Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2301 за запитом ВІДПОВІДНИХ

Задача 1 Місцевий суд розглянув позов про поділ спільного майна подружжя Голкових і ухвалив відповідне рішення.
Встановіть відповідність: А) дозвіл; покладання прямого юридичного обов'язку не скоювати та або інша дія в умовах, передбачених правовою нормою; ...
Встановіть відповідність між суб'єктами і об'єктами права власності: а) Луганська ...
Вставте відповідні слова: 1) ... визнаються дії особи, скоєні з метою захисту як своїх прав, так і інтересів інших осіб, ...
Вставте відповідні слова: Конституція ... закон держави, який приймається..., має ... силу і регулює ... суспільні відносини, які визначають принципи організації ...
Варіант 23. (Ч) 1. Обґрунтуйте значення приведення кримінально виконавчого за конодавства у відповідність з міжнародними стандартами. 2.
На адресу школи інтернату з Німеччини прийшла гуманітарна допомога. Відповідна митна служба затримала гуманітарний багаж, ...
Варіант № 11 1. Відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки. 2. Публічна обіцянка винагороди. 3....строком на один рік, уклавши відповідний договір з прокатним підприємством “РУБІКОН”. У зв’язку з довгостроковим відрядженням Джумін передав відеомагнітофон на тимчасове зберігання своєму приятелеві Фейсову ...
Варіант 2 1. Розкрийте поняття офіційно ділового стилю (ОДС). Зазначте основні риси ОДС, наведіть відповідні приклади. 2.
Варіант 5 1. Дайте характеристику адміністративного провадження щодо державної реєстрації нормативно правових актів у відповідності з чинним законодавством. 2.
Задача 1 Місцевий суд розглянув позов про поділ спільного майна подружжя Голкових і ухвалив відповідне рішення.
Задача Кримов і Прасолова звернулися до органів РАГС з наміром зареєструвати шлюб. Після заповнення відповідних документів з'ясувалося, що Прасолова ...
... Задача К. виплачував аліменти на сина від першого шлюбу. Син, досягнувши віку 17 років, отримав відповідний дозвіл на зниження шлюбного віку ...
Вступ Будь який продукт, навіть із найкращими споживчими властивостями, рано чи пізно витісняється з ринку іншим, ...
відкритою для відповідних органів країн лише одного географічного регіону b. відкритою для відповідних органів країн лише одного економічного регіону c.
...Question 2 Балів: 5 Встановити відповідність між поняттями:  ситуація, або зумовлений внутрішньою діяльністю та навколишнім середовищем якісно визначений стан суб’єкта господарювання та його складових у ...за їх виконанням Принцип організаційної відповідності Question 4 Балів: 7 Який аспект управлінського рішення:  проявляється в тому, що управлінські рішення повинні виходити із політичних задач центральних ...
отримали відповідну освіту і професійну підготовку b. за віком не молодше 18 років c. перемогли у конкурсі або пройшли іншу процедуру, передбачену ...3 У разі сумніву щодо відповідності чинному законодавству одержаного доручення державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це: a.
...продуктивністю праці Question 3 У відповідності до Посібника PMBOK кількість груп процесів у проектному менеджменті складає: a. 7 b. 5 c. 9 d. 3 Question 4 У відповідності до Посібника PMBOK у проектному ...
Відповідний інститут є невід’ємною складовою галузі трудового права. Він відомий вітчизняному праву з давніх часів....рис, а отже, і удосконаленню відповідних норм в майбутньому. Актуальним є вивчення їх правової природи, структури, класифікації, причинності, порядку розв’язання, особливо враховуючи те, що не ...
застосовуються в разі відсутності відповідної норми в законодавстві b. забезпечують виконання норм трудового права c. сприяють правильному застосуванню юридичних норм на практиці Question 8 Назвіть ...за наявності поважних причин, підтверджених відповідними документами Question 4 Чи вважається надурочною робота працівника з ненормованим робочим днем після закінчення робочого дня та чи підлягає така ...
...навичок, які здобуваються особистістю у відповідному закладі освіти d. перелік навчальних предметів, які вивчаються у закладі освіти e. коло знань, яке кожен студент обирає для свого ... відповідність змісту навчального матеріалу рівню підготовки суб’єктів учіння c. систематичність навчання d. логічність викладу навчального матеріалу e.
Схема кореспонденції рахунків у відповідності зі старим Планом рахунків (з врахуванням вимог ПБО) Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків Таблиця 2.2....
В сфері права відповідним стимулом виступає юридична відповідальність за порушення правових норм. Вона є засобом застосування негативних наслідків до суб’єкта, який здійснює відступи ...теорії права щодо розуміння сутності відповідного правового явища, підстав для притягнення, видів та форм, суб’єктного та об’єктного складу та інших питань останнього.
Вступ Розділ 1 основи теорії і методів оцінки персоналу 1.1 Роль служби управління персоналом 1.2 Роль оцінки персоналу в готельному бізнесі 1.3 Види методів оцінки персоналу Розділ 2 аналіз і оцінка персоналу ресторану ват "київтурист" 2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз використання трудових ресурсів Розділ 3 застосування нових методів оцінки персоналу Висновок Список використаних джерел Зі всього вищевикладеного можна зробити висновок про те,...
...за попередній період і зробити відповідні висновки; по третє, запропонувати шляхи покращення ситуації з використанням міжнародного досвіду функціонування системи фінансового менеджменту в комерційних банках....накопичувати власний капітал та відповідати відповідним показникам, лімітам, межам діяльності. Однією з найважливіших функцій фінансового менеджменту є заходи, які проводить банк по запобіганню можливих ризиків.
...отриманого програмного забезпечення на предмет відповідності вимогам Question 13 Спіральна проектування системи базується на: a. поетапному виконанні робіт b. реалізації проекту c....Настроювання звітності підприємства проводиться у відповідності з a. комунікаційними засобами b. Планом рахунків c. податковою системою підприємства Question 9 Після настроювання програми наступним етапом є: b.
...отриманого програмного забезпечення на предмет відповідності вимогам c. реалізація проекту Question 13 Спіральна проектування системи базується на: a. реалізації проекту b....Настроювання звітності підприємства проводиться у відповідності з a. комунікаційними засобами b. податковою системою підприємства c. Планом рахунків Question 9 Після настроювання програми наступним етапом є: a.
...матеріального і процесуального права складіть відповідний процесуальний документ. На які засоби доказування потрібно посилатися позивачці? Додаткові питання: 1.Чи вправі кожна особа, як зазначено в ст. 3 ЦПК України, подати відповідний позов? 2.
Складіть відповідний процесуальний документ. Завдання 29. Семенченко звернувся до суду із заявою встановлення юридичного факту нещасного випадку на виробництві про, заінтересована особа ... № 5 з відповідними змінами „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” та п.
...попиту на неї порівняно з відповідними базовими показниками цього ж виду продукції, якою вже користується споживач. Оцінювання якості продукції передбачає визначення її абсолютного, відносного, перспективного та ...показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів, а відносний рівень доповнює функцію абсолютних показників, тому що встановлює співвідношення абсолютних показників якості продукції з відповідними ...
обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України b. обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників ...
...установчі документи, передбачені законом для відповідного виду юридичних осіб; Г) рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів господарювання у випадках, ...А) документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відповідальність суб'єктів господарювання, які його видали перед третіми особами ...
...вертикальний шлях просування стає керівником відповідного функціонального підрозділу. Присвоєння на порядок вищої для спеціалістів і службовців категорії відбувається за рішенням атестеційної комісії аналогічно як і робітникам....до певної посади на їх відповідність; резерв по суті є “паперовим “, оскільки робота ведеться лише з 1 чоловіком з 51. З метою визначення реального стану задоволеності ...
...вертикальний шлях просування стає керівником відповідного функціонального підрозділу. Присвоєння на порядок вищої для спеціалістів і службовців категорії відбувається за рішенням атестеційної комісії аналогічно як і робітникам....до певної посади на їх відповідність; резерв по суті є “паперовим “, оскільки робота ведеться лише з 1 чоловіком з 51. З метою визначення реального стану задоволеності ...
здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості c. реально спроможна організувати виробництво d. всі відповіді вірні Question 2 Процес формування та виконання виробничого плану має включати ...просуванню продукції певної номенклатури, асортименту, відповідної кількості й якості в певні терміни з оптимальним виробничим циклом, що забезпечує зростання виробництва b. зведена таблиця виробничих показників c.
здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості c. реально спроможна організувати виробництво d. всі відповіді вірні Question 2 Процес формування та виконання виробничого плану має включати ...просуванню продукції певної номенклатури, асортименту, відповідної кількості й якості в певні терміни з оптимальним виробничим циклом, що забезпечує зростання виробництва b. зведена таблиця виробничих показників c.
виконання членами організації роботи у відповідності із делегованими обов'язками. Question 27 Школа наукового управління в мотивації вбачала: створення відповідних очікувань у підлеглих a.
...який визначає право власності на відповідну частку (площу) кожної із сторін, надає право сторонам розпоряджатись частками (площами), що належать їм (враховуючи зобов'язання в інтересах третіх ...закріплення за вказаними суб'єктами відповідних часток Об'єкту інвестування 3.5 На протязі 10 ти днів після прийому Об'єкту інвестування в експлуатацію відповідною комісією ...
ВСЕГО 117 ОТВЕТОВ Question 1 Пов’язати найменування принципів сучасної податкової діяльності в Україні з їхніми визначенням (поставити поруч з найменуванням принципу відповідну букву). Найменування принципу Сутність принципу 1. Соціальна справедливість А Визначення суми податків здійснюється у певній частці від отриманого прибутку й ...зобов’язань платника податків у відповідності з діючим законодавством b. забезпечення виконання плану доходної частини бюджету з дотриман...
...у структурі державної влади створюється відповідний орган, який забезпечує їх практичне втілення. В Україні відповідні функції покладено на Державну службу зайнятості.
...початкових злочинних дій закон передбачає відповідну стимулюючу норму. Це досить важливо, особливо в сучасних умовах боротьби з організованою злочинністю та корупцією, оскільки необхідно вдало досягти завдань ...притягнення до кримінальної відповідальності у відповідних випадках. Одним з таких засобів є інститут добровільної відмови від вчинення злочину. Метою якого є посилення превентивної сили кримінального закону, ...
...товариств 3.1 Приведення у відповідність інформаційної бази аналізу фінансового стану підприємств міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 3.2 Автоматизація аналізу фінансового стану підприємства та процесу прийняття ... На підставі комплексного аналізу відповідних показників було визначено, що в цілому підприємство не має суттєвих проблем в цій сфері, про свідчать показники забезпеченості матеріально виробничих ...
...починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події,з якою пов’язано його початок. ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ:  Строк,що визначений роками,спливає у відповідний місяць та число останнього року ...
...діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії; в) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення ...менш встановленого нормативом, а також відповідність діяльності виданій ліцензії; в) нагляд здійснюється на основі перевірки фінансової звітності, що надається страховиками до органів страхового нагляду. 11.
...внутрішнього середовища страхової компанії з відповідним ресурсним потенціалом кожної з них. 6. Практичне завдання: використовуючи пошукові інтернет системи найти сайти вітчизняних об’єднань страховиків або учасників ... Після одержання відповідної ліцензії на даний вид обов'язкового страхування c. При наявності відповідної Постанови Кабінету Міністрів d.
...формування збалансованого ринкового господарства на відповідній території, її основи закріплені в Конституції України. Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами....фінансових ресурсів територій, складання бюджетів відповідних рад, складання зведених кошторисів бюджетних установ, що фінансуються відповідними фінансовими органами, по витратах на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.