Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 386 за запитом Базовий

...школи …280 Умови ефективної реалізації Базової програми 284 Створення розвивального життєвого простору 300 Організація життєдіяльності дошкільників 312 Специфіка впливу різних соціальних інститутів 319 Оптимізація взаємодії педагога ...забав, театралізацій 426 Посібники до Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Програми "Я у Світі" 428
Вступ 1. Творча частина 1.1....Романського періоду та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.
Варіант №1 1. Надайте кримінологічну характеристику злочинності неповнолітніх... 3 2. Охарактеризуйте зміст основних заходів держави та ... Проаналізуйте базовим і ланцюговим методами показники загальної злочинності в Україні 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Всього зареєстровано злочинів 503676 450661 556351 ...
7.1 Необхідність та основні етапи управління потенціалом підприємства 7.2 Синергічність елементів потенціалу ... 7.1 Необхідність та основні етапи управління потенціалом підприємства 7.2 Синергічність елементів потенціалу підприємства та процес оптимізації його структури 7 7.3 Оцінка вартості бізнесу: сутнісна характеристика, базова модель та структурно логічний граф показників 7.4 Задача Визначити вартість земельної ділянки, на якій інвестор планує розташувати автозаправочну...
Тема 2. Публічна фінансова діяльність – базова категорія фінансового права 1. Поняття на напрямки публічної фінансової діяльності. 2.
1. Макро , мезо , мікрорівні психологічної теорії 2. Спілкування як базова категорія в сучасній психології Список літератури
грн/рік Базовий 200 Розрах 220 2 Капітальні вкладення, млн.грн/рік Базовий 274 Розрах 387 3 Річна продуктивність, тис.
грн/рік Базовий 165 Розрах 185 2 Капітальні вкладення, млн.грн/рік Базовий 257 Розрах 377 3 Річна продуктивність, тис.
...необхідно обчислити наступні показники у базовому, короткостроковому та довгостроковому періодах: 1. Приріст (+/–) обсягу збуту продукції 2. Приріст (+/–) обсягу реалізації продукції 3. Маржинальний дохід 4....необхідно визначити значення виручки у базовому та плановому періодах. Тоді приріст (+/–) Δ(Q  P)% виручки від реалізації продукції підприємства можна розрахувати за формулою: Δ(Q  P)% = (...
...продукції галузей матеріального виробництва у базовому періоді: – у промисловості – % млрд. грн; – сільському господарстві – 24,8 млрд. грн; – будівництві – 21,7 млрд....виробленої продукції (виконаних робіт) у базовому періоді становила: – у промисловості – 71,9 коп.; – сільському господарстві – 50,6 коп.; – будівництві – 70,9 коп.
...підприємства робочою силою Найменування показників Базовий рік Звітний рік Факт/ план, % Факт/баз.рік, % Відхилення план факт від базового року від плану 1.
...300 Новий покрівельний матеріал Ціна базового покриття, Цб, грн./кв.м 3,18 – Термін служби, Т, літ 12 20 Питома витрата покриття на 1 кв.м....Початкові дані Показник Діаммонійфосфат Оптова базова ціна кінцевої продукції із старого інгредієнта, Цб, грн./т 260 Оптова нова ціна кінцевої продукції із старого інгредієнта, Цн, грн.
...на рекламу за три роки (базовий, минулий, звітний) поквартально проведіть аналіз сезонних коливань витрат на рекламу, використовуючи метод середньоарифметичної, метод плинної середньої і метод аналітичного вирівнювання....підприємства «Авіс» Варіант 9 Період Базовий Минулий Звітний 1 квартал 570 574 581 2 квартал 571 575 583 3 квартал 572 577 585 4 квартал 573 ...
...привілейовану акцію в звітному та базовому році, якщо за звітний рік доходи АТ сткладали 195 79000 грн., а витрати – 10828000 грн., за базовий рік: доходи – 175 41000 грн.
Задача Маємо таки дані про виробництво продукції підприємством: Марка виробу Базовий рік Звітний рік Кількість виробів (тис.шт) Ціна за одиницю (тис.грн.) Кількість виробів (тис.шт.) Ціна за одиницю (тис....страхування суб’єктів господарювання: Показник Базовий період Звітний період відхилення Динаміка,% Число укладених угод 225 250 25 111, Сума застрахованого майна, тис.грн.
рік, грн Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період 1 ша 1000 800 10 2 га 1500 1200 9 3 тя 2000 ...
базовий період звітний період базовий період звітний період 1 – ша 2 – га 3 тя 1000 1500 2000 800 1200 3000 10 ...
Випуск продукції у базовому періоді (тис. грн.): – за собівартістю базового періоду 2675,0 – за цінами базового періоду 2890,0 2. Фактично випущена продукція (тис. грн.
№ п/п Показники Позначення Базовий період Звітний період 1 Середньооблікова чисельність працівників, чол. Чс. сп 65 55 2 Продуктивність праці одного працівника, грн.... № п/п Показники Базовий період (тис. грн..) Звітний період (тис. грн..) 1 Обсяг виготовленої продукції 26015 37000 2 Прибуток від звичайної діяльності 1050 1520 ...
У базовому році обсяг виготовленої продукції досяг 950 т. Оптова ціна за 1 т становить 3000 грн....10 % Обчислити розмір фондовіддачі в базовому і розрахунковому роках та зробити висновок щодо її динаміки Задача Середньорічна сума оборотних коштів фірми становить 750 тис.
До складу базових функці персонального менеджменту відносять планування персоналу, його добір і первинний розвиток, оцінку результатів діяльності, розвиток, оплату праці, соціально психологічну підтримку, ...трьох елементів основна оплата праці (базова зарплата, постійна частина грошової винагороди), додаткова оплата (спонукальні виплати, премії, бонуси, змінна частина грошової винагороди) і соціальні виплати або пільги (...
...обертання оборотних коштів підприємства в базовому та звітному роках; 2) величину відносного звільнення оборотних коштів в звітному році порівняно з базовим.
...у розрахунковому періоді Вихідні дані Базовий період 1. ВВ – обсяги валового випуску продукції галузей матеріального виробництва і галузей, які надають послуги (інші галузі): ВВп – промисловість – 180 ...прогнозному періоді по відношенню до базового Знайти зрушення в структурі ВВ і ВВП у двох порівняльних періодах: Вихідні дані Базовий період 1.
У базовому році обсяг виготовленої продукції досягає 950 т. Оптова ціна за 1 т. становить 3000 грн.... Обчислити розмір фондовіддачі в базовому і розрахунковому роках та зробити висновок щодо її динаміки. Задача2. Середньорічна сума оборотних коштів фірми становить 750 тис. грн..
...якщо відомі аналогічні дані за базовий рік. Виробництво чорної металургії Базовий рік Поточний рік Темпи росту,% Залізна руда 47,5 47,8 Марганцева руда 3,1 ...
...Вихідні дані з/п Показники Базовий період Минулий період Звітний рік базовий ланцюг. 1 Обсяг продукції в оптових цінах, тис. грн.
...Вихідні дані з/п Показники Базовий період Минулий період Звітний рік базовий ланцюг. 1 Обсяг продукції в оптових цінах, тис. грн.
...підприємства в поточних цінах у базовому періоді становив 10000 тис. грн., а у звітному – 11550. Визначити, на скільки процентів збільшився обсяг продукції у звітному періоді відносно базового, якщо відомо, що оптові ціни ...
...підприємства в поточних цінах у базовому періоді становив 10 000 тис. грн., а у звітному – 11 550 тис. грн. Визначити, на скільки процентів збільшився обсяг продукції у звітному періоді відносно базового, якщо відомо, що оптові ціни ...
...місячна заробітна плата, грн У базовому періоді У звітному періоді У базовому періоді У звітному періоді Слюсарі 50 30 220 Ковалі 30 40 250 токарі 20 ...
...місячна заробітна плата, грн У базовому періоді У звітному періоді У базовому періоді У звітному періоді Слюсарі 50 30 220 Ковалі 30 40 250 токарі 20 ...
...коштів Обсяг прибутку за період Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період І 1755 3686 2808 5308 ІІ 2145 5362 3218 5608 ІІІ 1982 2358 ...
Визначити результати роботи підприємства у базовому та розрахунковому періодах та відносну його зміну. 3.Розрахувати беззбитковий обсяг виробництва у базовому та розрахунковому варіантах, проаналізувати фактори, що ...
Визначити результати роботи підприємства у базовому та розрахунковому періодах та відносну його зміну. 3.Розрахувати беззбитковий обсяг виробництва у базовому та розрахунковому варіантах, проаналізувати фактори, що ...
Аналіз фінансового стану базового підприємства та розробка шляхів підвищення ефективності його господарювання 3.3. Аудит звітності базового підприємства Висновок до розділу Розділ 4.
Базовий Звітний Базовий Звітний 2 Ковбаса 1200 1380 1608 1400 Для вибраного варіанту необхідно визначити: 1.
...300 Новый кровельный материал Цена базового покрытия, Цб, грн./кв.м 3,18 – Срок службы, Т, лет 12 20 Удельный расход покрытия на 1 кв.м....Показатель Изготавливаемый подшипник Оптовая цена базового изделия Цб, грн /т 373 Долговечность подшипников, выпускаемых из базового предмета труда Tб, тыс км.
од Базовий рік Поточний рік Базовий рік Поточний рік І 18 23 1,2 1,4 ІІ 14 17 1,6 1,...
...трьох елементів основна оплата праці (базова зарплата, постійна частина грошової винагороди), додаткова оплата (спонукальні виплати, премії, бонуси, змінна частина грошової винагороди) і соціальні виплати або пільги (бенефіти). Розробка базової заробітної плати (постійної частини грошової ...
...трьох елементів основна оплата праці (базова зарплата, постійна частина грошової винагороди), додаткова оплата (спонукальні виплати, премії, бонуси, змінна частина грошової винагороди) і соціальні виплати або пільги (бенефіти). Розробка базової заробітної плати (постійної частини грошової ...
...трьох елементів основна оплата праці (базова зарплата, постійна частина грошової винагороди), додаткова оплата (спонукальні виплати, премії, бонуси, змінна частина грошової винагороди) і соціальні виплати або пільги (бенефіти). Розробка базової заробітної плати (постійної частини грошової ...
Задача Визначити фондовіддачу, фондомісткість в звітному періоді та співставити з базовим. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів та визначити, скільки років знадобиться для повного оновлення фондів при даних значеннях коефіцієнтів Обсяг товарної продукції в базовому періоді – 42 млн.
...та трудомісткості річного випуску для базового та планового років………………………………………………………7 2. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років ……………………………………………………………………8 3.
...придбати на ринку 75 тонн базового активу "Р". Бажаючи уникнути цінового ризику, пов'язаного з зміною ціни на актив "Р" через 5 місяців, підприємство проводить хеджування ... Типовий обсяг базового активу за одним ф'ючерсним контрактом 25 тонн Виходячи з цих даних визначіть кількість ф'ючерсних контрактів та величну базису ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності підприємства 1.1 Поняття та види конкурентоспроможності 1.2 Формування стратегії конкурентоспроможності і фактори, що на неї впливають 1.3 Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції 1.4 Методологічні основи вибору базових конкурентних стратегій Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкуренто спроможності продукції на підприємстві 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ «Ка...
Обсяг будівельно монтажних робіт у базовому році – 2 млрд.грн. 2. Виробництво цементу в прогнозному році – 15 млн.т 3. Імпорт цементу в прогнозному році – не ...прогнозному році в порівнянні з базовим – 0,9 6. Темп приросту виробництва у прогнозному році в порівнянні з базовим +5%. Задача 2.
...Визначити скільки буде отримано: а) базової валюти при обміні 100 одиниць валюти котирування; б) валюти котирування при обміні 100 одиниць базової валюти.
...Визначити скільки буде отримано: а) базової валюти при обміні 100 одиниць валюти котирування; б) валюти котирування при обміні 100 одиниць базової валюти.
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.