Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 973 за запитом Бухгалтерський облік

Реферат від 60 грн.
Курсова від 150 грн.
Дипломна робота від 300 грн.
Магістерська робота від 500 грн.
Контрольна: 50 - 100 грн.
реферат: 70 грн.
курсова: 150 - 200 грн.
диплом, магітстерська: від 800 грн.
Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Швець В.Г. – К.: К.: Знання, 2004. — 447 с. 8. Закон України "Про аудиторську діяльність": Закон України ...Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит – 2009. – № 1/2009. – С. 55 61. 10. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: Підручник / Кулаковська Л.
Статистичний облік і його характеристика. 4. Відмінності бухгалтерського обліку від інших видів обліку. 5. Принципи бухгалтерського обліку в Україні. 6.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ 6 1.1. Економічна сутність обліку основних засобів у виробничих підприємствах 6 1.2.... Огляд літературних джерел з питань бухгалтерського обліку основних засобів та їх зносу 26 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ВИРОБНИЦТВІ 29 2....
...підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо. 3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків. 4....підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо. 3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків. 4.
Організація бухгалтерського обліку готової продукції підприємства...................................................................................................28 2.1. Організація первинного обліку готової продукції підприємства..............28 2.2.... Методика і техніка перевірки обліку готової продукції на підприємстві.................................................................................................93 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ...................
Відобразити у бухгалтерському обліку : 5.Дані для виконання: Автомобіль, який використовується при виробництві готової продукції амортизується виробничим методом....дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку, враховуючи те, що продаж основних засобів буде проводитися у разі подальшої оплати і через визнання основних засобів утриманими для ...
Завдання 1 Відобразити у бухгалтерському обліку операцію нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, якщо перша подія відвантаження товарів у повному обсязі, а друга повна оплата.... Які бухгалтерські записи необхідно зробити за результатами проведеної інвентаризації? Завдання 1 № п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Лепсе» ведеться оперативний і бухгалтерський облік результатів діяльності, складається статистична, податкова та фінансова звітність з метою надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої ...нормативних документів: господарські операції з обліку виробничих запасів фіксуються у первинних документах типових форм, потім переносяться в облікові регістри, головну книгу та звітність.
...завдання 2 за темою «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис» 1) за даними балансу, складеного в індивідуальному завданні 1 відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку; 2) у ...рознести господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 4) підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом рахунків і вивести кінцеві залишки на рахунках; 5) за даними бухгалтерських ...
Організація бухгалтерського обліку на ТОВ «Поліварм» РОЗДІЛ 2. ФІНАНАСОВИЙ ОБЛІК 2.1.Облік грошових коштів на рахунках у банку та в касі ...
Проблеми та шляхи удосконалення обліку орендних операцій Висновки і пропозиції Список використаної джерел Додатки Висновок У даній курсовій роботі розглянуто бухгалтерській облік орендних операцій на прикладі магазину ...
...5 Перелік можливих порушень в обліку виробничої собівартості. Таблиця 1.6 Основні питання програми аудиту виробничої собівартості та їх інформаційне забезпечення Таблиця 2.1 Взаємозв'язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей балансу, за якими ...
Навчальний посібник Бухгалтерський облік Тема 1: ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ Тема 2 : ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Тема 3: ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ...
Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах 1.1. Операції з біологічними активами на сільськогосподарських підприємствах в системі ... Нормативне регулювання бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах 1.3. Галузева характеристика діяльності підприємства та її вплив на організацію ...
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства. Визначити види і суми зобов’язань підприємства за наслідками цих операцій. Зміст операції Сума, грн. 1.... Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства. Надати характеристику рахунку 23 «Виробництво». Зміст операції Сума, грн. 1. Перераховано з поточного рахунку попередню оплату ...
Поняття бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку Задачі та вимоги до бухгалтерського обліку Визначення методу бухгалтерського обліку. Два підходи у визначенні методів бухгалтерського обліку аддитивний та процедурний Поняття про рахунки і їх ...за призначенням Звітність як елемент бухгалтерського обліку. Види, призначення та періодичність звітності: фінансова, оперативна та статистична; державна та внутр...
Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається не заради її самої, а для полегшення розуміння сучасного і оцінки майбутнього. В літературі виділяють 4 основні періоди ... Вершиною періоду становлення бухгалтерського обліку було широке розповсюдження методу подвійного запису. Другий період припадає на час революційних перетворень у галузі виробництва, розвитку фізичних форм ...
...і організацією виробництва і організацією бухгалтерського обліку.......3 РОЗДІЛ 2. Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (НА)...... 11 РОЗДІЛ 3.... Облік доходів витрат та фінансових результатів......62 РОЗДІЛ 11. Звітність підприємства.........66 РОЗДІЛ 1. Ознайомлення з структурою підприємства, технологією і організацією ...
Відповідальність за організацію обліку покладено на керівника підприємства і головного бухгалтера. В Шевченківській дистанції сигналізації і звязку створені необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечене неухильне виконання всіма підрозділами, ...
Вступ 1. Мета i завдання практики 2. Загальна характеристика пiдприємства 2. Змiст i аналiз виконаної роботи на пiдприємствi 2....
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методики та техніки узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства 1.1 Методологія узагальнення даних бухгалтерського обліку 1.2 Сутність і призначення балансу, його нормативно – ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методики та техніки узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства 1.1 Методологія узагальнення даних бухгалтерського обліку...
...працівником банку 2) Відобразити в бухгалтерському обліку залучений депозит фізичної особи та провести розрахунки щомісячних виплат Початкові дані: Банк «Альфа» нараховує проценти за залученим депозитом фізичної ...язання задачі користуватись Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України Задачі з обліку у суміжних галузях Задача 1. Собівартість нетитульної споруди 4800 грн.
...ОЗ 1, відкрити інвентарну картку обліку основних засобів, вказати бухгалтерські проведення та зробити записи на рахунках бухгалтерського обліку 2) Скласти відомість нарахування амортизації за березень та ...
1. Підвищення економічної ефективності будівельного виробництва. Роль, значення і задачі обліку затрат на виробництво БМР.
Теоретичні основи бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства 1.1. Економічна сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2.... Огляд літературних джерел з питань бухгалтерського обліку грошових коштів 1.4. Організаційно економічна характеристика підприємства РОЗДІЛ 2. Практичні аспекти організації обліку грошових коштів на підприємстві 2....
Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів 1.1. Виробничі запаси підприємства як «оборотні активи»: конкретизація економічної сутності 1.2....літератури щодо проблемних питань з бухгалтерського обліку виробничих запасів 1.5. Організація та практика обліку виробничих запасів у зарубіжних країнах Висновки до 1 го розділу РОЗДІЛ ...
Економічна суть системи рахунків бухгалтерського обліку 1.1.Рахунки, їх зміст та будова 1.2.Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 1.3....Система рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій і підприємств 2.2.Система рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ 2.3.
Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту доходів і витрат банку 1.1 Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку доходів та витрат ...витрат банку Розділ 2 організація бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту доходів і витрат КБ «Приватбанк» 2.1 Облікова політика банку 2.2 Особливості обліку доходів ...
Засвоїти порядок обліку капіталу фондів та формування фінансових результатів діяльності підприємства 6. Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності ІІ....необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків, які не мали залишків на початок місяця 4. Записати до реєстраційного журналу короткий зміст господарських операцій і ...
Засвоїти порядок обліку капіталу фондів та формування фінансових результатів діяльності підприємства 6. Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності ІІ....необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків, які не мали залишків на початок місяця 4. Записати до реєстраційного журналу короткий зміст господарських операцій і ...
...Облік праці і заробітної плати Облік предметів і продуктів праці Завдання Скласти проект наказу підприємства про облікову політику на ...рік. При цьому слід звернути увагу на такі складові облікової політики: форма бухгалтерського обліку робочий план рахунків бухгалтерського обліку, ...
...Облік праці і заробітної плати Облік предметів і продуктів праці Завдання Скласти проект наказу підприємства про облікову політику на ...рік. При цьому слід звернути увагу на такі складові облікової політики: форма бухгалтерського обліку робочий план рахунків бухгалтерського обліку, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИКА 5 1.1. Сутність бухгалтерського та управлінського обліку у страховій компанії 5 1.2.... УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 42 3.1 Комп'ютерні технології бухгалтерського обліку 42 3.2. Удосконалення обліку страхових платежів 45 ВИСНОВКИ ...
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Розділ 2. Організація та методика обліку у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ПАККО Холдинг» 2.1.
...вигляді таблиці: Облік основних засобів Облік праці і заробітної плати Завдання 3 Скласти проект наказу підприємства про облікову політику ...200 рік. При цьому слід звернути увагу на такі складові облікової політики: форма бухгалтерського обліку робочий план рахунків бухгалтерського обліку, ...
Організація ведення бухгалтерського обліку з використанням ПК 19. Організація носіїв поточного обліку Завдання 1.3 Розробити принципову схему організації обліку за умов: – використання ...у регістри синтетичного та аналітичного обліку. Завдання 2.2 Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних документів з окремих ділянок облікової роботи та подати його у вигляді ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту фінансових результатів 1.1 Законодавча та ...
Особливості побудови структури підрозділів бухгалтерського обліку у великих господарствах Тест № 58 Норма виробітку – це: а) витрати часу на виконання одиниць робіт одним або групою працівників ...б) кількість одиниць, об’єктів обліку, що обслуговує один або група працівників відповідної кваліфікації при заздалегідь визначених організаційно технічних умовах; в) кількість одиниць роботи, яку повинен ...
...оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку За даними бухгалтерського обліку підприємства на 01.03.01 значаться такі залишки на рахунках: Таблиця 4 Залишки на рахунках № рахунка ...
Облік придбання і реалізації товарів РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. 2.1. Загальна характеристика ТзОВ НВП “Техноваги” 2.2. ...облікової політики ТзОВ НВП “Техноваги” 2.3. Організаційно технологічні особливості ТзОВ НВП “Техноваги” та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку придбання і реалізації товарів РОЗДІЛ ...
...фінансово господарської діяльності та постанови обліку та аудиту в АКБ «Базис» Розділ 2. Організація і методика бухгалтерського обліку витрат і доходів комерційного банку 1.1 Бухгалтерський ...
...у регістри синтетичного та аналітичного обліку. Завдання 2.2 Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних документів з окремих ділянок облікової роботи та подати його у вигляді таблиці. Завдання ...1 Скласти проект наказу підприємства про облікову політику на 200 рік. При цьому слід звернути увагу на такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, ...
...у регістри синтетичного та аналітичного обліку. Завдання 2.2 Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних документів з окремих ділянок облікової роботи та подати його у вигляді таблиці: Завдання ...1 Скласти проект наказу підприємства про облікову політику на 2008 рік. При цьому слід звернути увагу на такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, ...
...у регістри синтетичного та аналітичного обліку. Завдання 2.2 Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних документів з окремих ділянок облікової роботи та подати його у вигляді таблиці. Завдання ...1 Скласти проект наказу підприємства про облікову політику на 200 рік. При цьому слід звернути увагу на такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, ...
...у регістри синтетичного та аналітичного обліку. Завдання 2.2 Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних документів з окремих ділянок облікової роботи та подати його у вигляді таблиці. Завдання ...1 Скласти проект наказу підприємства про облікову політику на 200 рік. При цьому слід звернути увагу на такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, ...
...у регістри синтетичного та аналітичного обліку br />br /> 4. Завдання 2.2 Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних документів з окремих ділянок облікової роботи та ...слід звернути увагу на такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, ...
Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Задача № 22 Підприємство «Альба», яке випускає верхній жіночій одяг, придбало тканину (перша подія – отримання запасів).... Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Задача № 34 За даними показників діяльності виробничого підприємства: Таблиця 7 Вихідні дані Показники Сума, грн.
Облік процесу реалізації 3. Практичне завдання № Мета завдання – засвоїти групування господарчих засобів Таблиця 1 Дані інвентаризації господарчих засобів машинобудівного заводу № ...реєстрації операції рознести бухгалтерські проводки по рахунках синтетичного і аналітичного обліку; – підрахувати обороти та вивести залишки ...
1. Дослідження організаційної структури підприємства 2. Вивчення технологічних особливостей підприємства та організації обліку 3.
Способи виправлення помилок в бухгалтерському обліку Задача № 1. Підприємством відвантажена готова продукція покупцям, фактична собівартість якої складає 50 000 грн....результат від реалізації продукції і бухгалтерські проведення по господарським операціям 2. Складіть типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1 2 документа) Задача № 1.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.