Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 991 за запитом А-Д-0

1. Економічний аналіз і теорія пізнання 26. Прийом визначення «вузьких» місць та головних ланцюгів розвитку ...
5. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу 30. Застосування економіко математичних методів при вирішенні ...
Коломинским д) А.Петровским Question 6 of 10 Основным критерием оценивания межличностных отношений в группе есть: а) численность группы б) распределение ролей ...к группе в целом, называется: а) эмоциональным б) когнитивным в) аффективным) г) поведенческим д) речевым Question 8 of 10 Найдите строку, в которой указан синоним понятию „ ...
Коломинским д) А.Петровским Question 6 of 10 Основным критерием оценивания межличностных отношений в группе есть: а) численность группы б) распределение ролей ...к группе в целом, называется: а) эмоциональным б) когнитивным в) аффективным) г) поведенческим д) речевым Question 8 of 10 Найдите строку, в которой указан синоним понятию „ ...
Д. Культура побутового мовлення....262 БОГУШ А.М. Розв'язання програмних завдань на заняттях з розвитку мовлення .....270 Розділ 4....578 САЛАХОВА А.Д. Розвиток звукового боку мовлення дитини ... .585 МАКСАКОВ О.І., ФОМИЧОВАМ.Ф. Звукова культура мовлення . .586 ФОМИЧОВАМ.Ф.
Коломинским д) А.Петровским Question 6 of Основным критерием оценивания межличностных отношений в группе есть: а) численность группы б) распределение ролей членов ...к группе в целом, называется: а) эмоциональным б) когнитивным в) аффективным) г) поведенческим д) речевым Question 8 of Найдите строку, в которой указан синоним понятию „ межличностные ...
...у дослідженні українського національного характеру Д.Чижевський вважає: А) дослідження народної творчості; Б) вивчення найбільш яскравих історичних епох; В) характеристику найбільш визначних представників народу; Г) вивчення ...стереотип” у психологічній науці запропонував: А) Д.Узнадзе; Б) Д.Паригін; В) Б.Ломов; Г) У.Ліннман; Д) Г.Костюк. Question 18 of 50 Поняття “стереотип” ...
а) доходи; б) активи; в) власний капітал; д) дивіденди власникам. 26. За яким принципом розміщені активи у балансі?...власні акції у акціонерів банку: а) Д т 5000, К т 1200; б) Д т 3100, К т 1001; в) Д т 5002, К т 1200.
, Стрікленд А. Д. „Стратегічний менеджмент”. В дипломній магістерській роботі мною описані основні складники економічної стратегії це товарна стратегія підприємства, стратегія ціноутворення, стратегія ...
, Стрікленд А. Д. „Стратегічний менеджмент”. В дипломній роботі мною описані основні складники економічної стратегії це товарна стратегія підприємства, стратегія ціноутворення, стратегія взаємодії ...
Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. К.: Наук, думка, 1999.... Павлов Д, Губенко А. Організаційно правові засади забезпечення ефективності використання бюджетних коштів // Право України. 2007. № 5. С. 57 60. 82. Павлюк К.
...1 Question Интеллектуальная деятельность свойственна: а) пресмыкающимся б) рыбам в) обезьянам г) птицам д) дельфинам Question 3 of 80 Point Value: 1 Question Человек, обладающий сознанием, ...наследственных данных, ни от воспитания д) прежде всего, от наличия задатков, а воспитанием можно только откорректировать данный процесс Question 76 of 80 Point Value: 1 Question ...
...кодексу психолога, які було порушено: А) керівництво школи 25 травня поставило перед психологом Тетяною К. завдання у тижневий термін провести дослідження готовності учнів 4 і 9 ... Клієнтка почала зустрічатися із Михайлом Д. щовечора, а двічі на тиждень приходила на консультацію; В) директор фірми увірвався в кабінет психолога Олени М.
...Відомим представником поведінкового напряму є А Л. Берковітц Б. Д. Моренно В. А. Бандура. Question 5 of 10 Вставте пропущене ім’я автора. Якщо ....
...Відомим представником поведінкового напряму є А Л. Берковітц Б. Д. Моренно В. А. Бандура. Question 5 of 10 Вставте пропущене ім’я автора. Якщо ....
Д.Кунєв // Митна справа. – 2006. – №1. – С.51 56. Макогон Ю.В. Митна справа: Навч. посіб. / Ю.В.Макогон, А.Б....Д.Кунєв, І.М.Коросташова, А.В.Мазур, С.П.Шапошник – К.: Центр навч. літ., 2006. – 408с. Щербина В.І.
...Ставка податку на прибуток підприємств: а) 20%; б) 25%; в) 30%; г) нульова; д) свій варіант. 28 Від сплати податку на прибуток звільняються: а) асоціації комерційних ...в) акцизний збір г) мито; д) податок на промисел. 40 Податковий агент: а) є платником акцизного збору; б) не є платником акцизного збору; в) нараховує акцизний ...
Вирішіть рівняння: АхВхС/(Д/E)/F=2.3 де, А – кількість років, що необхідно прожити на території України до моменту обрання на пост народного ...рівнняння повинно мати вигляд АхВхС/(Д/E)/F=2.3 А завтра, можливе цифра буде іншою, тому що в нормативно правові акти ПОСТІЙНО вносяться поправки.
Кечекьяна; в) А. Я. Вышинского; г) П. И. Стучки; д) Я. Ф. Миколенко. 13. Что является основной чертой английского права?...налоги; в) суверенитет; г) правоприменение; д) правотворчество. 20. Какие понятия тождественны? а) государство и общество; б) государство и страна; в) государство и государственность; г) государство и ...
АНАЛІЗ РОМАНУ Д. ОСТЕН „ГОРДІСТЬ ТА УПЕРЕДЖЕНІСТЬ” а) композиційні особливості твору б) ідейно тематичний зміст, проблематика та жанрова своєрідність роману в) система творення ...
...учасників господарського процесу не входять а) сторони: б) треті особи; в) свідки; г) прокурор; д) експерт; е) перекладач. 6. Процесуальне правонаступництво можливе: а) на стадії порушення провадження у ...
...настання стихійних лих; г) правильні а) і б) варіанти; д) усі варіанти правильні. 2. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного ...тощо; г) немає правильної відповіді; д) правильні варіанти а) і б). 4. Втрата товарної вартості — це: а) окремий об'єкт страхування при страхуванні транспортного засобу; б) ...
...з метою захисту власних інтересів; д) відповіді а, б, в, г — достатньо переконливі Тест № 8. Економічна функція держави полягає у а) створенні умов для спокійного та ...державний бюджет"; г) система оподаткування"; д) порядок утворення і погашення державного боргу" Тест № 11 Державне замовлення — це а) потреба країни в продукції (роботі, послугах), необхідній для ...
...еспубліки, (ч)еркащина, (н)аціональна (а)кадемія (д)ержавного (у)правління при (п)резидентові України, (т)рійця, (б)урсацький (у)звіз, (з)акрите (а)кціонерне (т)...
А. Трофімов. – Х.: Право, 2010. – 188с. Цаліна Д.С. Поняття і принципи митного оформлення / Д.С. Цаліна // Пробл. законності: Респ. міжвідом.
Тихеєвої А.П.Усової, К.Д.Ушинського, та iнших. Психологiчнi аспекти емоцiйно естетичного розвитку особистостi дiтей молодшого вiку розкритi в роботах П....Запорожця, А.Д.Кошелевої, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, Г.О.Люблiнської, А.К.Маркової, А.В.Петровського та iнших.
Ершов А.Д. Управление рисками при определении страны происхождения товаров / А.Д.Ершов, К.А.Сизова. // Учен. зап. СПб. филиала Рос. тамож....правил: проблемні питання процесуального статусу / Д.В.Приймаченко // Митна справа. – 2006. – №6. – С.3 6. Прокопенко В.В. Особливості порушення кримінальної справи про контрабанду / В.В.
А. Котляревський, С.Б. Крилов. Можна відзначити досить таки бурхливий розвиток проблеми теорії бюджетного права у радянський період, які, на наш погляд, були розроблені ...від інших фінансово правових питань. З набуттям Україною статусу незалежної держави, бюджетне право не втратило своєї актуальності, окремим його питанням присвячені дослідження Д.А. Бекерської, Л.В. Вакарюк, Л.
...и н о б у д у в а н н я Обсяг виробництва у базовому році (млн. грн) Галузевий коефіцієнт виперед ження Машинобудування металургійне 22,...з н и к и Д а н і Кількість реалізованої продукції, тис.шт. 120 Собівартість одиниці продукції, грн 180 Оптова ціна одного виробу, грн 200 ...
...нервової системи; Г) присутність родичів; Д) внутрішньовидова боротьба. 3. Факультативне научіння – це: А) научіння, яке не піддається спостереженню на той час, коли воно відбувається; Б) особлива ...В) законом ефекту; Г) інволюцією; Д) ітерацією. 30. Видоспецефічна поведінка тварин : А) факультативне навчання; Б) облігантне навчання; В) наслідування; Г) імітаційна поведінка; Д) інтелектуальна поведінка. 31.
...настання стихійних лих; г) правильні а) і б) варіанти; д) усі варіанти правильні. 2. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного ...тощо; г) немає правильної відповіді; д) правильні варіанти а) і б). 4. Втрата товарної вартості — це: а) окремий об'єкт страхування при страхуванні транспортного засобу; б) ...
...нервової системи; Г) присутність родичів; Д) внутрішньовидова боротьба 3. Факультативне научіння – це: А) научіння, яке не піддається спостереженню на той час, коли воно відбувається; Б) особлива ...В) законом ефекту; Г) інволюцією; Д) ітерацією 30. Видоспецефічна поведінка тварин : А) факультативне навчання; Б) облігантне навчання; В) наслідування; Г) імітаційна поведінка; Д) інтелектуальна поведінка 31.
...нервової системи; Г) присутність родичів; Д) внутрішньовидова боротьба. 3. Факультативне научіння – це: А) научіння, яке не піддається спостереженню на той час, коли воно відбувається; Б) особлива ...В) законом ефекту; Г) інволюцією; Д) ітерацією. 30. Видоспецефічна поведінка тварин : А) факультативне навчання; Б) облігантне навчання; В) наслідування; Г) імітаційна поведінка; Д) інтелектуальна поведінка. 31.
...соціальна педагогіка» був запропонований : А) А. Дістервегом; Б) Д. Дьюі; В) Е. Дюркгеймом; Г) П. Наторпом. 3. Соціальний педагог – це : А) це професійно підготовлений спеціаліст, який ... А. Коменський; В) К. Д. Ушинський; Г) П. Ф. Лесгафт. 11. Одними із перших висунули ідею безстанового навчання і виховання у ...
...структурным компонентом самосознания личности является: а) саморазвитие; б) самооценка; в) самосовершенствование; г) самоконтроль; д) саморегуляция. Question 12 of 45 Point Value: 1 Question Укажите положение, которое ... а) навык; б) умение; в) привычка; г) сенсорный контроль; д) особенности памяти. Question 17 of 45 Point Value: 1 Question Труд – ...
...прав, свобод та законних інтересів, а також обсяг та підстави відповідальності і т.д.) Розкриваючи друге питання, треба звернутися до системи органів влади, яка притаманна сучасним ... Д.А. Ковачев. М.: Волтерс Клувер, 2005. 10. Конституционное право зарубежных стран: Учебник/ Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И.
Question 1 of 20 Теорія установок була розроблена: А) Л.Виготським; Б) О. Лурією; В) Д. Узнадзе; Г) С. Рубінштейном; Д) Г.Щокіним. Question 2 of 20 Соціалізація це ...стереотип” у психологічній науці запропонував: А) Д.Узнадзе; Б) Д.Паригін; В) Б.Ломов; Г) У.Ліннман; Д) Г.Костюк. Question 18 of 20 Поняття “стереотип” ...
...відсотках до обсягу реалізованої продукції): а) 4%; в) 8%; г) 10%; д) правильної відповіді немає. 21. Серед галузей економіки, що належать до матеріального виробництва, найменше число ...підприємницької діяльності є психологічний тип: а) меланхолічний; б) сангвінічний; в) флегматичний; г) холеричний; д) правильної відповіді немає. 25. Асоціація – це : а) об'єднання, спілка підприємств (організацій) ...
Дьомін А.І. Навчально практичні роботи в учнівській виробничій бригаді. – К.: «Рад. школа», 1976. 9. Занятия по трудовому обучению. 5 класс./ Под ред. Д.А. Тхоржеського. М.: Просвещение, 1989. – 114с.
...і зборів (обов'язкових платежів), а також статусу іноземних валют на території України виключно законом; Д) рівності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при встановленні ставок податків; Є) ...застереження про це в договорі; Д) сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди іншої сторони від виконання ...
...спад; г) всі відповіді правильні, д) немає правильної відповіді. Тест №70 «Хай по» це: а) спадкоємці; б) дублери; в) молоді співробітники з потенціалом; г) підготовка керівних ...виконував цю роботу; г) відповідь а, в; д) всі відповіді правильні. Ситуація №4 У кінці 70 х років шах Ірану втратив владу в країні, що викликало ...
...страхуванні п'яти об'єктів (А, Б, С, Д, Е) за умови, що кожен рік один об'єкт гине, тобто ймовірність загибелі всіх об'єктів становить ...настання стихійних лих; г) правильні а) і б) варіанти; д) усі варіанти правильні. 2. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного ...
Існують такі галузі страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) відповідальності. 3. Законодавча визначений перелік видів страхування для ...страхуванні п'яти об'єктів (А, Б, С, Д, Е) за умови, що кожен рік один об'єкт гине, тобто ймовірність загибелі всіх об'єктів становить ...
...Х І Д Н І Д А Н І (фабула) До чергової частини Чугуївського РВ УМВС України в Харківській обл. 29 жовтня 2013 р....порушив Правила дорожнього руху України, а саме пп. б) і д) п. 2.3 та п. 12.2, внаслідок чого він не впорався з керуванням і ...
А. Страшун. М.: НОРМА, 2001. 9. Конституционное право государств Европы: Учеб.пос./ Отв.ред. Д.А. Ковачев. М.: Волтерс Клувер, 2005.
д. е., а на остальную сумму оставлено для переработки в следующем месяце. Остатки незавершенного производства за период уменьшились на 150 млн.... Продано товаров на сумму, д. е. Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период А Б В 12 11 24 14 10 26 12000 23100 ...
Бриджесу в) А.Стертеванту г) Г.Меллеру д) все варианты верны Question 30 of 40 Чешский учёный на основании обширных опытов по гибридизации ...
...страхуванні п'яти об'єктів (А, Б, С, Д, Е) за умови, що кожен рік один об'єкт гине, тобто ймовірність загибелі всіх об'єктів становить ... а) Випадкові події б) збитки, завдані через випадкові події; в) додаткова вигода, отримана внаслідок випадкових подія; г) імовірність настання випадкових подій; ...
...настання стихійних лих; г) правильні а) і б) варіанти; д) усі варіанти правильні. 2. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного ...тощо; г) немає правильної відповіді; д) правильні варіанти а) і б). 4. Втрата товарної вартості — це: а) окремий об'єкт страхування при страхуванні транспортного засобу; б) ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.