Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 62 за запитом Антимонопольна

Суть та значення антимонопольної політики Розділ ІІ. Характеристика антимонопольної політики в Україні 2.1. Шляхи формування антимонопольної політики в Україні 2.2.
Антимонопольне законодавство в ринк. економіці зарубіжних країн 2.1. Необхідність існування антимонопольного законодавства 2.2. Антитрестівське законодавство США 2.3.
Повноваження Антимонопольного комітету України та його посадових осіб … 5 1.1. Повноваження Антимонопольного комітету України …………. 5 1.2.
Суть та значення антимонопольної політики 3. Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки 4. Шляхи формування антимонопольної політики в Україні Висновок Список використаної літератури
Антимонопольне регулювання як важіль забезпечення економічної безпеки держави. 2. Антимонопольне законодавство України. 3. Проблеми гармонізації антимонопольно конкурентної політики з іншими напрямами ...
Завдання, структура, компетенція Антимонопольного комітету Задача З метою забезпечення сировиною місцевого цукрозаводу голова райдержадміністрації надіслав листа «Про заборону вивезення цукрових буряків за межі району»....можуть оскаржити сільгосптоваровиробники лист до Антимонопольного комітету розгляд таких заяв? Який порядок розгляду заяв про порушення законодавства про захист економічної конкуренції? Список використаних джерел
Завдання 1 До Антимонопольного комітету надійшла заява про надання згоди на створення товариства "Агропромислова фінансово інвестиційна цукрова компанія", метою якого має бути здійснення спільної ...концентрація вимагає отримання попередньої згоди антимонопольних органів? 4) Дайте оцінку діям ВАТ "ХХІ" щодо їх відповідності (чи невідповідності) антимонопольно конкурентному законодавству.
Антимонопольна політика держави Розділ 4. Антимонопольне законодавство України Висновки Список використаної літератури
Вступ ……………………………………………………………………….. 3 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ Антимонопольний комітет України, його правовий статус …………….
1. Інфраструктура ринку 2. Конкуренція, монополія. Антимонопольне законодавство України 3. Економічна система суспільства Література
Антимонопольний комітет України, його правовий статус. 2. Підконтрольність і підзвітність Антимонопольного комітету України. 3. Завдання Антимонопольного комітету України. 4.
Антимонопольне регулювання в Україні та його ефективність 3.1. Негативні наслідки розвитку монополій для економіки України 3.2. Антимонопольне регулювання в Україні 3.2....
Необхідність дотримання антимонопольного законодавства. Основні заходи щодо антимонопольної діяльності. Система органів Антимонопольного комітету України. Контроль за дотриманням антимонопольних вимог Практичний блок Підприємство розпочало ...
Необхідність дотримання антимонопольного законодавства. Основні заходи щодо антимонопольної діяльності. Система органів Антимонопольного комітету України. Контроль за дотриманням антимонопольних вимог Ситуація Підприємству необхідно прийняти ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дослідження монополії та олігополії 1.1 Поняття монопольного становища на ринку 1.2 Основи антимонопольного регулювання 1.3 Сутність олігополії 1.4 Характеристика та зміст моделей олігополії Розділ 2 Аналіз монополії та олігополії в Україні ... Правове становище Антимонопольного комітету України 2.2. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 2.3 Правове регулювання діяльності природних монополій 2.4 Особл...
Антимонопольна політика держави 2.1 Аспекти антимонопольної політики у світовій практиці 2.2 Особливості антимонопольної політики в Україні Розділ 3.
...єктивна необхідність та світова практика антимонопольного контролю корпоративних структур 1.4. Висновки до розділу 1 Розділ 2. 2.1. Характеристика процесів корпоратизації в економіці України 2.... Механізм антимонопольного контролю діяльності інтегрованих корпоративних структур в Україні 2.5. Висновки до розділу 2 Розділ 3. 3.1.
...виду юридичних осіб; Г) рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом; Д) документ (документи), що ... Правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання визначаються: А) Господарським кодексом України; Б) Повітряним кодексом України; В) Цивільним кодексом України; Г) ЗУ „Про захист економічної конкуренції”; ...
антимонопольне законодавство Question 4 Яка політика сприяє оновленню основних фондів підприємства: a. соціальна b. грошово кредитна c. амортизаційна d.... антимонопольна політика c. дефляційна політика d. податкова політика Question 7 Держава, виконуючи свої функції, завжди певною мірою втручалася в економічні процеси.
антимонопольне законодавство b. регулювання відсоткової ставки c. Закон України про підприємництво d. Господарський кодекс України Question 4 Яка політика сприяє оновленню ... антимонопольна політика d. дефляційна політика Question 7 Держава, виконуючи свої функції, завжди певною мірою втручалася в економічні процеси.
Територіальні відділення Антимонопольного комітету України 2. Виконання рішень по справах Антимонопольного комітету України 3. Поняття недобросовісної конкуренції згідно законодавства України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Завдання №1 Фірма "Арго" на запит територіального управління Антимонопольного комітету України подала інформацію про те, що виручка від подання послуг за 1998 р. склала 500 тис.... Чи законні дії держуправління Антимонопольного комітету України? Дайте обґрунтований висновок з посиланням на чинне законодавство. Завдання №2 Керівник казенного підприємства прийняв рішення про списання зайвих ...
Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності 10 6.Основне завдання Антимонопольного комітету в Україні 12 7.Висновок 19 8.Список використаної літератури 20
Антимонопольна практика й антимонопольне законодавство Література
Реалізація монопольної влади та антимонопольна програма. 2.1 Статистична оцінка ринку праці в Україні (2004 2005 роки). 2.2 Монополії та антимонопольне законодавство США .
...у справах про недобросовісну конкуренцію Антимонопольним комітетом України 2.4. Судова практика розгляду спорів у справах про недобросовісну конкуренцію РОЗДІЛ 3.... Пропозиції до роботи Антимонопольного Комітету та судів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Загальні засади діяльності Антимонопольного комітету України та система його органів 2.2. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету та його територіальних відділень РОЗДІЛ 3.
ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1 Сутність конкуренції 5 1.1 Визначення конкуренції як економічного явища 5 1.2 Види конкуренції 7 Розділ 2 Значення конкуренції 11 2.1 Значення конкуренції 11 2.2 Позитивні і негативні сторони конкуренції 13 Розділ 3 Методи конкуренції 14 3.1 Класифікація методів конкуренції 14 3.2 Цінова конкуренція 15 3.3 Нецінова конкуренція 16 Розділ 4 Державне регулювання конкурентних відносин 20 4.1 Основні елементи державної політики в регулюванні конкуренц...
В территориальное отделение Антимонопольного комитета поступило заявление ООО «Аскола» о неправомерном использовании его коммерческого (фирменного) наименования частным предприятием «Аскола плюс».... Какое решение вынесет территориальное отделение Антимонопольного комитета?
...на дії Білозерського молокозаводу до Антимонопольного комітету України 1. Чи є в діях молокозаводу ознаки господарського правопорушення ? 2. Чи вірно обраний у цьому випадку антимонопольний орган ? 3.
...захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2) Як в даному випадку, за законодавством., слід кваліфікувати дії цих суб'єктів господарювання?...захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? Як в даному випадку, за законодавством, слід кваліфікувати дії цих суб'єктів господарювання?
...на дії Бєлозерського молокозаводу до Антимонопольного комітету України. 1. Чи є в діях молокозаводу ознаки господарського правопорушення? 2. Чи вірно обрано в цьому випадку антимонопольний орган? 3.
...продукцію (товари); ж) щодо заяв Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до його компетенції; з) щодо заяв Рахункової палати України з питань, віднесених законодавчими ...г) про визнання недійсним постанови Антимонопольного комітету України д) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин.
...подала заявление в Сумское отделение Антимонопольного комитета Украины с просьбой предоставить согласие на создание нею в Сумской области дочернего предприятия. Во время проверки установлено, что совокупная ...решение может принять Сумское отделение Антимонопольного комитета Украины в этой ситуации? Вывод обоснуйте, укажите отрицательные и положительные следствия принятия возможных вариантов решений.
Повноваження державних уповноважених Антимонопольного комітету 2. Методика визначення монопольного становища на ринку 3. Доказування та докази в справах про захист економічної конкуренції ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Повноваження державних уповноважених Антимонопольного комітету 2. Методика визначення монопольного становища на ринку 3. Доказування та докази в справах про захист економічної конкуренції ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Антимонопольна діяльність держави 2. Конкуренція, її суть і види Література
Форми об’єднань підприємств і Антимонопольне регулювання в Україні Тест № 8 Організація, створена на основі добровільного погодження юридичних і фізичних осіб (в тому числі іноземних), що ...
В першому розділі "Теоретичні засади управління конкурентоздатністю підприємств" висвітлено визначення та суть економічного терміну «конкуренція», її види; антимонопольна політика Української держави; оцінка конкурентноздатності фірми на основі забезпечення конкурентноздатності товару та методика її визначення.
Антимонопольна політика держави; b. Державне регулювання підприємництва; с. Політика роздержавлення та приватизації; d. Перегулювання підприємництва Тестове завдання №30 До основних функцій ...
Антимонопольне регулювання Висновок Список використаної літератури
...адміністрація вимагає від учасників довідку Антимонопольного комітету про згоду на створення такого підприємства та відмітку податкової адміністрації відповідного району на реєстраційній карті підприємства про взяття його ...
Анализ антимонопольного регулирования естественных монополий в Украине....31 Раздел III. ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ...................36 3.1.
...суб’єктів господарської діяльності органами Антимонопольного комітету України від незаконного використання засобів індивідуалізації………………………………………………………….…19 2.2. Адміністративно правові заходи, що застосовуються у сфері неправомірного збирання, розголошення ...
...банкрутство; 4) із позовної заяви Антимонопольного комітету України до Державного підприємства «Казначей» про стягнення 250 000 грн; 5) із позовної заяви прокурора в інтересах Вінницької міської ...
Антимонопольна політика 15. Структура ринку офісних корпусних меблів 16. Висновок Список використаної літератури
...на дії Маловиськівского молокозаводу до Антимонопольного комітету України. 3. За яких умов до молокозаводу можуть бути застосовані господарсько правові санкції? 4.
...умовам господарювання (банкрутство, свобода конкуренції, антимонопольне регулювання). Все більшого розвитку, у тому числі завдяки приватизаційним процесам, набуває ринок цінних паперів. Всі ці чинники зумовлюють необхідність не ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.