Поряд з такими основними протиставленнями, на яких будувалися міжособистісні відносини ...
Вивчення античних пам'яток півдня України 1.2. Антична колонізація Північного Причорномор'я 1.3. Періоди існування міст держав 1.4.
АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ Питання до теми 3 1. Стисло визначити сутність космоцентризму античної філософії. 2. Дати характеристику мілетської школи досократівської античної філософії.
Античного світу c. Відродження d. Нового світу e. сучасності 6 Логічна правильність думки це: Виберіть одну правильну відповідь a.... Античного світу e. Нового часу ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 2 1 Обсяг поняття — це: Виберіть одну правильну відповідь a.
Відродження Просвітництва Середньовіччя Античності 5. У чому вбачав сутність культури І.Кант? у філософській свідомості у естетичній свідомості у моральній свідомості 6.... Головною структуроутворюючою ланкою античного суспільства є: Місто толос Поліс періпетр 12. Коли з'являються перші ознаки самостійності й оригінальності матеріальної культури Греції?
Каково происхождение термина “античность”? 3. Какое историческое событие можно считать рубежом между античностью и Средневековьем? 4. Как проявляется объективизм античной культуры? 5.... Каковы особенности античного рационализма? 8. Почему движение связано с противоречием? 9. Почему античность называют “эпохой зрения”? Тема 3 1.
...форми державного правління видатний мислитель античності Аристотель вважав правильними? a.тиранія, олігархія, демократія b. монархія, олігархія, демократія c. монархія,аристократія, політія d....форми державного правління видатний мислитель античності Платон критикує і називає неправильними: a.демократія b. правильновсе вищевикладене c. плутократія d. олігархія Question 8 Що розумів видатний мислитель ...
Основні положення психології античного світу 2. Психологічні знання античності Висновки Список використаної літератури Метафізична психологія вчить, що наука існує як нематеріальний субстрат, або ж ...
Світове значення античної культури. Античність і українська культура 2. Нова українська література ХІХ ст. 3. Творчі портрети українських композиторів (С.С.
Поняття «цивілізація» було відоме за античних часів як: а) характеристика суспільства, заснованого на розумі, справедливості, освіті; б) протиставлення античного суспільства варварському оточенню; в) характеристики певної стадії ...
...етики і політики в уявленні античних мислителів 3. Основні концепції добра і зла 4. Античні погляди на проблеми совісті Література
...душі та гріховного тіла у античній та середньовічній філософії 1.2. Ендогенні і екзогенні вади моральнісної організації особистості у філософії доби Відродження 1.3....відплати до виправлення особистості (доба античності, Середньовіччя та Відродження) 2.2. Період з кінця XVI до середини XIХ сторіччя 2.3.
...таблицю Зробіть таблицю “Сюжети, образи античної філософії, міфології, літератури у творчості українських культурних діячів опери Д.Бортнянського, І.Веделя; твори І.Котляревського, поезії Т.... Український культурний діяч Античний сюжет Твір 1 2 3 Іван Котляревський У творі римського поета Вергілія розповідається про виникнення та зміцнення Римської імперії, мандри ...
...таблицю Зробіть таблицю “Сюжети, образи античної філософії, міфології, літератури у творчості українських культурних діячів опери Д.Бортнянського, І.Веделя; твори І.Котляревського, поезії Т.... Український культурний діяч Античний сюжет Твір 1 2 3 Іван Котляревський У творі римського поета Вергілія розповідається про виникнення та зміцнення Римської імперії, мандри ...
...ренесансної трагедії Висновок Ренесансний синтез античної і середньовічної культур призвів до плідного інтелектуального зрушення, яке і є принциповою заслугою доби Відродження. Його сутність полягає в наступному: увібравши в себе сукупну античну мудрість, засвоївши найрізноманітніші точки зору ...
...проблем теоретичного характеру в історії античності періоду ІІІ – IV ст. н. е., займають реформи Діоклетіана та його наступника Костянтина. Саме у подіях, які відбулися у зазначений ...та взаємовпливу всі структур пізньої античної цивілізації (економіки, соціальної сфери, держави, ідеології і культури) і християнської релігії з усіма її інститутами.
Античний героїчний епос (Гомер, Вергілій): історична та міфологічна основа, образи богів та героїв, риси епічного стилю (твір за вибором студента). Антична література (від лат.
Охоплює проміжок часу від античної доби до почат¬ку XIX ст. Джерела історії соціологічних знань сягають сивої давнини, коли з'являються перші уявлення про світ ...суспільство, за¬кони його розвитку: античний, середньовічний, епох Відродження і Просвітництва. Важливими є передісто¬рія емпіричної соціології, особливості розвитку держа¬вознавства та політичної арифметики.
...багатовіковий моральний досвід людства – від античності до його днів – Еразм Ротердамський сформулював ряд глибоких етичних принципів і цінностей, цілком актуальних до цього дня....понад міру", сформульований ще в античності, але трансформований стосовно людини його епохи. З погляду Еразма, тільки на цьому шляху і стає можливою дійсна свобода на відміну ...
античну науку d. постнекласичну науку Question 3 Засновником експериментальної науки вважається: a. Ф. Бекон b. Аристотель c. Г. Галілей d. Д.... античної науки d. постнекласичної науки Question 10 В якому з суджень знайшла відображення точка зору сцієнтизму: a.
Особливості античної етики та естетики 2. Давньогрецька естетика 3. Естетична думка у стародавній Індії та Китаї Література
Гомеровский эпос как выражение морального облика античного гражданина Эллинские добродетели Этические учения «Семи мудрецов» Список использованной литературы 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб.
Загальні підстави античної філософії доби еллінізму 2. Звернення до природи як джерела щастя 3. Пошук засобів щасливого життя у суспільстві 4.
Мистецтво античності Використана література
Мистецтво античності Використана література
Антична скульптура 73. Культура української діаспори Література
Держава і право античних міст держав 3. Держава і право стародавніх східних слов,ян 4. Утворення, розвиток і занепад Київської Русі 5.
...культура та її вульгарність 32 Античний живопис 78. Лемківська культура Література
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.