Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 229 за запитом Адміністративно

Які умови необхідні для виникнення адміністративно процесуальних правовідносин? 1. Адміністративно правова норма і юридичний факт; 2. Матеріальна адміністративно правова норма, процесуальна адміністративно правова норма, адміністративна правосуб'...
Адміністративно правові засади вирішення земельних спорів в Україні br />br /> ЗМІСТ br />br /> ВСТУП ……………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В АДМІНІСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.... 9 1.1.
Загальні аспекти адміністративно – правових відносин……………………………………………………………………….….5 1.1. Поняття адміністративно – правових відносин………………….5 1.2. Сутність та основні риси адміністративно правових відносин………………………………………………………………………...
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДІТЕЙ 1.1. Теоретико – правова характеристика охорони дітей 1.2. Поняття адміністративно правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх ...
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯНИНА 1.1. Адміністративно правовий статус громадянина як суб’єкта адміністративного права 1.2.
Роль адміністративно правових норм у регулюванні управлінських відносин 1.3. Характеристика видів та дія адміністративно правових норм РОЗДІЛ 2.
Поняття адміністративно правових відносин 2. Особливості адміністративно правових відносин 3. Види адміністративно правових відносин 4. Суб’єкти та об’єкти адміністративно правових ...
Поняття, ознаки та структура адміністративно правових норм 1.1. Структура адміністративно правових норм 1.2. Джерела адміністративно правових норм 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА………………………………………………………...……..5 1.1. Сутність та зміст іноземців та осіб без громадянства……………….…..5 1.2. Поняття адміністративно – правового статусу іноземців та осіб ...
АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 1.1. Поняття та основні риси адміністративно правових відносин 1.2. Види адміністративно правових відносин РОЗДІЛ 2.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ ЗДІСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО 1.1. Суддя адміністративного суду, який розглядає адміністративний спір 1.2.... СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ 2.1. Позивач і відповідач 2.2. Треті особи 2.3.
Зміст: Вступ Глава 1 Управління як об`єкт адміністративно правового регулювання Глава 2 Органи виконавчої влади суб`єкти адміністративно правових відносин 2.1 Поняття, стисла характеристика органів управління та ...
Адміністративно правові методи 1.1. Поняття адміністративно правових методів 1.2. Види адміністрагивно правових методів Розділ 2. Метод переконання Розділ 3.
Поняття адміністративно правових відносин. 2. Види адміністративно правових відносин. Висновок Список використаної літератури
Вертикальні адміністративно правові відносини можуть виникати тільки між підпорядкованими суб’єктами владно управлінської діяльності. Це так звані субординаційні відносини, що утворюються в ... Характерними прикладами таких відносин слугують адміністративно правові відносини між міністерством та його регіональним управлінням або керівником державного підприємства, установи, організації та державним службовцем, який працює (служить) ...
У статті на підставі опрацювання теоретичних засад адміністративної юстиції й судочинства, а також нового Закону ...Вищий адміністративний суд України, судді, адміністративно правовий статус.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи адміністративно правового регулювання дозвільно реєстраційних функцій ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС М. КИЄВА ЯК СТОЛИЦІ УКРАЇНИ 1.1. Адміністративно правовий статус м.
В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні п'... В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні п'ять років проведено структурний та динамічний аналіз розподілу видатків бюджету на централізовані заходи та програми в розрізі адміністративно територіальних одиниць. Згаданий аналіз здійснювався в наступній послідовності: 1) підрахувано суми власне видатків; 2) у відповідності з кодами бюджетної класифікації ...
Варіант 6 1. Визначте характер адміністративного провадження за Законом України “Про звернення громадян” та охарактеризуйте адміністративно правовий статус його учасників. 2.
Задача №319 З посиланням на норми законодавства, зазначте, чи можуть бути суб’єктами адміністративно процесуальних правовідносин: а) Вища кваліфікаційна ...
Загальні аспекти механізму адміністративно правового регулювання……………………………………………………………………...4 1.1. Детермінація адміністративно – правового регулювання…………….....4 1.2. Сутність адміністративно – правового регулювання……………………7 1.3.
«Адміністративно правова норма її зміст та особливості» 4. «Виконання, використання, дотримання, застосування адміністративно правової норми» 5.
АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВІ НОРМИ І ВІДНОСИНИ……………………………………………………………….29 3.1. Поняття адміністративно правової норми та відносини……29 3.2. Реалізація адміністративно правових норм………………..
...1) Нарахувати заробітну плату працівникам адміністративно управлінського персоналу підприємства та робітникам основного виробництва. 2) Визначити суму утримань (згідно діючого законодавства) та суми до видачі....плату (згідно діючого законодавства) працівників адміністративно управлінського персоналу та робітників основного виробництва. Відобразити суми нарахувань на заробітну плату в системі рахунків бухгалтерського обліку. Варіант 3.
...в сферах соціально економічного й адміністративно політичного розвитку та охорони громадського порядку b. сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами ...місцеві Question 9 Форми реалізації адміністративно правових норм: a. виконання та дотримання b. дотримання і використання c. виконання та застосування d.
Механізм адміністративно правового забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції…………………………………………………..……7 1.2. Становлення й основні напрями розвитку законодавства, що забезпечує адміністративно правовий захист від недобросовісної конкуренції…………....
...всього масиву адміністративних проваджень на адміністративно юрисдикційні та адміністративно регулятивні. Зміст адміністративно юрисдикційної діяльності на загальнотеоретичному рівні розглядали у своїх працях М.Я. Масленніков, О.І.
Дати поняття державного та адміністративно територіального устрою України. Дати визначення унітарним та федеративним державам. Розкрити поняття та особливості унітарної держави. Україна як унітарна держава. Дослідити принципи адміністративно територіального устрою України та систему ...
...іншого — відсутністю належного впорядкування наявних адміністративно правових норм. Тому зараз однією з актуальних є проблема прискорення роботи з систематизації та кодифікації наявних адміністративно правових матеріалів.
...6 До якого з рівнів адміністративно державного управління відносяться штати, землі, провінції, республіки: a. Місцевого b. Федерального c. Національного d. Регіонального Question 7 Який з розділів ...10 До учасників процесу прийняття адміністративно державних рішень у демократичному товаристві на різних етапах належать: a. Особистості, політичні партії, суспільні або державні організації b.
Характеристика адміністративно правового статусу керівників виконавчої влади………………………………………………………………….…6 1.1. Поняття керівника органу виконавчої влади та його адміністративно правового статусу……………………………………………………………………6 1.2.
Адміністративно правові заходи боротьби з корупцією 3.1. Поняття корупції за законодавством України 3.2. Адміністративно правовий механізм боротьби з корупцією ...
чисельність населення адміністративно територіальної одиниці b. співвідношення обсягів видатків на охорону здоров'я між місцевими бюджетами окремих видів c.... чисельність населення адміністративно територіальної одиниці b. фінансовий норматив бюджетної забезпеченості c. частку видатків на фізичну культуру і спорт місцевого бюджету у загальній сумі ...
Межі адміністративно територіальних утворень посвідчуються: а. державним актом України; б. свідоцтвом про державну реєстрацію меж адміністративно територіальних утворень; в.
...в державах заходу, передусім, підлягають: адміністративно правовій відповідальності дисциплінарній відповідальності кримінально правовій відповідальності Question 9 Локаути визнаються законними: в Греції в Італії в Швеції Question 10 ...страйку в державах заходу підлягають: адміністративно правовій відповідальності цивільно правовій відповідальності господарсько правовій відповідальност ТЕСТ ДО ТЕМИ 8 Question 1 Індивідуальний трудовий спір зазвич...
...а) поняття та види джерел адміністративно процесуального права України; б) загально соціальні принципи адміністративного процесу; в) загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу; г) спеціальні принципи адміністративного процесу....Класифікація заходів адмініст¬ративного примусу: адміністративно попереджувальні, адміністра¬тивного припинення, адміністративної відповідальності, адміністра¬тивно процесуального забезпечення. Тема 3 а) поняття та види неюрисд...
Управління як об`єкт адміністративно правового регулювання.....................................4 ІІ. Органи виконавчої влади суб`єкти адміністративно правових відносин....................6 2.1 Поняття, стисла характеристика органів управління ...
Види адміністративно правових відносин 3. Фізична особа як суб'єкт адміністративного права 4. Особливості участі громадян в управлінні державними та громадськими справами 5. Адміністративно правовий статус громадян та інших ...
Механізм функціонування соціалістичної адміністративно командної економіки 1.2. Теорія і практика товарно грошових відносин за адміністративно командної системи соціалізму 1.3.
Адміністративно правові засади розвитку державного управління……..…..6 1.2. Концептуально методологічні аспекти реформування системи державного управління в Україні………………………………………………………….……10 Розділ 2.... Адміністративно правові засади забезпечення законності в процесі розвитку державного управління………………………………………………….19 Розділ 3. Позитивні та негативні чинники адміністративної реформи в Україні……………………………………………………………………………....
Процесуальні адміністративно правові відносини РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 3.1. Загальні питання структури адміністративного процесу 3.2. Характеристика справ, що виникають з адміністративно правових відносин ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Адміністративно правовий статус громадян України. 2.2. Права і обов`язки громадян України в сфері виконавчої влади 2.3. Особливості адміністративно правового статусу іноземних громадян та ...
Адміністративно територіальний поділ західних українських земель з кінця ХУІІІ до розпаду Австро Угорської імперії. Апарат управління Галичиною, Буковиною, Закарпаттям.... Адміністративно територіальний поділ та місцеві органи управління Східної Галичини (70 ті роки ХVІІІ ст. – 70 ті роки ХІХ ст.). // Право України.
Поняття та особливості адміністративно – правового статусу посадової особи………………………………………………………………12 1.4. Адміністративно – правове регулювання відповідальності посадової особи……………………………………………………………….18 РОЗДІЛ 2.
Адміністративно запобіжні заходи та заходи адміністративного припинення, що застосовуються підрозділами ДАІ 3.1. Значення та види адміністративно запобіжних заходів 3.2.
ПОНЯТТЯ Й ОСНОВНІ РИСИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Вступ Розділ 1 Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці 1.1 Кадровий потенціал підприємства 1.2 Структура кадрового потенціалу 1.3 Нормування праці на підприємстві 1.4 Продуктивність праці Розділ 2 Стилі, методи управління та їх застосування в умовах України 2.1 Нормативний стиль, авторитарний, командно адміністративний, ліберальний, демократичний, змішаний адміністративно правовий стиль та його становлення і розвиток в умовах України 2.2 Економічні методи уп...
...4) галузь права, що регулює адміністративно розпорядчу діяльність держави у сфері видатків з державного бюджету; 5) галузь права, що регулює адміністративно розпорядчу діяльність держави у сфері ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.