Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-43 з 43 за запитом Авторитарний

...характеристика уявлення школярів про ставлення авторитарних дорослих 1.1. Усвідомлення учнями батьківського авторитету 1.2. Використання авторитарного стилю у взаємодії батьків та дітей 1.3.
1. Визначте спільні риси та відмінність понять легальність влади та легітимність влади ... 3 2. Розкрийте сутність та основні риси авторитарного режиму ................. 8 3.
Авторитарний b. Змішаний c. Демократичний d. Ліберальний Question 51 Балів: 1 Влада, при якій підлеглий вірить, що керівник може заохотити його ... Авторитарний b. Патріархальний c. Демократичний d. Бюрократичний Question 54 Балів: 1 Стиль управління, при якому керівник сам визначає групові цілі, сам ...
авторитарний b. змішаний c. ліберальний d. демократичний Question 13 Влада, при якій підлеглий вірить, що керівник може заохотити його за виконану ... авторитарний b. демократичний c. патріархальний d. бюрократичний Question 16 Стиль управління при якому керівник сам визначає групові цілі, сам приймає рішення ...
...такі методи правового регулювання: А) авторитарний; Б) автономний; В) поєднання авторитарного та автономного. 10. Найбільш типовим вираженням автономного методу правового регулювання праці є: А) закони та ...
...такі методи правового регулювання: А) авторитарний; Б) автономний; В) поєднання авторитарного та автономного. 10. Найбільш типовим вираженням автономного методу правового регулювання праці є: А) закони та ...
...ознак точніше всього характеризує сутність авторитарного режиму: a. авторитетним, шановним народом влада b. чинність і ефективність органів політичної влади c. згуртованість суспільства навколо політичної влади d.... авторитарний b. демократичний c. харизматичний d. популістський Question 9 Зазначте риси, що є визначальними для такого типу політичного лідера як "прапороносець" (...
...ознак точніше всього характеризує сутність авторитарного режиму: Виберіть одну правильну відповідь a. згуртованість суспільства навколо політичної влади b. авторитетним, шановним народом влада c.... авторитарний d. харизматичний Question3 Балів: 1 Слабким місцем "ситуативної теорії" політичного лідерства є те, що вона: Виберіть одну правильну відповідь a.
...ознак точніше всього характеризує сутність авторитарного режиму: a. диктатура глави держави, уряду над всіма іншими елементами політичної системи b. чинність і ефективність органів політичної влади c.... авторитарний режим b. монархія c. республіка d. унітарна держава e. диктатура пролетаріату Question 3 Що розуміється під «політичним режимом» як функціональною ...
авторитарний, ліберальний та демократичний d. характеризує п'ять стилів керівництва, що може використовувати керівник в залежності від того, у якому ступені ... авторитарний, ліберальний та демократичний c. розглядав такі стилі керівництва як стиль підтримки; інструментальний стиль; стиль, що заохочує участь підлеглих у прийнятті ...
Авторитарний політичний режим; 3. Тоталітарний політичний режим Розділ 2. Державний режим у Великобританії Державний режим 1. Основи правового статусу особистості 2.
Характеристика автократичних (тоталітарного і авторитарного) політичних режимів 3. Перехід до демократії як напрям трансформації недемократичних режимів Висновок Використана література
5 1.2 Авторитарний режим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Тоталітарний режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Розділ 2. Причини нестабільності та механізми краху антидемократичних режимів . . .
Авторитарний керівник в більшій ступені залежить від думки більшості, ніж лідер колегіального типу 3. Вербальними засобами комунікації є: інтонація, слово, тембр ...
...автономних рішень; в) субординаційний; г) авторитарний; д) координаційний; е) інформаційний. 2. До організаційних принципів господарського процесуального права належать: а) принцип одноособового і колегіального розгляду справи; б) ...
...1 Особливості та форми прояву авторитарного режиму………..…………10 2.2. Сутність та різновиди тоталітарного режиму……………………………18 РОЗДІЛ 3 Політико правова характеристика сучасних антидемократичних політичних режимів…………………………………………………………………...
Авторитарна та гуманітарна совість (Е.Фромм). Проблема свободи совісті. 2. Гротеск як форма комічного. Проблема комічного в сучасному суспільстві. 3.
Вступ РОЗДІЛ 1: Поняття та особливості державного режиму 1.1 Поняття, форми та ознаки державного режиму 1.2 Види державних режимів РОЗДІЛ 2: Характеристика особливостей антидемократичних режимів 2.1 Особливості та форми прояву авторитарного режиму 2.2 Сутність та різновиди тоталітарного режиму РОЗДІЛ 3: Сутнісна характеристика демократичного режиму 3.1 Поняття та види демократичного ...
Різновиди авторитарних режимів Висновки Список використаної літератури
Театр в роки кризи авторитарного режиму 2. Роль мистецтва в житті українського суспільства у XX столітті 2.1. Найяскравіший період розвитку образотворчого мистецтва в Україні ...
Вступ Розділ 1 Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці 1.1 Кадровий потенціал підприємства 1.2 Структура кадрового потенціалу 1.3 Нормування праці на підприємстві 1.4 Продуктивність праці Розділ 2 Стилі, методи управління та їх застосування в умовах України 2.1 Нормативний стиль, авторитарний, командно адміністративний, ліберальний, демократичний, змішаний адміністративно правовий стиль та його становлення і розвиток в умовах України 2.2 Економічні методи .....
Людина моральна і людина авторитарно вихована Висновки Список використаної літератури
авторитарна держава e. змішана республіка Question 4 Балів: 1 Республіка при якій глава держави не може впливати на склад і політику ...
У певних країнах, особливо з авторитарними політичними режимами, предмет регулювання може бути вужчим, не включати основ суспільного ладу і політики. 2.
Основні ознаки демократичного, авторитарного та тоталітарного режимів. Контрольні питання до теми 5 1. Загальна характеристика громадських об'єднань. 2. Поняття політичної партії. 3.
авторитарний режим d. диктатура пролетаріату e. унітарна держава Question 11 Балів: 1 Яке з вищеназваних положень відповідає функції агрегування інтересів: Виберіть ...
...системи характерні для країн з авторитарним політичним режимом. Для успішного розв’язання практичної задачі варто засвоїти матеріал щодо конституційно правового статусу судової влади сучасних зарубіжних країн, ...
...сім’ї: «традиційна» і «сучасна»; «авторитарна» і «егалітарна». 2. Назвіть дестабілізуючі фактори, які діють на сім’ю в сучасному суспільстві. 3.
...для а) тоталитарного режима; б) авторитарного режима; в) демократического режима. 27. «Власть толпы» называется а) тимократией; б) охлократией; в) демократией. 28.
...особливостями характеризуються «полярні» стилі керівництва (авторитарний та демократичний)? 27. Що характерно для ліберального стилю керівництва? 28. Які позитивні та негативні риси характерні для кожного з основних ...
Авторитарного виховання. 3. Вільного вихователя. 4. Демократичного виховання. 26. Дошкільний заклад, який було організовано за принципом «свободи». 1.
Авторитарним з елементами популістського стилю Question 17 Менеджер з управління кризовими ситуаціями повинен володіти наступними якостями: a. 1.
а) колегіальний тип; б) авторитарний тип. 31. Чи часто у вас буває враження, що інші вами зло вживають? а) так; б) ні. 32.
Шевченка, одружений, 1 дитина, авторитарний та авторитетний Задача № 12. Проаналізуйте подані нижче ситуації та визначте відповідність дій практичного психолога нормам Етичного кодексу психолога.
Шевченка, одружений, 1 дитина, авторитарний та авторитетний. Задача № 11. Пригадайте, за допомогою яких методик можна дослідити характер людини. Які сторони чи риси характеру людини дані ...
...переходом радянського суспільства до державно авторитарних економічних відносин, що мало наслідком послаблення захисту трудових гарантій та інтересів у сфері найманої праці.
...которой речь идет об особенностях авторитарного стиля руководства: Виберіть одну правильну відповідь a. позиция лидера внутри группы b. инструкции в форме предложений c.
...которой речь идет об особенностях авторитарного стиля руководства: Виберіть одну правильну відповідь a. позиция лидера внутри группы b. инструкции в форме предложений c.
авторитарний режим d. диктатура пролетаріату e. унітарна держава Question 11 Балів: 1 Яке з вищеназваних положень відповідає функції агрегування інтересів: Виберіть ...
...которой речь идет об особенностях авторитарного стиля руководства: а) запрет без послаблений, угрозы, похвала и субъективное наказание б) дела в группе идут сами по себе в) ...
...которой речь идет об особенностях авторитарного стиля руководства: а) запрет без послаблений, угрозы, похвала и субъективное наказание б) дела в группе идут сами по себе в) ...
...которой речь идет об особенностях авторитарного стиля руководства: а) запрет без послаблений, угрозы, похвала и субъективное наказание б) дела в группе идут сами по себе в) ...

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.