Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 134 за запитом Алгоритми

... Завдання 1 Скласти схему алгоритму визначення значень функцій і реалізувати її в середовищі Mathcad двома способами: 1) у тексті документа; 2) у програмі функції. Завдання 2 Скласти схему алгоритму визначення будь яким способом значень ...
Показники оцінювання наявності, стану і руху основних засобів Показники оцінювання забезпеченості основними засобами ...
...6 925686,9 Таблиця 2 Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують фінансову стійкість Найменування показника Алгоритм розрахунку за балансом Економічний зміст показника визначає Коефіцієнт ...
Використати такі алгоритми кластеризаці: алгоритм порогової величини, максимінний алгоритм, алгоритм k внутрішніх групових середніх, ІСОМАД та створити і дослідити нові ефективні алгоритми кластеризації.
Вступ Розділ І Нормативно правова база функціонування ринку енергетики України 1.1 Аналіз структури вітчизняного ринку електроенергетики 1.2 Правова база функціонування ринку електроенергії 1.3 Оплата послуг електроспоживання 1.4 Мета розвитку ринку електроенергії Розділ ІІ Загальна характеристика та структура ЗАТ “Юрія” 2.1 Історія створення та діяльність на сучасному етапі підприємства ЗАТ “Юрія” 2.2 Організаційна структура ЗАТ «Юрія» 2.3 Апаратне та програмне забезпечення ...
...єктно орієнтоване програмування 3.3 Алгоритм реалізації проекта “Клієнт ЕМ. Основні етапи реалізації Структура бази даних програми “Клієнт ЕМ” Компоненти головної форми програми Опис основних виконуючих ... Розроблено алгоритм для створення додаткового модуля, який би усував виявлені недоліки. Розроблений алгоритм в повній мірі відповідає поставленому завданню створенню додаткового модуля “...
Зображення опрацьовуються за допомогою алгоритму RETINEX. Проведено економічне обґрунтування розробленого проектного рішення. ЗМІСТ АНОТАЦІЯ……………………………………………………………………………...3 ABSTRACT………………………………………………………………………………4 ЗМІСТ…………………………………………………………………………...............5 ВСТУП…………………………………………………………………………..............7 1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ............................................................................................... Математичні основи алгоритму Retinex…………………...
ВСТУП 1 РОЗРОБКА КРИПТОПРОТОКОЛУ 1.1 Хеш функції сімейства MD 1.2 Узагальнений опис криптопротоколу 1.3 Алгоритм хешування RIPE MD 1.4 Розробка детального алгоритму реалізації крипто протоколу 2 АНАЛІЗ КРИПТОПРОТОКОЛУ 2.1 Постулати BAN логіки 2....
Навести алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 13. Методика складання Звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами. 14.... Навести алгоритм визначення оптимальної партії поставок. 58. Аналітичний облік операцій з постачальниками та підрядниками. 59. Аудит розрахунків з оплати праці. 60.
...діяльність банків Таблиця 1.2 Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують фінансову стійкість Таблиця 1.3 Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ...
Алгоритм страуса 3.2. Виявлення тупиків 3.3. Відновлення після тупиків 3.3.1. Відновлення за допомогою перерозподілу ресурсів 3.3.... Запобігання тупиків і алгоритм банкіра 3.4.2. Недоліки алгоритму банкіра 3.5. Запобігання тупиків за рахунок порушення умов виникнення тупиків 3.5.1.
Алгоритм вирішення задачі Розділ ііі. Програмна реалізація задачі визначення ступеня ризику при кредитуванні 3.1. Вибір програмних засобів 3.2 Блок схема алгоритму 3.3.
функція F(х) (алгоритм, програма) c. множина елементів системи і взаємозв’язків між ними Question 9 Обмеження системи це : a.... обмеження функцій F(х) (алгоритм, програма) c. обмеження, щодо характеристики функціонування системи Question 10 Інформація це : a. сукупність відомостей b.
Розробка алгоритму системи обліку часу 2.3.1. Розробка варіантів функціонування алгоритму 2.3.2. Розробка алгоритму програмування сканера штрихкоду 2.3....
функція F(х) (алгоритм, програма) Question 9 Обмеження системи це : a. обмеження функцій F(х) (алгоритм, програма) b. обмежень множини елементів системи і взаємозв’...
ВСТУП 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 2.1 Обґрунтування структури програмного забезпечення 2.2 Розробка алгоритму програми 2.3 Розробка схеми даних 2.4 Ресурси програми 2.5 Обґрунтування вибору програмних засобів для реалізації проекту 2....010.28.110 А8 (Алгоритм програми) Додаток В 08 20.ЗПЗ.010.28.110 А2 (Схема взаємозв’язків у програмі) Додаток Г 08 20.ЗПЗ.
Розробка алгоритму роботи прикладної програми пристрою 3. Висновок 4.Список використаних джерел Додатки КП 5.05010201.101.012 Специфікація КП 5.05010201.101.012 А1 Алгоритм програм КП 5.05010201.101....
...аргументів (МГУА) 2.2 Комбінаторний алгоритм МГУА: переваги та недоліки 2.3 Загальна характеристика програми Сombi.exe 3. ВІДНОВЛЕННЯ ПРОПУСКІВ У ДАННИХ НА ОСНОВІ ІНДУКТИВНОГО ПІДХОДУ ...КРОВІ ХВОРОГО НА ОСНОВІ КОМБІНАТОРНОГО АЛГОРИТМУ МГУА 4.1 Короткостроковий прогноз рівня глюкози в крові хворого 4.2 Короткостроковий прогноз рівня глюкози в крові хворого на ...
...3.2 Опис та обґрунтування алгоритму організації задачі виробничого планування 79 3.3 Опис блок схеми виробничого алгоритму та програмна реалізація задачі 83 3.3.1 ...
4 Симетричний алгоритм шифрування даних Triple DES III.5 Стандарт симетричного шифрування ГОСТ 28147 89 III.6 Алгоритм блочного шифрування AES III.
...з її вирішення, розробку моделі (алгоритму) прийняття управлінського рішення, аналіз факторів, що впливають на його ефективність. Модель прийняття рішення повинна містити такі елементи: аналіз проблеми, формулювання ...розробляється у вигляді послідовних процедур (алгоритму) логічної діяльності менеджера. Метою виконання даного завдання є отримання системних знань у нарямку отримання навичок прийняття власних рішень у складних ...
Алгоритм розрахунку показників фінансової сталості підприємства Табл.1.3.5. Показники фінансової сталості підприємства Табл.1.3.6. Алгоритм розрахунку показників платоспроможності (ліквідності) підприємства ...
Універсальний алгоритм матриці оцінки нового товару. 4. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності. 5. Універсальний алгоритм оцінки комерційних перспектив інноваційного продукту. 6.
Наведіть алгоритм обґрунтування інвестиційної та фінансової стратегії підприємства 2. Підготуйте доповідну записку, в якій чітко би визначались переваги інвестиційної та фінансової стратегії ... Підготуйте алгоритм обґрунтування стратегії підприємства. Виходячи з інформації, що наведена за класифікаційними ознаками яку стратегію обирає підприємство? 2.
Операційний аналіз передбачає певний алгоритм розрахунку. Нижче наведено перелік формул та пояснень до них, які рекомендується використовувати під час виконання завдання Обсяг реалізації продукції визначається ... Алгоритм аналізу передбачає розрахунок операційного прибутку, показників сили впливу операційного важеля та зміни прибутку в зв’язку з коливаннями виручки від ...
Наведіть алгоритм обґрунтування інвестиційної та фінансової стратегії підприємства 2. Підготуйте доповідну записку, в якій чітко би визначались переваги інвестиційної та фінансової стратегії ... Підготуйте алгоритм обґрунтування стратегії підприємства. Виходячи з інформації, що наведена за класифікаційними ознаками яку стратегію обирає підприємство? 2.
...відображення у фінансовій звітності; розробити алгоритм формування та модель грошового потоку на підставі Звіту про рух грошових коштів; визначити методичні прийоми проведення внутрішнього аудиту операцій з ... У роботі представлена схема алгоритму формування грошових потоків та модель цього процесу, яка описується блок схемою. 7. Організація внутрішнього аудиту є досить актуальною, для підприємств.
1.3 Алгоритм оздоровлення державного підприємства в Україні Рис. 1.4 принципова схема етапності заходів по реструктуризації підприємства Рис.... 2.3 Алгоритм оздоровлення кризового державного підприємства ДНВП „Ротор” Таблиця 3.1 пропозиції по передачі виробничих площ у власність суб’єктам холдингової компанії „...
Наведіть алгоритм обґрунтування інвестиційної та фінансової стратегії підприємства 2. Підготуйте доповідну записку, в якій чітко би визначались переваги інвестиційної та фінансової стратегії ... Підготуйте алгоритм обґрунтування стратегії підприємства. Виходячи з інформації, що наведена за класифікаційними ознаками яку стратегію обирає підприємство? 2.
Наведіть алгоритм обґрунтування інвестиційної та фінансової стратегії підприємства 2. Підготуйте доповідну записку, в якій чітко би визначались переваги інвестиційної та фінансової стратегії ... Підготуйте алгоритм обґрунтування стратегії підприємства. Виходячи з інформації, що наведена за класифікаційними ознаками яку стратегію обирає підприємство? 2.
Наведіть алгоритм обґрунтування інвестиційної та фінансової стратегії підприємства 2. Підготуйте доповідну записку, в якій чітко би визначались переваги інвестиційної та фінансової стратегії ... Підготуйте алгоритм обґрунтування стратегії підприємства. Виходячи з інформації, що наведена за класифікаційними ознаками яку стратегію обирає підприємство? 2.
Чим відрізняється порядок (алгоритм) визначення фактичної собівартості продукції при нормативному методі від алгоритму (порядку), який застосовується при інших методах? 3.
Алгоритми. Основні алгоритмічні конструкції. Графічне зображення алгоритмів. Етапи розв'язання задач на комп'ютері 14. Що таке стилі? 32.
Алгоритми. Основні алгоритмічні конструкції. Графічне зображення алгоритмів. Етапи розв'язання задач на комп'ютері 15. Поняття про архівацію файлів.
Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і характеристика його основних етапів 3. Реклама 4. Стимулювання збуту 5. Персональний продаж Висновок Використана література
Методологічні засади та алгоритми планування...................................5 3. Загальна характеристика Київської області...........................................7 4. Планування територіальних громад Київської області........................9 ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій 1.3. Комплекс маркетингових комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг 1.4.
...показників ефективності інвестиційного проекту та алгоритм їх розрахунку 3. Аналіз доцільності реалізації інвестиційного проекту 4. Пропозиції щодо удосконалення структури інвестиційного проекту Висновки Список використаних джерел На ...
Алгоритм реорганізації організаційної структури управління підприємством 4. Організаційна структура відділу праці і заробітної плати 5. Положення про відділ праці і заробітної ...
Алгоритм реорганізації організаційної структури управління підприємством 4. Організаційна структура бухгалтерського відділу 5. Положення про бухгалтерський відділ 6.
Алгоритм реорганізації організаційної структури управління підприємством 4. Організаційна структура планово економічного відділу 5. Положення про планово економічний відділ 6.
Алгоритм реорганізації організаційної структури управління підприємством 4. Організаційна структура відділу головного технолога 5. Положення про відділ головного технолога 6.
Алгоритм реорганізації організаційної структури управління підприємством 4. Організаційна структура господарського відділу 5. Положення про господарський відділ 6.
Алгоритм реорганізації організаційної структури управління підприємством 4. Організаційна структура відділу кадрів 5. Положення про відділ кадрів 6.
Алгоритм реорганізації організаційної структури управління підприємством 4. Організаційна структура бухгалтерського відділу 5. Положення про бухгалтерського відділу 6.
Алгоритм реорганізації організаційної структури управління підприємством 4. Організаційна структура бухгалтерського відділу 5. Положення про бухгалтерського відділу 6.
Алгоритм виконання: 1. Обираєте тему і проблемну ситуацію. 2. Вивчаєте літературу по кейсам, їх написанню, потім по темі Вашого майбутнього кейсу (...
Алгоритм виконання: 1. Обираєте тему і проблемну ситуацію. 2. Вивчаєте літературу по кейсам, їх написанню, потім по темі Вашого майбутнього кейсу (...
Алгоритм проведення тренінгів соціальної служби Висновки уривок ВИСНОВКИ Тренінг (з англ. train — тренувати, тренуватися) — це сукупність психотерапевтичних, психокорекційних та навчальних методів, ...
Алгоритм розв’язання задачі……………………………………………………..5 2.1 Використовувана інформація…………………………………...………..5 2.2. Результати розв’язання………………………………………………..…6 2.3. Математичний опис………………………………………………..…….
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.