Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 172 за запитом Балка»

мають історичний характер Question 5 Балів: 1 Ян називається напрямок політекономії, який оснований на аналізі фактів, і відповідає на питання “Яка вона є?... об’єктивний Question 6 Балів: 1 Що вивчає макроекономіка ? Виберіть одну правильну відповідь a. економіку країни в цілому b. поведінку домогосподарства c. дохід фірми d.
...споживачів на продукцію ВАТ «Суха Балка» 2.1 Дослідження ринку залізорудної сировини та оцінка конкурентних позицій ВАТ «Суха Балка» на ньому 2.2.
Ситуаційні вправи до теми “Окремі види господарських договорів” Ситуаційна вправа 1. 5 січня ТзОВ «ДДТ» звернулося до ВАТ «Стройкомплект» із ...йому до кінця січня 75 балок, вказавши свій поточний рахунок і гарантувавши негайну оплату. 15 січня ВАТ «Стройкомплект» відвантажило ТзОВ «ДДТ» відповідну продукцію.
...молоді до життя Question 2 Балів: 1 Що визначило розвиток педагогіки як науки: Виберіть одну правильну відповідь a. біологічний закон збереження роду b. розвиток виробництва c....про щастя дітей Question 3 Балів: 1 Класно урочну систему навчання вперше науково обґрунтував Виберіть одну правильну відповідь a. Ян Амос Коменський b. К.Д.
Тест до теми 1 1 Балів: 1 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 2 Балів: 1 До найбільш важливих понять ...
Тестовые задания для зачета по учебной дисциплине «Общая психология» 1 Балів: 1 Укажите, какое из утверждений характеризует психическое отражение: Виберіть одну правильну відповідь a. является фотографией объективной реальности; b....жизненно важном для организма 2 Балів: 1 Укажите, в какой строчке все перечисленные понятия относятся к познавательным процессам? Виберіть одну правильну відповідь a.
Клиничечкая психология Итоговый тест Question 1 Балів: 1 Кому принадлежит термин «клиническая психология»? Виберіть одну правильну відповідь a. Кречмеру; b. Жанэ; c. Уитмеру; d. Фрейду. Question 2 Балів: 1 Кому принадлежит разработка психологии ...
Клиничечкая психология Итоговый тест Спроба 1 Начало формы Question 1 Балів: 1 Кому принадлежит термин «клиническая психология»? Виберіть одну правильну відповідь a. Кречмеру; b. Жанэ; c. Уитмеру; d. Фрейду. Question 2 Балів: 1 Кому принадлежит разработка психологии ...
Question 2 Балів: 1 Кому принадлежит разработка психологии деятельности? Виберіть одну правильну відповідь a. Басову; b. Нечаеву; c. Леонтьеву; d. Бернштейну. Question 3 Балів: 1 Клиническая психология оказывает значительное ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 2 Балів: 1 До найбільш важливих понять ...
...К ТЕМЕ 1 Question 1 Балів: 1 В чем заключается различие между атомом натрия и ионом натрия? Question 2 Балів: 1 Положительно заряженный ион имеет: Виберіть ...
...К ТЕМЕ 1 Question 1 Балів: 1 В чем заключается различие между атомом натрия и ионом натрия? Question 2 Балів: 1 Положительно заряженный ион имеет: Виберіть ...
Розрахунок балки настилу 5 1.3 Розрахунок головної балки 8 1.3.1. Визначення навантажень и розрахункових зусиль 8 1.3.2 ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Социально психологические явления и процессы (общественно психологические феномены), которые представляют собой результат взаимодействия людей как представителей разных социальных общностей ... теоретической основой Question 2 Балів: 1 Найдите строчку, в которой выделенные базовые социально психологические явления: Виберіть одну правильну відповідь a.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Социально психологические явления и процессы (общественно психологические феномены), которые представляют собой результат взаимодействия людей как представителей разных социальных общностей ... теоретической основой Question 2 Балів: 1 Найдите строчку, в которой выделенные базовые социально психологические явления: Виберіть одну правильну відповідь a.
...соціальні; альтруїстичні; практичні Question 2 Балів: 1 Які групи потреб А. Маслоу відносить до первинних? Виберіть одну правильну відповідь a. Фізіологічні, безпеки і захищеності b.... Самовираження та поваги Question 3 Балів: 1 До теорій, які відображають зміст потреб належать: Виберіть одну правильну відповідь a. Теорія очікувань В.Врума b.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Соціологія як наука виникла: Виберіть одну правильну відповідь a. в першій половині ХІХ ст. b. у ХVІІІ ст. c.... Question 2 Балів: 1 Яке з наведених визначень не є об’єктом соціологічного аналізу: Виберіть одну правильну відповідь a.
...до теми 1 Question 1 Балів: 1 Прошарок професійних управлінців, головним завданням яких є координація та організація діяльності колективів на основі врахування об'єктивних законів і ... інженери Question 2 Балів: 1 Система понять, уявлень, що сформувалася на основі вивчення, аналізу й узагальнення реалій дійсності, змінюючись відповідно до змін зовнішнього і ...
Question 2 Балів: 1 Коли виникає соціальне? Виберіть одну правильну відповідь a. коли людина задовольняє свої вітальні потреби b....сенс свого життя Question 3 Балів: 1 Теоретична соціологія відрізняється від прикладної за: Виберіть одну правильну відповідь a. методом дослідження b. об’єктом дослідження c.
Экзаменнационный тест Question 1 Балів: 1 Психофизиология изучает: a. закономерности поведения человека b. психическое состояние человека c. взаимодействие организма с внешней средой d....сопровождают психические процессы Question 2 Балів: 1 Психофизиологи рассматривают психические процессы: a. как понимание всех сложных процессов и механизмов, которые определяют поведение человека b.
Question 1 Балів: 1 Якщо простір елементарних подій випробування складається з n подій, а подія A може відбутися одночасно з m(m n) ... P(А)=nm Question 2 Балів: 1 Математичне сподівання випадкової величини X характеризує: Виберіть одну правильну відповідь a. середнє квадратичне значення випадкової величини b.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ Экзаменнационный тест Спроба 1 Question 1 Балів: 1 Психофизиология изучает: a. закономерности поведения человека b. психическое состояние человека c. взаимодействие организма с внешней средой d....сопровождают психические процессы Question 2 Балів: 1 Психофизиологи рассматривают психические процессы: a. как понимание всех сложных процессов и механизмов, которые определяют поведение человека b.
Лебединський Question 2 Балів: 1 З іменами яких двох вчених в Росії пов’язано виокремлення патопсихології як психологічної дисципліни: Виберіть одну правильну відповідь a....Сєченов Question 3 Балів: 1 Яке з тверджень є визначенням патопсихології: Виберіть одну правильну відповідь a. Розділ загальної психології, що вивчає вплив ціннісниї настанов ...
внушение Question 2 Балів: 1 Если невроз понимается как следствие конфликта между бессознательным и сознанием, то психотерапия будет направлена на: Виберіть одну правильну відповідь ... интеграцию опыта Question 3 Балів: 1 Что не может рассматриваться в качестве теории, оказавшей влияние на развитие гуманистической психологии и психотерапии?
патристи Question 2 Балів: 1 "Вірю, тому що абсурдно" казав … Виберіть одну правильну відповідь a. Тертулліан b. Дж.Бруно c. Ж. Ж.Руссо Question 3 Балів: 1 Виділіть провідні риси середньовічної ...
...здоров’я людей Question 2 Балів: 1 Серед названих принципів визначте той, яким керуються в професійній діяльності практичні психологи: Виберіть одну правильну відповідь a.... принцип історизму Question 3 Балів: 1 За Є. О. Клімовим, професія практичного психолога належить до такого типу професій: Виберіть одну правильну відповідь a.
Сучасні проблеми психологічного консультування Тест №1 Question 1 Балів: 1 Оберіть правильну відповідь: До групи професійних консультантів відносять: Виберіть одну або кілька відповідей a. вчителів b. священнослужителів c. психологів d. психотерапевтів Question 2 Балів: 1 Хто із наступних спеціалістів ...
...поведінки суб'єкта Question 2 Балів: 1 Головним завданням психокорекційних програм є a. лікування психічно хворих b. навчання та тренінг c.... підвищення самооцінки підлітків Question 3 Балів: 1 Психотерапiя це a. комплексний лiкувальний вербальний і невербальний вплив b. вплив на самосвiдомiсть людини при психiчних, нервових та психосоматичних ...
ЕСТЬ ВСЕ ТЕСТЫ К 19 ТЕМАМ + ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (всего 195 ответов) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Предметом мікроекономіки є: Виберіть одну правильну відповідь a. усі відповіді є слушними b. поведінка фірм c. поведінка домогосподарств d....домогосподарств і фірм Question 2 Балів: 1 Що із наведеного не вивчає мікроекономіка: Виберіть одну правильну відповідь a. ціна, попит, пропозиція b.
2 Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Педагогіка це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про виховання c....молоді до життя Question 2 Балів: 1 Хто автор одного із перших українських підручників “Граматика словенська”: Виберіть одну правильну відповідь a. Мелетій Смотрицький b.
Зачет 1 Question 1 Балів: 1 В каких из приведенных ниже описаний описан метод наблюдения? Виберіть одну правильну відповідь a....получить объективные факты Question 2 Балів: 1 Способность подмечать существенные, характерные, в том числе и малозаметные, свойства предметов и явлений в психологии называют: Виберіть одну правильну ...
Зачет 2 Question 1 Балів: 1 Какой из перечисленных методов не является проективным: Виберіть одну правильну відповідь a. ТАТ b. тест Г. Роршаха c.... тест незаконченных предложений Question 2 Балів: 1 Тест «Рисунок семьи» пренадлежит к: Виберіть одну правильну відповідь a. тестам b. свободному интервью c. личностным опростникам d.
...підготовку молоді до життя Question2 Балів: 1 Хто автор одного із перших українських підручників “Граматика словенська”: Виберіть одну правильну відповідь a. Іван Федоров b. Мелетій Смотрицький c. Петро Могила Question3 Балів: 1 На основі якого законодавчого ...
...міжнародного економічного життя Question 2 Балів: 1 Міжнародне економічне право – це: Виберіть одну правильну відповідь a. система юридичних норм, які регулюють становище і діяльність суб’єктів ...припинення міжнародних договорів Question 3 Балів: 1 Основні джерела міжнародного економічного права: Виберіть одну правильну відповідь a. міжнародний економічний договір, міжнародно правовий звичай, рішення міжнародних організацій, ...
Question 1 Балів: 1 Значення ЦНС? Виберіть одну правильну відповідь a. ЦНС забезпечує взаємозв’язок окремих органів і систем організму, узгоджує і об’...керувати життєвими функціями Question 2 Балів: 1 Що включає ЦНС? Виберіть одну правильну відповідь a. До ЦНС відносять усі нервові структури, які забезпечують сприйняття подразнень чутливими ...
ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ МАУП Итоговый тест Question 1 Балів: 1 Значення ЦНС? Виберіть одну правильну відповідь a. ЦНС реагує на всі зміни внутрішнього і зовнішнього середовища шляхом активізації нейронів ...людини і тварин Question 2 Балів: 1 Що включає ЦНС? Виберіть одну правильну відповідь a. ЦНС включає головний і спинний мозок; основними елементами системи є нейрони ...
війна Question 3 Балів: 1 Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спільний предмет вивчення політичної та правової наук: Виберіть одну правильну відповідь a.... політичні системи Question 4 Балів: 1 Напрям і метод у політології, що вивчає політичну поведінку індивідів і груп, називається: Виберіть одну правильну відповідь a.
...c ИТОГОВЫЙ ТЕСТ Question 1 Балів: 1 Какая группа задач возрастной психологии предполагает разработку основных принципов и методов, методик и приемов исследования возрастных аспектов психики?... методологические задачи Question 2 Балів: 1 Какой раздел возрастной психологии изучает возрастные особенности психического развития в период с 55 60 лет до конца жизни?
пластунами Question2 Балів: 1 У теорії соціальної роботи зазначається, що будь яке суспільство поділяється на: Виберіть одну правильну відповідь a. дві частини b.... два сектори Question3 Балів: 1 Некомерційні організації – це: Виберіть одну правильну відповідь a. організації, які надають будь які послуги у кредит b.
патріархальна Question 2 Балів: 1 Форма держави, що відображає спосіб організації вищої державної влади має назву: Виберіть одну правильну відповідь a.... форма політичного режиму Question 3 Балів: 1 При якій формі державного правління уряд очолює глава держави? Виберіть одну правильну відповідь a. президентська республіка b.
методологические задачи Question 2 Балів: 1 Какой раздел возрастной психологии изучает возрастные особенности психического развития в период с 55 60 лет до конца жизни?... геронтопсихология Question 3 Балів: 1 Если при изучении возрастных аспектов психологического развития возрастная психология обращается к научным разработкам, касающимся специфики поведения человека в референтной ...
психодиагностические и экспериментальные; Question 2 Балів: 1 Какой раздел возрастной психологии изучает возрастные особенности психического развития в период с рождения до конца младшего школьного возраста?... психология подросткового возраста; Question 3 Балів: 1 Если при изучении возрастных аспектов психологического развития возрастная психология обращается к научным разработкам, касающимся особенностей психофизиологического развития человека на ...
...у надзвичайних ситуаціях Тест 2 Балів: 1 За вказаною характеристикою назвіть надзвичайну ситуацію: «Ситуація, яка розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного значення), ... НС загальнодержавного рівня 2 Балів: 1 До вражаючих чинників ядерної зброї відносять: ( декілька варіантів) Виберіть одну або кілька відповідей a. Екологічне забруднення місцевості; b.
...ЧЕЛОВЕКА Итоговый тест Question 1 Балів: 5 Какую роль данные вещества играют для живых организмов? Липиды 1. Гл.источник энергии Белки 2.... Источники генетической информации Question 2 Балів: 1 Вода обладает способностью растворять ионные вещества, потому что: Виберіть одну правильну відповідь br /> a.
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Об’єктом політології як науки є: Виберіть одну правильну відповідь a. держава b. політика c. влада d. інтереси громадян Question 2 Балів: 1 Академічний етап розвитку політології ...
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (ЗАЛІК) Question 1 Балів: 1 Продовжить тезу Цивільний захист це… Виберіть одну правильну відповідь a. постійна готовність органів управління до загроз… b....що забезпечують захист … Question 2 Балів: 1 До сил та засобів Цивільного захисту відносять: ( декілька варіантів) Виберіть одну правильну відповідь a. спеціалізовані формування; b.
методологія прийняття рішень Question 2 Балів: 5 Встановити відповідність між поняттями:  ситуація, або зумовлений внутрішньою діяльністю та навколишнім середовищем якісно визначений стан суб’єкта господарювання та ...суб’єкт управління Question 3 Балів: 4 Який принцип прийняття рішень визначає необхідність:  достатньої кількості надійних даних про ситуацію, яка змінюється, необхідної для підтримки ефективних зв’...
знаки дозволу Question 9 Балів: 1 Захисні пристрої це пристрої, що застосовуються для запобігання або зменшення впливу на працюючих вражаючих, небезпечних і шкідливих виробничих факторів.... Неправильно Question 11 Балів: 1 Форма вказівних знаків прямокутна, обідок синього кольору Відповідь: a. Так b. Неправильно Тест 2 Question 1 Електромагнітні випромінювання поширюються ...
усе правильно Question 6 Балів: 1 Природний рух населення – це: Виберіть одну або кілька відповідей a. рух, що регулюється ззовні b....смерті, шлюби, розлучення Question 7 Балів: 1 Коефіцієнт народжуваності – це: Виберіть одну правильну відповідь a. кількість народжених за рік b. різниця між кількостями народжених за суміжні ...
не менше 70% Question 4 Балів: 1 До етичних принципів аудиту належать: a. принцип планування та контролю роботи b. принцип об’єктивності, незалежності й конфіденційності c....на основі тестування Question 4 Балів: 1 Рівень суттєвості визначається: a. аудитором b. замовником c. нормативно інструктивними документами d. аудитором і узгоджується з замовником Question 5 ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.